Archívy kategórie: Zdravotníctvo

Rusi dostali od československa po nose preto, že politicky nezávislé inštitúcie (ŠUKL, BIS) si dovolili robiť poctivý európsky demokratický štandard

Predstavte si, že je pre vás základným marketingovým nástrojom v geopolitike takáto fotka.

A potom jedna z tých drobnopísmenkových 60 krajín si urobí domácu úlohu z farmakovigilancie a skontroluje si pomocou nezávislej autority, na čo to má dať pečiatku.

Dokonca premiérovi krajiny podstrčíte papiere, poviete mu, že to netreba čítať, zdržovať sa s 20 stranami, že veď pri pohľade do očí si veríme, tak podpíšete. Ten premiér, ako správny kult osobnosti, povie svojmu podriadenému, že on to nečítal, ale keď on povie, tak Krajči podpíš. A jeho podriadený podpíše, lebo kult osobnosti je viac ako slobodná myseľ a profesionálna česť.

Takto to Kiril očakával. Očakával, že to bude pokračovať v zmysle zákona padajúceho hovna. Že našli toho správneho predsedu vlády malej zemičky, ktorý to pre Rusko doma zariadi.

Oj Kiril, prémie asi nebudú. 

V celej kauze práveže ide o to, čo Rusi píšu po médiách, aký obraz vytvárajú.

Rusom nejde v prípade Sputnika V o očkovanie, nejde im o samotný produkt. To čo sa píše v médiách, to sú tie rpavé dôvody, prečo Sputnik vôbec existuje.

Rusi naozaj začali vyvádzať preto, že ŠUKL si dovolil robiť poctivý európsky liekový štandard. Všimnite si, že Rusi nikde nezverejnili skutočný dôvod, čo je v liste. Naopak, všade živia tému o necertifikovanom laboratóriu, aby to mohli prípadne v propagande použiť. Aby si vyrobili zadné vrátka a mohli posunúť obsah až k téme, že ŠUKL je necertifikovaná kuchyňa niekde na Luníku IX.

Hovoríte, neživme to ruské klamstvo?

Naopak, my to ich klamstvo musíme brať ako bernú mincu. Len tak sa dá s klamstvom čokoľvek rozumné urobiť. Doviesť ho až ad absurdum, aby všetci chápali, že to je klamstvo.

Aby všetci videli, že Sputnik V nie je vakcína. Aby všetci videli, že Sputnik V je ruská zbraň hybridnej geopolitickej vojny.

Veď sa len pozrite na tú fotku. To sú všetko slabé, malé, zraniteľné krajiny, v ktorých si Rusko očúrava pätníky v geopolitickej vojne. Dokonca to ani nie sú krajiny – Republika Srpska je adiministratívna časť Bosny a Hercegovin. A kto sa trochu orientuje v Srbskom nacionalizme a podejtonskom usporiadaní vie, prečo si tento pätník Rusko očúralo na tej fotke.

Základná fotka dnešných dní je pre Rusov, že majú Sputnik registrovaný v 60. krajinách. Pre Rusov je dôvod na rýchlu evakuáciu Sputinka z dosahu ŠUKL naozaj poctivá a správna práca ŠUKLu. Pretože poctivá odborná práca, dodržiavanie štandardov EMA, zosmiešňuje základný propagandistický nástroj.

Slovensko naozaj zasadilo kvalitný úder ruskej propagande. Ktokoľvek, kam budú chcieť Rusi poslať správu o 60 krajinách sa dnes môže opýtať Rusov:

„Fakt? Aj Slovensko? To Slovensko, o ktorom ste hovorili, že to sabotovali? Necertifikovaný labák? No moment, my sa ešte náhodne opýtame či to takto podivne nie je aj v ostatných 59 krajinách. Maďarsko? Tam hovoria, že to premiér prikázal, že nič nekontrolovali, len opľuli pečiatku a bum. Čierna Hora? A veď oni hovoria, že oni sa spoľahli na Srbov, lebo išlo o dar 4000+2000 ich dávok, že oni nič nekupovali, tak ani neregistrovali.

Čo nám to tu vlastne predávate?“

Malé Slovensko to začalo a domino padá. Je vlastne len smutnou vlastnosťou Igora Matoviča, že nevie pochopiť, akú smutnú roličku v tom celom zohral. Sám a dobrovoľne. Dokonca v tej roli stále pokračuje.

Rusko nemá za sebou dobrý týždeň!

Česko si dovolilo poctivú prácu svojej tajnej služby doviesť do finišu tak, že aj prorusky naklonení politici nemali inej cesty, len vyhostiť 18 diplomatov a informovať verejnosť, že v 2014 to boli práve Rusi a ich tajná služba operujúca na území ČR, čo vyhodili muničáky v ČR do povetria.

novinky.cz

Aby toho nebolo málo, poctivá práca, so znakmi nezávislosti, priniesla informáciu, že to boli práve tí dvaja Rusi, ktorí mali čo dočinenia s otravou novičokom. S týmto spojením bude ešte veľa mrzutostí za riekou Moravou. A budú tam v říjnu voľby…

Keď sa zas objaví ďalšia vlna otázok: „Čo že to z toho Novembra 1989 máme?„; „Na čo je nám vlastne tá sloboda a demokracia dobrá?“, tak už budeme vedieť odpovedať aj viac ako len: „Môžeme slobodne cestovať.“. Už budeme môcť na pekných a zrozumiteľných príkladoch povedať: „Máme vďaka tomu silné, nezávislé odborné inštitúcie, ktoré chránia naše životy.“

Myslím, že to nie je málo.

Share Button

Ministri EU sa pri podmienkach pre AstraZeneca historicky znemožnili

O postoji k AstraZeneca sa politici nikdy nemôžu zhodnúť. Pretože sú politici. Aj keď vo výkonných funkciách, stále politici.

Práve držanie sa stále zlepšovaných pravidiel nám vo farmácii umožňuje robiť dobré rozhodnutia bez ohľadu na politiku, pocity a túžby. Vložte do toho politiku a vrátime sa o 80 rokov späť. Nie o 20, nie o 30. Ale presne o 80 rokov späť.

Varujem, každého varujem pred tým, čo sa včera stalo na stretnutí ministrov zdravotníctva členských krajín EU.

 Niektoré krajiny dnes oznámili rôzne vekové limity, ktoré pre očkovanie touto látkou zavádzajú.

Talianska a španielska vláda napríklad odporučili očkovať len ľudí od 60 rokov. Belgicko zase najmenej na štyri týždne preruší očkovanie touto vakcínou u ľudí mladších 56 rokov. 

Zdroj: Ministri zdravotníctva EÚ sa na jednotnej – Denník N

Čím sa to líši od experimentov z pred 80 rokov? Ničím.

Prírodné vedy sú bezrozporné. Ich politická interpretácia môže byť rôzna, ale podstata, základné vedecké informácie sú vždy jasné. V prípade AstraZeneca hovoríme o 20-30 výskytoch na desiatky až sto miliónov podaných dávok.

Áno, na úrovni akademickej debaty je samozrejmé, že jedna skupina vedcov sa rozhodne, že to bude interpretovať ako neprijateľné. Iná skupina sa môže rozhodnúť to interpretovať ako akceptovateľné riziko. Je dôležité aby sa akademici v záujme slobody hľadania mohli rozhodovať pre ich interpretácie. Pretože vo vede nasleduje vždy oponentúra, hľadanie nových podporných dôkazov pomocou pokusov a pozorovania. A tá to rozsúdi. Vedecky rozsúdi.

Budú teraz politici skúmať pomocou pozorovania a pokusu na celej populácii svojej krajiny, ako že sa to vlatsne rozhodli? Budeme teraz vyhodnocovať taliansky experiment verzus belgický experiment?

Varujem, nerobte to!

Vedci v jeden moment musia dodať rozhodné stanovisko pre politikov. Áno, môžu povedať, že budú ďalej skúmať, že budú ďalej hľadať podporné, ale aj oponentné dôkazy. To je ich samozrejmá povinnosť. Ale v istý moment musia vedci záväzne povedať, že takto je to podľa aktuálnych znalostí správne.

EMA a jej vedci členských krajín nechali politikov na holičkách (aj tých plešatých). Namiesto dodania jasného podkladu zlyhali vedci v EMA na plnej čiare.

Ale to by nebolo to najhoršie. Stále mohla byť šanca na opravu. Na výzvu politikov, aby EMA jasne stanovila aktuálne definitívne stanovisko. Ledaže by jasné stanovisko EMA, existovalo. Potom sa stala najhoršia vec – ignorácia vedy.

Politici – ministri zdravotníctva krajín EU – s rozbehom sami padli do pasce. Namiesto toho, aby vrátili toto zlyhanie naspäť do EMA s výtkou, oni začali rozhodovať. Rozhodli bez znalostí, bez vedeckého myslenia. Rozhodli na základe pocitu a politických preferencii.

Pritom vedci v oblasti liekov to dodávanie definitívnych stanovísk robia denno-denne. V zozname registrovaných liekov je dnes viac ako 60 000 položiek a každá jedna má striktne, bezrozporne a nespochybniteľne dané pravidlá pre indikácie, kontraindikácie, spôsob používania a ďalších 20 parametrov každého jedného lieku. V celej EU rovnako. Lebo EMA registrácia má povedať čo je správne.

Ak sa lekár odchýli od tohto postulátu spísaného v SPC (súhrne produktových charakteristík), tak nekoná lege artis. Neposkytol zdravotnú starostlivosť správne. Berie na seba osobnú zodpovednosť za poškodenie pacienta. Za nesprávne používanie lieku. Ak sa lekár odchýli od pravidiel daných pre liek v SPC, tak začal robiť na pacientovi neriadený a nekontrolovaný experiment. Toto urobili ministri zdravotníctva EU včera.

Páni ministri zdravotníctva EU: Ktorý z tých 4-5 spôsobov podávania je správny a ktoré N-1 sú hrubým porušením princípu lege artis?

Neviete!

Dokonca ani nesmiete pripustiť, že ten váš je horší, lebo v stávke je vaša politická reputácia. Ste na tom, ako sa rozhodnete osobne zainteresovaní a toto vaše osobné zatiahnutie do rozhodovania má vplyv na samotný výber výsledku, pre ktorý sa rozhodnete. Takto zaťažené rozhodnutie bude záväzné pre milióny vašich voličov.

Naopak, vedci, nech sa rozhodnú akokoľvek, ak bola dodržaná vedecká metóda, tak je to práve to správne rozhodnutie. Vedci vždy dodajú najlepšie možné pokyny na používanie lieku. Pretože toto rozhodovanie je bez citov, bez politických preferencii, bez osobnej náklonnosti, bez osobného finančného prospechu. Pretože vedecké rozhodovanie je založené na systéme a vedeckej metóde. Výhradne. (Aby to tak bolo, veda sa prebrodila, pri ladení vedeckej metódy, 40-50 rokmi chýb, afér a omylov. Z každej jednej z nich vzišla vedecká metóda vylepšená a s posilnením.)

Je samozrejmé, že sa pokyny k používaniu lieku vyvíjajú v čase. Zlepšujú sa a spresňujú sa tak, ako sa prehlbujú vedecké poznatky o lieku získané vďaka systému vedeckého bádania, vďaka vedeckej metóde. Bude úplne v pohode, ak o mesiac zmeníme očkovaciu schému. Vedcom to vôbec nebude blbé povedať: Prišli ďalšie vedecké poznatky, spracovali sme ich vedeckou metódou a ako najlepšie možné vychádza urobiť to celkom inak, ako sme odporúčali to urobiť pred mesiacom. Najbezpečnejší liek je Aspirin tbl. Nie pre svoju podstatu. Ale preto, že ho poznáme už 120 rokov a 120 rokov sa spresňujú pokyny na jeho používanie.

ALE, KUA, NA ZÁKLADE NOVÝCH VEDECKÝCH POZNATKOV. NIE NA ZÁKLADE POLITICKÉHO POCITU!

Nie, nekričím na vás preto, že si myslím že ste neschopní. Kričím na vás preto, že nemám trpezlivosť čakať, kým si uvedomíte, akú chybu robíte.

Áno, je správne, že nakoniec to rozhodnutie urobia politici. Lebo nesú osobnú politickú zodpovednosť pred občanmi. A práve preto, že nesú osobnú politickú zodpovednosť, tak to rozhodnutie v oblasti používania liekov môže byť len dvojaké:

  1. súhlasím s vedcami, plne sa staviam za vedcami dodané podklady (na to si ich platíme)
  2. rozhodol som sa nerozhodnúť, lebo existuje oprávnená pochybnosť a musia sa s ňou vedci vysporiadať a dodať do 14 dní vedecké stanovisko poplatné aktuálnemu stavu znalostí (aby si zaslúžili svoj plat)

Nie, nie je priestor na laické kutilovanie politikov tu raz od 40 rokov, tu zas do 55, tam zas od 60 rokov. Môžete to skúšať v ekonómii, môžete to skúšať vo filozoficko-politických otázkach demokracie či ľudských práv. Ale rozhodne to nerobte v oblasti výhradnej domény prírodných vied. Ak to, milí politici urobíte, určite a na 100% sa spoločensky znemožníte.

Po včerajšku sa na 100% znemožnili alebo belgickí alebo talianski/španielski politici. Ale čo je horšie, jedni alebo druhí ohrozili na 100% svojich voličov len preto, že ignorovali vedu a dali na politické preferencie a osobné city.


Moje vedecké odborné odporúčanie na základe mediálne známych informácii by bolo:

Riešime tu klasický výber z troch liekov voľby.

  • Očkovať aj naďalej všetkými tromi vakcínami, lebo výskyt je ďaleko pod normu stanovenú pre túto skupinu liekov (normou je klasický pomer benefit/riziko).
  • Doplniť zoznam kontraindikácií o spoločný znak pacienta pri výskyte tých niekoľko desiatok potvrdených nežiadúcich účinkov na desiatky miliónov podaných dávok (ak je potvrdená príčinná súvislosť musí byť známa anamnéza tých pacientov).

Tým je zabezpečené, že lekár, ktorý vyberá vakcínu pre pacienta, vezme do úvahy rôzny bezpečnostný profil troch z liekov voľby s rovnakým medicínskym prínosom. Buď je konkrétny pacient vylúčený pre niektorú vakcínu z dôvodu kontraindikácie, alebo nie je. Ak nie je, potom je vzhľadom na rovnaký medicínsky prínos úplne jedno, ktorú z troch vakcín dostane do pleca a rozhodnutie, ktorá bude v striekačke, môže byť ponechaná náhode.

Share Button

Zmysel koaličnej krízy – záchrana životov pri očkovaní – stále trvá

Bola raz jedna koaličná kríza, ktorú vyvolali strany Za ľudí a SaS, lebo ich členovia v koaličnej vláde toho už mali naozaj dosť.

V predvečer koaličnej krízy som napísal:

Minister Krajči nezabezpečil dodržanie tejto vyhlášky. Z 40 000 je zrazu 60 tisíc. Zo skutočnej kritickej infraštruktúry sú zrazu kritickou infraštruktúrou všetci vodiči MHD, všetci revízori (???) , všetci taxikári a úplný nonsens sú všetci predavači a dokladači v obchodoch. Pričom dokladom má byť potvrdenie zamestnávateľa. Takto nastavené pravidlá sú v rozpore so znením vyhlášky č. 58/2021 Z.z. z 11. februára 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.

Podľa dostupných informácii neprebieha očkovanie kritickej infraštruktúri vo vyhradených očkovacích centrách, čím nie je zabezpečená dostatočná kontrola oprávnenosti pred aplikáciou vakcíny.

Minister Krajči svojim laxným prístupom umožnil očkovanie osôb na pozíciách nedôležitých pre priamu ochranu zdravia občanov a hospodárstva Slovenskej republiky len preto, že sú zamestnancami firiem kritickej infraštruktúry (administratívni pracovníci a upratovacie služby).

Minister Krajči nezabezpečil účinné obmedzenie osôb zamestnaných vo firmách kritickej infraštruktúry len na počty skutočne nevyhnutné na riešenie úloh daných zákonom o kritickej infraštruktúre.

Zvláštnym prípadom je nezabezpečenie prioritného očkovania v zariadeniach sociálnej starostlivosti formou výjazdových očkovacích tímov. Ani dva mesiace po začiatku očkovania nie je táto skupina (cca 42 000) našich najzraniteľnejších občanov zaočkovaná. Pritom sa jedná o logisticky nenáročnú operáciu.

Cynicky by som mohol povedať – za starkých 65+ a ťažko chorých nemá na rozdiel od predavačov hypermarketov kto lobovať. Tak berte tento otvorený list ako lobing za starých a chorých podložemný medicínou založenou na dôkazoch.

Zdroj: Otvorený list RR SaS: Podnet na požiadavku koaličnému partnerovi odvolať ministra Krajčiho

Potom bežala koaličná kríza, kde formou pohrozením odchodom z vlády strana SaS požadovala najprv odstúpenie Krajčiho a nápravu komunikácie Matoviča. OĽaNO, teda Matovič, na to pristúpilo, ale počas ohlásenia demisie Krajčiho nastal rečnícky exibisionizmus, počas ktorého, v príkrom rozpore s práve podpisovanou dohodou, pourážal Matovič všetkých navôkol. A tak sme si v SaS povedali, že už naozaj stačilo. Takto sa spolupracovať nedá a Matovič musí odstúpiť.

Naozaj toho bolo od Matoviča a Krajčiho toľko, že to už bolo životu nebezpečné. Ale veľká skupina občanov neverila, že hovoríme čistú pravdu, keď tvrdíme, že takto sa vládnuť nedá, že to presiahlo únosné hranice. Neverili ste, že nejde nejaké egoistické rozmary Sulíka. Posielali ste nás naspäť, nech si to vyriešime za dverami, v tichosti. Veď vy ste za plentou rozhodli a našou psou povinnosťou politikov je dohodnúť sa.

Neverili ste, že je to také zlé. Že sa nemáme s kým dohodnúť, lebo podstatou problému je osobnosť Matoviča a osoba Krajčiho.

Cez tento Veľkonočný víkend napísal Tomáš Szalay, priamy účastník pri organizácii očkovania, tento text na svojom FB:

Na Veľký piatok sme na očkovanie napozývali 300 ťažko zdravotne postihnutých, ďalších 170 pacientov nám poslali zdravotné poisťovne na základe analýzy ich diagnóz. Štát nám cez NCZI a Čakáreň poslal 2000 ľudí. Na rade mali byť päťdesiatnici (50+). Ale takmer tri štvrtiny (!) pozvaných boli mladší ako 50 rokov (priemerný vek 36). Ako sa dostali k pozvánke? V prihlasovacom formulári NCZI na očkovanie zaškrtli voľbu, že patria do akejsi „Fázy 1”.

Ten formulár je príšerne navrhnutý. Wrong on so many levels. Hanba neviem komu, ale zodpovednosť nesie NCZI, a nad nimi MZ SR. Časť ľudí chodila s tým, že im tento postup odporúčal zamestnávateľ (veľké telekom firmy, ako #Orange alebo #UPC, prípadne ústredie práce), podľa ktorého patria do Fázy 1 (nepatria).Časť ľudí chodila s potvrdeniami, že robili v nejakej MOMke. (Tieto formuláre sú na webe dostupné, stačí si ich stiahnuť, vyplniť, vytlačiť…) Kde a ako si to môžem overiť? Časť ľudí chodila s potvrdeniami a príbehom

*** napríklad pani vraví, že pracuje v softvérovej firme (ukazuje potvrdenie o zamestnaní). Táto firma robí softvér, ktorý používa nemocnica (ukazuje zmluvu medzi firmou a nemocnicou). Ona tento softvér spravuje (ďalší papier od nadriadeného).
*** Alebo – firma montuje podlahy, je v súťaži o montovanie podlahy v DSSke, ale podmienkou je, že montéri budú zaočkovaní.
*** Alebo manžel záujemkyne o očkovanie montuje klimatizácie, a to aj v nemocnici.

Odporúčania, aby sme pred štadión vyvesili informačné bilbordy sú scestným chytaním tigra za chvost. Ľudia, ktorí ešte nie sú na rade podľa očkovacej stratégie, nemajú dostať termín z Čakárne. Alebo naopak: termíny majú dostávať tí, ktorí sú na rade. A toto má manažovať štát. Toto nemá byť úloha očkovacích centier.Žiaľ, NCZI (a neviem-kto-všetko-ešte spáchal toto zverstvo) tu zlyháva na všetkých čiarach.

Výbuchu reaktora v černobyľskej jadrovej elektrárni☢️ predchádzalo vypnutie bezpečnostných poistiek, aby mohli urobiť jednu chýbajúcu kolaudačnú skúšku. The rest is history. Vo formulári NCZI boli a sú vypnuté kontroly. Ten formulár pustí všeličo. Nekorektné rodné čísla, nekorešpondujúce dátumy narodenia, vymyslené identity. A tieto virtuálne identity aj pozve na očkovanie. Mali sme tak v rozpisoch z Čakárne dva razy na jeden deň objednaného aj Igora Matoviča. Vyskytol sa aj Ute Kokott. Na východe mali zasa niekoľko stoviek robotom nahodených neexistujúcich pacientov. Kvôli ktorým sa pripravovali vakcíny…

https://www.facebook.com/tomas.szalay/posts/10225412923693323

Do klávesnice sa mi ponúka už len obligátne č.b.t.d. Tak, ako sa obvykle píše v dôkaze sporom. Ja som vám to hovoril, celá SaS vám to hovorila, ale stále sme boli u vás mnohých za povaľovačov vlády.

Viete, my sme to naozaj chceli riešiť v úzadí. Na jeseň 2020 som sa riadne prihlásil do výberového konania na riaditeľa NCZI. Aj projekt som napísal a kto chce, môže si tieto moje slová overiť, že tam naozaj boli:

Prísne zabezpečenie spätnej kompatibility pri súčasne vykonanom prieskume trhu. Bude priebežne vykonávaná analýza využívania starších-pôvodných verzii, formátov, štandardov a cielene bude vykonávaná konzultácia s používateľmi, prečo neprechádzajú na novšie verzie. Získavanie spätnej väzby je v systéme procesného manažmentu určujúcim prvkom. Na základe spätnej väzby je potom možné pristupovať k rozširovaniu štandardov prírastkovým spôsobom.
….
Definovanie vybraných činností ako súčasť kritickej infraštruktúry štátu. S tým sú spojené a j potrebné nastavenie procesov, ich mohutnosti a ochrany. Benefitom pre užívateľov je potom zabezpečenie vysokých štandardov dostupnosti a krátkej reakčnej doby podporných útvarov.

Prísne dodržiavanie legislatívnej kaskády – zákon, vyhláška, procesný manuál, dokumenty pre externých dodávateľov. Bude potrebné napraviť existujúci neprijateľný stav, kedy pracovné dokumenty a návody ustanovujú povinnosti súkromným subjektom nad rámec zákonov. 

Vízia pre NCZI, august 2020

Ľudskou rečou: Budeme testovať pohodlie používania a dodržanie všetkých zákonných požiadaviek pred nasadením. Budem trvať na tom, aby sme sa pýtali našich klientov ako sa im naše riešenia používajú. Budem trvať na tom, aby naše riešenia nerozbilo úplne obyčajné používanie užívateľmi. A budem trvať na tom, aby sa dodržiavala legislatíva a žiadny ajťák nebude tvorcom spravodlivosti, aj keby to jeho mamička povedala.

Áno, toto všetko sme my, politici SaS, absolvovali dávno pred tým, ako došlo na najhoršie. Naši koaliční priatelia z OĽaNO nikomu zo SaS neverili, nepočúvali, obviňovali nás z falošného politikárčenia a zbierania populistických preferenčných percent.

Politici SaS len vysielal opakované signály verejnosti, že OĽaNO, teda Matovič a Krajči robia hovadiny. Ex-Krajči si rukou svojho ex-Kolníka vybral za riaditeľa NCZI ex-Bielika a po ňom dočasne menoval bezpečáka. Smrteľne nebezpečné hovadiny.

Aktuálne a ešte tak asi mesiac, budeme vo fáze, kedy očkujeme proti smrti. Tvrdé a nekompromisné dáta hovoria, že ak očkujeme 45-50+ tak očkujeme naozaj proti smrti. Pre mladších ako 45 je to očkovanie proti infekcii. My politici musíme urobiť všetko pre to, aby bola dodržaná medicína založená na dôkazoch, aby sme predišli odvrátiteľným úmrtiam. Preto bola koaličná kríza. Aby odišiel smrteľne nebezpečný minister zdravotníctva.

Robili sme to pre vás, na záchranu životov vás občanov.

Osobný dôvetok:

Zmena na pozícii ministra zdravotníctva je len podmienka nutná nie, jediná a už vonkoncom nie postačujúca. Musíme poupratovať po ňom. To znamená, okamžite zaistiť životné funkcie a následne nastaviť nový smer so slepej uličky. To v priestore mojich dvoch expertíz znamená:

  1. Okamžite nasadiť procesný manažment do vývoja čakárne na očkovania (elektronizácia zdravotníctva)
  2. Okamžite zastaviť vyhadzovanie prvých desiatok tisíc eur z balíka spálených 23 miliónov eur za NOAK (lieková politika)
  3. Nasadiť procesný manažment v detailoch popísaných v mojom dokumente Vízia pre NCZI naprieč zákonnými povinnosťami NCZI.
  4. Vrátiť kategorizáciou liekov (určovanie úhrad) pred január 2018 a z tohoto východiska vykonať ďalší rozvoj tak, aby sme rozvíjali generickú preskripciu dávno používanú v nemocničnej praxi.

Priatelia, o rok o takomto čase naozaj nechcem zas písať č.b.t.d. Ako politik SaS som si svoje odrobil a v rukách to už nemám ja. Za plentou ste rozhodli, že OĽaNO, teda Matovič, má 25% a SaS 6,5%. Takže je to na vás, pán generál, moja ruka na spoluprácu je tak, ako bola celý rok 2020 ponúknutá na spoluprácu.

Share Button