Archívy značky: Ústavný súd

Z najzaujímavejších súvislostí okolo právomocí Ústavného súdu

Ústavný súd rozhoduje v sporných prípadoch o tom, či je daná kontrolná pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Ústavný súd rozhoduje o súlade nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev s ústavou.

Ústavný súd môže pozastaviť účinnosť napadnutých právnych predpisov, ich častí, prípadne niektorých ich ustanovení, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok.

Ústavný súd podáva výklad ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec sporná.

Ústavný súd rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky.

Proti rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok;

Imunita ústavného sudcu

Sudca ústavného súdu nemá imunitu na veci mimo Ústavného súdu. Jediná výnimka – sudca ÚS môže byť vzatý do väzby len so súhlasom ÚS.

Prezident Slovenskej republiky sudcu ústavného súdu odvolá:

 1. na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin, alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody
 2. na základe disciplinárneho rozhodnutia ústavného súdu za čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu ústavného súdu,
 3. ak ústavný súd oznámil, že sudca sa nezúčastňuje na konaní ústavného súdu dlhšie ako jeden rok alebo
 4. ak zanikla jeho voliteľnosť do Národnej rady Slovenskej republiky.

Ako sa dostať na Ústavný súd?

Čl. 139:
Ak sa sudca ústavného súdu vzdá svojej funkcie sudcu ústavného súdu alebo ak je odvolaný, prezident Slovenskej republiky vymenuje iného sudcu na nové funkčné obdobie z dvoch osôb navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky.

Stačí nájsť loajálneho a nechať sa následne zvoliť s nejakým ešte neprijateľnejším.

Táto finta s dvojičkami mala byť pôvodne súčasťou novely Ústavy, ktorú sa snažil Smer prehlasovať v spolupráci so Sme-rodina a ĽSNS pre všetky voľby ústavných sudcov, nie len pre doplňovaciu voľbu.

Ono im to aj vyšlo, bolo to schválené, no ukázalo sa, že je v texte procesná chyba a v druhom opakovanom hlasovaní úž kotlebovci nezafungovali. Podorbnejšie v článku Vládny návrh na zmenu ústavy bol len „nosná raketa“ – pravdepodobným cieľom vlády Smeru bolo znásilniť Ústavu s neonacistami pre svoje osobné ciele

Share Button

Vládny návrh na zmenu ústavy bol len „nosná raketa“ – pravdepodobným cieľom vlády Smeru bolo znásilniť Ústavu s neonacistami pre svoje osobné ciele

Reakcie predsedníctva Národnej rady dávajú priestor na domnienku, že minister za Most bol len užitočnou nosnou raketou. Môžeme sa domnievať, že základným cieľom špičiek Smeru bolo pozametať cestičku pre seba na Ústavný súd.

Môžeme sa domnievať, že v mene svojich osobných politických ambícii výkonný politici Smeru  pripravili pakt s fašistami na zmenu Ústavy. Počas nočného rokovania o pol noci.

V rozprave sa za podporu svojho vlastného návrhu nepostavil ani jeden z formálnych signatárov predkladaného pozmeňujúceho návrhu.

Tak a teraz zrozumiteľne, čo sa to vlastne v NR SR dialo:

Legislatívny proces prebieha obvykle tak, že vláda predloží návrh zákona a NR SR potom rozhoduje, či ho prijme, alebo zamietne. NR SR môže k návrhu zákona pridať akékoľvek pozmeňujúce návrhy.

V NR prebieha proces nasledovne:

 1. prvé čítanie – slúži na rozhodnutie, či sa NR SR bude vôbec predloženým zákonom zaoberať.
 2. druhé čítanie – má dve zložky:
  1. prerokovanie vo výboroch NR SR  – vytvorenie akéhosi poradného stanoviska.
  2. prekorokovanie v pléne NR SR a prediskutovanie poradného stanoviska z výboru
   1. hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré prišli z výboru
   2. hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré predložil poslanec priamo na rokovanie pléna NR SR
 3. tretie čítanie  – definitívne hlasovanie o zákone ako celku

Štandardné zákony potrebujú na schválenie prostú väčšinu prítomných poslancov. Takou väčšinou disponuje vláda s dôverou. Preto jej akosi „automaticky“ prechádzajú navrhnuté zákony.

Opozícia využíva priestor vo výboroch a potom aj v pléne, aby zákony zlepšila/zmenila svojimi pozmeňujúcimi návrhmi.

Občas vláda požiada niektorého svojho poslanca, aby predložil nejaký pozmeňujúci návrh, lebo sa medzičasom ešte zistilo, že je v zákone nejaký technický problém

Občas sa stane, že nejaký vládny poslanec má svoju osobnú agendu a tak obohatí vládny návrh o nejhakú super novinku. V tomto prípade má vláda možnosť stiahnuť celý vládny návrh z rokovania, ak by mala vláda pocit, že poslanci totálne menia ducha zákona.

A teraz prakticky:

Vláda ústami ministra spravodlivosti predložila 24. 8. 2018  akési znenie zákona do NR SR o zmene voľby ústavných sudcov. Diskutovalo sa o obsahu. Koalícia s jednotlivýmik stranami opozície.

Vládna koalácia Smer + SNS+ Most musela diskutovať so stranami v opozícii, lebo na schválenie potrebovala až 90 hlasov. Išlo o ústavný zákon.

Výsledkom rokovania bolo, že sa nedohodli.

Napriek tomu vláda nestiahla z rokovania návrh, na ktorý oficiálne od SaS ani OĽANO nezískala podporu. Šuškalo sa, že si potrebné hlasy vyjednala so Sme-rodina a ĽSNS.

Pri hlasovaní v prvom čítaní sa toto škuškanie potvrdilo, že vláda SMER+SNS+MOST počíta s hlasmi ĽSNS. Vládny návrh získal potrebné hlasy.

Hlasovanie č. 59
Prítomní141
Hlasujúcich140
[Z] Za hlasovalo95
[P] Proti hlasovalo24
[?] Zdržalo sa hlasovania21
[N] Nehlasovalo1
[0] Neprítomní9

Takže NR SR prijala do procesu vládny návrh v jeho vládnom znení.

Po skoro dvoch mesiacoch sme v druhom čítaní – vo výbore

Vo výboroch sa rokovalo a rokovalo. Poradné hlasovanie dopadlo tak, že vďaka jednému hlasu ĽSNS bolo poradné odporúčanie výboru pre plánum také, aby hlasovali poslanci ZA.

10. 10. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR

16. 10. 2018Ústavnoprávny výbor NR SR

Sme v druhom čítaní v pléne NRSR

Na stole je vládny návrh. Otvorí sa rozprava a diskutuje sa. Teda v skutočnosti poslanci  strán SaS a OĽaNO kritizujú vládny návrh ako polovičaté nedostatočné riešenie. Vlády poslanci sa za návrh svojej vlády nedokážu postaviť.

Ako posledný v rozprave vystúpi poslanec Smeru Madej. Rozpráva rozpráva až tu zrazu – predloží vysoko sofistikovaný pozmeňujúci návrh, ktorý radikálne mení spôsob voľby ústavných sudcov, ktorý predložila vláda.

Len nedopatrením má šancu na tento predložený pozmeňovák poslanca Madeja zareagovarť poslankyňa Žitňanská, lebo sa zmenilo poradie vystúpení a ona je nakoniec poslednou.

Už nie je čas na potrebné rozobratie, čo to vlastne predložil poslanec Madej.

V poslednej chvíli si poslanec SaS Osuský uvedomí, akú ďalekosiahlu zmenu ústavy predložil poslanec Madej.

Je skoro 9 hodín večer nasleduje hlasovanie v druhom čítaní:

Pár minút po predložení pozmeňovacieho návrhu poslanca Madeja.

Najprv sa hlasuje o pozmeňovacích návrhoch:  Ups, Madejov návrh, získava 98 hlasov vďaka hlasom ĽSNS.

23.10.2018 20:42:23 Hlasovanie č. 208

Prítomní144
Hlasujúcich144
[Z] Za hlasovalo98
[P] Proti hlasovalo42
[?] Zdržalo sa hlasovania4
[N] Nehlasovalo0
[0] Neprítomní6

Ukáže sa však, že v predloženom návrhu je nejaká formálna chyba a poslanci odhlasujú opakované prerokovanie v druhom čítaní.

Takže sme naspäť v druhom čítaní – rozprava

Otvorí sa rozprava nanovo a poslanci OĽaNO a SaS vo svojich vystúpeniach tvrdo odhaľujú koalíciu Smer+SNS+MOST+ĽSNS+Sme-rodina. Odhaľujú, že predložený návrh poslanca Madeja by donútil prezidenta vyberať napríklad z dvojice Róbert F. a Róbert K.  povinne jedného z nich. A bez diskusie by musel prezident jedného vybrať.

https://www.facebook.com/lubomir.galko.7/posts/10214387528895240

Je tesne pred polnocou – druhé čítanie – Nastáva samotné hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu:

Opäť je tu procedúra hlasovania – najprv o pozmeňujúcom návrhu:

Poslanci SaS a OĽaNO odchádzajú z rokovacej sály, aby bolo všetkým jasné, že ani jeden z nich sa nespojí s neonacistami a nepodporí únos Ústavného súdu do rúk politikou Smeru.

23.10.2018 23:40:49 Hlasovanie č. 214
Prítomní
99
Hlasujúcich99
[Z] Za hlasovalo81
[P] Proti hlasovalo0
[?] Zdržalo sa hlasovania18
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 51

Málo, málo – potrebných bolo aspoň 90 hlasov.

Smer+SNS+MOST išli do toho hlasovania naplno s vedomím, že to majú so Sme-rodina a s ĽSNS rovnako isté, ako predchdázajúcom hlasovaní.

A ĽSNS si zahlasovala, ako sa jej to hodilo. Nejakú Ústavu majú oni hlboko per rectum.

Nasledovalo tretie čítanie – Hlasovanie o zákone ako celku

Keďže to hlavné, o čo koalícii Sme+SNS+MOST išlo, teda vyšachovanie prezidenta z výberu ústavných sudcov sa nepodarilo do zákona presadiť, už nemal vládny návrh pre politikov Smeru žiadny pôvab a zmysel. 

Poslanec Glváč preto ukazoval poslancom koalície, že nemajú za vládny návrh hlasovať.

Spravodajca z výboru, teda poradný hlas pre plénum o tejto zmene v postoji nevedel, stál chrbtom k poslancovi Gláčovi, pokračoval v šírení pokynu – hlasovať za.

Hlasovanie č. 216
Prítomní
99
Hlasujúcich97
[Z] Za hlasovalo55
[P] Proti hlasovalo1
[?] Zdržalo sa hlasovania41
[N] Nehlasovalo2
[0] Neprítomní51
Niektorí poslanci Smeru, SNS, MOSTU, SME-rodina hlasovali ZA ako im ukazoval spravodajca z výboru. Niektorí už hlasovali podľa podkynu poslanca Glváča.

A ĽSNS si zahlasovala, ako sa jej to hodilo. Nejakú Ústavu majú oni hlboko per rectum.

Zhodnotenie:

Kľúčovým bolo čiastkové hlasovanie o pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil poslanec Smeru Madej.

Keďže toto hlasovanie neprešlo, aj keď Smer + SNS+Most +Smer rodina do neho šli s plným nadasedím, následné hlasovanie o zákone ako celku bolo potom pre koalíciu Smer+Most+SNS bezpredmetné. Bolo to vidieť, ako zmetkovali Glváč (inštruoval zdržať sa) a spravodajca (inštruoval hlasovať za po starom).

Naplno sa tak ukázalo, že predložený vládny návrh bol len „nosnou raketou“ a skutočným cieľom bol obsah Madejovho pozmeňováku.

Všetko indikuje domnienku, že cieľom bolo predložiť tesne (pár minút a o 19:30 večer) pred rozhodujúcim hlasovaní formou pozmeňujúceho návrhu poslanca, takú úpravu voľby sudcov Ústavného súdu, ktorý by bol tam na 12 rokov zabetónoval s imunitou špičky strany Smer.

Ak by nebola v pozmeňujúcom návrhu formálna chyba, máme dnes už úplne inú republiku. Republiku, kde vládne koalícia Smer+SNS+MOST+neonacisti.

Share Button