Všetky príspevky od Martin Pilnik

lekárnik - optimista

Happiness of the younger, the older, and those in between | The World Happiness Report

Životné hodnotenia . Prieskum Gallup World Poll, ktorý zostáva hlavným zdrojom údajov v tejto správe, žiada respondentov, aby zhodnotili svoj súčasný život ako celok pomocou obrazu rebríka, pričom najlepší možný život je pre nich 10 a najhorší možný ako 0. Každý respondent uvádza číselnú odpoveď na tejto škále, ktorá sa označuje ako Cantril rebrík. Za každú krajinu sa zvyčajne zhromažďuje približne 1 000 odpovedí ročne. Váhy sa používajú na zostavenie národných priemerov reprezentujúcich populáciu za každý

 

Source: Happiness of the younger, the older, and those in between | The World Happiness Report

Share Button

Interný príkaz polície: NAKA už nebude riešiť korupciu ani organizovaný zločin

Krajské riaditeľstvá budú okrem korupcie, vyšetrovať aj zločinecké, teroristické a organizované skupiny, extrémizmus, závažnú daňovú a ekonomickú trestnú činnosť a trestnú činnosť poškodzovania finančných záujmov EÚ, ktorá nepatrí pod právomoc Európskej prokuratúry. A to aj napriek tomu, že na krajoch s vyšetrovaním takejto trestnej činnosti v súčasnosti nemajú skúsenosti, nakoľko ju nikdy nevyšetrovali. Je teda možné predpokladať, že väčšina príslušníkov NAKA prejde pod krajské riaditeľstvá.

Source: Interný príkaz polície: NAKA už nebude riešiť korupciu ani organizovaný zločin

Share Button

Zamneď: Nacizmus ani klérofašizmus nie je „iný názor“

Nacizmus ani klérofašizmus nie je „iný názor“. Rovnako, ako klamstvo, krádež a podvod. O klamstvách voči vede ani nehovoriac.

A tým, myslím, je to celé vybavené. Teda mohlo by byť.

Celá európska spoločnosť má veľký problém s vymáhaním práva, ktoré sme si zaviedli ako dejinné poučenie z II. svetovej vojny. Práva, ktoré postavilo fašizmus, komunizmus a rasizmus s xenofóbiou mimo zákon.

Nie paradoxne, ale logicky si to uvedomili jedni z prvých v Nemecku a začali robiť prvé očisty od palestínskych nadšencov pre genocídu či voči AfD a im podobným nadšencom pre dobre známy nacizmus a xenofóbiu. Ale iste by sa dalo aj viac.

A čo zvyšok ako sú patavedecké hovadiny ako „iný názor“, či právo šíriť bludy a na bludoch roztáčaná xenofóbna špirála.?

Jo a čo toto? Toto je moje najobľúbenejšie: Klasický ňevspík ako z roku 1984, keď sa najvrchnejší predseda UV postaví pred mikrofón a rozpráva svoje „iné názori“ ako dokázané a potvrdené fakty a zakončí to zdôraznením, že mu doteraz upierali „jeho ľudské právo“. (nezamieňať s „ľudským právom na blbosť“)

Všetko to len poháňa špirálu s pravekým cieľom vziať bezprácne majetky. Nič sa nezmenilo. Stále je tou zámienkou staroveký rasizmu či stredoveký antiseminizmu a novoveká eugenika. Stále jediný cieľ – vziať čo svojim umom a usilovnosťou dokázal vytvoriť iný.

Slobodná a demokratická spoločnosť má v sebe samoopravné mechanizmy v podobe novinárov, všeobecne dôveryhodných autorít občianskej spoločnosti a inštitútu politickej zodpovednosti.

Len a len vtedy, keď tieto samoopravné nástroje fungujú, môžeme o spoločnosti hovoriť, že je demokratická a slobodná.

Len keď fungujú samoopravné mechanizmy, len vtedy sú v bezpečí nástroje demokracie, ako sú voľby či ľudské slobody.

💊Ak politici, ktorí vedú štát, neodpovedajú novinárom a nie sú schopní rozporovať, že ich novinári konfrontujú s podvodmi, neschopnosťou a klamstvom….

💊Ak politici, ktorí vedú štát, neodchádzajú z titulu politickej zodpovednosti voči demokracii, ak nie sú schopní vysvetliť preukázané prestúpenia zákona, morálky a svojich vlastných sľubov…

💊Ak spoločnosť nemá dostatok dôveryhodných autorít občianskej spoločnosti, ktoré by vedeli byť protiváhou politickým stranám…

… ak nič z týchto samoopravných nástrojov demokracie nefunguje, štát nie je ani demokratický, ani slobodný. Z volieb s plentou a urnou ostane len šaráda.

Je ukážkovým príkladom, že Slovensko nie je ani demokratické a ani slobodné, práve to, ako autoritársky politici opakovane obhajujú porušenie samoopravných mechanizmov tým, že je „ich ľudským právom“ rozbíjať demokraciu ignorovaním demokratických procesov a inštitúcii.

Nie priatelia, to, čo sme ako dejinné poučenie z II. svetovej vojny postavili mimo zákon, to nie je ľudským právom. To je zločin proti demokracii, slobode a ľudskosti.

Pod čiarou: Zamneď – zamyslenie na nedeľu s krvou plnou chylomikrónov.

Share Button