Lieky len pre privilegovaných a po známosti – výsledok liekovej politiky OĽaNO na MZ za 3 roky a Smeru za 8 rokov

Našiel som na stole (TM) akési podivné vyjadrenia a opisy každodennej reality kolegov lekárnikov. Priateľov z alma mater, ktorí sa snažia svojim pacientom zabezpečiť denno-denne ich životne dôležité lieky.

liek YYY napriek tomu, že máme recept, nám nevydajú, lebo firma sa rozhodla dodávať lieky len do lekarni v okolí lekára

liek XX som mala recept na 2 balenia, reprezentant z firmy mi povedal že mi liek XX nedodajú, lebo nie som na zozname lekární, reprezentant mi povedal, nech pošlem pacienta do lekárne pri doktorovi

liek AA nedodávajú a tiež musíme smerovať pacienta len do “jednej konkrétnej lekárne”, odmietli nám dať, že majú zmluvu len s jednou lekárňou, liek BB som doteraz bežne objednala cez emergent, no už ani ten nejde. Všetko cez reprezentanta

podajú A3, aby ho nemuseli dodať ani emergentne a následne vytvoria zoznam lekární, ktoré ho dostanú

pacient príde rovno s tým, že ten jeden drahý liek mu nemáme objednať, lebo podpísal nejaký papier, kde sľúbil že to bude brať len od doktorky, liek CC -ten posielali priamo kuriérom pacientom

Áno, toto je obraz bez príkras dnešných dní. Je to popis toho, ako sa za ostatných 11 rokov dokrivilo zásobovanie občanov Slovenska život zachraňujúcimi liekmi.

V zákone 362/2011 sa píše okrem iného:

Výrobca, dovozca:

§16
7) Držiteľovi registrácie lieku sa zakazuje akoukoľvek formou priamo, nepriamo alebo prostredníctvom tretej osoby navádzať, podnecovať alebo iným spôsobom ovplyvňovať predpisujúceho lekára pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín.

Source: 362/2011 Z.z. – Zákon o liekoch a zdravotníckych po… – SLOV-LEX

§ 60 Povinnosti držiteľa registrácie humánneho lieku
(1) Držiteľ registrácie humánneho lieku je povinný

z) zabezpečiť vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov, ktorých je držiteľom registrácie…

aa) technicky zabezpečiť udržiavanie informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov podľa písmena z) v nepretržitej prevádzke,

ac) dodávať humánne lieky zaradené v zozname kategorizovaných liekov, ktorých je držiteľom registrácie, objednané podľa § 23 ods. 1 písm. at) s priloženým lekárskym predpisom podľa § 23 ods. 1 písm. au), držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni alebo držiteľom povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov na účel dodania humánneho lieku držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni do 24 hodín od prijatia objednávky;

Pokuta za od ministerstva zdravotníctva od 5 000 eur do 100 000 eur, ak nezabezpečí prijímanie alebo potvrdzovanie objednávok humánnych liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov, ktorých je držiteľom registrácie, prostredníctvom informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov alebo pri jeho výpadku aj objednávok uskutočnených inou preukázateľnou formou,

Source: 362/2011 Z.z. – Zákon o liekoch a zdravotníckych po… – SLOV-LEX

Predpisujúci lekár:

§ 119
3) Predpisujúcemu lekárovi sa v súvislosti s vystavením lekárskeho predpisu, lekárskeho poukazu alebo preskripčného záznamu zakazuje pacientovi určovať, odporúčať či akýmkoľvek spôsobom, aj prostredníctvom iných osôb, ovplyvňovať výber poskytovateľa lekárenskej starostlivosti na účel výdaja predpísaných humánnych liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok.

Source: 362/2011 Z.z. – Zákon o liekoch a zdravotníckych po… – SLOV-LEX

Distribučná firma

§ 18 Povinnosti držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov

(1) Držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov je povinný
f) zabezpečiť pre územie, na ktorom má povolenú veľkodistribúciu humánnych liekov, dodanie liekov, … najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky od držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti; …

ac) prevziať od držiteľa registrácie humánneho lieku humánny liek … objednaný podľa § 23 ods. 1 písm. at) a au) na účel dodania držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni,

ad) dodať humánny liek … , ktorý prevzal podľa písmena ac), držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni do 48 hodín od uskutočnenia objednávky podľa § 23 ods. 1 písm. at) a au) 

Source: 362/2011 Z.z. – Zákon o liekoch a zdravotníckych po… – SLOV-LEX

Lekáreň:

§ 23 Povinnosti držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

(1) Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný
at) zabezpečiť na základe lekárskeho predpisu, …, dodanie humánnych liekov … od držiteľa ich registrácie objednávkou uskutočnenou prostredníctvom informačného systému … (ďalej len „informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov“)… ak nie je možné zabezpečiť dodanie humánneho lieku … od držiteľa povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov podľa § 18 ods. 1 písm. f);

Source: 362/2011 Z.z. – Zákon o liekoch a zdravotníckych po… – SLOV-LEX

Povinnosti ľudskou rečou:

Predpisujúci lekár

Predpisujúci lekár má vystaviť recept bez akýchkoľvek odporúčaní ako a kde si má pacient liek vybrať. Vydávanie liekov v ambulancii je v rozpore so zákonom – nie je medzi vymenovanými spôsobmi zaobchádzania, ktoré sú povolené. Akékoľvek iné zaobchádzanie s liekom, ako vyslovene popisuje zákon je tak protizákonné.

Objednávanie liekov do lekárne

Pre objednávanie liekov do lekárne poznáme dva režimy:

  • štandardný, liekov je dosť
  • emergentný – liek distribúcia nemá

V štandardnom režime distribútor musí dodávať práve tak, ako popisuje zákon, teda do 24 hodín od objednávky lekárne. Akékoľvek výberové konanie je iné ako popisuje zákon a zákon je postavený tak, že len vymenované spôsoby zaobchádzania s liekom sú v súlade so záknom. V zákone sa nikde nepíše o nejakých „zoznamoch lekárni“ či reprezentantoch na objednávanie.

Emergentný systém je bakuľa na dovozcov, aby bola naplnená ich povinnosť, ak niečo majú na Slovensku v systéme, tak to musia dodávať do lekární.

V emergentnom systéme je určený na to, aby lekárnik zohnal pacientovi liek aj po tom, ako ho distribútor odmietne štandardne dodať.

Energentný systém je priamo napojený na zastúpenie firmy, ktorá do republiky liek doviezla. Táto musí objednávku prevziať. Dovozca lieku má najlepší prehľad, kde sa liek na území SR nachádza, takže musí odovzdať objednávku lekárne práve tomu distribútorovi a tento distribútor je povinný do 48 hodín liek lekárni dodať.

Energentný systém nepozná niečo ako zoznam lekárni, nepozná ani žiadne iné výnimky. Emergentný systém nepozná žiadne prosby sličnej panny či urasteného junáka, aby lekáreň neblbla, nech si to objedná normálne.

Emergentný systém pozná jedinú povinnosť – lekárnik musí najprv skúsiť objednať štandardne a len keď sa to nepodarí, tak môže použiť túto bakuľu na dovozcu lieku.

Próza všedných dní

Aj zákony máme. Aj profíkov v lekárňach máme. Akurát ministerstvo zdravotníctva sa za posledných 11 rokov stalo hosťujúcim pracoviskom farmaceutického priemyslu. Hlavnou profesnou kvalifikáciou sa stala znalosť Desatora a 7 hlavných hriechov.

Darmo sa aj lekárnici v mene pacientov rozčuľujú na obchádzanie zákona, keď na ministerstve zdravotníctva v sekcii liekovej politiky a farmácie sedí dream team v zložení nikto (predtým generál, pred tým baptistický biskup) , patológ (predtín sestrička), odborník na grafické karty, biochemik (predtým veterinár), generická právnička, politológ, religionista a nomenklatúrny káder.

Toto smiešne zoskupenie sa má starať o fungovanie liekového reťazca v Slovenskej republike? Veď oni nedokázali ani len prečítať príbalový leták k ivermektínu, nie to aby pochopili štatistiky predaja liekov.

Ups, aké štatistiky? Za posledné 3 roky inštitúcia, ktorá má tieto štatistiky tvoriť a vyhodnocovať mala 10 riaditeľov. Potom nie je prekvapivé, že v štatistikách publikovaných NCZI za 4. štvrťrok 2022 je najvydávanejším liekom akýsi rádioaktívny izotop. (Ultra-TechneKow FM (99mTC-generátor) inj 10,63 GBq exp:d) Že máme 20.4. a štatistiky za celá rok 2022 nie sú k dispozícii neprekvapí. Veď taký onkologický register publikuje najnovšie dáta z roku 2012. Pohoda džez.

Aj škôlkár by dokázal pochopiť, že pri riadení liekovej politiky musia byť profíci, teda farmaceuti a ľudia, ktorý sa v oblasti lekárenstva pohybujú roky. Ľudia, ktorí chápu dnešnú dobu elektronickú, ľudia, ktorým záleží na dostupnosti liekov a rozumnom nastavení ich úhrad. Veď ide len o 5,5 milióna ľudí a cca 1/3 z 6 miliardového zdravotníckeho rozpočtu.

SASKA mení hru a všetci tí, ktorí ma podporujú, meníte hru so mnou.

Share Button

Lieči utečencov z Ukrajiny: Mnohé pacientky majú predčasnú menopauzu alebo predčasne rodia, sú v extrémnom strese (+ video)

Mojou úlohou je hlavne asistovať ukrajinským lekárom, keď sa dostanú do situácie, ktorú nevedia vyriešiť – buď preto, že zdravotný systém na Slovensku nepoznajú dostatočne, alebo sa o pacienta na Ukrajine starajú inak, ako sme na Slovensku zvyknutí: napríklad v iných situáciách predpisujú antibiotiká alebo posielajú k špecialistom.

Toto ste si museli zjednotiť na slovenský spôsob.

Áno. Veľmi rýchlo to pochopili, keď som sa na nich zhrozená pozerala, že teraz antibiotiká nie, ešte to má od toho ďaleko. Ukrajinskí lekári vnímajú iný systém citlivo, veľa sa chodia pýtať, či je to už adekvátne, lebo u nich je citlivosť na podávanie antibiotík omnoho nižšia. Podobne aj na posielanie k špecialistom – mali pocit, že pacient urgentne potrebuje špecialistu, pričom sa vrátil s výmenným lístkom, pretože ho nikde nezobrali. Keď sa pýtali prečo, musela som im vysvetliť, že konkrétny prípad vieme vyriešiť aj my, je to v našich kompetenciách, a až keď mu nebudeme vedieť pomôcť, až vtedy ho posielame k špecialistovi.

Source: Lieči utečencov z Ukrajiny: Mnohé pacientky majú predčasnú menopauzu alebo predčasne rodia, sú v extrémnom strese (+ video)

Share Button

Vakcíny proti covidu-19 zachránili v Európe a krajinách bývalého Sovietskeho zväzu od konca roka 2020 viac ako milión životov.

Šesťdesiatdeväť percent ľudí, ktorých vakcíny zachránili, bolo starších ako 60 rokov. Obzvlášť veľkému počtu úmrtí sa podarilo zabrániť počas vlny variantu omikron. V tejto fáze je počet životov zachránených očkovaním odhadovaný na takmer 570-tisíc.

Source: Vakcíny proti covidu-19 zachránili v Európe a

Share Button