Archívy kategórie: Zdravotníctvo

To si takto leží na ulici 12 miliónov eur, lebo platíme protizákonne za lieky akosi priveľa

Za 134 liekov, ktoré tvoria skoro 50% rozpočtu za lieky.

Zákon hovorí, že MZ musí pravidelne kontrolovať, či firmy dodržiavajú zákon a hlásia, že po Európe predávajú svoj liek lacnejšie ako Slovensku.

Keďže na MZ za posledných 5 rokov je pomaly komplet tím liekovej politiky zložený z hosťujúcich hráčov farmapriuemyslu, kto by kontroloval svojich bývalých kolegov, ktorí sa aj tak zas tanú budúcimi kolegami, že?

Keďže im to takto dobre ide, tak dlhoročnú pravú ruku odvolaného Babeľu vemenuje OĽaNO za šéfku určovania legislatívy pre určovanie cien liekov a šéfku tajného tímu, ktorý zo zákona uzatvára tajné zmluvy na tajné zľavy (to MEA z fotky) .

Gratulujem generickej právničke (TM) na Limbovú. Možno teraz už ten generický princíp konečne pochopí. 🤩

Bola to práve jej novela, ktorá chcela vyhodiť zo zákona o lieku – podanie lieku v súlade „s charakteristikou produktu“. (súvisiace: Krajčiho schválenie Ivermektínu na liečenie covidu) Našťastie akcia „bangladéš“ neprešla cezo mňa a tak aktuálne súdne rozhodnutie laikov o lieku za 2 milióny je z podstaty absurdné.

Nuž, iste dobrá kvalifikácia.

Jo mimochodom, tých 12 miliónov čo by sme našli pod oknom kancelárie ministra za OĽaNO, by poliečilo práve tých 6 pacientov o ktorých som písal minule. (Teda ak by súd pochopil, že nie je diagnóza SMA ako diagnóza SMA.)


Poviem to takto: Nakoniec dostanete čo si zvolíte. Prednotný hlas pre mňa na kandidátke SaS znamená, že tých 12 miliónov bude k dispozícii na prémie pre sestry, aby mal kto obracať ležiacich pacientov a netrpeli na preležaniny.

Alebo tých vašich 12 miliónov, ktoré ste venovali do solidárneho systému skončí pod oknom na Limbovej, kde už na ne čaká farmapriemysel.

Share Button

Dáte šancu na život 160 000 alebo 120 ľuďom?

Každá zo skupiny v nadpise reprezentuje jednu konkrétnu terapiu. A vy sa musíte rozhodnúť, ktorú skupinu uprednostníte. Ktorá kupina bude žiť 20 rokov a ktorá len 2-6 rokov.

O jednej z nich sa nedávno rozhodovalo na súde a prebehlo to aj novinami.

Rozbité pravidlá pre stanovenie reálnych výšok úhrad

Existuje niekoľko všeobecných formulácii krížom krážom po zákone 363, ktoré obmedzujú výdavky poisťovne „ak je ohroztená stabilita systému“. Novela 363 z konca roka 2017 a nedávna z 2022 neodpustiteľným spôsobom rozbili jendoznačnosť v pravidlách kategorizácie. Zrušili podmienenú kategorizáciu na 1-2 roky s povinnou kontrolou plnenia podmienok kategorizácie.

(Kategorizácia – spôsob, ako štát určuje, koľko zaplatí poisťovňa zo solidárneho systému za liek)

Naopak, bola zavedené kategorizácia za špeciálnych podmienok. Pričom špeciálnymi sa podmienky na zaradenie do kategorizácie stanú ausgerechnet náhodou práve konaním samotnej farmafirmy, ktorá o využitie takejto formy žiada. Ako bonus sú súčasťou tejto formy, ako získať úhradu lieku so solidárneho systému, možnosti uzavrieť tajné zmluvy na tajné zľavy s tajnými ľuďmi na MZ.

Zaviedli drobenie úhradových skupín takt, že pomaly každý liek dokáže vytvoriť sám so sebou úhradovú skupinu a teda byť „zo zákona“ plne hradený bez ohľadu na „cenu za porovnateľnú medicínsku intervenciu“. Naposledy sme vyhodili von oknom parameter QALY, ktorý ako tak dokázal porovnávať náklady terapie rôznych diagnóz a má potenciál aj porovnať rôzne „medicínske intervencie“, teda aj lieky s chirurgiou a podobne.

Výsledok? Vyhadzovanie peňazí solidárneho systému von oknom, pod ktorým stoja farmafirmy a žnú, čo si do zákona zasiali.

Podstata lieku o ktorom sa rozprávame

Ten liek je čistá experimentálna terapia. Veď len toť nedávno sa riešili v registračných autoritách nové nežiadúce účinky. Z podstaty mechanizmu účinku vyplýva nepredvídateľnosť dlhodobého účinku. To sú len krátke dve vety, o ktorých sa obvykle v systéme registrácie liekov píšu desiatky strán.

Liek patrí do skupiny orphanov, teda liekov na „zriedkavé ochorenia“. Sme bez šance dosiahnuť u tohto lieku do doby, kým sa na rovnakom princípe nebudú liečiť aj iné ochorenia, rozumný počet podaní pacientom. Preto sa na orphany uplatňujú mäkšie kritériá, čo sa týka medicíny, ale významne tvrdčie morálne a etické princípy.

Naozaj môžeme spravodlivo očakávať, že laici na súde dokážu zvážiť všetky vysoko špecifické odborné aspekty? Na celej planéte je pár tisíc odborníkov, ktorí by sa neodvážili túto morálnu dilemu rozhodnúť, práve preto, že sa vyznajú.

Laici na súde dokázali vydať nezvrátiteľné predbežné opatrenie. Ak to súd nakoniec rozhodne inak, tak požiadame pacienta, aby liek vrátil? Možno elektroforézov?

Nikdy nebudeme takí bohatí, aby nás riadili populisti

Existuje rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré hovorí, že doplatky sú legálne, že nárok na bezplatnú starostlivosť treba dočítať do konca, teda „tak ako to upravý zákon“. Teda de facto nie je Ústavou garantovaná úhrada všetkého. Kde sme sa to po novelách zákona 363 dostali?

Na začiatku bola ministerka Kaľavská, ktorej dobré predsavzatie zatočiť s výnimkami a ukončiť ich vydávanie dopadlo tak, že musela z núdze zaviesť formuláciu „z dôvodov osobitného zreteľa sa môžu udeliť“.

Farmabiznys v týchto novelách dokázal presadiť vypnutia jednej ochrany solidárneho systému pred samovykrvácaním za druhou. K nemu sa pridali populisti od Sme rodina s ich kreténskym zavedením nulových doplatkov na lieky pre deti a seniorov. Vrátane bohatých a z bohatých rodín.

Čo je to prosím vás „hodné osobitného zreteľa“ sme sa dozvedeli práve pri tomto lieku od predsedu parlamentu Kollára. Bol to práve šéf Sme rodina, ktorý povýšil prvú stranu Nového času za kategorizačný nástroj. Bol to práve náboženský krúžok na MZ SR, ktorý rôznymi nátlakovými akciami hlavného akcionára ovplyvňoval obraz úhrad výnimiek vo VšZP.

Ak ani odborníci nevedia dať pravidlo, čo dokáže potom súd?

Spomenuté hovorí, že rozhodovaním laikov na súdoch môžu vzniknúť tak akurát rozhodnutia „podľa citu“ (s malým „c“), rozhodne nie podľa medicíny založenej na dôkazoch a vonkoncom nie založenom na rozumej úrovni morálky a spravodlivosti.

Spravodlivosť pri rozdeľovaní solidárneho balíka som zatiaľ videl len pri použití parametra QALY.

Tento liek nedokáže cez hodnotenie pomocou QALY prejsť ani v tomto ani v inom známom vesmíre.

Áno, parameter QALY je brutálne ekonomické prepočítanie ľudského života na peniaze. Je to číslo, ktoré hovorí, koľko stojí 1 rok života v primeranom zdraví. A s touto hodnotou sa potom porovnáva, koľko stojí liečenie danou medicínskou intervenciou. Ak je liečenie týmto liekom drahšie, ako suma prinesená hodnotou zachránených rokov života, tak sa liek zo solidárneho systému nesmieme uhradiť.

U tohto lieku nikdy nedôjde k 100% vyliečeniu. Rovnako dĺžka budúceho života nie je na úrovni priemernej dĺžky dožitia. Takže aj keby sme mali hodnotu 1 roku nejako rozumne stanovenú, napríklad na 35-60 000€ (ako krajiny EU), tak môžeme započítať za každý rok len zlomok tejto sumy. Ani len to QALY po posledných aktualizáciach nemáme normálne stanovené.

Voči tomu stojí cena lieku 2 000 000,- eur. Prinesie tento liek pacientovi 50 rokov života? Alebo 100 rokov v polovičnej kvalite? Nie nikdy!

Môj otec, a to je veľký syn svojho národa, užíva lieky v ročných cenách cca 1500€. Tieto lieky užíva cca 20 rokov, čo sú náklady medicínskej intervencie v hodnote 30 000€. Tých 20 rokov žije 100% kvalitu života. Takže náklad 60 000€ zo solidárneho systému priniesol 20 rokov v hodnote cca 800 000€.

Napriek tomu, na svoje lieky mesačne dopláca niekoľko euro.

Dôsledky rozsudku

Budem uvažovať len o tom, že tento rozsudok nebude precedensom pre iné lieky, pre iné terapie.

Odhad je, že takúto terapiu by potrebovalo a súčasne by bola vhodná ročne pre cca 6 detí. To máme 18 000 000€.

Za 18 miliónov pre 6 detí ročne sa so solidárneho systému, rovnaká liečba ako môjmu otcovi, dnes financuje ročne 8000 ľuďom. Tak je to dnes bežné.

Za 20 rokov, by sme odliečili 160 000 ľudí, pričom by sme im zabespečili 100% kvalitu života v období ich života medzi 50-70 rokom.

Alebo pre 120 ľudí detí v období detstva vo velku 1-21 roku. A rozhodne nie v 100% kvalite zdravia.

Buď, alebo!

Ak to počas 20 rokov bude 120 detí, tak sa 160 000 ľudí dožije namiesto 70 roku, len 52 rokov. A umrú.

Ak to bude počas 20 rokov 160 000 ľudí, tak sa namiesto 52 rokov dožijú 70 rokov, ale tých 120 detí sa kvôli svojej zdedenej genetickej vade dožije len 4-6 rokov, niektoré 20 rokov.

Toto je skutočná farmako-ekonomická matematika, s ktoru sa musíme vysporiadať. Tá sa však na prvú stranu Nového času nikdy nedostane. Ani do žiadneho rozsudku súdu.

Tak ako? 160 000 alebo 120? Ako to rozhodnete vy? Vy osobne!

Share Button

Elektronizácia usvedčuje MZ SR z podivných čachrov okolo stanovovania úhrad liekov

V elektronickom priestore platia niektoré zaujímavé pravidlá. Napríklad, že ani za božemôj sa nedostanete k možnostiam, ktoré vám zo zákona či z postavenia vašej funkcie nepríslušia.

I tak sa stalo, že keď milú pani na MZ poprosili, tak sa prihlásila a… A zobrazili sa jej práve a len tie druhy podaní, ktoré môže robiť ministerstvo z vlastného podnetu. To je určené na presne vymedzené úlohy, ako je napríklad prehodnotenie úhrady smerom dole, alebo hromadné akcie nad celou kategorizačnou tabuľkou, či skupinami.

Bežne podania na zmeny úhrad pre jednotlivé lieky robia firmy samé. Oni žiadajú, tak nech si to celé pekne sprocesujú. Za každé takéto podanie platia správny poplatok.

Pracovníčke vôbec neprišlo divné, že v jej podaní, teda ministerstva z vlastného podnetu, je uvedené, že poplatok uhradený.

Zákon káže, že všetky podania vo veci stanovení úhrad a maximálnych cien sa musia podávať elektronicky.

§ 75 Podania (1) Žiadosti a iné podania (ďalej len „podanie“) sa ministerstvu doručujú prostredníctvom elektronického portálu ministerstva na účely kategorizácie a úradného určenia cien (ďalej len „elektronický portál“), ak tento zákon neustanovuje inak.

(11) Podania účastníkov konania sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva bezodkladne. Pri zverejňovaní podľa tohto odseku ministerstvo z podania vylúči údaj, ktorý tvorí predmet obchodného tajomstva alebo dôvernú informáciu, a farmako-ekonomický model lieku.

Zdroj: 363/2011 Z.z. – Zákon o rozsahu a podmienkach úhrad… – SLOV-LEX

Deň vopred (nie je preklep) po akcii našej pani úradníčky na MZ SR sa v podateľni na prízemí objavil niekto, kto záhadne doniesol listinné dokumenty, listinná podateľňa to zaregistrovala a pani úradníčka poslušne nahrala ako súčasť podania.

… a nikomu sa to vôbec nezdá divné.

Veď keď sa píše bezodkladne, tak bezodkladne. Nevadí, že v rozpore s pravidlom, že sa prijímajú len a len podania o zmene úhrad liekov cez jasne určený elektronický portál.

ALE…

Ale chyba lávky, elektronické nástroje si všetko pamätajú. Práve to je jeden z prínosov elektronizácie. Teda, že proste musíte konať dobro a keď nekonáte, vždy bude všetko zaznamenané bez možnosti vystrihnúť, zabieliť, preklepať. Jediné čo dobre funguje aj na elektronizáciu, je obligátne murphyho väčšie kladivo. Tým keď sa opriete do harddisku, leda záloha vás prezradí, ako sa to stalo Kočnerovi.

Elektronizácia tentokrát poslúžila občanom

Ukázala, že sa na MZ SR dejú všelijaké podivnosti. A dejú sa v oblasti, kde ide o naše peniaze, ktoré odvádzajú občania do solidárneho systému. Do toho jedného balíka, z ktorého sa buď zaplatí navýšená úhrada, alebo platy sestier v ambulanciách či na oddeleniach.

Obsahom tohto konkrétneho podania bola žiadosť o určenie osobitnej cenovej regulácii pre liek Ospamox tbl. 14x1000mg

V žiadosti uviedli:

Podľa Vyhlášky MZSR 29 zo dňa 25.1.2023 § 1 písmena d) zásoby lieku neboli preukázateľne dostačujúce na pokrytie reálnej spotreby lieku v Slovenskej republike počas najmenej 30 po sebe nasledujúcich dní bezprostredne predchádzajúcich dňu podania žiadosti podľa § 14a zákona a v Slovenskej republike nie je dostupný iný liek iného držiteľa registrácie zaradený v rovnakej referenčnej skupine alebo úhradovej skupine ako posudzovaný liek v množstve dostačujúcom na pokrytie reálnej spotreby lieku a určenie, že liek podliehajúci osobitnej cenovej regulácii zásadne zvýši zásoby lieku v Slovenskej republike.

Tento dôvod v ľudskej reči znamená – doviezli sme do republiky málo, čim sme spôsobili nedostatok a teda sme splnili podmienky na to, aby na nové dodávky určil štát vyššie úradne určenú cenu (vo funkcii maximálky).

Keďže firma (teda vlastne úradníčka MZ 😉 ) žiada blahosklonne len o navýšenie maximálky bez navýšenia úhrady poisťovne, tak de fakto firma žiada, aby mohla pýtať od pacientov viac.

ALE…

Ale platí limit 0€ na doplatky liekov pre deti 18- a seniorov 65+, takže k navýšeniu výdavkov dôjde.

Túto formu žiadosti na osobitnú formu cenovej regulácie si v auguste 2022 do zákona dotlačil štátny tajomník Babeľa a firmy sú mu iste vďačné.

Že je to kreténsky nápad, som upozorňoval našu tímlíderku pre zdravotníctvo.

A budú voľby…

Bol býval bol som 4.10.2022 napísal našej straníckej tímlíderke takýto text:

Ďalšia nová novela vložená do MPK v septembri 2022 navrhuje definíciu osobitného zreteľa tak, že budú možné nasledovné dva scenáre:

A:

  1. Výrobca/dovozca na 30 dní prestanete dodávať nejaký liek na Slovensko. A nič mu nehrozí, lebo zákon na inom mieste už hovorí tiež, že „postih“ vo forme vyradenia z kategorizácie dostanete až keď ”nedodávate 60 po sebe idúcich dní.”
  2. Tým (nedostupnosťou na 30 dní) splníte podmienku, že môžete požiadať MZ o prehodnotenie maximálnej regulovanej ceny na hodnotu ako sa vám len zapáči, lebo naplníte definíciu „dôvodov hodných osobitného zreteľa“.
  3. Profit!

B:

  1. MZ výrobca informuje, že sa mu za posledných 12 mesiacov zvýšili náklady o viac ako 5% na výrobu lieku.
  2. Tým splní novelou navrhnutý druhý dôvod pre prehodnotenie maximálnej regulovanej ceny, lebo práve tých 5% definuje „dôvody hodné osobitného zreteľa“ (aktuálna inflácia v eurozóne je 9,1% a na Slovensku 13,4%)
  3. Profit!

Reagovať v regulovanom odvetví na infláciu sa dá buď normálne, alebo na hulváta, alebo po Slovensky. To je tak, že celú reguláciu cien liekov vraj aktuálne manažuje priemysel. Ak aj fakticky nie, iné znenie by oni nenapísali. „Důkaz pochopitelně chybí.“, len všetci zainteresovaní o tom vedia.

Toľko text z októbra 2022. Máme február 2023 a podanie-nepodanie, od firmy či od ministerstva, komu ako a komu kedy. No s istotou o naplnení mojich slov:

3) Profit!

Nakoniec vždy dostanete čo si zvolíte. Aj na MZ SR, aj do Národnej rady.

Share Button