Tretia posilňovacia dávka – čistý farmaceutický pohľad na liek

Zabudnime teraz na kadejaké vyhlášky, usmernenia, politické proklamácie a podobné ľudské huncúctva. Poďme sa sústrediť na základ, farmakologickú podstatu lieku Cominarty (názov vakcíny od Pfizeru), jeho dávkovanie, spôsob podávania.

Základ je dokument SPC – súhrn produktových charakteristík. To je jediná a hlavná a základná pravda o každom lieku, aj o vakcíne Cominarty. (Podarilo sa mi ju v týchto dňoch obrániť pred zásahmi v zákone, ale to je iný príbeh.)

V SPC v revízii z 13. 12. 2021 sa píše:

Osoby vo veku 12 rokov a staršie
Comirnaty sa podáva intramuskulárne po nariedení ako primárny cyklus 2 dávok (každá má 0,3 ml). Druhú dávku sa odporúča podať 3 týždne po prvej dávke (pozri časti 4.4 a 5.1).

Osobám vo veku 18 rokov a starším sa môže minimálne 6 mesiacov po druhej dávke intramuskulárne podať posilňovacia dávka (tretia dávka) Comirnaty. Rozhodnutie, kedy a komu podať tretiu dávku Comirnaty, sa má urobiť na základe dostupných údajov o účinnosti očkovacej látky, pričom sa majú vziať do úvahy limitované údaje o bezpečnosti (pozri časti 4.4 a 5.1

Základná schéma je 2 dávky. Nič viac a nič menej.

Jazyk, teda sémantika je dôležitá. Dve dávky sa podávajú. To znamená, že tak to je presne. Ani menej ani viac.

Tretia dávka sa môže. Rozhodnutie kedy a komu sa má robiť na základe dostupných údajov. Dostupné údaje sú dnes také, že vieme, že je dobré podať booster. Dostupné údaje vo vzťahu k omikromu sú neisté, hlavne neoverené.

SPC je preto základná a jediná pravda o lieku, lebo sú to informácie ktoré preverovala, overovala, kontrolovala, podrobila kritike, rozporovala a to všetko aktívne, hĺbkovo a zásadne EMA. A výsledkom tohoto superkontrolného procesu bolo, že EMA potvrdila, že to čo dostali na preverenie, overenie, kontrolu, kritiku a rozporovanie, je skutočne pravda.

Vo vede nie je vôbec dôležité, čo niekto vyskúmal, čo tvrdí. Dôležité je, že to niekto skontroloval, pokusy či pozorovania zopakoval a ukázalo sa to isté. Keď sa tento overovací proces udeje mnoho a mnohokrát, na mnoho a mnoho vzorkách, tak len potom môžeme skúmanie považovať za prínosné. Len potom môžeme povedať, že sme niečo naozaj zistili. SPC je presne takto overená pravda o lieku.

Takže ešte raz: Ako sa má podávať Cominarty?

Základ je dve dávky. Prvá, potom 3 týždne a viac pauza, potom druhá dávka a po 7 dňoch má pacient maximálne možnú ochranu.

Pre podanie 3., posilňujúcej dávky platí, že minimálne 6 mesiacov po druhej dávke. Ale ak aktuálne poznatky ukážu, môže to byť aj úplne inak.

Nateraz existuje odborné odporúčanie, že 3 posilňujúcu dávku podávame po 3 mesiacoch. Je to nové, čerstvé, je to na základe málo overovaných podkladov. Ale máme strach z omikronu, tak prišiel tento návrh na 3 mesiace. Nuž, strach nie je ktovie aký radca.

Samozrejme platí, že akékoľvek podanie ďalšej dávky vakcíny u priemerne zdravého pacienta s „konfekčným“ imunitným systémom len vráti na štart silu imunitnej ochrany. Nemalo by dôjsť k prepáleniu, na to je náš imunitný systém dostatočne robustný a odolný. Tak isto platí, že vakcínou sa nedá (ze normálnych okolností) otráviť. Je to len kus „mäska“ a slaná voda. Ale s biologickým účinkom, takže s imunitným systémom to na chvíľu samozrejme zahrká.

Izrael za nás urobil veľkú kontrolnú „štúdiu“, podali 3. dávku po troch mesiacoch už miliónom ľudí a nič negatívne sa nestalo.

Takže, aj keby sa ukázalo (fakt už len náhodou), že minimálne 6 mesiacov na 3 dávku sa fakt má dodržať, lebo je to zbytočne skoro a zbytočné plytvanie, tak na funkciu vakcíny na lepšiu imunitu to nebude mať žiaden vplyv. Maximálne sa môže (po overení na Izraelcoch) ukázať, že je to zbytočne skoro.

Špeciálna poznámka k pacientom s rozbitým imunitným systémom (imunokomprimovaných)

Pre nich a len a len pre nich platí, že, citujem SPC:

Ťažko imunokompromitované osoby vo veku 12 rokov a staršie
Ťažko imunokompromitovaným osobám sa môže minimálne 28 dní po druhej dávke podať tretia dávka (pozri časť 4.4).

Takže týmto by sa mala podať 3. dávka už po mesiaci od druhej. To pre zdravých pacientov tiež ukazuje bezpečnosť podania skôr ako „minimálne 6 mesiacov“.

A čo na to neznámi vojín na ministerstve?

Dnes existuje Usmernenie, kde sa píše:

Dodatočnú tretiu dávku vakcíny je možné podať kompletne očkovanej imunokompromitovanej osobe najskôr o 4 týždne po podaní poslednej dávky základnej očkovacej schémy.

Pre nás ostatných s „konfekčným“ imunitným systémom sa v Usmernení MZ píše:

Článok 4
Aplikácia posilňovacej („booster“) dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre ostatné osoby

(1) Posilňovaciu („booster“) dávku vakcíny je možné podať kompletne zaočkovanej osobe vo veku od 18 rokov najskôr za 3 mesiace po podaní poslednej dávky základnej dvojdávkovej očkovacej schémy.
(2) Posilňovaciu („booster“) dávku vakcíny je možné podať kompletne zaočkovanej osobe vo veku od 18 rokov najskôr za 8 týždňov od podania poslednej dávky jednodávkovej očkovacej schémy.
(3) Osobám, ktoré boli kompletne zaočkované a následne prekonali ochorenie COVID-19 alebo im boli podané monoklonálne protilátky, je možné podať posilňovaciu („booster“) dávku po 3 mesiacoch od prekonania ochorenia alebo po podaní monoklonálnych protilátok; postup podľa odseku (1) alebo (2) tohto článku sa neuplatní.

Prekonanie ochorenia, to je z pohľadu nášho imunitného sytému „ako taká vakcína“. Tak isto do tela prišli spike-proteíny, tak isto na ne náš imunitný systém zareagoval a vytrénoval sa. Pri vakcíne je to bez príznakov ochorenia a rizika smrti. Pri ochorení po vakcinácii rovnako. Stať sa môže, nikdy žiadna vakcína nezafunguje na 100%. aj tých 65% absolútna ochrana a 96% pred ťažkým priebehom je geniálne super.

A čo kombinácie vakcín?

V zásade je to jednoduché. Zas splatí SPC a tam má každá vakcína info v štýle:

Zameniteľnosť očkovacej látky Comirnaty s očkovacími látkami proti COVID-19 iných výrobcov na účely dokončenia primárneho očkovacieho cyklu alebo ako posilňovacej dávky (tretia dávka) nebola stanovená. Osoby, ktoré dostali 1. dávku očkovacej látky Comirnaty, majú na dokončenie primárneho očkovacieho cyklu dostať aj druhú dávku Comirnaty a aj v prípade ďalších dávok.

Ale zas platí, že sa to skúšalo, že sa to v tých miliardách dávok iste bežne stalo, že sa to pomiešalo. Nik nezistil, že by s tým bol problém. Ba naopak, pri riadenom testovaní podania inej vakcíny pri druhej alebo tretej dávky sa ukázalo, že pohoda-džes a dokonca lepšia ochrana. Takže je to vlastne jedno. Ono to má aj svoj teoretický farmakologický základ, ale to niekedy nabudúce.

Po akejkoľvek vakcíne akúkoľvek vakcínu.

Na záver už len tabuľku z Usmernenia vlády:

(Autor článku Martin Pilnik – farmaceut ďakuje autorovi článku Martinovi Pilnikovi – politikovi za záchranu záväznosti SPC dokumentu v predvčerom schválenej novele zákona o lieku. Bez neho by tento článok vzniknúť nemohol.)

Share Button