PRP: Príčiny zabitia koňa elektronizácie

Slovenská elektronizácie služieb štátu je opakovane zabíjaná rakúsko-uhorským úradníckym myslením. Opakovane kŕmia ťažného koňa, teda elektronizáciu štátnej správy, papierovými jozefínskymi formulármi a všetci sú náramne prekvapený, že nám ten ťažný kôň len a len skapíňa namiesto aby nám slúžil.

Je to stále dookola. Služby navrhujú právnici a ajťáci. Služby propagujú právnici a ajťáci pre občanov lekárnikov a literárnych vedcov. Táto občania samozrejme nerozumejú slovám toho ich kmeňa.

V kruhoch internetových vývojárov sa rozpráva taký bonmot, že keď si to osvojí pornopriemysel, tak sa to stane štandardom. Pre útlocitnejších sa ten bonmot rozpráva s verziou „e-komerc“. Budem aj ja používať verziu e-komerc.

Aby aj moje deti, inžinier, zememerač pochopili, dnešná Pikiho Rada na Piatok znie:

Pri elektronizácii štátnych služieb si nebudeš vymýšľať svoje načančané formuláre, ale použiješ „priemyselný štandard“ najväčších eshopov a najnavštevovanejších webov, keď nie v internete šírom, tak aspoň jazykovo blízkom.

Takto naozaj nie priatelia:

„Príkaz znel jasne: Dve polia!“

Keď je potrebné doplniť hodnotu výberom z databáze, použiješ práve jedno pole, kde po zadaní troch a viac znakov sa automaticky rozbalí podmnožina hodnôt na výber. A SAMOZREJME výber bude spracovaný bez ohľadu na zadanú či nezadanú diakritiku a SAMOZREJME vyhľadá to nie len odpredu, ale aj odstredu.

Len právnický a ajťácky objaviteľský idiot dokáže splodiť dvojriadkové výberové pole, kde sa mu k tomu všetkému peklu ani nezmestí popis na tlačítko.


Ale všetko je to aj tak zle!

Na príklade doplnenia nestotožnených spoločníkov v obchodnom registri je vidieť práve to právnické formulárové uvažovanie.

Až 99%, alebo presne štatisticky zistiteľné, počty poslaných formulárov v období -3 mesiace k 30.9.2022 sú o doplnení rodného čísla k spoločníkov.

Vlastne ani to nie. Ide o obyčajné ručné stotožnenie spoločníka v registri obyvateľov. Štát sa na základe nejakých parametrov snažil urobiť to strojovo, ale nešlo to. Preto potrebujeme na doplnenie rodného čísla k spoločníkovi ručnú prácu.

Vidíte ten rozdiel?

 • právnici – je to zmena, musíte podať formulár na zapísanie zmeny
 • zákazníci štátu (občania) – je to ručné stotožnenie v registri obyvateľov, alebo doplnenie údaja ručne

Tak prečo pri svätých Avicenovi a Galénovi tam nie je služba na ručné stotožnenie?

 1. Zabezpečím, aby úlohu mohol plniť len oprávnený človek – autentizácia a autorizácia cez eID.
 2. Z bodu 1 je jasný výber spoločností, kde je osoba oprávnená – načítam, alebo požiadam o výber ak má viac firiem. (Kua, keď denne 158x zaklikávame tie kukískové lišty, tak nech konečne vidíme, na čo je to dobré.)
 3. Načítam aktuálny výpis firmy s označením chýbajúcich informácii a popisom – „Chcete to doplniť?“
 4. Otvorí sa formulár s jediným poľom na zadanie rodného čísla, ktorý je v skutočnosti vstupným poľom pre výber osoby z registra občanov a priľahlých osôb.
 5. Po zadaní rodného čísla a stlačení tlačidla „Kontrola v registri“ sa stotožní toto rodné číslo.
 6. Občan potvrdí, že chce dotiahnuť údaje takéto údaje.
 7. Ak nechce, tak sa mu umožní hodnoty zadať ručne. S významným varovaním.
 8. Uložiť, pričom súčasťou ukladania je aj podpísanie KEP.
 9. Bodka, hotovo.

Jedno prihlásenie zaručeným prostriedkom. Jedno vyplnené pole. Jedno podpísanie zarušeným prostriedkom.

Chápete, výber dopravy z ponúkaných možností. Výber spôsobu platby… Veď to robíme pravidelne, keď nakupujeme na internete. No tak tu nakupujeme osobu z registra občanov. A keď nám nevyhovuje ponúkaná možnosť, tak ju zadáme do textového poľa poznámka.

Ja viem, povedal som, že prídem, až keď budú nastavovať zrkadlo. Veď aj prichádzam, deň funusu, veď termín na poriešenie nezrovnalostí je dnes.

Navyše a to je hlavná motivácia tohoto článku, použijem tento kontrapríklad vo svojej práci ako poučenie sa na cudzích chybách. Aj nám sa totiž občas stane, že pred lekárov nastúpia ajťáci, právnici či nebodaj systémový inžinieri a naposledy sémantickí štandardizátorskí projekťáci a začali chŕliť vety ako napríklad:

Určitým zvoleným zjednodušením je volba jen 2 skupin cílů proti 4 „perspektivám“ klasického BSC. Umožňuje to jednodušší agregaci dílčích strategií do celkové koncepce / strategie organizace tak, že vrcholové cíle specializovaných strategií tvoří „nižší patro“ dílčích cílů koncepce / strategie celé organizace.

Chápete, čo a ako máte spraviť, že? Nie? Veď je to jasné – vaša stratégia má byť časťou stratégie vášho šéfa. Stále nič? Rozumiete – ciele vašej práce majú plniť ciele vášho šéfa. O tom niekedy inokedy.

Takže priatelia, deti, inžinieri, zememerači a generické právničky je tu zas moja povestná peristaltická poučka: Ak do procesu vložíte IT nástroj, musíte prekopať celý proces, inak sa z toho poseriete.

Share Button

Na Ministerstvu zdravotnictví proběhla závěrečná konference projektu Strengthening the capacity of the Ministry of Health to establish national eHealth centre (Follow-up) – Ministerstvo zdravotnictví

Cílem těchto projektů bylo především napomoci Ministerstvu zdravotnictví etablovat nové kompetenční centrum – Národní centrum elektronického zdravotnictví, jakožto nositele klíčových kompetencí ministerstva v oblasti digitalizace zdravotnictví a jakožto primárního koordinátora digitalizačních projektů. „Digitalizaci zdravotnictví považuji za naprostou prioritu – rozšíření funkcí Portálu občana, rozšíření služeb eHealth, rozšíření možnosti sdílení zdravotnické dokumentace, ať už mezi lékaři či zdravotnickým

Source: Na Ministerstvu zdravotnictví proběhla závěrečná konference projektu Strengthening the capacity of the Ministry of Health to establish national eHealth centre (Follow-up) – Ministerstvo zdravotnictví

Share Button

Či na východnej Ukrajinskej hranici vznikne 5 metrový plot, alebo voľný pohyb slobodných ľudí, je len na rusoch

Slovensko je označené ruskom za nepriateľskú krajinu.

Diktátor ruska Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu do vojny.

Je našou povinnosťou brániť hranice nášho slobodného sveta, ktoré sú na východe totožné s hranicami Ukrajiny z roku 2014.

Jediným záujmom našich krajín je s ruskom obchodovať, navštevovať sa, spolupracovať. Je len a len na rusoch, čo v ich mene pošle ruský štát smerom k nášmu územiu. Buď to budú obchodníci, alebo ničím a nikým nevyprovokovaný vojenský útok na krajiny slobodného sveta.

Slová Deklatrácie nezávislosti USA od Britského impéria nech sú vzorom:

Pokladáme za samozrejmé pravdy, že všetci ľudia sú stvorení sebe rovní a sú obdarení istými neodňateľnými právami, medzi ne patrí právo na život, slobodu a budovanie osobného šťastia. K zaisteniu týchto práv sa ustanovujú vlády, odvodzujúce svoju moc so súhlasom ľudí, ktorým vládnu. Kedykoľvek začne byť niektorá vláda týmto cieľom na prekážku, má ľud právo ju vymeniť alebo zrušiť a ustanoviť vládu novú, ktorá by bola založená na takých zásadách a mala svoju právomoc upravenú takým spôsobom, ako uzná ľud za vhodné pre zaistenie svojej bezpečnosti a svojho šťastia. Je pravdou, že prezieravosť velí, aby sa vlády už ustanovené nemenili z príčin nepatrných ani prechodných a i celá skutočnosť ukázala, že ľudia, ak je zlo znesiteľné, sú skôr naklonení ho znášať, než aby sa domáhali svojich práv tým, že zrušia životné formy, na ktoré si zvykli.

Avšak, keď dlhý rad prípadov zneužitia moci a skutkov bezprávia, sledujúcich neustále rovnaký cieľ, svedčí o úmysle podrobiť ľudí úplnou krutovládou, tak je ich právom a priamo povinnosťou, takú vládu zvrhnúť a postarať sa o nových strážcov svojej budúcej bezpečnosti.

To, čo vyhlásil diktátor Putin dnes ráno nie je ani nepatrné, ani prechodné. Je to ďalší v dlhom rade úmyslu podrobovať krutovládou.

Je to len a len na ruskom obyvateľstve. Že sa to jarmo nechcenej vlády dá striasť, ukazujú v týchto dňoch ženy v Iráne.

Nik iný, ako obyvatelia ruska to dnes nemá v rukách. My ten boj Ukrajine za právo na sebaurčenie a slobodu pomôžeme vyhrať.

Či na Ukrajinskej hranici, tak ako na Poľskej či Litovskej, vznikne 5 metrový plot, alebo voľný pohyb slobodných ľudí, je len na rusoch. Nik iný to za vás na vašom území nespraví. Ani mi nie, pokojne vás tam za tým plotom necháme sa navzájom aj pozabíjať, keď to bude vaše prianie.

Share Button