Archívy značky: Ukrajina

Či na východnej Ukrajinskej hranici vznikne 5 metrový plot, alebo voľný pohyb slobodných ľudí, je len na rusoch

Slovensko je označené ruskom za nepriateľskú krajinu.

Diktátor ruska Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu do vojny.

Je našou povinnosťou brániť hranice nášho slobodného sveta, ktoré sú na východe totožné s hranicami Ukrajiny z roku 2014.

Jediným záujmom našich krajín je s ruskom obchodovať, navštevovať sa, spolupracovať. Je len a len na rusoch, čo v ich mene pošle ruský štát smerom k nášmu územiu. Buď to budú obchodníci, alebo ničím a nikým nevyprovokovaný vojenský útok na krajiny slobodného sveta.

Slová Deklatrácie nezávislosti USA od Britského impéria nech sú vzorom:

Pokladáme za samozrejmé pravdy, že všetci ľudia sú stvorení sebe rovní a sú obdarení istými neodňateľnými právami, medzi ne patrí právo na život, slobodu a budovanie osobného šťastia. K zaisteniu týchto práv sa ustanovujú vlády, odvodzujúce svoju moc so súhlasom ľudí, ktorým vládnu. Kedykoľvek začne byť niektorá vláda týmto cieľom na prekážku, má ľud právo ju vymeniť alebo zrušiť a ustanoviť vládu novú, ktorá by bola založená na takých zásadách a mala svoju právomoc upravenú takým spôsobom, ako uzná ľud za vhodné pre zaistenie svojej bezpečnosti a svojho šťastia. Je pravdou, že prezieravosť velí, aby sa vlády už ustanovené nemenili z príčin nepatrných ani prechodných a i celá skutočnosť ukázala, že ľudia, ak je zlo znesiteľné, sú skôr naklonení ho znášať, než aby sa domáhali svojich práv tým, že zrušia životné formy, na ktoré si zvykli.

Avšak, keď dlhý rad prípadov zneužitia moci a skutkov bezprávia, sledujúcich neustále rovnaký cieľ, svedčí o úmysle podrobiť ľudí úplnou krutovládou, tak je ich právom a priamo povinnosťou, takú vládu zvrhnúť a postarať sa o nových strážcov svojej budúcej bezpečnosti.

To, čo vyhlásil diktátor Putin dnes ráno nie je ani nepatrné, ani prechodné. Je to ďalší v dlhom rade úmyslu podrobovať krutovládou.

Je to len a len na ruskom obyvateľstve. Že sa to jarmo nechcenej vlády dá striasť, ukazujú v týchto dňoch ženy v Iráne.

Nik iný, ako obyvatelia ruska to dnes nemá v rukách. My ten boj Ukrajine za právo na sebaurčenie a slobodu pomôžeme vyhrať.

Či na Ukrajinskej hranici, tak ako na Poľskej či Litovskej, vznikne 5 metrový plot, alebo voľný pohyb slobodných ľudí, je len na rusoch. Nik iný to za vás na vašom území nespraví. Ani mi nie, pokojne vás tam za tým plotom necháme sa navzájom aj pozabíjať, keď to bude vaše prianie.

Share Button

Prečo sa ambulantní lekári bránia prijímaniu ukrajinských pacientov? | Konzervatívny denník

„Každé ukrajinské dieťa musí byť extra fakturované poisťovni, posielame im prefotené dokumenty, recepty môžeme vydávať len papierové a ku každému prikladáme fotokópiu dokladu. Lekárne zatiaľ nemajú nikde garantované, že lieky pre utečencov budú uhradené.“ https://www.postoj.sk/104056/preco-sa-ambulantni-lekari-brania-prijimaniu-ukrajinskych-pacientov#:~:text=Ka%C5%BEd%C3%A9%20ukrajinsk%C3%A9%20die%C5%A5a%20mus%C3%AD%20by%C5%A5%20extra%20fakturovan%C3%A9%20pois%C5%A5ovni%2C%20posielame%20im%20prefoten%C3%A9%20dokumenty%2C%20recepty%20m%C3%B4%C5%BEeme%20vyd%C3%A1va%C5%A5%20len%20papierov%C3%A9%20a%20ku%20ka%C5%BEd%C3%A9mu%20priklad%C3%A1me%20fotok%C3%B3piu%20dokladu.%20Lek%C3%A1rne%20zatia%C4%BE%20nemaj%C3%BA%20nikde%20garantovan%C3%A9%2C%20%C5%BEe%20lieky%20pre%20ute%C4%8Dencov%20bud%C3%BA%20uhraden%C3%A9.

Share Button

Už stačilo! Európa ako celok si musí upratať na hraniciach ruska a Ukrajiny, ak to nespraví OSN

Ale už dosť už stačilo.

Je 55. deň ruského ničenia, rozbíjania, zabíjania. Žiadna tvorba, žiadny vývoj, žiadny prínos. Len ruský nezmysel, zmar a smrť.

Na pôde OSN musí byť prijaté rozhodnutie väčšinou štátov o vyslaní modrých prilieb na Ukrajinu s jediným cieľom: Vykopať ruských vojakov na hranicu Ukrajiny z roku 2013. Ani o meter ďalej, ale ani o meter menej.

Žiadne také, že nejaká India alebo Čína či USA majú väčší hlas, akúsi nadradenú „bezpečnostnú radu“. Nie, takto naša civilizácia fungovať nemôže. Ak chcú mať viacej hlasov, nech sa páči, rozdeľte sa na viac suverénnych štátov. Alebo presvedčte iné vlády. Je tu 70-80% vlád, ktoré vznikajú riadnym demokratickým procesom. Nie je dôvod obchádzať demokraciu ani na najvyššej úrovni, ak máme slobodu a demokraciu brať ako rozhodujúci cieľ ľudskej civilizácie.

Inak to na tejto planéte nepôjde.

Vypoklonkovať, vykopať do zadku všetkých ruských vojakov a ani meter nepostúpiť za hranicu Ukrajiny z roku 2013. Tým samozrejme myslím aj to, že rusko vypadne z Krymu.

Vo svojich hraniciach nech si ruskí ľudia robia čo len chcú. Nech sa pokojne nechajú vrátiť do čias feudalizmu. Majú dosť možností, aby sa rozhodli, ako naložia zo svojim štátom vo svojich hraniciach.

Modré prilby OSN musia prestať sedieť len tak na letiskách a pozerať sa, ako beží vojna. Choďte sa osobne pozrieť do Sarajeva a uvidíte o akom zverstve svetového spoločenstva hovorím.

Nič viac, ale ani nič menej, ako vytlačenie ruských vojakov z Ukrajinského územia z hraníc roku 2013. To je úloha svetového spoločenstva. Inak nestojíme za právo na život v modernej dobe 21. storočia. Inak stále ostane naša civilizácia niekde na prelome 19. a 20. storočia, kedy si kde aké hovädo mohlo zmyslieť, že má nárok na vaše územie a váš život na základe práva silnejšieho.

Sloboda a demokracia vyžadujú pevné a stabilné územné jednotky, v ktorých sa potom môžu odohrávať slobodný obchod a demokratické voľby. Európska únia svojou mnohoročnou existenciou ukázala, že takýto model prináša najvyššiu mieru civilizácie pre jej obyvateľov.

Milióny utečencov ukazujú celej našej civilizácii, že práve model spolužitia ľudí, ktorý priniesla Európska únia, je najlákavejší, najobľúbenejší, najvyhľadávanejší. Hranice štátov sú len administratívna čiara na definovanie územia pre demokratické voľby. Dokonca aj to slobodné obchodovanie sa už na tie hraničné čiary medzi štátmi vykašľalo.

Ak má naša civilizácia za niečo stáť, tak do týždňa bude zvolané valné zhromaždenie OSN a prebehne dobrovoľné menovanie členov do misie modrých prilieb.

Nie, už žiadne rozhodovanie a mesiac trvajúce diskusie, či áno lebo nie. Už len technická dohoda, kto s čím prispeje do armády modrých prilieb OSN, ktorá vykope ruských vojakov z územia Ukrajiny z roku 2013.

Ukrajinci, na rozdiel od Afgáncov, ukázali, že si za svojim štátom stoja. Že chcú slobodný obchod a demokratické zriadenie civilizácie 21. storočia.

Ak toto spravíme na Ukrajine, vznikne tu jednoznačný civilizačný posun a každý jeden diktátor na tejto planéte si už rozmyslí, či bude, alebo nebude existovať vo svojich hraniciach.

Ak sa toto podarí na Ukrajine, som presvedčený, že životnosť mnohých diktátorov, ktorí bránia slobode a demokracii, vďaka aktivite vlastných občanov dosiahne pár dní maximálne týždňov.

Ak sa toto podarí na Ukrajine, nebude to ani EU ani NATO, kto bude v očiach ruska agresor. Bude to celá svetová civilizácia, ktorá sa postaví rusku. Dokonca aj Čína pochopí, že nie je taká veľká a taká ľudnatá, aby mohla likvidovať slobodu a demokraciu, aby mohla brániť slobodnému obchodu a demokratickým občianskym právam.

Posledných 80 rokov existencie svetovej civilizácie ukázal, že zábor územia nie je nástrojom k blahobytu a spokojnosti ľudskej spoločnosti. Hranice sa stali len trápnymi čiarami na mapách záboru územia a dôležitými pravidlami pre demokratické nástroje.

Bez hraníc volebných okrskov nefunguje demokracia. Bez hraníc zabratého územia sa na základe skúsenosti ostatných 80 rokov v úplnej pohode zaobídeme.

Dokonca aj to rozširovanie NATO je toho jasným dôkazom. NATO ako obraný nástroj na ochranu hraníc členských štátov postupuje a rozširuje sa bez jediného výstrelu. Pobaltie je presnou ukážkou, ako NATO funguje na ochrane hraníc pre demokratické nástroje a slobodný obchod.

Dokonca aj tá šlamastika EU s ruskou ropou je toho jasným dôkazom. Pokojne budeme s vami obchodovať, nech už ste akýkoľvek gauner na svojom území. Na svojom území si robte čo len chcete a nech si tam ľudia žijú ako sa im samým páči. Ostatných 80 rokov ukázalo, že je to vždy len a len na miestnych ľuďoch, že je to len a len na ich vlastnom záujme, ako chcú žiť. Žiadny vývoz demokracie nefungoval. Áno, ukážeme vám dobré príklady, ale odmakať si to na tom svojom Majdane, Nežnej revolúcii alebo Tchien-an-men musíte vy sami.

Aby fungovali hranice ako nástroj pre fungovanie demokracie, musia byť nemenné a stabilné. Nie len tie vnútorné okrskové, ale aj tie veľké vonkajšie štátne.

Nik to za nás, za našu civilizáciu na tej Ukrajine neurobí. Ani od Ukrajincov nemôžeme očakávať, že budú sami ochraňovať hranice pre výkon svojho práva na slobodu a demokraciu. Ochrana slobody a demokracie je civilizačná úloha.

Nie, žiadne hlasovanie či vôbec. Takéto rozhodnutie má OSN už dávno za sebou už tým, že vôbec existuje. Ak má OSN preukázať svoje skutočné opodstatnenie, ak má spoločenstvo národov preukázať právo na svoju existenciu, tak je to už len otázka kto čím prispeje k spoločnej civilizačnej misii na vykopanie rusov na ich hranice z Ukrajinou.

Ak to neurobí OSN, ak si OSN nesplní svoju existenčnú úlohou, je to úloha pre Európu, aby si na svojom dvorčeku upratala. Od Islandu až po Grécko.(Turecko sa musí rozhodnúť, či bude Európou, alebo Áziou, ale potom so všetkým, čo k tomu patrí, lebo v Európe máme prísnejšie kritéria na slobodu a demokraciu ako ostatný svet.) Od Fínska až po Gibraltar. (Katalánci, vykašlite sa na to svoje strieľanie, dobre vám radím.)

Veľmi, šialene veľmi si prajem, aby rusov hnali na ich hranicu s Ukrajinou spoločne NATO so Švédskom, Fínskom, s Argentínou (za ochraňovanie nacistou by to bolo pekné odčinenie) a Číňanmi. Ale som nie len optimista, ale aj lekárnik a viem o tomto svete a ľuďoch dosť. Takže mne bude bohate stačiť, ak si to ten bordel na východe uprace Európa ako celok. Už od 1. mája.

Rusi patria za Ukrajinskú hranicu a meter za ňou nech si robia čo len chcú.

Share Button