HTA v medziach koaličného kompromisu, alebo ako SaS znížila sklerózu deda vševeda

Dnes si dáme nateraz posledný diel príbehu o budovaní HTA v réžii religionistu. Celá anabáza mi pripomenula príbeh rozprávkového diela Járy Cimrmana. Na začiatku bolo prapôvodné autorovo dielo, s temnou atmosférou, mnohými mŕtvymi, dielo, ktoré úplne zabudlo, že má ísť o objektívne hodnotenie zdravotníckych technológii a nie o cenzúru liekov na religióznom základe.

SaS presvetlila celkovo temnú atmosféru

Dielo pána Staňáka, nominovaného Krajčim, nominovaného OĽaNO-motlitebný krúžok bolo predložené do legislatívneho procesu ako temný materiál osobného pomníka založený na katolíckej ideológii.

Základnou istotou malo byť automatické financovanie percentom z vybraného poistného bez ohľadu na akékoľvek dosiahnuté výsledky. Hodnota za peniaze stratená ako Janko a Marienka v lese.

SaS disponuje v oblasti zdravotníctva skvelým tímom profesionálov zastupujúcich všetkých, naozaj všetkých rozhodujúcich hráčov v oblasti slovenského zdravotníctva. V medzičase diskutujeme nezáväzne, občas si pošleme navzájom upozornenia na zaujímovosti, perly ducha svetového zdravotníctva. Proste taká obyčajná skupina profesionálov pod vedením Janky Cigánikovej.

No keď príde na stôl temný návrh, okamžite sa aktivizuje kruto-prísna pracovná atmosféra.

SaS má jasnú predstavu, ako má inštitúcia HTA na Slovensku existovať. Súčasne akceptujeme, že OĽaNO je dnes tvorcom spravodlivosti a my sme konštrultívny koaličný partner.

Pod vedením Janky Cigánikovej sa k materiálu vyjadruili jednotlivý členovia nášho širšieho zdravotníckeho plána a SaS vytvorila konštruktívne pripomienky k materiálu.

Vďaka práci tímu SaS pre zdravotníctvo sa z temného materiálu stal rozumný kompromis.

 • Do zákona sa dostali jasné kvantitatívne a kvalitatívne kritéria pre hodnotenie fungovania HTA – rozpočet to nie je malý, tak chceme vidieť výsledky.
 • Do zákona sa dostali kľúčové ukazovatele pre hodnotenie výkonnosti fungovania inštitútu
 • Dozorná rada má povinnosť hodnotiť fungovania vzhľadom k prijatým kľúčovým ukazovateľom výkonnsoti
 • Dozorná rada musí mať zástupcu poisťovní (financovanie inštitútu) a pacientov (hodnota pre spoločnosť)
 • MZ má povinnosť požiadať najvyšší kontrolný úrad, aby po prvých dvoch rokoch skontroloval účelnosť existencie inštitútu
 • Pri neplnení kľúčových ukazovateľov dôjde v zmysle zákona k zníženiu garantovaného financovania inštitútu zo zdravotného poistenia.

Áno, SaS a hodnota za peniaze. SaS a merateľné ukazovatele. SaS je poistka aspoń presvetlenia budúcnosti ako nie svetlých zajtrajškou.

Ja viem, je vám divné, že také samozrejmé veci tam neboli odpočiatku? Nuž, návrh bol odpočiatku tvorený bez koaličného partnera, vo výhradnej réžii pána Staňáka, zo sekcie ex-Ježíkovej, nominovaných ex-Krajčim, nominovaného OĽaNO. Samé ex-, to vám iste veľa napovie.

SaS zredukovala počet mŕtvych z pôvodných Staňákových 27 na 3

Pôvodný návrh pre pravidlá výberu riaditeľa inštitútu bol, nebojme sa to povedať otvorene, šití predkladateľom na predkladateľa. Aby bola vec istá, dostali sme sa až do takej šírky, že potenciálny kandidáti umierali paragraf po paragrafe, odsek po odseku na nesplnenie podmienok, už pred bránami výberového konania.

SaS zasiahla a tlačila na otvorenie kritérii na maximum. HTA problematika je vysoko špecializovaná multidisciplinárna vec. Potrebujete mať cit pre matematiku, farmakológiu, etiku, technológiu liekov, ekonomiku, politiku, farmaceutickú chémiu, štandardy zdravotníckej informatiky. A iste som zabudol na aspoň 6 ďalších.

V EU je takých odborníkov pár stoviek, na planéte pár tisíc, na Slovensku asi 3-8 kusov. Väčšinu si vychytajú poisťovne, lebo ich hlavnou motiváciou je za 1 euro získať maximum zdravia, ktoré umožňuje dnešná farmácia/medicína. Druhým odvetvím je farmabiznis, ktorí potrebuje vedieť štátne systémy solidárneho financovania obohrať.

Bolo šialené, aby sme si ešte pred bránami osekali výber.

Vďaka práci tímu SaS pre zdravotníctvo sa z temného materiálu stal rozumný kompromis.

 • Umožnili sme, aby to nemusel byť len občan Slovenska (ja viem divné, že to tam vôbec bolo).
 • Skrátili sme výlukové obdobia práce pre konkurenciu, teda pre farmabiznis z 5 na 3 roky.
 • Vyjasnili sa formálne kvalifikačné požiadavky na odbor vzdelania.

Tým sa nám podarilo zredukovať výluky pred bránami, aj keď 2 ostali.

Nepodarilo sa vyriešiť výluku z ovládania slovenského (českého) jazyka, pretože sme narazili na mečiarovsko-móricovský zákon o štátnom jazyku. No inšpirovalo nás to k jeho úpravám, takže nie je všetkým dňom koniec.

Nepodarilo sa nám vyriešiť výluku neštátnych poisťovní (áno, práca vo VšZP nie je prekážkou, v Dôvere alebo Union je). To ale vyrieši ad hock podanie na Ústavný súd uchádzača, ak by k takej situácii došlo. Ústava garantuje rovnosť v podmienkach bez ohľadu na pôvod. Ale nevzdávam sa, v rámci novelizácie to mám ako samozrejmú opravu.

Najväčšia fuška pri práci SaS bolo znížiť sklerózu deda Vševeda o 50%

Priatelia z OĽaNO pozabudli, že nejde o to, stavať si pomníky, že nejde o to, vyrábať teplé miestečká pre seba.

Pri príprave pripomienok v zdravotníckom téme SaS pod vedením Janky Cigánikovej sme dookola narážali na to, že nejde o tvorbu návrhu z jednej vody na čisto, ale o opravu akéhosi šialeného paškvilu. Stále sme narážali na to, že ide o potrebu koaličnej spolupráce bez ochoty partnera odzačiatku diskutovať s koaličným partnerom už pri ideovom zámere.

Zámerom SaS, ktorý sme vyjadrili aj vo volebnom programe v sekcii lieková politika, bolo, aby išlo v prvom kroku o oddelenie ŠUKL. Pokojne aj niekoľko rokov plnej práce v štruktúrach ŠUKL.

Motivácia bola jasne daná tým, že ŠUKL disponuje plnou kompetenciou pre farmako- časť farmako-ekonomického hodnotenia liekov. Takže stačilo doplniť len polovicu, tú -ekonomickú. Takto musíme stavať obe, zháňať obe, kontrolovať obe. Mali by sme už na začiatku na 50% vyděláno.

Motivácia bola jasne daná tým, že sa nemusíme zaoberať administratívno-ekonomickými detailmi personálneho obsadenia a kompetencii, ale sa môžeme sústrediť od začiatku na podstatu – na nastavenie procesov hodnotenia v prostredí Slovenskej republiky. Pretože či sa nám to páči alebo nie, 50-80% výstupov bude čisto administratívnej, dokonca by som povedal prekladateľskej a implementačnej povahy zahraničných hodnotení na podmienky slovenskej ekonomiky, slovenskej veľkosti trhu a slovenského zdravotníctva. Mohli sme mať na 50% vyděláno zdieľaním administratívno-ekonomických a personálnych kapacít s už fungujúcou inštitúciou.

Poučenie?

Milí priatelia z OĽaNO, je 21. storočie, viete čo treba robiť po pípnutí.

Máme v legislatívnom procese novelu zákona o liekoch, SaS má široký vysoko profesionály zdravotnícky tím. A navyše jednu drobnosť – kompetentného farmaceuta s 25 ročnou medzinárodnou praxou, ktorý má k dispozícii rozvetvený tím SaS pre zdravotníctvo.

Janka Cigániková svojou niekoľkoročnou kvalitnou politickou prácou dokázala okolo seba sústrediť zástupcov naozaj tých najvýznamnejších hráčov v slovenskom zdravotníctve. Nie že na zavolanie, ale na napísanie krátkej správy sa nám v tíme SaS pre zdravotníctvo ozve od riaditeľov poisťovní, cez Úrad pre dohľad, vedcov analytikov až po stavovské a pacientské organizácie s poznámkami, pripomienkami, s otvorenou dušou pre spoluprácu.

Zdravotnícky tím SaS pracuje na tom, aby zákony v zdravotníctve fungovali. Mnohokrát čítam výčitky, ako sme my v SaS zodpovední za to a hento. Zodpovední za to, že držíme vládu pri moci. Áno, sme a nech je tento článok pre vás ukážkou, ako pracuje koalícia, ako funguje koaličné vyjednávanie, ako vzniká koaličný kompromis.

Nie je to jednoduché, bola to fuška, ale nakoniec sa podarilo vytvoriť dobrý koaličný kompromisný návrh zákona pre HTA.

Práca nekončí, bude treba vybrať riaditeľa, ktorý inštitútu pre hodnotenie zdravotníckych technológii vtlačí svoju pečať. Bude potrebné sledovať výkonnosť, prínosy pre optimalizáciu nákladov na lieky. Bude treba analyzovať vplyv novej inštitúcie na procesy kategorizácie a na základe toho určite prehodnotiť postavenie poradných orgánov vo veci určovania úhrad liekov a úhrad výkonov v rámci platobných mechanizmov za výkony.

HTA je len jeden kamienok v efektívnom vynakladaní peňazí všetkých solidárnych platcov.

Share Button

Covid-19 je po vakcíne kašlíček a soplíček

Ešte nikdy nebolo verejne prezentovaných toľko dôkazov o účinnosti a bezpečnosti očkovania, ako je to pri ochorení Covid-19.

Táto vláda, rovnako ako ostatných 25 v EU, ponúka ako jediná riešenie na porazenie SARS-Cov-2 a riešenie pandemickej krízy.

Nech hľadám ako hľadám, riešenie od Smerohlasu a ostatných dezolátov pre porazenie vírusu SARS-Cov-2 nevidím.

Vláda preberá vedecké riešenia, ktoré ponúka farmácia. Vakcíny na vzorke 3 miliárd ľudí v tomto vesmíre dokázali, že sú super bezpečné a dobre fungujú.

 • <0,0005% je výskyt závažných nežiadúcich účinkov, navyše takých, ktoré dnešná medicína dokáže zvládnuť. Tak bezpečné nie je ani vaše auto, ani MHD.
 • >98% je účinnosť vakcín proti ťažkému priebeh. To znamená, že po vakcíne sa z nepredvídateľne smrteľnej choroby stane kašlíček a soplíček.

Zdieľajte, kým neumrú.

Ak hovoríte, že by ste sa aj dali očkovať, ale…

… tak si vyberte nejaké očkovacie miesto v nemocnici. Pokojne tam ostaňte nie obligátnych 15 minút, ale aj hodinku, dve. Pokojne si naplánujte preventívnu prehliadku u svojho „obvoďáka“ na 5, 7 či 15 deň po vakcinácii, veď čo ak.

Farmácia na vzorke 3 miliárd ľudí v tomto vesmíre vyskúmala, že vám na 99,995% nič výnimočné nezistia. Nič, čo by ste aj pred vakcínou nemali.

Boli časy, ale sa minuli

My, zdravotníci sme urobili maximum možného pre zaočkovanie populácie.

Ministerstvo zdravotníctva urobilo aspoň toľko, že vám dalo šancu vyvinúť masový tlak pomocou brutálnych radov pred očkovacími centrami.

Štátne inštitúcie, vláda a hlavne regióny dokázali manažovať 30 000 podaných dávok za deň. My, čo sme zodpovední v tomto volebnom období za tento štát sme dokázali, že denne vie Slovensko zaočkovať 30 000 ľudí.

My, vládna koalícia, zdravotnícki profesionáli vo funkciách za strany OĽaNO, SaS, Sme rodina, Za ľudí, sme si svoju úlohu splnili.

Nemáme kreténsky socializmus, zodpovednosť za svoje zdravie si nesie každý z vás.

Samozrejme, my zdravotnícki profesionáli prídeme, keď vybublá vaša nároková mentalita a budete sa dožadovať špičkovej zdravotnej starostlivosti v nemocnici. Ale budeme nadávať. Hlasno nadávať. A verte, budem hlasný a nebudem sa za to hanbiť.

K-píp-, k-píp-, tí, čo ležia v nemocniciach sú z 83% neočkovaní. To vám stále nič nehovorí?

S vodcami opozície, ktorí presviedčali občanov, to nakoniec asi dopadne ako s Al Caponem. Zavrú ich nie za mafiánsky život, ale za úplne niečo iné – že spôsobili smrť tisícom.

Áno, vodcovia odporu voči očkovaniu sa okolo Vianoc 2021 vo svetle štatistík ničím nebudú líšiť od nacistov riadiacich systém hromadného vyhladzovania v koncentračných táboroch. Už dnes to na príklade Spojeného kráľovstva, Portugalska, Francúzska, Dánska a ďalších a ďalších krajín vieme.

Nie, priatelia, čas už nie je. Čas na 98% ochranu pred smrťou pomocou očkovania v Európe sa minul. Nie je dôvod nikoho hladiť po srsti.

Ak by ste ste stáli v radoch a dožadovali sa očkovania pred nedostatočnou kapacitou očkovacích centier, bil by som do kolegov vo vládnych funkciách, tak ako som sa bol býval bol (spolu)postaral o odchod Krajčiho keď dodrbal prioritu najohrozenejších. Ale vy ste sa ani nechceli očkovať.Počet novo rozočkovaných (prvé dávky, SR)Počet novo rozočkovaných (prvé dávky, SR) 

Už je to len na vašom imunitnom systéme, ktorý je bez očkovania nahý v tŕní. Na vašich vodcov dôjde po Novom roku.

Este nikdy opoziční politici popieraním vedeckých dôkazov úmyselne nespôsobili toľko rozšírenia nákazlivej choroby a nespôsobili toľko ťažkých priebehov a toľko smrti, ako v roku 2021.

Ešte nikdy nebolo verejne prezentovaných toľko dôkazov o účinnosti a bezpečnosti očkovania, ako je to pri ochorení Covid-19. To im nebráni stavať na misky váh <0,0005% a >98% a hovoriť o rovnováhe.

Nie, pravda nie je niekde uprostred. Pravda je taká, že slovenská opozícia na jeseň 2021 zabíja a vystavuje chudobe svojich vlastných voličov a obdivovateľov.

Share Button

Berlínčania v referende zahlasovali za vyvlastnenie 250-tisíc bytov

Berlínčania v referende zahlasovali za vyvlastnenie 250-tisíc bytov, ktoré patria veľkým spoločnostiam. Nezáväzné referendum sa konalo spolu s nemeckými voľbami.

Za vyvlastnenie bytov veľkých prenajímateľov sa vyslovilo 56,4 % voličov, vyplýva z takmer úplného sčítania hlasov.

Source: Berlínčania v referende zahlasovali za

Share Button