Archívy značky: kategorizácia liekov

Na MZ zaviedli tajné zmluvy na tajné sumy tajným tímom, čím vytvorili predvídateľné a transparentné prostredie

Čo že nám to hovorí pán štátny tajomník?

Od roku 2011 sme doteraz nemali na ministerstve tím, o ktorom by sme mohli povedať, že sa správal transparentne a predvídateľne.

Nekomunikovalo sa s externým prostredím, predlžovali sa konania, podávali sa námietky ktoré, častokrát nemali zmysel. Zaraďovali či nezaraďovali sa lieky do systému bez toho, aby boli riadne odôvodnené. Skončilo to v minulom roku tým, že jeden človek hodnotil prakticky všetky farmakoekonomické podania v porovnaní s Českom, kde túto agendu robí približne 70 hodnotiteľov.

Museli sme dosť rýchlo a radikálne túto situáciu vyriešiť a začať normálnu a vecnú komunikáciu s externým prostredím, vrátane poisťovní.

Do zákona sme dokonca dali takú vec, že výrobca liekov môže ešte pred podaním žiadosti požiadať o odborné stretnutie s ministerstvom zdravotníctva, kde predostrie svoj plán, aké má liek benefity, aké má predstavy. To je nesmierne dôležitá vec a urýchľuje potom procesy.

Máme kategorizačný portál, na ktorom sú zverejnené všetky kroky, ktoré sa robia a verejnosť si to vie pozrieť. 

Source: Viaceré moderné onkologické lieky tu mali byť už pred siedmimi rokmi. Musíme dobiehať resty (rozhovor) | Aktuality.sk

A ako je to naozaj? 

Zdroj: Podania uverejnené na verejnom portále MZ SR.

Zdroj: Nové prvky v zákone 363/2011

Čo hovorí najnovšia správa NKÚ?

Nech sa snažím, ako sa snažím, transparentnosť na MZ SR nenachádzam. Ako hovoril nedávno jeden zamestnanec MZ: „Kde nič nie je, nie je ani čo nájsť.“ Tak som to hľadanie na svoju dobrú radu vzdal.

Share Button

Budeme hradiť náhodných pocestných (lieky) za 2 milióny eur pre jedného pacienta a zatvárať onkologické oddelenia, lebo nie je na platy sestier?

Tajné zmluvy tajných ľudí na tajné zľavy počas tajného obdobia, to sme si z predkladanej novely zákona 363/2011 o spôsobe úhrad liekov prebrali minule

Dnes to bude o náhodných pocestných (liekoch) za 2 milióny eur pre jedného pacienta.

Podľa dát NCZI sa na Slovensku vydalo za rok 2021:

AGEN 5 tbl 30×5 mg 895 178 balení v cene 402 8030€ pre cca 74 000 pacientov.
CONCOR 5 tbl flm 30×5 mg 867 997 balení v cene 729 117 € pre cca 72 000 pacientov

To je 74-140 tisíc pacientov dobre zaliečených na vysoký tlak a starších pacientov s ľahkými arytmiami. Niektorí beru oba, niektorí len jeden z nich, preto ten počet pacientov je v takom intervale. Pokojne aj 20-30 rokov, niektorý vďaka nim nedostali infarkt v 55., ale dotiahli to na 75. a v tomto veku (pozdravujem môjho otca, veľkého to syna svojho národa) stále trhajú stromy v zuboch aj s koreňmi.

No a do toho prichádza super-čuper inovatívny liek, o ktorom vieme, že na 100-1000 pacientov vo svete akosi hádam aj účinkoval, že predĺžil život o 3-5 mesiacov až 10 rokov. Naozaj, nerobím si srandu, to sú obvyklé prínosy tých super drahých liekov. Vlastne nevieme, lebo nič predkladať netreba – hovorí novela zákona.

Náhodne pôjde okolo nejaká farmaceutická firma, ktorá má akýsi super liek – kus za 2 milióny eur. Nikde v EU jej to nechcú uznať ako oprávnenú cenu vzhľadom na množstvo zdravia, ktoré ten liek prináša. Leda pri finacovaní z vedeckých grantov či tretím sektorom ako experimentálnu liečbu.

V novele zákona predkladanej na finálne schválenie sa píše, že:

§ 7 ostavec (5) Ak podmienky podľa odseku 2 nie sú splnené, liek môže byť do zoznamu kategorizovaných liekov zaradený iba, ak sú splnené všetky nasledovné podmienky

a)predmetom žiadosti podľa § 10 alebo 14 je liek na ojedinelé ochorenie alebo liek na inovatívnu liečbu,

b)držiteľ registrácie lieku, ktorý je predmetom žiadosti podľa § 10 alebo 14 uzatvoril s ministerstvom zmluvu o podmienkach úhrady lieku podľa § 7a ods. 1,

c)nie je dostupná iná medicínska intervencia zaradená v zozname kategorizovaných liekov, ktorá má preukázanú a potvrdenú účinnosť a bezpečnosť výsledkami klinických skúšok realizovaných na princípoch medicíny založenej na dôkazoch,

d)dostupné údaje dostatočne odôvodňujú prínos lieku k liečbe ochorenia tým, že primárny klinický významný cieľ v klinickom skúšaní preukázal, že v hodnotenom parametri, ktorý má vplyv na kvalitu života, došlo aspoň k 30% zlepšeniu oproti inej medicínskej intervencii uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, alebo sa preukáže predĺženie strednej doby celkového prežívania najmenej o 30% v porovnaní s inou medicínskou intervenciou uhrádzanou na základe verejného zdravotného poistenia, najmenej však tri mesiace,

e)vynakladanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia je účelné a efektívne,

f)finančná stabilita systému verejného zdravotného poistenia je zabezpečená.

Novela 363, parlamentná tlač 976

V ľudsjej reči:

Do zoznamu liekov, ktoré poisťovne musia povinne hradiť, sa zapíše liek a preň taká suma úhrady ako si z prstu vycucá výrobca ak:

  1. Sa podarí výrobcovi tajne presvedčiť tajných zamestnancov MZ predložením tajných dokumentov o tom, že ide o liek na ojedinelé ochorenie alebo super inovatívny, čo nemá vo svete páru. Veď to poznáte, každý sme unikát.
  2. Výrobca uzavrie tajné zmluvy s tajnými ľuďmi na tajnú zľavu počas tajného obdobia.
  3. Lekár v Krupine (nič proti Krupine) napíše, že pre pacienta nie je dostupná iná liečba. (toto je kľúčové, ešte na to príde reč)
  4. Tajné údaje výrobcu hovoria, že existuje aspoň o 30% zlepšenie oproti neexistujúcej vhodnej liečbe z bodov 1. a 3.
  5. Napíšete do žiadosti floskulu: „vynakladanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia je účelné a efektívne“
  6. Napíšete do Nového času článok, ako ste zachránili život pacientovi, lebo veď efektivita a stabilita systému nemôže byť nad život ľudský. A nezabudnete ani na podporu rodiny. (nie s iróniou to nepreháňam.

Akurát našich 74 až 140 tisíc pacientov nebude mať hradený vôbec svoj liek. Proste a jednoducho, v systéme nebudú peniaze. Tak polovica si to v lekárni nevyberie a ich krvný tlak sa neustáli na primeraných hodnotách.

Leda že by to boli dôchodcovia (a na 80-90% veru sú), ktorým Sme rodina odpustila ten doplatok v hodnote 0,33€ za mesiac na jeden a 2,83€ na druhý liek. Pre nich sa musí nájsť nie 1,1 milióna, ale 3,8 milióna. Keby nebolo populizmu s doplatkami pre dôchodcov a deti…

Je to jeden balík peňazí!

Akurát bude nutné čas od času zavrieť nejaké to onkologické oddelenie chirurgie prsníka, lebo nebudú peniaze na úhradu platov sestier a lekárov na úrovni okolitých krajín, kam nám lekári utekajú. A vraj to ten odborár (čo mu na meno neviem prísť), má už vyzbieraných 3000 prísľubov pre výpovede lekárov.

Inovatívny farmaceutický priemysel dokázal naozaj fascinujúcu vec. Dostane do zákona neobmedzené úhrady neobmedzene širokého sortimentu liekov. Všetky okolité krajiny sa tomu snažia maximálne vyhnúť, v Českej republike okolo toho zasadal aj Ústavný súd a potvrdil oprávnenosť dobre nastavených obmedzujúcich kritérii pre prístup absurdne drahých liekov. A dal ich paragrafu 16 přítrž. Naopak, aktuálny kléro-dream team ex-Krajčiho na MZ vyrobil prietrž.

Ako som to písal 25. januára 2022 v svojom článku Inovatívny farmaceutický priemysel ukázal, ako by si chcel napísať zákony pre seba?

V pripomienkovom konaní si AIFP napísal pripomienku v znení:

„…zdravotná poisťovňa hradí, ak je poskytnutie lieku… s prihliadnutím na zdravotný stav poistenca jedinou vhodnou možnosťou; úhradu hradí zdravotná poisťovňa na základe písomnej žiadosti poskytovateľa“

Chápete to? Jediná voľba na základe žiadosti nemocnice? A čo takto génová terapia za 2 milióny eur/pacient? Lekár v Krupine (nič proti Krupine) rozhodol, že je to jediná voľba, tak poisťovňa plať a punktum. Bez preskúmania, bez kontroly, bez analýzy, že tím zabijeme 150-320 pacientov, lebo na ich životne-dôležité lieky nebude.

Pre znalcov: ČR a ich šlamastika s paragrafom 16 hadr.

Priatelia, fakt si nevymýšľam. Ja viem, ťažko uveriť, ale toto všetko nájdete v zásadných pripomienkach od AIFP a spriaznených inštitúcii.

Odporúčanie miesto záveru

Aj preto som vedeniu SaS, poslaneckému klubu SaS a zdravotníckemu tímu SaS napísal svoje odporúčanie, aby bola predkladaná novela zákona 363 neodporúčaná na schválenie na zdravotníckom výbore NRSR a aby naši poslanci za ňu nehlasovali. Ale čo že, je to len odporúčanie farmaceuta, profíka na lieky, čo sa už pár rokov venuje liekovej politike a elektronizácii zdravotníctva. Oni sú zvolení, oni majú moc.

A ja by som tak strašne nechcel mať pravdu, akurát nech to skladám ako to skladám, furt mi vychádza v tej novele jedna mína do financovania zdravotníctva za druhou. Asi že mám Vyhne čo by kameňom dohodil.

Share Button

Pri rozhodovaní o 104 miliónoch eur ministerstvo zdravotníctva utají hádam aj striedania dňa a noci

Do kategorizácia liekov, teda do procesu nastavovania regulovaných cien liekov zasahuje mnoho vplyvov, mnoho záujmových skupín. Ide v nej o veľa, o zdravie, o peniaze, o reputáciu.

Balík peňazí, z ktorého financujeme zdravotnú starostlivosť je konečny a teda nie je jedno, ak na jednom konci vydáme neuvážene o pár miliónov viac. Na druhom konci nám budú chýbať. Ak vydáme neuvážene a neobhájiteľne pár miliónov zbytočne na jeden liek, peniaze na zaplatenie iného lieku budú chýbať. A nie len na iný liek, budú chýbať na platy sestier, či financovanie chodu ambulancii.

Významnú úlohu pri efektívnom vynakladaní zdrojov v zdravotníctve hrá verejná kontrola. Verejná kontrola je tu na to, aby mal každý občan možnosť sa presvedčiť, že jeho príspevok solidárneho platcu zdravotného poistenia, bol vynaložený na maximálny možný prínos zdravia. Verejná kontrola brání víťazstvu lobingu nad pacientom.

Bez verejnej kontroly, bez toho, aby sme sa odborníkov pýtali, bez toho efektivitu nikdy nedosiahneme. Ak niečo skutočne pomáha v sebadisciplíne úradníkov, tak je to ich vedomie, že ktokoľvek môže skontrolovať ich prácu. Potom si nikto nedovolí uhnúť od nastavených pravidiel.

Poďme teda po stopách aktuálnej úrovne transparentnosti pri stanovovaní úhrad liekov.

Od januára máme ustanovený Národný inštitút pre hodnotenie zdravotníckych technológii v skratke NIHO. Tento inštitút vydal hodnotiacu správu lieku IMBRUVICA 280 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x1x280 mg 13.4.2022, ale podľa riaditeľa NIHO prvé správy, kde môže vziať na seba autorstvo vydajú v júni 2022. Rovnako aj webové sídlo www.niho.sk hlási, že zatiaľ nepracujú. „Webové sídlo Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, na ktorom budú publikované hodnotenia je do konca júna 2022 v procese tvorby.“

Napriek tomu kategorizačná komisia a jej odborná pracovná skupina pre farmakoekonomiku s jedným takýmto hodnotením pracovala. NIHO vypracoval prehľad zahraničných publikácii vzťahu účinnosti k farmakoekonomickým parametrom. Aj keď ktovie, asi to vydal ktosi tajomný na hlavičkovom papieri NIHO. Že by don Bosco?

V tomto prehľade spôsobu úhrad lieku s účinnou látkou ibrutinib citujem:

 4 z 5 agentúr odporúčajú hradiť ibrutinib u pacientov s 1L CLL s TP53/del17p. Ďalšie 2 agentúry odporúčajú hradiť liečivo aj u pacientov s 1L CLL, ak nie je vhodná liečba fludarabínom. CADTH a NICE zároveň podmienili schválenie zľavou z ceny. DR (držiteľ registrácie pozn. autor) na Slovensku požaduje hradenie pre celú indikáciu 1L CLL, čo žiadna agentúra neodporúča, resp. iba IQWiG posudzoval aj podskupinu, pre ktorú je vhodný fludarabín a vydal negatívne hodnotenie.

Na základe takéhoto stanoviska NIHO prijala odborná pracovná skupina pod vedením… Vlastne nevieme pod koho vedením, lebo odborná pracovná skupina sa nepodpísala, len uviedla, že ide o „skupinu B“.

Našťastie zákon prikazuje zverejnenie mien členov kategorizačnej skupiny a aj mien členov jej poradných orgánov na webovom sídle ministerstva. Vo vlastnostiach dokumentu vidíme, že autorkou dokumentu je Mária D., riaditeľka… No vlastne ani nevieme čoho, už dávno na webe MZ nie je zverejnený telefóny zoznam, z ktorého by sa dal urobiť obraz o obsadení ministerstva.

Takže don Bosco a Mária.

Akokoľvek, autorka, alebo autor došli k záveru, že Pracovná skupina odporúča  ibrutinib –  Imbruvica 280 mg tbl. kategorizovať vzhľadom na dobrú účinnosť, bezpečnosť a tolerovateľnosť tohto inovatívneho lieku.“ Pričom kompletne okopírovali parametre idikačného a preskripčného obmedzenia tak, ako ich podal DR, teda držiteľ registrácie. 

Následne kategorizačná komisia väčšinou hlasov odporučila ministrovi zaradenie v zmysle podaných parametrov od držiteľa registrácie.  V oficiálnom zápise sa neuvádza žiadne „menšinové stanovisko“.

O čom sa rozhoduje? O nič menšom ako o celkových nákladoch v hodnote 104 236 601,00 eur za prvé 3 roky používania lieku IMBRUVICA tbl.

Stojí si Národný inštitút NIHO za svojou prácou, keď vlastne podľa svojich slov liek IMFINZI nehodnotil? To je naozaj dôležitá otázka, pretože zákon o stanovovaní úhrad liekov hovorí, že keď ministerstvo prijme iné stanovisko ako odporúčal NIHO, tak je povinné uviesť “ V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, aké úvahy boli použité pri hodnotení dôkazov a použití právnych predpisov, na ktorých základe sa rozhodovalo, spôsob vyrovnania sa s návrhmi, vyjadreniami a pripomienkami účastníkov konania a dôvody odchýlenia sa od odborného odporúčania poradných orgánov podľa § 91 ods. 2 a odborného hodnotenia inštitútu

Vďaka transparentnosti dnes vieme, že kategorizačná komisia takého odôvodnenie odchýlenia zatiaľ nevydala.

V oblasti transparentnosti bude ešte horšie. Držitelia registrácie, teda farmaceutický výrobcovia, ktorí žiadajú o zaradenie úhrad liekov, neustále argumentujú, že desiatky a desiatky údajov a informácii, ktoré vyžaduje štát pre kvalifikované rozhodovanie, sú obchodným tajomstvom. Novela zákona 363/2011 o spôsobe úhrad liekov, ktorá je aktuálne pred bránami parlamentu, prináša mnoho ústupkov farmaceutickým firmám v transparentnosti. Napríklad v tom, že firmy budú môcť sami označiť čo je pre nich obchodné tajomstvo.

Už dnes na príklade kategorizačného procesu lieku Imbruvica tbl. vidíme, ako sa vďaka netransparetnému konaniu dokáže stratiť kľúčové porovnanie pre rozhodovanie o úhrade liekov. Už dnes sa dokážu stratiť informácie o zodpovedných osobách a teda nie je možné verejne dohliadať a zabrániť prepojeniu rozhodovania s farmaceutickým priemyslom. Pritom NKU vo svojej hodnotiacej správe chýbajúce informácie o osobách už kritizoval pred rokmi.

Už dnes v komunikácii medzi farmaceutickou firmou a ministerstvom čítame vety ako „Návrh znenia riadku lieku je zašifrovaný“ (informácia o konečnej skutočnej úhrade). To je riadok kategorizačného zoznamu, kde je vidieť výška zľavy, ktorú firma poskytla, aby sa vôbec vošla do parametrov podmieňujúcich na Slovensku kategorizáciu lieku.

Verejnosť môže len špekulovať o výške zľavy, ktorú firma poskytne systému solidárneho poistenia. Bolo to dosť? Nedalo by sa vyjednať aj viac? Neplatíme nakoniec za ten liek viac ako v zahraničí? Že ho budeme uhrádzať aj na také indikácie, kde to vzhľadom na účinnosť iné krajiny nie sú ochotné, to už z uvedenej dokumentácie vieme.

Už dnes čítame v podaní vety ako „Na základe požiadavky MZ zo dňa 28.3.2022 o opätovné predloženie podkladov, ktoré obsahujú dôverné informácie, by sme radi informovali, že všetky požadované dokumenty boli opätovne predložené cez Iné podania zaheslované a rovnako aj heslá boli poskytnuté MZ cez Iné podania.“ Aké iné podania, keď zatiaľ platná právna úprava požaduje všetky informácie zverejňovať na portáli kategorizácie?

Už dnes čítame v podaní vety ako „Vzhľadom na obsah dôverných informácií predkladáme nasledovné prílohy prostredníctvom neverejnej zóny: 1) Model dopadu na rozpočet 2) Model nákladovej efektívnosti…“ Toto sú kľúčové parametre či vôbec liek za požadovanú cenu hradiť. Áno, sú to vysoko odborné texty, ktoré dokáže čítať len špičkový odborník. No nie je ich málo a už len možnosť, že vaše čísla môže eventuálne niekto niekedy podrobiť kritike, už to je významná nástroj, aby nedochádzalo k lobingu.

Kategorizačné komisie pre lieky a pre zdravotné pomôcky rozhodujú o 1/3 z rozpočtu zdravotníctva, teda o… No vlastne nevieme aké sú skutočné náklady na lieky, lebo NCZI sa rozhodlo v roku 2019 prestať zverejňovať mesačné náklady za jednotlivé lieky skutočne zaplatené zo solidárneho systému.

Zamestnanci NIHO si do vyhlášky, ktorou sa stanovujú hodnotiace parametre ich práce napísali, že hodnotenie zmyslu tejto inštitúcie bude prvýkrát vykonané v roku 2025. Takže dovtedy ani nebudeme vedieť, či si štát zabezpečil dostatočne kvalitný dozor nad efektivitou úhrad za lieky.

Pri takomto trende v transparentnosti by som sa nečudoval, ak by sme sa dočkali od MZ zákazu zverejňovania informácie, či je deň alebo noc. Veď to môže byť obchodné tajomstvo súvisiace s tým, že hodnotený liek môže byť podávaný len pred spaním.

Share Button