Archívy značky: Smer

Vládny návrh na zmenu ústavy bol len „nosná raketa“ – pravdepodobným cieľom vlády Smeru bolo znásilniť Ústavu s neonacistami pre svoje osobné ciele

Reakcie predsedníctva Národnej rady dávajú priestor na domnienku, že minister za Most bol len užitočnou nosnou raketou. Môžeme sa domnievať, že základným cieľom špičiek Smeru bolo pozametať cestičku pre seba na Ústavný súd.

Môžeme sa domnievať, že v mene svojich osobných politických ambícii výkonný politici Smeru  pripravili pakt s fašistami na zmenu Ústavy. Počas nočného rokovania o pol noci.

V rozprave sa za podporu svojho vlastného návrhu nepostavil ani jeden z formálnych signatárov predkladaného pozmeňujúceho návrhu.

Tak a teraz zrozumiteľne, čo sa to vlastne v NR SR dialo:

Legislatívny proces prebieha obvykle tak, že vláda predloží návrh zákona a NR SR potom rozhoduje, či ho prijme, alebo zamietne. NR SR môže k návrhu zákona pridať akékoľvek pozmeňujúce návrhy.

V NR prebieha proces nasledovne:

 1. prvé čítanie – slúži na rozhodnutie, či sa NR SR bude vôbec predloženým zákonom zaoberať.
 2. druhé čítanie – má dve zložky:
  1. prerokovanie vo výboroch NR SR  – vytvorenie akéhosi poradného stanoviska.
  2. prekorokovanie v pléne NR SR a prediskutovanie poradného stanoviska z výboru
   1. hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré prišli z výboru
   2. hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predložil poslanec priamo na rokovanie pléna NR SR
 3. tretie čítanie  – definitívne hlasovanie o zákone ako celku

Štandardné zákony potrebujú na schválenie prostú väčšinu prítomných poslancov. Takou väčšinou disponuje vláda s dôverou. Preto jej akosi „automaticky“ prechádzajú navrhnuté zákony.

Opozícia využíva priestor vo výboroch a potom aj v pléne, aby zákony zlepšila/zmenila svojimi pozmeňujúcimi návrhmi.

Občas vláda požiada niektorého svojho poslanca, aby predložil nejaký pozmeňujúci návrh, lebo sa medzičasom ešte zistilo, že je v zákone nejaký technický problém

Občas sa stane, že nejaký vládny poslanec má svoju osobnú agendu a tak obohatí vládny návrh o nejhakú super novinku. V tomto prípade má vláda možnosť stiahnuť celý vládny návrh z rokovania, ak by mala vláda pocit, že poslanci totálne menia ducha zákona.

A teraz prakticky:

Vláda ústami ministra spravodlivosti predložila 24. 8. 2018  akési znenie zákona do NR SR o zmene voľby ústavných sudcov. Diskutovalo sa o obsahu. Koalícia s jednotlivýmik stranami opozície.

Vládna koalácia Smer + SNS+ Most musela diskutovať so stranami v opozícii, lebo na schválenie potrebovala až 90 hlasov. Išlo o ústavný zákon.

Výsledkom rokovania bolo, že sa nedohodli.

Napriek tomu vláda nestiahla z rokovania návrh, na ktorý oficiálne od SaS ani OĽANO nezískala podporu. Šuškalo sa, že si potrebné hlasy vyjednala so Sme-rodina a ĽSNS.

Pri hlasovaní v prvom čítaní sa toto škuškanie potvrdilo, že vláda SMER+SNS+MOST počíta s hlasmi ĽSNS. Vládny návrh získal potrebné hlasy.

Hlasovanie č. 59
Prítomní141
Hlasujúcich140
[Z] Za hlasovalo95
[P] Proti hlasovalo24
[?] Zdržalo sa hlasovania21
[N] Nehlasovalo1
[0] Neprítomní9

Takže NR SR prijala do procesu vládny návrh v jeho vládnom znení.

Po skoro dvoch mesiacoch sme v druhom čítaní – vo výbore

Vo výboroch sa rokovalo a rokovalo. Poradné hlasovanie dopadlo tak, že vďaka jednému hlasu ĽSNS bolo poradné odporúčanie výboru pre plánum také, aby hlasovali poslanci ZA.

10. 10. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR

16. 10. 2018Ústavnoprávny výbor NR SR

Sme v druhom čítaní v pléne NRSR

Na stole je vládny návrh. Otvorí sa rozprava a diskutuje sa. Teda v skutočnosti poslanci  strán SaS a OĽaNO kritizujú vládny návrh ako polovičaté nedostatočné riešenie. Vlády poslanci sa za návrh svojej vlády nedokážu postaviť.

Ako posledný v rozprave vystúpi poslanec Smeru Madej. Rozpráva rozpráva až tu zrazu – predloží vysoko sofistikovaný pozmeňujúci návrh, ktorý radikálne mení spôsob voľby ústavných sudcov, ktorý predložila vláda.

Len nedopatrením má šancu na tento predložený pozmeňovák poslanca Madeja zareagovarť poslankyňa Žitňanská, lebo sa zmenilo poradie vystúpení a ona je nakoniec poslednou.

Už nie je čas na potrebné rozobratie, čo to vlastne predložil poslanec Madej.

V poslednej chvíli si poslanec SaS Osuský uvedomí, akú ďalekosiahlu zmenu ústavy predložil poslanec Madej.

Je skoro 9 hodín večer nasleduje hlasovanie v druhom čítaní:

Pár minút po predložení pozmeňovacieho návrhu poslanca Madeja.

Najprv sa hlasuje o pozmeňovacích návrhoch:  Ups, Madejov návrh, získava 98 hlasov vďaka hlasom ĽSNS.

23.10.2018 20:42:23 Hlasovanie č. 208

Prítomní144
Hlasujúcich144
[Z] Za hlasovalo98
[P] Proti hlasovalo42
[?] Zdržalo sa hlasovania4
[N] Nehlasovalo0
[0] Neprítomní6

Ukáže sa však, že v predloženom návrhu je nejaká formálna chyba a poslanci odhlasujú opakované prerokovanie v druhom čítaní.

Takže sme naspäť v druhom čítaní – rozprava

Otvorí sa rozprava nanovo a poslanci OĽaNO a SaS vo svojich vystúpeniach tvrdo odhaľujú koalíciu Smer+SNS+MOST+ĽSNS+Sme-rodina. Odhaľujú, že predložený návrh poslanca Madeja by donútil prezidenta vyberať napríklad z dvojice Róbert F. a Róbert K.  povinne jedného z nich. A bez diskusie by musel prezident jedného vybrať.

https://www.facebook.com/lubomir.galko.7/posts/10214387528895240

Je tesne pred polnocou – druhé čítanie – Nastáva samotné hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu:

Opäť je tu procedúra hlasovania – najprv o pozmeňujúcom návrhu:

Poslanci SaS a OĽaNO odchádzajú z rokovacej sály, aby bolo všetkým jasné, že ani jeden z nich sa nespojí s neonacistami a nepodporí únos Ústavného súdu do rúk politikou Smeru.

23.10.2018 23:40:49 Hlasovanie č. 214
Prítomní
99
Hlasujúcich99
[Z] Za hlasovalo81
[P] Proti hlasovalo0
[?] Zdržalo sa hlasovania18
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 51

Málo, málo – potrebných bolo aspoň 90 hlasov.

Smer+SNS+MOST išli do toho hlasovania naplno s vedomím, že to majú so Sme-rodina a s ĽSNS rovnako isté, ako predchdázajúcom hlasovaní.

A ĽSNS si zahlasovala, ako sa jej to hodilo. Nejakú Ústavu majú oni hlboko per rectum.

Nasledovalo tretie čítanie – Hlasovanie o zákone ako celku

Keďže to hlavné, o čo koalícii Sme+SNS+MOST išlo, teda vyšachovanie prezidenta z výberu ústavných sudcov sa nepodarilo do zákona presadiť, už nemal vládny návrh pre politikov Smeru žiadny pôvab a zmysel. 

Poslanec Glváč preto ukazoval poslancom koalície, že nemajú za vládny návrh hlasovať.

Spravodajca z výboru, teda poradný hlas pre plénum o tejto zmene v postoji nevedel, stál chrbtom k poslancovi Gláčovi, pokračoval v šírení pokynu – hlasovať za.

Hlasovanie č. 216
Prítomní
99
Hlasujúcich97
[Z] Za hlasovalo55
[P] Proti hlasovalo1
[?] Zdržalo sa hlasovania41
[N] Nehlasovalo2
[0] Neprítomní51
Niektorí poslanci Smeru, SNS, MOSTU, SME-rodina hlasovali ZA ako im ukazoval spravodajca z výboru. Niektorí už hlasovali podľa podkynu poslanca Glváča.

A ĽSNS si zahlasovala, ako sa jej to hodilo. Nejakú Ústavu majú oni hlboko per rectum.

Zhodnotenie:

Kľúčovým bolo čiastkové hlasovanie o pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil poslanec Smeru Madej.

Keďže toto hlasovanie neprešlo, aj keď Smer + SNS+Most +Smer rodina do neho šli s plným nadasedím, následné hlasovanie o zákone ako celku bolo potom pre koalíciu Smer+Most+SNS bezpredmetné. Bolo to vidieť, ako zmetkovali Glváč (inštruoval zdržať sa) a spravodajca (inštruoval hlasovať za po starom).

Naplno sa tak ukázalo, že predložený vládny návrh bol len „nosnou raketou“ a skutočným cieľom bol obsah Madejovho pozmeňováku.

Všetko indikuje domnienku, že cieľom bolo predložiť tesne (pár minút a o 19:30 večer) pred rozhodujúcim hlasovaní formou pozmeňujúceho návrhu poslanca, takú úpravu voľby sudcov Ústavného súdu, ktorý by bol tam na 12 rokov zabetónoval s imunitou špičky strany Smer.

Ak by nebola v pozmeňujúcom návrhu formálna chyba, máme dnes už úplne inú republiku. Republiku, kde vládne koalícia Smer+SNS+MOST+neonacisti.

Share Button

Slovensko má vládu bez občanov a do volieb je 1 rok a 297 dní

Tak, Slovensko má definitívne vládu bez občanov. „Skvelá“ správa pre krajinu, že sa jej vláda totálne odtrhla od jej vlastných občanov. Vláde ostalo už len 79 kusov občanov. A ostatným 5,5 miliónom nás, je nám naša vlastná vláda totálne ľahostajná.

Práve som dopozeral na akejsi tlačovke akýchsi 5 šašov, čo čosi rozprávali akési slová o akýchsi vládnych opatreniach, na ktorých nikomu už vôbec nezáleží. V stredu bude zasadať akási vláda, prijme akési opatrenie, prijme a pošle akési zákony do Národnej rady.

Opatrenia, ktoré nikto z občanov nechce, zákony, ktoré nebudú občania brať vážne.  Aj keby v nich bolo, že nám začnú holiť hlavy a ako vysoko má skákať náš pec, budeme sa im len rehotať.

Dnes je totálny nezmysel, absolútnou stratou času čokoľvek z dielne  koalície Smeru, SNS a Mosta podrobovať analýzam, prepočítavať, hodnotiť.

Štát pod vedením Smeru plní z 90% úlohy, ktoré sú pre 90% občanov nedôležité až zbytočné. Politici Smeru, SNS a Mosta z 99% trávia čas zachraňovaním samých seba a odkláňaním štátnych peňazí na svoje súkromné účty.

Nakoniec vždy dostanete čo si zvolíte

Životné túžby politikov strany Smer sú od 26. marca 2018 hýbateľmi  personálnych zmien.  Všetky tieto zmeny sa dejú len a len v ich osobnom záujme.

Zdá sa vám, že politika zlyháva, pretože Ústava, zákony a vyhlášky dnes nie sú mantinelmy, ale hracou plochou podnikania politikov Smeru, SNS a Mosta vo vládnych funkciách.

79 kusov občanov povýšilo vládu štátu na svoj osobný záujem.

Všetky ich zákony a vyhlášky vznikajú už len v jedinom záujme – zachrániť sa.

Partička smerákov si pomýlila čas a miesto

Ak má byť Slovensko tou slobodnou a demokratickou krajinou, ktorou sa stalo v roku 1989, tak sa musia konať predčasné voľby. A ak sa Smer vôbec odváži postaviť kandidátku, musí ostať mimo parlamentu.

Ticho a ignorácia – jedine s takouto interakciou sa môžu stretnúť politici, ktorí sa slobodne bez pištole na spánku, rozhodli ostať a byť na strane vládnych politikov strany Smer.

Predčasné voľby sú  jediná šanca na personálnu rekonštrukciu štátu. Dnes máme vládu bez väzby na občanov, dnes máme v hraniciach Slovenska 5,5 milióna občanov bez vlády. 

 

Share Button

Fico zradil Slovensko a sakrametsky mi to vadí!

Do radostnej a bujarej nálady sa dostala kopa morálnych hovád. Cítia rovnakú podporu z vyšší miest akú cítili domoví dôverníci, členovia pomocných stráží VB či kádrováci vypisujúci posudky pre deti kulakov, ktoré mal nebodaj tú drzosť, že chceli študovať na vysokej škole.

Keď môže Napoleón bývať a prať, tak si môže každý okresný tajomníček urobiť svoj vlastný domáci pieskový hrad.

Bude len ďalšou zbytočnou stratou nášho času a našich peňazí, ak budeme čokoľvek dnes existujúce analyzovať, preratávať, optimalizovať či reformovať.  Súčasné štátne inštitúcie a súčasný politický systém je v totálnych sračkách. Jediným pracovným postupom sa musí stať vyhadzovanie, škrtanie, zmenšovanie, zjednodušovanie všetkého štátneho a politického.

Som presvedčený, že jedine to každému jednému z nás prinesie viac osobného šťastia a fyzického blahobytu.

Odpoveď na otázku: Prečo je také dôležité mať charakterných politikov na vysokých postoch? 

Bezcharakterné hovädo na tej najnižšej priečke spoločenského rebríčka sa neprejaví. Ostane v ulite. Sama bezcharakternosť je charakteristická pretvárkou. No stačí, aby najvyšší…

 • skoro pridal k českým korunovačným klenotom aj šabľu
 • len tak od stola označil človeka prejavujúceho demokraticky svoj názor za “bláznivú ženskú”
 • kúpil nejaké to predražené CT, nechal za seba zaplatiť faktúry za plnenie štátnych zákazok, nechal si darovať 75% IT investícii za nič, zabil 16 ľudí pomocou podivných kontraktov za zdravotnícke výkony
 • správal sa ako opitý bača v krčme
 • diktátorsky ignoroval demokratické hlasovanie
 • vyhlásil, že to čo vám chodí e-mailom a čo píše Zem a Vek či Hlavnepsravy a Aeronet, že to si myslí aj premiér tejto krajiny

… a naše malé utiahnuté bezcharakterné hoviadko pocíti životnú šancu. 

7. marca 2016 ste stanovili charakter slovenskej spoločnosti

A tak ďakujeme menovite Lucia Žitňanská, László Sólymos, František Šebej, Ivan Švejna, Gábor Gál, Tibor Bastrnák, Peter Kresák, Arpád Érsek, Elemér Jakab, Alena Bašistová, Katarína Cséfalvayová, Eduard Adamčík, Igor Janckulík, Martin Fedor, Béla Bugár,Radoslav Procházka, Andrej Hrnčiar.

Oni vôbec ale vôbec nepochopili akou sračkou si natreli svoje tváre.  Absolútne nepochopili, že ich konanie zabije za 4 roky skutočných občanov Slovenska. Že ich konanie zabije niekoľko desiatok ich voličov.

Viete, prvá voľba je stávka na vieru. Druhá voľba, to je schválenie doterajšieho správania sa. A tretia? To je jasný signál, že takto to bolo doteraz správne.

Tretia voľba bafuňárov vystrihnutých z 80. rokov 20. storočia je od vás silný mandát a silné potvrdenie toho, že takéto charakterné svine to robia správne, že takto je to dobre.

Tretia voľba bafuňárov vystrihnutých z 80. rokov 20. storočia znamená, že najbližší nákup CT v nemocnici vo vašom meste musí, proste musí byť predražený, aby priniesol vratku 2-3 z tých, čo ste ich zvolili. Že je to správne, že vaši 13 najbližší, či dokonca vy sám budete mať o rok kratší život, lebo peniaze na vašu preventívnu prehliadku správne skončia ako vratka vo vrecku 2-3 tých, čo ste ich zvolili.

Keď môže dôjsť na tretie volebné obdobie, voľby už nie sú o programe, voľby sa stávajú otázkou charakteru.

A tak sa aj stalo.

Viera Tomanová zažalovala… Procházka si dal modrú zväzácku košeľu a neoholil sa…  Plavčan profesorom bez publikácii… Starý most v Bratislave sa stavia aj po kolaudácii…  Štátna firma rozdáva aj po voľbách, prispela na bowling synovi poslanca Smeru… Paneurópska VŠ je akreditovaná na udeľovanie titulov na odbore bez akreditácie… Židovskú ulicu bez súťaže… Termostaty v plnom Bejby-nasadení…

Premiér našej krajiny podporuje propagandistické bludy

Premiér Slovenska verejne podporuje ruskú propagandu, zjavné antisemitské nezmysli, rozklad právneho štátu a vystúpenie Slovenska z EU a NATO. Opakovaním svojho osobného postoja v médiách im dáva punc oficiálneho postoja vlády SR. V záujme záchrany svojej osoby pred vyšetrovaním a súdom nastúpil na cestu vlastizrady a zapredania štátu Rusku.

Niekto by to povedal tromi  slovami:  Fico zradil Slovensko!

Dnes sa tu nehádame o tom, či majú byť dane malé alebo veľké, či zavedieme nepodmienený príjem v podobe odvodového bonusu, alebo či budeme zušľachťovať 178 štátnych dávok. Och, kristušát, ako rád by som sa hádal o malých či veľkých daniach!

9.3. 2018 pôjde o charakter našej vlastnej krajiny. O slobodu, o demokraciu, o to, či na Slovensku bude dať dobre a spokojne žiť každému, nech už si myslí čokoľvek.

Pod čiarou: Väčšinu textu som napísal 9. 4. 2016! Dnes žiaľ stačilo len doplniť aktuálny kontext. Kristušát, ako ja by som sa už raz konečne chcel mýliť!

Share Button