Jana Bittó Cigániková si myslí, že koalícia

Bittó Cigániková v relácii Na telo povedala aj to, že poslanec Marián Viskupič „dlhodobo robí strane hanbu vyjadreniami o covide“.

Bittó Cigániková tvrdí, že na zasadnutí republikovej rady SaS bolo Viskupičovi viackrát povedané, aby sa k pandémii nevyjadroval.

Source: Jana Bittó Cigániková si myslí, že koalícia

Share Button

Inovatívny farmaceutický priemysel ukázal, ako by si chcel napísať zákony pre seba

Skončilo sa medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k príprave novely zákona 363/2011, ktorý hovorí, ako sa majú vytvárať cenové regulácie liekov.

Je niekoľko protichodných lobistických skupín. Jedna z nich AIFP (Asociácia inovatívneho priemyslu) , ktorá zastupuje záujmy tých najväčších a hlavne najbohatších firiem (po zbrojnom priemysle) na svete, vyčuhuje nad ostatné. Vďaka MPK sme sa dozvedeli, ako si práve AIFP predstavuje svoju ideálnu legislatívu, ktorá maximalizuje ich zisky a minimalizuje vplyv štátu na spravovanie peňazí solidárnych plátcov zdravotného poistenia.

Úvod do princípov AIFP

AIFP požaduje, aby štát zvýšil úhradu za ich drahý liek na mesiace, ak priamy lacnejší konkurent nie je na trhu pár dní.

A ešte požaduje, aby ten rozdiel zaplatil výrobca toho lacnejšieho, de facto ako pokutu, že im kazí svojou konkurenčnou cenou biznis.

To je priamy útok na GENAS – Asociácia pre generické a biosimilárne lieky. To je spolok firiem, ktoré po skončení patentovej ochrany prinášajú na dovtedy monopolný trh konkurenciu lieku s rovnakou účinnou látkou len od iného výrobcu.

GENAS z pohľadu AIFP kazí ceny, lebo je schopný vyrábať to isté za ceny o 1-2 desatinné čiarky menšie.

Generické firmy prinášajú tlak trhu na cenu, teda pomáhajú štátom udržať náklady na lieky. Je v životnom záujme štátu primerane podporovať generické firmy, aby prichádzali na náš trh so svojimi liekmi, aby súťažili o cenu. Tým sa uvoľnia zdroje na financovanie drahšej a zatiaľ monopolnej liečby od AIFP.

Samozrejme, nesmie sa to prehnať, aby aj firmy z balíka AIFP mali záujme na náš trh prinášať nové inovatívne lieky. Udržať aspoň dobrú rovnováhu je umenie vážiť opatrenia a regulácie na lekárnických váhach. (To na biochémii či práve asi neučia, my farmaceuti radi poradíme.)

Výber z návrhov AIFP na zlepšenie ich ziskov

Tak sa pozrime čo všetko (a nie len to) priložili na svoju stranu váh chlapci a dievčatá z AIF:

 • Nech sa ako zľava za jeden liek započíta aj už poskytnutá zľava za iný ich liek.
 • Prípadne, nech má každá liek aj 4-5 rôznych výšok úhrad, každú závislú od diagnózy na ktorú sa liek použije. Za liečenie prostaty iné ako za liečenie prsníka.
 • Ako samozrejmosť považujú zrušenie „fixného doplatku“, teda princípu, že ak sa poskytuje zľava pri nákupe liekov od výrobcu/dovozcu, musí sa alikvotne následne zľaviť nie len doplatok pre pacienta, ale aj z úhrady poisťovne.
 • Navrhujú, aby zástupcovia zdravotných poisťovní neboli členmi poradných orgánov ministerstva v rámci kategorizačných konaní. No jo no, poisťovne sú vždy na strane šerenia zdrojov a to vedie k znižovaniu celkových cien liekov.
 • Podľa nich rozhodne nesmie dôjsť k prehodnocovaniu už zaradených liekov, aj keď vieme, že boli zaradené so zbytočne vysokými cenami. Lebo ich prehodnotením by predsa došlo k oprave referenčnej cenovej hladiny a šetrili by sa prostriedky solidárneho systému.
 • Medziročné (výslovne za 12 mesiacov) zmeny cien o menej ako 20% považuje AIFP za tak nepodstatné, že by takáto malilinké zmeny nemali zakladať dôvod na revíziu cien konkurenčných medicínskych intervencii. Aj keby išlo o stovky tisíc eur pri zmene o 5%.
 • Podľa nich by malo MZ začať naplňovať zmluvu o prekročení dohodnutých objemov úhrad do 6 mesiacov od rozhodného obdobia celé konanie by nemalo trvať dlhšie ako 120 dní. Niektoré zmluvy by sa tak stali už premlčané.

Utajíme všetko až ad absurdum

Druhým veľkým pomocníkom štátu pri znižovaní nákladov na lieky a zvyšovaní dostupnosti liečby je transparentnosť. Teda, že ktokoľvek, kto ide okolo si môže po večeroch čítať v rozhodnutiach o stanovení maximálnych cien a úhrad poisťovne. Vzniká z toho často teplý bonz na chybu či cielené klamanie štátu. Dôjde k náprave a aj nejaká pokutička sa občas urodí.

Vďaka transparentnosti každý na trhu vie, aká je cenová hladina v danej skupine konkurenčných liekov (konkurenčných terapii), takže keď sa chce presadiť na trhu so svojím liekom, vie o koľko reba podliesť cenu konkurenta.

Keď chce prísť na trh nové generikum, tak potrebuje vedieť aká je aktuálna skutočná cena na trhu jeho priamej konkurencie, lebo štát povinne vyžaduje, že musia prísť s o X% nižšou cenou.

Inovatívny farmabiznis požaduje, aby zmluvy o ich skutočných cenách boli kompletne utajené.

Inak, je pekné, že sa aj AIFP pridali k tejto snahe o transparentnosť a transparentne vieme, kto za nich kope, keď v zhode s AIF (alebo dokonca copy-paste) presadzuje ich nezmysli. Dokonca sa už na niektorých vysokých školách tieto nezmysli vyučujú ako príklady toho, ako sa nemá robiť štátna lieková politika, lebo z nej umierajú pacienti.

Super vražedná dýka do chrbta solidárneho systému.

To musím priamo odcitovať, lebo to je tak dokonalo blbé, že sa to nedá ani parafrázovať:

„…zdravotná poisťovňa hradí, ak je poskytnutie lieku… s prihliadnutím na zdravotný stav poistenca jedinou vhodnou možnosťou; úhradu hradí zdravotná poisťovňa na základe písomnej žiadosti poskytovateľa“

Chápete to? Jediná voľba na základe žiadosti nemocnice? A čo takto génová terapia za 2 milióny eur/pacient? Lekár v Krupine (nič proti Krupine) rozhodol, že je to jediná voľba, tak poisťovňa plať a punktum. Bez preskúmania, bez kontroly, bez analýzy, že tím zabijeme 150-320 pacientov, lebo na ich životne-dôležité lieky nebude.

Pre znalcov: ČR a ich šlamastika s paragrafom 16 hadr.

Priatelia, fakt si nevymýšľam. Ja viem, ťažko uveriť, ale toto všetko nájdete v zásadných pripomienkach od AIFP a spriaznených inštitúcii.

Ako som bol býval bol napísal v predošlom diely tohto miniseriálu: Návrhy AIFP majú dva základné pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy.

 1. Ak urobím presný opak, tak na 100% budem šetriť náklady solidárneho systému
 2. Ak pripomienky AIFP hodím do koša bez prečítania, tak do doložky vplyvov môžem na 100% zapísať pozitívny vplyv v duchu bonmotu: „Polovicu prihlášok uchádzačov rovno hodím do koša, čím zvýšim kvalitu tých ostatných, lebo som práve vyradil večných smoliarov.“
Share Button

Inovatívny farmaceutický priemysel by chcel zaviesť povinnosti, ktoré ruinujú financovanie zdravotníctva

Pre predstavu, v akom prostredí lobizmu sa rodí nová právna úprava pre nastavovanie cien liekov.

Jedna z lobistických skupín, AIFP (Asociácia inovatívneho priemyslu, navrhla v rámci pripomienok, aby sa taxatívna povinnosť zmenila len na odporúčanie a jednu z možností.

Vysvetlenie detailu pre laickú verejnosť:

Pri inovatívnych liekoch hovoríme o šialených peniazoch. Pritom to nie je už tak, že by išlo o totálne novú liečbu daného ochorenia. Väčšinou ide o nový spôsob liečby daného ochorenia. Takže štát už má nejakú predstavu, koľko by mala maximálne táto nová liečba stáť, aby to bolo farmako-ekonomicky efektívne.

Preto dobrým riešením je, uzavrieť medzi poisťovňou a výrobcom dohodu, kde sa vyčísla celkové ročné náklady solidárneho poistenia na tento liek. A ak by ročné náklady túto sumu prevýšili, tak to výrobca štátu zaplatí, de fackto taký doplatok za lieky, podobne ako u pacientov, akurát tu to zatiahne u konkrétneho lieku výrobca.

Totiž, tá celková hodnota ročných nákladov, ak je šialene veľká, tak odčerpá peniaze na liečenie pomocou iných liekov a mohlo by dôjsť k diskriminácii v prístupe k liečbe na iné ochorenia. Proste a jednoducho povedané: Nemôžeme dať všetky peniaze zo solidárneho systému na lieky pre 184 pacientov s touto konkrétnou rakovinou s vedomím, že nebudú peniaze na zaplatenie liečby pre iných 184 pacientov s inými ochoreniami.

Strašne by som chcel mať na liečenie nekonečný rozpočet. Ale máme len cca 6 miliárd eur. Po minutí posledného eura z tohto balíka už proste nie je ako zaplatiť sestry, lekárov, lieky, kúrenie v nemocniciach, ani ten toaleťák a obnoviť príbory.

Zmluva o maximálnych úhradách za rok

Naše MZ navrhlo, že takéto ujednanie o záväznosti ročných nákladov lieku bude povinná súčasť každej zmluvy, ak bude takáto zmluva potrebná vzhľadom na vysokú sumu lieku, ktorú si zapýtal výrobca.

Samozrejme, farmaceutická firma uzatvára takúto zmluvu dobrovoľne a dobrovoľne sa zaväzuje k dodržaniu týchto celkových ročných nákladov štátu na ich liek. Keďže ide o nové, ešte málo používané lieky, farmaceutická firma potrebuje, aby jej liek bol používaný, hodnotený a získal čo najviac pozitívnych referencii, aký je to super zázračný liek. Tých motivácii na strane farmafirmy je veľa. Preto je tento systém dohôd obojstranne dobrý.

Poisťovňa získa pre svojich občanov liek za rozumnú cenu, vie plánovať náklady a farmaceutická firma získa referencie o kvalite a zisk z lieku.

Doteraz dobré.

Teraz príde lobing AIFP – navrhujú, aby sa toto povinné ustanovenie stalo len odporúčaným, nepovinným v takejto zmluve.

Takže keď úmyselne podstrelia celkové náklady (dumping ako vyšitý), čím si

 • zabezpečia splnenie nákladovej efektivity, (to je to porovnanie s liekmi na iné ochorenia)
 • alebo vyradenie zo sprísnených kritérii, ak „je to liek s významným vplyvom na rozpočet“, (drahé terapie majú prísnejší režim z princípu)
 • alebo splnia kritéria pre orphany (lieky na super zriedkavé choroby, ktorými trpí len 5-10 ľudí majú iný, jednoduchší režim rozhodovania)
 • čím súčasne skomplikujú priamej konkurencii súťaž nákladovej efektivity,

tak MZ pokojne bude môcť uzavrieť zmluvu BEZ požiadavku na preplatenie tejto chyby zo strany dovozcu/výrobcu. Takže uzavretie takejto zmluvy nebude porušenie zákona zo strany spriazneného zamestnanca MZ.

Úkrok stranou – zoštátnenie

Áno, nie je to preklep, že doteraz som písal o poisťovni a teraz sa tu zrazu objavilo MZ, teda štát. Jedným z návrhov MZ je, aby prešla kompetencia uzatvárania týchto zmlúv o zľavách a maximálnych nákladoch z doterajších poisťovní na MZ. Prečo si v OĽaNO myslia, že štátny úradník bude o cene lieku vyjednávať lepšie ako súkromníkom platený zamestnanec poisťovne, to netuším.

Máme našu 40 ročnú históriu a 110 ročnú zahraničnú históriu, že štát je úplne najviac najhorší vyjednávač o cenách. Navyše, sú to práve poisťovne, ktoré prirodzene, takým tým trhovo prirodzeným spôsobom, sú na strane škrtenia výdavkov. Proti tomuto má štát plne k dispozícii svoje regulačné nástroje, aby vyžadoval od poisťovní maximum zdravia pre občanov.

Systém bŕzd a protiváh – najvleší nástroj riadenia štátu v demokratickej spoločnosti. Tu sa toto vzdávame.

Koniec úkroku stranov.

Čo tým chce AIFP dosiahnuť?

Keď by bola zmluvná dohoda, že solidárne poistenie za daný liek zaplatí 50 000€, ale skutočnosť bude za 80 000€, tak sa nič nestane. Pritom to, že sa dohodlo na 50 000€ umožnilo vôbec tomu lieku byť na Slovensku plne hradené zo solidárneho systému.

V súbehu, že sa má zaviesť kopa začierňovania informácii (o tom nabudúce) sa tak vylúči jediný funkčný a automatický nástroj na postihnutie farmaceutickej firmy za dodanie nesprávnych podkladov pre rozhodovanie o skutočnej cene lieku.

Fascinujúca drzosť AIFP.

AIFP kam sa pozrieš

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa objavili nápadne podobne pripomienky s „náhodne“ úplne rovnakým dosahom, ak by boli od MZ zapracované, v podaní rôznych inštitúcii. Zaujímavé to nastane, keď si rozoberieme členov týchto inštitúcii na prvočinitele. V každej takejto, ako je napríklad ZCHFP (Zväz chcemického a farmaceutického poriemyslu), alebo AmCham Slovakia (Americká obchodná komorta) je buď celé AIFP, alebo jej najvýznamnejší členovia, zúčastnená.

Na hulváta sa vec udiala na zasqadaní ZCHFP, kde predložili viac ako 40 stranový dokument na 30 minútové rokovanie. Útok časom ako vyšitý. Keď niekto zaútočí časom, na 100% nemá dobré úmysly.

Kam s nimi?

Nerudovská otázka, kam s pripomienkami od AIFP je pre mňa už niekoľko rokov jasná. Čím dlhšie sa v tejto oblasti liekových politík pohybujem, tým dostávam viac potvrdení svojho presvedčenia:

Návrhy AIFP majú dva základné pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy.

 1. Ak urobím presný opak, tak na 100% budem šetriť náklady solidárneho systému
 2. Ak pripomienky AIFP hodím do koša bez prečítania, tak do doložky vplyvov môžem na 100% zapísať pozitívny vplyv v duchu bonmotu: „Polovicu prihlášok uchádzačov rovno hodím do koša, čím zvýšim kvalitu tých ostatných, lebo som práve vyradil večných smoliarov.“
Share Button