Archívy kategórie: Zdravotníctvo

V návrhoch na zavedenie poplatkov za prešetrenie sťažnosti na zlú zdravotnú starostlivosť je akosi priveľa neistôt

V dôvodovej správe k zbernej novele zdravotníckych zákonov sa píše:

Dopĺňa sa nový typ úhrady za podanie podnetu na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ktorého cieľom je zníženie počtu dubióznych a špekulatívnych podaní. … Sadzba bude znížená pre podávateľa podnetu na výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý sa pokúsil podaniu podnetu na úrad predísť komunikáciou s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. … Úhrada sa podávateľovi vráti, ak sa výkonom dohľadu zistilo, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne alebo boli pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia preukázateľne porušené práva alebo právom chránené záujmy podávateľa podnetu, alebo osoby, za ktorú bol podnet podaný a zároveň aj v prípadoch odmietnutia podnetu úradom.

Cieľom je eliminovať zjavne neopodstatnené a špekulatívne podnety, ktoré smerujú k neefektívnemu využívaniu personálnych a finančných zdrojov úradu. Súčasne budú predchádzať šikanóznym podaniam na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Takže priatelia, žiadne šikanovanie! A keď urobíte kus roboty za pracovníkov Úradu, tak vám dajú 50% zľavu z poplatku.

Dáme dáta? Dáme dáta.

„Z podaní, kde sa začal výkon dohľadu na diaľku alebo na mieste úrad v roku 2021 vyhodnotil 135 ako opodstatnených a až 714 podaní ako neopodstatnených, 18 odložil ad acta,“ Zdroj: Za podania na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa bude platiť

Pri takomto pomere mi napadá, že občania proste nevedia vyhodnotiť prípadný potenciálny úspech. Nevedia ani len elementárne posúdiť, či išlo o pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo o prirodzený priebeh chorobného procesu.

Samozrejme, takýto pomer tiež môže evokovať, to čo tvrdí úrad, že je tam kopa opakovaných šikanóznych podaní. To ale musia vedieť dokázať. Rovnaký poskytovateľ, rovnaký obsah, rovnaký sťažovateľ alebo jasne identifikovaná skupina sťažovateľov. Mimochodom, toto je aj zdôvodnenie v dôvodovej správe, ale len konštatačne, bez podkladov. To už novinová správa je lepšie podložená ako legislatívny proces.

Ak by som si mohol tipnúť, tak by som stavil na prvá možnosť. Informačná nerovnováha medzi pacientom a zdravotníckym profesionálom je šialene veľká.

Jo a ako farmaceut, o „lekároch viem svoje“.

Dáme dáta na porovnanie? Dáme dáta na porovnanie!

Dodám výňatok z výročnej správy SOI za rok 2020. Inú podobne koncipovanú organizáciu nemáme, tak si vezmime aspoň SOI na porovnanie a vytvorenie akého-takého kontextu.

V roku 2020 bolo inšpektorátmi SOI prijatých 9 540 podnetov, oznámení a žiadostí o radu.

Z celkového počtu prijatých podaní bolo k 31. 12. 2020 prešetrených 1 731, z ktorých bolo 761 opodstatnených, čo predstavuje 43,96 %. V 970 prípadoch predmet podania nebol na základe vykonanej kontroly SOI potvrdený.

Inšpektoráty SOI zaevidovali 1 547 podaní, ktoré z dôvodu príslušnosti boli postúpené iným orgánom na ďalšie prešetrenie a na 4 021 podaní bolo odpísané bez ďalšieho šetrenia a bola poskytnutá rada písomne, prípadne telefonicky.

Odbor ochrany spotrebiteľa Ústredného inšpektorátu SOI prijal v sledovanom období 4 061 písomných dopytov vo veci ochrany spotrebiteľa, na všetky dopyty boli vypracované a odoslané kvalifikované odpovede a 527 podaní bolo postúpených na prešetrenie príslušným inšpektorátom alebo iným orgánom. Okrem toho bolo pracovníkmi SOI poskytnuté množstvo rád telefonickou formou. Zdroj: Výročná správa SOI za rok 2020

Oni to zvládajú? Dokážu sa prehrýzť 9540 podnetmi bez toho, aby ich označili za šikanu zo strany občanov? Také divné je to od UDZS.

SOI zvládla na cca 50% podnetov odpovedať v režime „priateľského vysvetlenia“ bez toho, aby zakladali tvrdý prešetrovací spis. Teda v režime nízkych nákladov pre úrad. Ak toto UDZS nedokáže/nesme, možno je chyba už tu, pri prvotnom triedení podaní.

A čo rozpočet? Dáme rozpočet!

Rozpočet UDZS: Výdavky za rok 2020 boli 19,7 milióna. Povinný odvod zdravotných poisťovní zo zákona je okolo 22 miliónov eur. Úrad ani všetko nevyčerpá.

Rozpočet SOI: Bežné výdavky za rok 2020 boli 8,1 milióna.

No to som radšej sem ani nemal dávať. SOI rieši podnety od zápaliek až po lokomotívu. UDZS len 6 zdravotníckych zákonov, aj z nich len časť. Väčšinu dozoru má MZ, VUC, alebo ŠUKL, hygiena a veterina.

Priplatíme? Priplatíme!

Aby sa nezabudlo, v návrhu je aj zákonom garantovaný príplatok vo forme paušálnych náhrad pre šéfa úradu až do výšky 50% platu šéfa úradu.

V dôvodovej správe sa odvolávajú na „bežnú prax“ v prípade citujem:

„…u iných verejných funkcionárov vrátane predsedov regulačných a kontrolných orgánov, napríklad predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti alebo predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. „

Tak neviem, ale plat pri „oznamovateľoch“ je viazaný na plat poslanca NRSR a tak tam prilepili aj paušálne náhrady. Naopak, nech som hľadal ako som hľadal, v zákone 250/2012 Z. z. som paušálne náhrady u predsedu Úradu na reguláciu sieťových odvetví nevidel. Ale pokojne som mohol niečo prehliadnuť v súvisiacich predpisoch. Ten má plat vo výške 1,5×4-násobok priemernej mzdy v hospodárstve.

Ani NIHO, ani NCZI, ani ŠUKL, nič také nepoznajú, nech vezmem len niektoré inštitúcie pod MZ.
Vzhľadom na to, že veľká až preveľká časť tej novely je priamo z pera súčasného vedenia UDZS, som fakt v rozpakoch, čo to predviedli s tým platom.

Pod čiarou: V slovníku niektorých inštitútov sa slovo „neistota“ používa vo význame „tvrdíte kraviny, my sme zistili, že je to úplne inak“.

Share Button

Dream team analfabetov na lieky si vyskúšal prax štátnej distribúcie a výsledkom je škoda (zatiaľ) za 5 miliónov eur

V programovom vyhlásení vlády, ktorej koaličnú zmluvu SaS vypovedala, je aj úvaha o zriadený štátnej distribučnej spoločnosti liekov ako dobrý nápad OĽaNO.

Partia generál, sestrička, odborník na grafické karty, baptistický biskup, biochemik (predtým veterinár), generická právnička, politológ, religionista a nomenklatúrny káder natrénovali, akoby to asi tak mohla fungovať štátna distribučka – vyrobili dokonalú, 5 miliónovú škodu.

Keďže nie som z lekárnickej rodiny, keď som bol medzi 1. a 2. ročníkom VŠ na povinnej praxi, tak som bol v lekárni v zázemí prvýkrát v živote. Prvú robotu, ktorú som dostal, bolo preberanie dodávky liekov a KONTROLA EXSPRIRÁCIÍ.

Pokiaľ budú politické strany do práce s liekmi pchať analfabetov a kadekoho mimo farmaceutické vzdelanie, tak tento štát bude trpieť na elementárne škôlkárske chyby.

Tak aby to aj moje deti, inžinier, zememerač a škôlkári pochopili:

Ja som si celé dva roky neuťahoval s profesií, vzdelania či dlhodobej praxe tých ľudí preto, že by som ich chcel podpásovo zhadzovať a dehonestovať. Ja som pomenovával jednu z príčin, prečo to s liekmi, farmáciou, lekárenstvom a elektronizáciou zdravotníctva stojí za hovno.

To dnešné, má hodnotu 5 miliónov eur. Vidím to úplne živo. Za starých pred-ekologických čias sa v lekárni zišla škodová komisia nad záchodovou misou, vysypali sa podrvené ampulky z porcelánovej trecej misky do porcelánovej misy a nastala odborná komisionálna likvidácia spláchnutím. (Kua, a je zas po pistile!)

Momentálne je k dispozícii na Slovensku okolo 3,5 milióna dávok. Pri Pfizeri sa podarilo oddialiť dátum exspirácie, pri Moderne však prvé vakcíny nestihli darovať ani využiť. „V súčasnosti máme na Slovensku 200-tisíc vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré exspirovali, momentálne sú v procese likvidácie,“ potvrdila Novému Času hovorkyňa rezortu Petra Lániková. Štátu tak vznikla škoda zhruba vo výške asi 5 miliónov eur. Zdroj: Rezort musí zlikvidovať 200-tisíc vakcín za 5 miliónov eur, lekár nechápavo krúti hlavou: Božemôj! | Nový Čas

Takých 5 miliónov eur, to je cca 125 rokov života v zdravý štandardnej kvality. V prípade onkologických pacientov je to 200-500 rokov dožitia.

Áno, pokojne sa môžete zas uraziť, môžete sa zas nestotožniť, môžete môj popis zas označiť za fuck-up. Tých 200-500 rokov už slovenským občanom nik nevráti.

  • V ČR bolo od 18.7. (začiatok 18+) podaných 71 826 štvrtých dávok (druhá posilňovacia).
  • V SR bolo od 18.7. (začiatok 50+) podaných 5 305 štvrtých dávok (druhá posilňovacia).

Tie čísla sú myslím rezonujúce dostatočne. Aj tie v zátvorkách.

A len úplne mimochodom – Novela zákona o úhradách liekov, v ktorom sa prenáša kompetencia vyjednávať zľavy na drahé lieky na pracovníkov MZ v režime tajných zmlúv na tajné hodnoty zliav a tajné ceny.

Kompetencia do rúk tohto dream teamu v zložení generál, sestrička, odborník na grafické karty, baptistický biskup, biochemik (predtým veterinár), generická právnička, politológ, religionista a nomenklatúrny káder.

Kompetencia do rúk ľuďom, ktorí nevedia ani len toľko, čo sa naučí totálny elév farmácie na začiatku svojho štúdia a je prvýkrát v živote v zázemí lekárne.

Share Button

Výdajné automaty na lieky – áno či nie?

Prídete, priložíte občiansky s NFC k čítačke, čím načítate lieky z vašich aktuálnych živých receptov. Odkliknete doplatok a už sa to z automatu na vás rinie.

Tak ako, šli by ste do toho, podobne ako sa na to vrhli v Dr. MAX Rumunsko?

Verím, že si všetci všimli, že hovoria o 12 000 produktoch. De facto sa to nelíši od „trochu“ steroidmi nadopovanej hypermarketovej lekárne, ak by plochu Tesca/Kauflandu prevádzkoval MAX Holding. Je to o výbere uhlu, z ktorého sa na tú plochu pozeráte. (Keď som zvykol konzultovať pre šéfov lekárni, odporúčal som im, aby vošli do lekárne vchodom pre pacienta. To by ste neverili, čo by ste uvideli.)

Expedičné automaty na receptové lieky sú realitou. Tak to proste je a nebude to iné. Nejsou lidi. Lidi jsou drazí, drazí věřící.

A nie na poslednom mieste – bezpečné je vydanie automatom do objavenia prvej interakcie či kontraindikácie indikovaných liekov pacienta. Tá nastane vždy, ak pacient užíva viac ako 1 liek. Tak to proste je, lieky sa medzi sebou o pozornosť bijú.

Výdaj je bezpečný, ak si pacienti budú sami od seba vyžadovať dobrú radu lekárnika, lebo „taký je moderný trend“. No jo, ale to chce robiť si marketing, kolegovia moji lekárnickí. Napríklad pomocou využitia odborných vedomostí o úlohe prostaglandínov pri tvorbe žalúdočnej výstelky a zásahu ASA do ich metabolizmu. 😉 To je narážka na nedávne počudovanie inak vzdelanej kolegyne, že prečo sa taký Aspirin protect môže brať 30 minút pred jedlom. Bol býval bol som o tom písal onehdá pradávno v článku:

Aj keď podávali kyselinu acetylsalicylovú   zvieratám parenterálne (teda do žily) rozvinuli sa u nich nežiadúce účinky v gastro-intestinálnom trakte (skrátene GIT, teda v žalúdku a tenkom čreve).  A tak to vedci skúmali a zistili, že v hre sú takzvané prostaglandíny. Tie majú na starosti vytváranie ochrannej vrstvy na vnútornej strane zažívacieho traktu. Teda okrem iného. Nie že by ju, tú ochrannú vrstvu, tvorili, to nie. Ale aktívne zasahujú do chemických reakcií, ktorých výsledkom je práve tvorba tej ochrannej vrstvy.

Zdroj: Nežiadúce účinky nevznikajú len z toho čo vidíte – Lekáreň na webe

Myslíte si, že toto vám vysvetlí automat? Tak ako, pozdáva sa vám idea samoobslužných výdajných automatov na receptové lieky? Jo a verím, že ste nezabudli, že sa bavíme o sortimente niekde na škále 2500 – 12000 položiek, ktorý by mal taký automat obsiahnuť. Ľudia sme rôzny, máme svoje choroby a rôzne lieky. Fakt je to bežne v tom rozmedzí, čo má lekáreň v sklade. Bacha nie kusov, ale druhov!

Tak šli by ste do toho, pacienti? Fakt sa toho chcete obávať, kolegovia lekárnici? Naozaj by ste to chceli obhajovať, kolegovia politici?

Keďže toto je moja stránka o mojej politickej činnosti samozrejme vám ponúknem aj svoj politický pohľad:

  • Ak by do expedičných automatov chcel niekto hodiť vidli, mám k dispozícii dobrú radu ako na to. Súvisí to s „lege artis“ v zákone 576/2004.
  • Ak by chcel niekto tie vidli odstrániť, tiež mám dobrú radu a súvisí s obsahom škatuľky liekov.  

Jo, taký jsem já prevít. Čo sa za mladi v politike naučíš…

Ale že ste to vy, tak vás upokojím. Je to logická ptákovina a generuje to viac komplikácii a nákladov ako optimalizácie nákladov a nárastu zisku. Ale možno raz… Neříkám ani tak ani tak, no na má slova dojde. Veď už aj v knižniciach majú self-check.

Share Button