Archívy značky: SNS

Predseda parlamentu Andrej Danko sa zastal poslancov, ktorí sa chystajú na Ruskom anektovaný Krym.» Ukrajinského veľvyslanca na Slovensku Jurija Mušku, ktorý cestu kritizoval, upozornil, aby sa nevyjadroval k súkromným cestám poslancov. https://dennikn.sk/minuta/1184179/?ref=ampm

Share Button

Peniaze na vedu investované ako hospodárska podpora „našim človekom“ – časť 2.

Pozrime sa podrobnejšie, ako si dnešná vláda predstavuje podporu inovácii a výskumu a rozdeľovanie peňazí z EU. V prvej časti sa pozriem na celkový dotačný rámec – Čo nám to vlastne EU dáva? Bonusom politiky vlády Smeru+SNS+MOST je zvyšovanie sociálnych rozdielov medzi okresmi Slovenska.

Vládne reči o podpore výskumu – papier znesie všetko

Priamo na stránkach operačného programu sama smerácka vláda tvrdí:

Celková alokácia OP VaI za zdroje EÚ predstavuje 2 266 776 537,00 EUR, z toho viac ako tri štvrtiny všetkých finančných prostriedkov sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Zdroj: O nás – Operačný program Výskum a Inovácie

Ak dobre počítam, tak 1/4 z 2,266 milardy je tak 566 694 134€.

Existuje programový dokument celého Operačného programu výskum a inovácie (PDF), v ktorom sa jasne píše, a píše to naša vlastná vláda, ako super bude podporovať výskum a inovácie.

Takže takéto sú teoretické východiská, skvele nalinkovaný systém podpory výskumu a inovácii, z ktorých viac ako 1,7 miliardy má ísť na posilnenie výskumu.

Plavčanových 300 miliónov vyčerpalo kompletne investičné stimuly do roku 2020

Aktuálne sa prevalil megaškandál, kedy z čiastkovej výzvy za 300 miliónov dostali skutočné slovenské vedecké inštitúcie celkovo 0 eur. Áno, NULA eur pre výskumný rozmer a 300 miliónov ako investičné stimuly pre inováciu v malých a stredných podnikoch. Upozornili na to rektori slovenských univerzít, keď sa ohradili, že skutočným vedeckým inštitúciám nešlo nič.

No týchto 300 miliónov je len kvapkou v mori  celkovej alokovanej sumy skoro 2,3 miliardy eur na obdobie 2014-2020.

Keď sa pozrieme, komu sa doteraz z týchto 2,3 miliardy eur dostali peniaze, uvidíme, že megnificencie sa oprávnene rozhorčujú.  Ukazuje sa totiž, že k tým 300 miliónom treba pripočítať ďalšie milióny a milióny eur, ktoré už boli právoplatne priklepnuté len a len na inovácie v sekcii malých a stredných podnikov  bez akejkoľvek účasti výskumu.

Dva príklady za všetky:

1 017 630.00 € (45% celkovej ceny) Cieľom projektu je dosiahnuť podstatnú inováciu procesu obstaraním novej modernej výrobnej linky. Zdroj: Nákup inovatívnej technológie pre ST.NICOLAUS, a.s. – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

ST. Nicolaus a.s. je typická malá a stredná firma. Ideál zdravej produkcie podporujúcej zdravý vývoj mládeže.

Tento druhý nie je až tak silný v peniazoch, no poukazuje na iné veci:

632 730.70 € (35%ˇcelého projektu): Žiadateľ teda realizuje dodávku asfaltových zmesí spĺňajúcich vyššie štandardy a normy (diaľničné úseky, mosty, I. – III. triedy) subdodávateľsky, čo výrazne zhoršuje jeho pozíciu v rámci regionálnej konkurencie, navyše tak nie je výroba produktu vo vlastnej réžii, čo zvyšuje možnosť neoddania diela v požadovanom čase a kvalite koncovému zákazníkovi.

Predmetom hlavnej aktivity projektu „Ostatné inovačné opatrenia“ je záväzne objednať, dodať, sprevádzkovať a plne sfunkčniť zvolené technologické zariadenie, ktoré bude slúžiť na výrobu inovovaných produktov a následne certifikovať inovované produkty. Realizáciou projektu docielime rozšírenie portfólia výroby o inovované produkty – nové druhy asfaltových zmesí, ktoré spĺňajú prísne parametre stanovené v STN a EN normách, použiteľné na diaľničné úseky, mosty, cesty I. – III. triedy. Táto inovácia bude mať zásadný vplyv aj efektívnosť výroby, ktorá sa značne zvýši: výroba 2-násobného množstva zmesi na jednotku času; plná automatizácia procesu výroby; eliminácia poruchovosti výroby, a i. Na novej technológii bude taktiež možné vyrábať asfaltové zmesi s použitím recyklátu – „R-materiálu“, čo je vyfrézovaná vrchná časť existujúcej staršej cestnej komunikácie primárne určená na odpad. Realizáciou projektu sa výrazne zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa v špecifickej oblasti. Zdroj: Spoločnosť Doprastav, a.s. inovuje výrobu asfaltových zmesí – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

Chápete? Doprastav, to je tá firma, čo bola v reštrukturalizácii, lebo nedokázala hospodáriť. Obaľovne, čo sú klasické konkurenčné prostredie domácich firiem pre domáci trh. Priamo sa priznávajú, že cieľom projektu je zlikvidovať konkurenciu. 

Toľko dva príklady za mnohé, ktoré si môžete preklikať na stránke zoznamu schválených projektov operačných programov.  Každú jednu sumu, ktorá je rovnako, ako mnou vypichnuté dva projekty, len a len investičnou pomocou treba pripočítať z Plavčanovým 300 miliónom. A musíte myslieť na to, že strop na obdobie 2014-2020 je cca 566 miliónov. Všetko ostatné deklaruje vláda Smeru+SNS+MOST ako peniaze určené „… na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií“. 

Výskum a inovácie, ktoré vás oberajú v Krtíši o prácu

Zdá sa vám, že je to predsa dobre, keď sa firmy môžu rozrastať za „štáttne“ EU peniaze? Keď sa vytvoria nové pracovné miesta, je to skvelá hospodárska politika vlády, že?

Tak si predstavte, že žijete niekde v oblasti Veľkého Krtíša.  Vaša firma spracováva bioodpad na bio-palivá a rada by ho dodávala aj na do ďalších častí Slovenska. Akurát vám už chýba kapacita. Dokonca viete, že existuje linka na… Ale veď to je jedno. Vláda podporila skvelú inováciu:

314 490.60 € (45%); žiadateľ: Ponti-M, s.r.o. Južná 36, 94901 Nitra; Projekt sa bude realizovať v obci Cabaj – Čápor

Cieľom projektu je Zavedenie výroby inovatívneho produktu – Biouhlia. Zdroj: Zavedenie výroby inovatívneho produktu – Biouhlia – Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

Nitra je úplne skvelá lokalita ako cieľ podpôr malého a stredného podnikania – potvrdí 11 z 10 nezamestanných vo Veľkom Krtíši a jeden skvelý novinár k tomu.

Papier znesie všetko – dokonca aj super sociálny program vlády Smer+SNS+MOST zameraný na okresy s vysokou nezamestnanosťou. Pamätáte si to ešte?

Tak, tak priatelia, nejaký humbuk pánov profesorov v staromódnych talároch, kdesi ďaleko v Bratislave, ten sa týka práve vás tam vo Veľkom Krtíši či Bátke alebo Ožďanoch. Keď politici SaS upozorňujú na absurdnosť prideľovania akademických peňazí, bojujú práve za vás, v Krtíši, Gelnici či Sobranciach.

Toto je prvý diel z celkových 3, ktoré mám pripravené a ktoré na plno ukazujú zvrátenosť vládnej politiky koalície Smer+SNS+MOST. Pokračovanie o týždeň – veda a výskum v zdravotníctve.

Share Button

Občana a jeho potreby v prejavoch koaličnej krízy Smeru, Mostu a SNS nenachádzam

Nikde nevidím nejaký občiansky dôvod prečo Danko vypovedal koaličnú zmluvu. V reakciách občanov aj akýchkoľvek politikov, nikde sa nespomína nejaký, pre občana, zásadný dôvod, prečo Danko kope do koaličných partnerov. Prešiel som poctivo všetky prvotné reakcie politikov vládnej koalície a nenachádzam v nich  jeden jediný záujem občana.

Keď som prechádzal medicínske projekty v tom ošemetnom operačnom programe výskum a inovácie, spoločným menovateľom všetkých tých projektov, ktoré sa mi nepozdávali, bolo, že tak úplne obyčajne nedávali zmysel pre spoločnosť. 

Už mnohokrát, keď som vo svojich textoch písal o eskapádach politikov vládnej koalície Smer+Most+SNS, mnohokrát som napísal, že táto vláda nedáva zmysel. 

A je to tu znovu. Žiaden zmysel pre Slovenskú republiku. Žiaden zmysel pre nás, jej občanov.

Alebo niekto  z vás chápe, aký má pre nás občanov zmysel Dankove vypovedanie koaličnej zmluvy? Spáchal nejaký politik Smeru či Mostu niečo, čo by zásadne poškodilo občanov Slovenska? Niečo, čo by SNS muselo opravovať takým krajným riešením? Nechcú stavať R7 cez Bugárove polia? Alebo nebodaj politici Smeru alebo Mostu rozkradli peniaze na vedu?

Ups!

Ups, ups…

Nie, politika podnikateľov strán Smer+Most+SNS vo firme Štát, s.r.o. nedáva pre Slovenskú republiku žiaden zmysel. Nikdy a nikde žiadne vízie, plány pre Slovensko títo politici nemali.

A tak aj vyzerá ich aktuálna vládna kríza. Je to kríza ich pragmatického spojenia zameraného na odkláňanie peňazí štátneho rozpočtu na súkromné účty.

Keby aspoň išlo o nejakých trápnych 1,6 miliardy +1,5 miliardy slovenských daňovníkov pre… Ale prosím vás, čo v dnešnej vláde nie je, ani náhodou nenájdeme.

Ich vláda je brutálny pragmatizmus v prístupe k odkláňaniu štátneho rozpočtu na súkromné účty. Nevládnu kvôli ničomu inému.

A výsledok tejto ich krízy identity? Ten predpovedá aj za mňa Martin Klus:

 

Share Button