Archívy značky: covid-19

Dnes, v apríli 2022 očkujeme takto

Graf očkovania prvými dávkami v roku 2022:

Jedným slovom – neočkujeme.

Celková zaočkovanosť v populácii je 60%, píše ECDS podľa dát, ktoré im dodalo Slovensko.

Vo februári som písal štátnemu tajomníkovi Babeľovi, že je potrebné mať o takomto čase, teda v polovici apríla úplne jasno, čo a ako so 4. dávkou. Písal som to vo februári, lebo práve teraz (v apríli) je 6 mesiacov od prvých očkovaných a bol čas sa nad tým zamyslieť aj v kontexte štátu. Keďže viem, že štát je pružbý ako kormidlo tankeru. Ráno pokrútite a možno o dva dni večer zbatáte nejakú zmenu kurzu.

Evidentne zbytočne, majú lepších odborníkov, kde-kade, ja som len farmaceut, tak čo by reagovali na koaličného partnera.

Očkovanie 3 dávkou. Každý deň pribúdajú tí, čo sa budú pýtať ako so 4. dávkou.

Ale seriózne:

Ukázalo sa, že každá ďalšia dávka, alebo každé ďalšie stretnutie s natívnym vírusom, zabezpečuje posilnenie ochrany. Takže v zásade teraz stačí pravidelné (pre istotu) očkovanie u imunokomprimovaných osôb raz za 6-9 mesiacov. Takto je aj dnes nastavená očkovacia schéma, takto je aj dnes nastavený registračný formulár od NCZI.

To tiež platí u komplikovane chorých, starých (tak 60-70+) Pokojne by som načasoval podanie n+1 boostera na „predchrípkové“ obdobie, aby mali imunitný systém občerstvený do „sezóny“.
Ešte totiž nevieme, či mierumilovný omikron zvíťazil a nebude nasledovať nejaká hnusná mutácia. Takže pre istotu.

Práve preto som upozorňoval, že je potrebné ustáliť očkovaciu schému. Lebo súčasné dáta sú zaťažené významnými neistotami. (Tomu slovu by mohli rozumieť, ale to len pre znalých.)

Očkovanie ročníka XXX

V dokumente, ktorý som posielal štátnemu tajomníkovi, som opakovane upozornil, že musíme prejsť na „ročníkové očkovanie“. Teda rozhodnúť, v akom veku (napríklad 45.) odporučiť ľuďom, aby, ak doteraz neboli očkovaní, aby si absolvovali očkovaciu schému:

Vakcína-28 dní pauza – 2. dávka – 6 mesiacov pauza – 1x booster.

Vo vekovej skupine 40-44 máme podaných 224 917 druhých dávok, čo je štandardná očkovacia schéma, respektíve 126 033 tretích dávok, čo je optimálna očkovacia schéma.

V ročníkovej skupine 40-45 máme cca 455 315 občanov. To vychádza na spontánnu zaočkovanosť okolo 30-50%. V ročníkovej skupine 45 ročných je cca 88 735 ľudí, teda ročníkové očkovanie by bola nárazová akcia pre cca 30-40 tisíc ľudí, ktorí doteraz neboli zaočkovaní. To je s prstom v nose pohoda džes, bez významnej potreby mobilizácie očkovacích kapacít. Len to treba propagovať.

Dáta publikuje pravidelne práve ministerstvo zdravotníctva. Verím, že tamojší odborníci na programovanie grafických kartet v analytickom útvare svoje dáta spoznávajú.

Samozrejme tiež nastavenie očkovacieho programu pre dobrovoľné absolvovanie tejto schémy kedykoľvek, aj skôr napríklad od 2 rokov veku, ak sa tak pacient rozhodne. Ale od toho (napríklad 45) to mať ako kampaňovú vec, by bolo fajn. Aby sme po 45 mali zaočkovaných 80-90% ľudí. Koľko je to dnes, je kvízová otázka pre MZ, zas nemôžem im to hodiť na tácke aj s dezertom.

Nie je jedno kto očkuje

Ďalšia vec, ktorú som štátnemu tajomníkovi Babeľovi písal 14. 2., je potreba štandardizácie prístupu ambulantných lekárov k vakcínam. Medzičasom sa ukázalo, že lekárnici musia posielať predžalobné výzvy, lebo nedostali zaplatené za prácu s vakcínami pri zásobovaní ambulancii na základe špeciálnych zmlúv s MZ.

Prechod na očkovanie v ambulanciách všeobecných lekárov znamená pripraviť rutinný prístup lekárov k vakcínam prostredníctvom štandardných obchodných kanálov. To znamená bežné objednávanie, za bežné nákupné ceny a využívanie bežných fakturačných mechanizmov.

Je potrebné ukončiť systém „špeciálnych dohôd lekárov“ a „špeciálnych dohôd lekární“.

Nie je jedno čím sa preukazujeme

Štátnemu tajomníkovi som písal 14. 2 aj takéto:

Digitálny covid preukaz EU exspiruje v rámci poslednej dohody krajín EU po 9 mesiacoch, čo indikuje, že funkčnosť očkovania na ochranu pred ťažkým priebehom je max. 6-9 mesiacov. 

Prvé tretie dávky sú evidované z 25.9.2021:– ich 6 mesiacov (+183) vyprší 26. 3. 2022- ich 9 mesiacov (+274) vyprší 26.6.2022

Dovtedy musíme mať pripravený plán a spustiť aj jeho realizáciu. 

Keď náhodou (ostáva len modlenie) príde nejaký hnusný variant a bude treba zas zaviesť opatrenia, potom sa budeme škrabať ľavým uchom za pravou pätou, že čo teraz a ako tú zaočkovanosť preukazovať?

Všetky dostupné dáta hovoria, že na pľúcnej ventilácii a na pitevniach končia neočkovaní. Ak budeme mať stále dobre funkčné nástroje, budeme môcť pre zodpovedných očkovaných NE-zavádzať žiadne debilné plošné opatrenia.

Nie je jedno za akú cenu

Samozrejme s tým súvisí aj prechod na štandardnú kategorizáciu, teda rozhodnutie, aká bude jednotková úhrada. Z toho vyplýva, že niektorý výrobca bude mať vakcínu s doplatkom. Ale to je už vyšší dívčí. Možno by za tú kávu zdarma mohlo zapracovať novozriadené HTA a konečne podať nejaký užitočný výkon vo forme farmakoekonomického hodnotenia očkovania proti covd-19. Že by porovnali aj iné liečebné postupy, to by som asi od bratov vo viere chcel veľa.

Ale to je len taká kolegiálna rada farmaceuta biochemikovi a religionistovi. Iste majú dostatočné odborné zázemie generických právnikov, aby vedeli, že kategorizačný proces môže trvať až 180 dní, takže ak to má byť na jeseň, tak je načase zasiať semeno poznania už na jar.

Aktuálne sú k dispozícii 4 vakcíny, nie je dôvod otáľať s nastavením úhrady v rámci centrálne dojednaných nákupných cien od EU. Z doterajších informácii je jasné, že vakcíny rôznych výrobcov sú z medicínskeho hľadiska plne zameniteľné. Je neefektívne, aby štát za rovnakú „jednotku zdravia“ platil rôzne ceny. Je to v rozpore so zákonom 363/2011.

V prípade vzniknutých doplatkov je možná dohoda na spätných kompenzáciách, možná dohoda MZ s poisťovńami, je možné nechať to na súťaž poisťovní s odporúčaním na zaradenie do ich „balíčkov benefitov“ a tak podobne.

Nástrojov, ako sa vysporiadať s doplatkami na rôzne vakcíny, je mnoho a motivácia na strane poisťovní je, keďže poznajú náklady na liečbu „pacienta na ventilácii“. Je možné tiež využiť nedávno zavedené nástroje, kedy sú poisťovne povinné s podieľať na zdravotnej politike štátu.

Nie je jedno čím očkujeme

No a ďalšia vec, ktorú som Babeľovi písal je, že treba v rámci EU-spolupráce vyvinúť tlak na výrobcov, aby začali s modifikovaním vakcín, podobne ako u chrípkových. Teda, aby reagovali na mutácie vírusu aj úpravami mRNA matríc vo vakcínach. Je trestuhodné, že v 4.2022 očkujeme verziou antigénu z 4.2020.

Aj by som napísal viac, len mám obavu, že by dream team farmaceutickému jazyku liekových foriem, mechanizmov účinku, jeho vzťahu k štruktúre, ciest podania in situ nerozumeli. Tak to nechám ex tempore ad usum proprium. Je 21. storočie, viete čo robiť po pípnutí. Píp.

Nie je jedno kde očkujeme

Na záver jedna špecialitka, ktorú som štátnemu tajomníkovi ako farmaceut samozrejme pripomenul. Citujem sa v plnom znení.

V spolupráci s farmaceutickými a lekárskymi fakultami začať pracovať na vzdelávacích programoch nevyhnutných pre budúce zavedenie očkovania (nie len covid-19) v lekárňach.

Taliansko – 2 milióny dávok podaných od 06/2021 v lekárňach.
Poľsko – 1,6 mil podaných dávok od 07/2021 v lekárňach
Nemecko – bude možné očkovať v lekárňach od februára 2022

Obligátnym je samozrejme splnenie materiálno-technických a personálnych požiadaviek. Personálne znamená školenia a certifikácia. Preto hovorím, že už dnes treba pripravovať vzdelávacie programy. Jednak ako súčasť pregraduálneho vzdelávania a aj ako súčasť kontinuálneho vzdelávania.

Koniec dobrý všetci zaočkovaní

Ale ako som spomenul, čože ja môžem vedieť, veď som len jediný farmaceut, ktorý sa podrobne venuje liekovej politike v stranách vládnej koalície, tak prečo ma počúvať.

A tak mi doteraz na e-mail z pondelka 14. 2. 2022 14:16 nik neodpovedal. Zatiaľ je to len taká politická sranda, veď priemerné denné počty mŕtvych máme na úrovni 60% zaočkovanosti:

Rok marec a apríl 2022, denné počty mŕtvych.
Share Button

Očkovanie proti covid-19 si vyžaduje evolučnú zmenu

Dnes očkujeme takto:

Vyhodili sme 200-300 miliónov eur

Matovičom navrhnutých 200€ a 300€ v celkovom náklade daňových poplatníkov 200-400 miliónov € nemalo žiadny význam. Je to podpora dobrého pocitu už dávno rozhodnutých a dávno zaočkovaných občanov.

Ono je to vlastne tak so všetkými nápadmi OĽaNO v zdravotníctve. Obyčajné osobné pomníky v štýle predsedov JRD. Veru, ani tá slama nechýba.

Nezabudnite, že v januári 2022 začalo intenzívne očkovanie detí 5-18. Tie dostávali prvé dávky. To o vstupe dospelákov do očkovania hovorí ešte nelichotivejšie slová.

Vývoj smerom dolu

Klesá ním krivka ochrany obyvateľstva.

To je spôsobené viacerými faktormi.

Pribúdajú občania, ktorý sa nedajú zaočkovať 3 dávkou. To je nepríjemné aj preto, že v tomto prípade sa pokojne môže stať, že po 10-14 mesiacoch sa dostanú na úplný začiatok a keď budú chcieť znova očkovanie na covid-19 budú musieť absolvovať „očkovací cyklus nanovo“. Teda dve dávky (s odstupom 21 dní), aby začala ich ochrana zas fungovať.

Riešením je prechod očkovania do štandardu všeobecných lekárov, o ktorom som hovoril v máji 2021 so spustením v júli 2021. Dnes by to bola rutina na strane poskytovateľov. Nie je, OĽaNO riadi MZ.

Klesá nám vstup do očkovania po dovŕšení kritického veku. O potrebe štandardizácie očkovacej schémy prechodom na „ročníkové“ očkovanie som hovoril… Prekvapivo v máji 2021 so zavedením do konca roka 2021, tak ako budú pribúdať informácie o úrovni reálnej ochrany a štatistické dáta vekového ohrozenia.
„Očkovanie ročníka XXXX“, to je taká tá vec, že dlho nič a keď máte 25, tak by ste sa mali zaočkovať prvýkrát a potom si udržiavať rytmus na základe vedeckých poznatkov o miere ochrany.

Z doterajších vedeckých informácii vyplýva, že očkovať má zásadný význam od 16-18, vo veku 5-18 je to odporúčané. Budem milosrdný, vezmem to na 30. rok života, teda na ročník 1992.

Na Slovensku máme v ročníku narodenia 1992 celkovo 78 432 občanov, teda mesačne by to malo byť cca 6536 dávok, týždenne 1508 prvých dávok, ak by nik z nich ešte nebol zaočkovaný. Niekde tesne pod číslom 1508 by teda mala začínať nula v počte podaných dávok. Aktuálny 7-dňový priemer 1. dávok je 307. V tom sú aj tí, čo sa rozhodli začať s očkovaním vo veku 31+.

Mohol by som vám napísať, že ešte ďalší rozbor.

No jediné, čo potrebujete vedieť je, že nakoniec dostanete vždy, čo si zvolíte. Bordel v predpisovaní liekov a riadenie očkovania pani „Nikto a kolektív“.

Memento mori

Tí, čo minulý týždeń robili najväčší neporiadok pri schvalovaní obrannej dohody v NR SR sú zodpovednými za tisíce mŕtvych, ktorí uverili ich antivaxerským patavedeckým táraninám.

Výsledok vraždenia antivaxerov za obdobie delta (od 1.9.2021-31.1.2022 dáta UCDC), teda počet mŕtvych na cca 5,1-5,5 milióna obyvateľov:

  • Denmark 1054
  • Ireland 1044
  • Portugal 2113/2=1057
  • Slovakia 5231 ( základná schéma 49%, booster 26%)

Antivaxeri zabili v delta vlne na Slovensku 4180 ľudí.

Podporujte dojčenie a očkovanie.

Share Button

O dobrovoľne-nasilu forsírovanom očkovaním a antivaxermi zavraždených 4180 Slovákoch

Systém verejného zdravia, aby fungoval, nemôže a nikdy nebude postavený na individuálnych opatreniach. Vždy je postavený na kolektívnej ochrane. A teda na kolektívnych opatreniach.

Kolektívne opatrenie musí byť zavedené tak, aby z neho nik nevypadol. Lebo stačí jeden neočkovaný, jeden neskontrolovaný a infekčná choroba pokračuje v šírení.

Budeme očkovať ešte 10-15 rokov

V roku 2020 nebola otázka či vôbec bude k dispozícii očkovanie. Bola len otázka kedy už budú očkovacie látky pripravené na podanie v masovom meradle. Pre mňa to je nafascinujúcejší moment pandémie. Toto ma skutočne fascinuje ohromnou mierou. Nie či, ale len trápne, kedy.

Od úvodu roku 2021 má bohatý svet k dispozícii vakcín čo hrdlo ráči, varíme to na hektolitre. Z nebezpečnej ruskej rulety so smrtnosťou 2% sa od roku 2021 stala síce ťažšia, zákernejšia, ale už v pohode zvládnuteľná infekcia.

Najbližšie 2-3 roky (jeden z nich už máme za sebou), budeme naháňať zaočkovanosť, pretože vírus tu bude v šialených koncentráciách, takže každý, skutočne každý nechránený ho dostane a naviaže tak na seba prostriedky solidárneho poistenia. A keby len to, s istotou dvoch percent umrie. Každý nechránený vakcínou bude hrať každý jeden nový deň znovu a znovu ruskú ruletu s rizikom 2%. Nad 60+ pomaly 10% a viac.

Keď sa po tých cca 3 rokoch podarí znížiť výskyt na jednotlivé veľmi izolované lokality, stále budeme očkovať a očkovať ako prevenciu s cieľom udržať infekciu na minime.

Ak sa po 10 rokoch bude infekcia udržiavať na totálnom minime, prestane sa v systéme verejného zdravia tak dôsledne dbať na dodržiavanie očkovania. Postupne sa začne uvažovať o útlme plošného očkovania.
Tak za 15 rokov možno prestane byť očkovanie proti SARS-cov-2 súčasťou povinnej schémy. (nech už to „povinné“ bude vyslovené priamo, alebo to bude viac alebo menej dobrovoľne nasilu)

Presne takto sa v čase vyvíjalo očkovanie proti TBC. Dnes už neočkujeme, v Európe netreba. V prípade osýpok sme vo fáze, keď síce povinne očkujeme, ale je to viac ako menej zotrvačná povinnosť. Až tak nám nevadí, že sú v tom diery, lebo výskyt nemáme. Akonáhle sa na prelome milénia objavili v Nemecku a inde opakované a časté výskyty, začalo sa zas jemne pritvrdzovať.

Vedecký fakt nie je dobrovoľne nasilu!

Viete priatelia, je vlastne šialene absurdné, že tu dnes po podaní 10 miliárd dávok na planéte ešte vôbec diskutujeme na individuálnej báze či sa mám alebo nemám očkovať. Presadzovanie očkovania sa opiera o vedecké poznanie. Veda hovorí, že očkovanie je riešenie. Naozaj tu budeme teraz diskutovať a spochybňovať vedecké poznanie?

Krajiny so zaočkovanosťou v skupine 18+ nad 80% to mali v období od 1. 9. 2021 do 26. 1. 2022, teda v delta vlne s absolútnou úmrtnosťou takto:

  • Dánsko 1054 mŕtvych.
  • Írsko 1044 mŕtvych.
  • Portugalsko 2113/2=1057 mŕtvych.
  • Slovensko 5231 mŕtvych.

(Dánsko, Írsko a Slovensko majú cca 5 miliónov a trocha, Portugalsko 10 miliónov a trocha obyvateľov)

Takto funguje očkovanie. Múdri ľudia sa nechali viesť vedou, hlupáci si to museli odžiť na vlastnej koži.

V krajinách s múdrymi ľuďmi sa dnes vďaka súčinu zaočkovanosti a významne nižšej nebezpečnosti omikronu dostali na úroveň, že rušia ochranné kolektívne opatrenia. Systém verejného zdravia už nemusí občanov nútiť, stačí ich len jemne viesť cestou vytýčenou vedeckým poznaním.

Tým sa dostávam k tomu „povinné“ – nuž, skúste, prosím aspoň skúste rozlišovať, čo je naozaj problém, ak je to nedostupné a čo je len nepohodlie, ak je to nedostupné.

Problém je, keď vám štát zakáže nakupovať potraviny. Nepohodlie je, keď nemôžete ísť si zalyžovať ak nesplníte nejaké opatrenie, pomocou ktorého štát plní neodňateľnú úlohu starať sa o verejné zdravie.

Rozdiel medzi problémom a nepohodlím je naozaj zásadná vec, ak ide o život. So SARS-cov-2 naozaj ide o život. Zamneď: Nad rozdielom medzi problémom a nepohodlím | Martin Pilnik – liberálny politik, člen tímu SaS pre zdravotníctvo

Priatelia, varovali sme vás, že tu máme oportunistickú vraženú opozíciu, ktorá šíri hoaxy, klame vám o očkovaní, klame vás o dopadoch choroby covid-19. Neverili ste nám. Stálo vás to, vás neočkovaných, zbytočne a márne 4100 životov. Úplne zbytočne umreli ľudia, ktorí neverili vede, nedôverovali mne ani mojim kolegom vo vládnej koalícii.

Antivaxer je človek, ktorý aktívne propaguje neočkovanie, bojuje proti očkovaniu, prenasleduje zdravotníckych profesionálov a fyzicky na nich útočí pri výkone medicíny založenej na dôkazoch.

Antivaxeri zabili v delta vlne na Slovensku 4180 ľudí.

Share Button