Otvorený list RR SaS: Podnet na požiadavku koaličnému partnerovi odvolať ministra Krajčiho

Ako riadny člen SaS žiadam prerokovať na najbližšom rokovaní Republikovej rady SaS nasledovné:

Republiková rada SaS zaväzuje predsedu SaS, aby na najbližšom zasadnutí koaličnej rady vyzval koaličného partnera OĽaNO, na odvolanie svojho nominanta Mareka Krajčiho z pozície ministra zdravotníctva.

Odôvodnenie:

Nominant strany OĽaNO Marek Krajči porušil vlastné pravidlá prioritizácie skupín občanov pri očkovaní proti ochoreniu covid-19. Toto porušenie prioritizácie je v príkrom rozpore medicíny založenej na dôkazoch a bude mať za následok:

  • Vysoký počet nevynútených úmrtí v skupine 65-75 ročných. Medicínske štatistiky ukazujú, že až 90% úmrtí na ochorenie covid-19 má 65 a viac rokov (dáta ČR). Skupina 65+ a skupina ťažko zdravotne postihnutých sú ďaleko najčastejšou skupinou hospitalizovaných s ťažkým priebehom ochorenia covid-19 (Dáta bez pátosu SR). Ide podľa štatistických dát o najzraniteľnejšiu skupinu.
  • Dlhodobo zlé hodnoty štatistických ukazovateľov, ktorými sa riadi nastavenie ochranných opatrení pre celú spoločnosť, vrátane ekonomických sektorov.
  • Dlhodobé pokračovanie silného tlaku na celý sektor zdravotníctva, obzvlášť na ľudské zdroje v zdravotníctve môže viesť k únave a zvýšenému výskytu pochybení aj pri ne-covidových diagnózach.
  • Dôsledkom dlhodobého zahltenia nemocníc pacientami v skupine 65+ sa stáva z ochorenia covid-19 nozokoniálna nákaza.

Medicína založená na dôkazoch považuje za dôležité dodržiavať dostupnosť liekov, v prípade ich obmedzenej dostupnosti, tak, aby boli farmakoterapiou pokryté skupiny pacientov s najväčším ohrozením na zdraví a živote.

Minister Krajči od začiatku očkovania proti covid-19 zanedbáva kontrolu a účinnú represiu v oblasti dodržania prioritizácie. Známym už v januári 2021 bol prípad Dominiky Cibulkovej a jej príbuzenstva. Až strata poradia pre stovky vakcín vyplytvaných na neprioritných, teda neindikovaných pacientov, viedla ministra Krajčiho k vypracovaniu vyhlášky o prioritizácii.

Táto vyhláška bola novelizovaná, predsunuté boli skupiny učiteľov a kritickej infraštruktúry. V súvislosti s novelizáciou boli deklarované nasledovné pravidlá:

  • 40 000 dávok pre učiteľov
  • kritická infraštruktúra tak, aby išlo skutočne o nenahraditeľné profesie, ako sú operátori elektrární, montéri pri haváriách vedenia a podobne. Pričom kontrola príslušnosti mala byť daná evidenciou v samostatnom informačnom systéme pod kontrolou ministerstva vnútra a súčasne daná vyhradením očkovacích kapacít v 3 konkrétnych nemocniciach.

Tak je aj nastavená novelizovaná vyhláška o prioritizácii. Tá stále udržiava medicínsky dôvod – ohrozenie smrťou. V prípade nefungovania kritickej infraštruktúry je to riziko smrti pre ostatných občanov spôsobených zlyhaním základného zásobovania základnými komoditami a službami.

Minister Krajči nezabezpečil dodržanie tejto vyhlášky. Z 40 000 je zrazu 60 tisíc. Zo skutočnej kritickej infraštruktúry sú zrazu kritickou infraštruktúrou všetci vodiči MHD, všetci revízori (???) , všetci taxikári a úplný nonsens sú všetci predavači a dokladači v obchodoch. Pričom dokladom má byť potvrdenie zamestnávateľa. Takto nastavené pravidlá sú v rozpore so znením vyhlášky č. 58/2021 Z.z. z 11. februára 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.

Podľa dostupných informácii neprebieha očkovanie kritickej infraštruktúri vo vyhradených očkovacích centrách, čím nie je zabezpečená dostatočná kontrola oprávnenosti pred aplikáciou vakcíny.

V prípade očkovania učiteľov, v rozpore s princípom registrácie a na ňu naviazanú logistiku vakcín, došlo až absurdným potrebám vyočkovania stovky až niekoľko tisíc dávok vakcín. K tomuto rozporu s vyhláškou (rozsah náhradníkov) dokonca boli očkovacie centrá vyzvané prípisom z ministerstva zdravotníctva.

Pritom v zmysle SPC (súhrn produktových charakteristík) jednotlivých vakcín platí, že po rozmrazení z hlbokého chladu platí:

  • vakcína AstraZenec je možné skladovať 48 hodín pri teplote 2-8 stupňov
  • vakcína Cominarty (Pfizer) je možné skladovať až 5 dní pri teplote 2-8 stupňov

Počty náhradníkov v stovkách až jednotkách tisícov za deň nie sú potrebné, ak by ministerstvo kvalitne manažovalo distribúciu vakcín a pokyny pre správne hospodárenie.

Minister Krajči svojim laxným prístupom umožnil očkovanie osôb na pozíciách nedôležitých pre priamu ochranu zdravia občanov a hospodárstva Slovenskej republiky len preto, že sú zamestnancami firiem kritickej infraštruktúry (administratívni pracovníci a upratovacie služby).

Minister Krajči nezabezpečil účinné obmedzenie osôb zamestnaných vo firmách kritickej infraštruktúry len na počty skutočne nevyhnutné na riešenie úloh daných zákonom o kritickej infraštruktúre.

Naozaj nie je nevyhnutné zaočkovať všetkých montérov, vodičov MHD vo všetkých firmách a všetkých smenách firiem. Každé jedno správne posúdenie indikácie vakcíny môže prispieť k vyššej dostupnosti obmedzeného počtu vakcín pre skutočne ohrozenú skupinu 65+, tak ako ju definuje medicína založená na dôkazoch.

Zvláštnym prípadom je nezabezpečenie prioritného očkovania v zariadeniach sociálnej starostlivosti formou výjazdových očkovacích tímov. Ani dva mesiace po začiatku očkovania nie je táto skupina (cca 42 000) našich najzraniteľnejších občanov zaočkovaná. Pritom sa jedná o logisticky nenáročnú operáciu.

Cynicky by som mohol povedať – za starkých 65+ a ťažko chorých nemá na rozdiel od predavačov hypermarketov kto lobovať. Tak berte tento otvorený list ako lobing za starých a chorých podložemný medicínou založenou na dôkazoch.

Zdroj: Dáta bez pátosu
Zdroj: Dáta bez pátosu

Záver:

Výkon funkcie ministra zdravotníctva, dosah jeho riadiacich a politických kompetencii spôsobili, že vakcíny neboli podané osobám vo vekovej skupine 65+ a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím včas a v dostatočnom rozsahu. Tým umožnil použitie lieku v rozpore s pravidlami danými zákonom o lieku a zákonom o zdravotnej starostlivosti.

Konanie, či skôr nekonanie, ministra Krajčiho vo veci rozhodovania o podávaní vakcín v čase ich obmedzenej dostupnosti a núdzového stavu štátu je v rozpore so správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona 571/2004 Z.z. §4 odsek 3)

Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta.

Osobná poznámka:

Pre mňa je neporiadok v organizácii prístupu jednotlivých skupín pacientov k vakcíne v čase jej obmedzenej dostupnosti hrubým porušením medicínskych pravidiel a bude viesť k zbytočným úmrtiam v skupine 65+. Týmto úmrtiam by sa dalo predísť veľmi jednoducho zavedením účinných pravidiel a ich dôsledným dodržiavaním.

Ako člen SaS sa nemôžem nečinne prizerať nevynúteným úmrtiam spôsobených manažérskym zlyhaním pri priamom výkone svojich úloh ministra ako aj z dôvodu zlyhania pri výbere a kontrole svojich spolupracovníkov. Za toto nesie MUDr. Krajči plnú politickú zodpovednosť. Politická zodpovednosť sa prenáša aj na celú politickú stranu OĽaNO, keďže ide o jej nominanta.

Share Button

Pri DPH je firma len prietokovým ohrievačom – s ťažkosťami DPH nesúvisí

Peter podniká v gastrobiznise už dvanásť rokov a v pondelok tohto týždňa mu daňový úrad bez upozornenia zablokoval podnikateľský účet pre dve zmeškané platby DPH.

Source: Pandémia – nepandémia, gastro – negastro, dlhujete štátu, hneď vám zablokujú účet – Denník E

Share Button

Zdravotný škandál milénia – hodenie 65+ cez palubu

Uprednostnenie „kritickej infraštruktúry“ a spol. nielenže doslova zabíja ľudí, ktorí mohli žiť, keby Pfizerom, Modernou a Astrou neboli namiesto nich napichaní mileniáli, ale navyše umelo udržiava tlak na nemocnice. Tie by totiž nekolabovali, ale naopak by sa čoskoro reprofilovali do normálnej prevádzky, keby seniorov 60+, ktorí tvoria 90 percent všetkých covidových príjmov, bolo o tých 60 – 70 percent menej aj na Slovensku.

 

Source: Zdravotný škandál milénia – Komentáre SME

Share Button