Archívy kategórie: Zahraničie

Rusi predali svetu stovky miliónov vakcín, exportovali 17

But Russia had produced just 33 million vaccines as of May 12 and exported fewer than 15 million, according to a Reuters tally that counted each vaccine as consisting of two doses.

„Vaccine production takes around 1-1/2 months or more, for each series,“ he said. „Then afterwards, you compare the output to the reference sample. If it matches, you’re lucky. If it doesn’t, you pour out the product you made.“

Source: Big promises, few doses: why Russia’s struggling to make Sputnik V doses | Reuters

Základom všetkého je matematika. Aj dobrej propagandy.
 
A to ste počuli ako už 60 krajín registrovalo Sputnik? Tých 60 je vrátane Slovenska, ksindli negramotní (na lieky).
 
Len pre viaczdrojové overenie: Denník N napísal 3.5.: „K 27. aprílu dostalo aspoň jednu dávku 12,1 milióna ľudí, obe 7,7 milióna, teda zhruba päť percent populácie. (ap)“
Share Button

Nemecký lekár očkuje vlastným preparátom – ďalšia skratka vo farmácii na cintorín v Slávičom údolí

Toto kutilstvo ma vždy fascinovalo.
 
Nemá dosť energie na to, aby buď naplnil existujúce pravidlá, alebo tie pravidlá rozporoval ako nefunkčné a zrelé na reformu.
 
Ale má dostatok energie obhajovať svoje dáta vzniknuté v rozpore s vedeckou metódou.
 
Hovorím, fascinujúce.

Stöcker, ktorý má za sebou úspešné podnikanie v laboratórnej diagnostike, sa obhajuje tým, že v čase pandémie nie je čas na formality. Hovorí tiež, že jeho postup bol legálny a že nerobil žiadne pokusy na dobrovoľníkoch, lebo to boli v skutočnosti pacienti, ktorým aplikoval lieky v rámci terapie.

„Koronavírus nebude čakať, až bude povolenie za rok či dva udelené. Medzitým ochorie mnoho miliónov ľudí a státisíce ich zomrú len kvôli lipnutiu na pečiatke a kvôli názoru, že nepostupujeme legálne,“ obhajuje sa Stöcker.

Source: Nemecký lekár očkuje vlastným preparátom – Denník N

Najhoršie na tom je, že nemá pravdu – všetky krajiny EU majú k dispozícii výnimkové paragrafy, aby sa práve takéto experimenty mohli konať legálne. Áno, vždy obsahujú podmienku, že niekto zvonku na to dozerá, aby boli dodržané základné pravidlá etiky a morálky. A aby vyprodukované dáta boli použiteľné ako podklad pre štandardizáciu používania cez plnohodnotné registračné autority. 

Veď nie je väčšieho záujmu autora lieku, ako dôvera celého sveta v jeho slová. Táto dôvera vzniká tak, že daný liek ako dôveryhodný označí všeobecne uznávaná dôveryhodná autorita – EMA v EU alebo FDA v USA. 

 

Share Button

Peklo so zdravotným poistením občana EU v ČR pri práci na dohodu

Princíp a vznik problému

Majme občana EU (Slovenska napríklad), zamestnaného na dohodu o vykonaní práce či inú obdobnú dohodu. Navyše, tento občan EU nemá v ČR  trvalý pobyt. 

Takýto zamestnanec je v ČR povinne zdravotne poistený, až keď v danom mesiaci presiahne takzvaný “rozhodný příjem” pre nemocenské poistenie v zmysle §6 (2) zákona 187/2006 Sb o nemocenském pojištění.  Hodnota je aktuálne na úrovni 3500 Kč. (V ČR sa zákon o zdravotnom poistení odvoláva na zákon o nemocenskom poistení.)

To znamená, že ak dohoda trvá aj napríklad od 1.1.2020 do 31.12.2020, to, či je slovenský občan pracujúci v ČR zdravotne poistený napríklad v apríli 2020,  sa zisťuje až spätne. 

Výšku skutočného príjmu za apríl 2020 zistí mzdová učtáreň firmy až počas spracovania výkazov práce. Napríklad za apríl je to cca 10. mája. Až 10. mája potom mzdová účtáreň spätne prihlási takéhoto zamestnanca do zdravotnej poisťovne za apríl. 

Až 10. mája teda zamestnávateľ zistí, či platí alebo neplatí výnimka z povinného poistenia pre zamestnanca daná §5 (a)(3) zákona č 48/1997 Sb. o zdravotním pojištění.

§5 Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud

a) je zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu1a), s výjimkou

(3)osoby činné na základě dohody o provedení práce, popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (dále jen „započitatelný příjem“); započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,

Zdravotná poisťovňa síce vystavila kartičku poistenca od 1.1.2020 do 30.12.2020 (trvanie dohody o vykonaní práce). Ale v informačných systémoch poisťovne počas trvania mesiaca apríl 2020 tento občan Slovenska nefiguruje ako zdravotne poistený v českej zdravotnej poisťovni. 

V zmysle pokynov zdravotnej poisťovne pre zamestnávateľov, títo každý mesiac spätne prihlasujú a odhlasujú a prihlasujú a odhlasujú takéhoto zahraničného zamestnanca. 

Počas celého apríla síce pracoval. Pripravoval teda naplnený výkaz pre mzdovú učtáreň, ale doklady boli zúčtované až v nasledujúcom mesiaci máji (cca 10. mája). 

Dôsledok: Veľký problém v zdravotných zariadeniach

Dnes sú všetci poskytovatelia on-line pripojení do registrov poistencov.

Pri každej návšteve počas apríla a čerpaní zdravotnej starostlivosti každý pracovník poskytovateľa dostáva zo svojho informačného systému hlášku – Pozor!!! tento človek v apríli nemá zdravotné poistenie. 

Keď navštívi lekára v apríli na pravidelnej kontrole, musí občan EU neustále upokojovať pracovníkov poskytovateľa (lekárov, lekárnikov, sestry), že určite v máji odvedie zdravotné poistenie a teda bude za apríl plne poistený. 

Rozdiel medzi občanom ČR v ČR a občanom EU v ČR

Občan ČR  má svoje domovské zdravotné poistenie v ČR. Ak nie je zamestnaný, tak len mení formu platby za svoje zdravotné poistenie na samoplatcu. Ale status poistenca sa nemení. 

Občan EÚ v ČR nemá povinnosť byť v ČR poistený. V momente, keď za neho zaplatí poistenie zamestnávateľ, je poistený. Ak nezaplatí poistenie, zdravotná poisťovňa ho vedie automaticky bez poistenia v ČR. 

Úlohu povinného zdravotného poistenia v zmysle pravidiel preberá jeho domáci štát, teda štát jeho občianstva alebo administratívne vedeného trvalého pobytu. (Čisto teoreticky je doma napríklad samoplatcom.)

V zmysle pravidiel, domácou krajinou pre zdravotné poistenie bez ohľadu na formu platby sa stáva ČR len pre tých občanov EÚ, ktorí majú v ČR trvalý pobyt. A ten samozrejme pri ročnej dohode o vykonaní práce a ročnom pobyte nevzniká. 

Share Button