Akcia „sifón“ – Lubyová prestala platiť za členstvo v CERN-e, naši vedci nemohli vycestovať

Od tlačovej konferencie prešiel rok a všetko je inak. Vedci, ktorí pracujú na výskumoch v CERN-e, nedostali peniaze tak ako po minulé roky. Členské poplatky v CERN-e nie sú uhradené v plnej výške a slovenskí fyzici a ani študenti nemohli tento rok vycestovať do CERN-u a pracovať na experimentoch.

Source: Lubyová prestala platiť za členstvo v CERN-e, naši vedci nemohli vycestovať – Denník N

Prečo sifón?

Nemenovaná učiteľka na sociálnej sieti zverejnila informácie o projekte Dielňa 2. Dostala napríklad model sifónu za viac ako 270 eur, model splachovača za približne 350 eur alebo laboratórny kahan s plynovou bombou za asi 100 eur. Podľa údajov z internetových e-shopov sa pritom spomínaný kahan, aj s náplňou, dá objednať za 26 až 29 eur. Sifón zase od 4 do 50 eur.

Source: Model sifónu za stovky eur. Aj takto sa obstarávajú školské pomôcky | Aktuality.sk

Share Button

Smeráci nepochopili, že cenabiDIOL je ten druhý vzadu bez vplyvu na závislosť

Na zdravotnícky výbor parlamentu prišiel pán MUDr. Valocký s nápadom, že vyradí vyradenie. A tak sa sám vyradil mimo vedeckú obec.

Základný prehľad

Omamné a psychotropné látky sa delia do troch skupín.

Do I. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky, ktoré nie sú obsiahnuté ako liečivo v lieku. To je absolútna stopka pre danú látku. Patrí sem aj LDS, heroín a všetky tanečné drogy. Aj THC.

Do II. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky s vysokou návykovosťou, ktoré sú obsiahnuté ako liečivo v lieku. Sú tam aj obsolentné (zastaralé) liečivá, ako napríklad opium či kokaín.

Môže byť predpisovaná ako liek formou receptu s modrým pruhom, prísna evidencia a tak podobne. Kontrolné mechanizmy rieši aj zákon o omamných látkach aj zákon o lieku.

Do III. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky s nižšou návykovosťou, ktoré sú obsiahnuté ako liečivo v lieku.

Môže byť predpisovaná na obyčajných receptoch. Kontrolné mechanizmy rieši len zákon o omamných látkach. Z pohľadu zákona o lieku sú to obyčajné chemikálie. Patria sem napríklad kodeín na kašeľ, alebo diazepam či lorazepam (Lexaurin tbl) na depresie. Tieto látky majú obmedzenia len do úrovne veľkovýroby. Na bežného človeka sa už žiadne obmedzenia nevzťahujú.

Predmet zmeny 

Novela v bode 27.

27. V prílohe č. 1 II. skupine psychotropných látok sa vypúšťa riadok „Cannabidiol, CBD, chemicky 2-/(1R, 6R)-6-izopropenyl-3-metylcyklohex-2-en-1-yl/-5-pen-tylbenzene-1,3 –diol“.

Nedošlo by teda k presunutiu z II. do III. skupiny, ale k úplnému vyradeniu danej látky z pôsobnosti zákona o omamných a psychotropných látkach. To znamená, že akékoľvek spracovanie nepodlieha žiadnej špeciálnej kontrole, okrem hygienikov a prípadne zákona o lieku. 

Prípadné lieky s obsahom len a len CBD by mohli byť predpisované na obyčajné recepty. 

Stále je to chemikália a v prípade podania človeku automaticky každá chemikália s výrazným účinkom na ľudský organizmus spadá pod zákon o lieku. Žiadne len tak manipulovanie teda rozhodne nehrozilo.

Trochu chémie marihuany

Cannabidiol nie je  THC. Je to až “ten druhý v rade”, kto sa podieľa na niektorých svojich účinkoch “sena” z konopy siatej.  Nepodieľa sa na vzniku závislosti.

Tetrahydrokanabinol – teda THC je rovnako súčasťou “sena” z konopy siatej. Je vymenovaný v I. skupine. Teda žiadne lieky z THC, žiadne liečenie, proste droga na druhú.

Marihuana ako celok –  teda rastlinný droga (slovo droga sa vo farmácii používa na označenie upravenej liečivej rastliny do podoby sena, z ktorého si robíme bylinkové čaje) nie je dotknutá touto novou právnou úpravou. Marihuanu stále do I. skupiny, teda do absolútnej stopky, sťahuje práve obsah tohoto THC

Keď nepochopíte vedu

Záznam z rokovania výboru (cca 7-12 min.) je k dispozícii na FB stránke výboru. Z neho je pekne vidieť, že MUDr Valockému mu nešlo o predstavenie jeho nápadu a vôbec sa nemal chuť za svoj postoj postaviť ako chlap. Predniesol len nenápadnú vetu: Bod 27 sa vypúšťa.

V pôvodnom odôvodnení predkladaného návrhu novely zákona o omamných látkach na vypustenie cannavidiolu zo zoznamu omamných látok II skupiny sa píše:

Navrhuje sa vypustenie látky cannabidiol z II. skupiny psychotropných látok, pretože táto látka nie je v zozname psychotropných látok podľa Dohovoru OSN o psychotropných látkach z roku 1971 ani v zozname omamných látok podľa Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961. Z členských štátov Európskej únie, je na zozname psychotropných látok iba v Slovenskej republike od 1. 12. 2011 a od vtedy spôsobuje aplikačné problémy.

Dňa 24. januára 2019 Expertný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre drogové závislosti (ECDD) zaslal Sekretariátu Komisie OSN pre omamné látky (CND) odporúčanie týkajúce sa nových psychoaktívnych látok ako aj odporúčanie týkajúce sa cannabidiolu. ECDD na svojom 40. zasadnutí odporučilo, aby prípravky obsahujúce cannabidiol neboli zaradené do zoznamu kontrolovaných látok podľa Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961 a neboli pod medzinárodnou kontrolou.

Cannabidiol sa nachádza v konope a konopnej živici, ale nemá psychoaktívne vlastnosti, nemá potenciál na zneužitie a nemá potenciál produkovať závislosť. Navrhuje sa vypustenie látky cannabidiol z II. skupiny psychotropných látok, pretože táto látka nie je v zozname psychotropných látok podľa Dohovoru OSN o psychotropných látkach z roku 1971, ani v zozname omamných látok podľa Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961. Z členských štátov Európskej únie je na zozname psychotropných látok iba v Slovenskej republike od 1. 12. 2011, čo spôsobuje aplikačné problémy.

Dôvodová správa k novele zákona 139/1998

Toľko hovorí veda.

Aké sú to tie aplikačné problémy? Nuž napríklad také, že prípadný liek z účinnou látkou cannabidiol musí byť na recepte s modrým pruhom. Ak ale na Slovensko príde pacient s receptom vystaveným v inej krajine EU, príde s receptom obyčajným.

Predsudky, nevedomosti, ignorácia faktov. Niekto asi počul canabi- až hneď vidí hašišový brloh. Chudák Slovakofarma, ktorá má vo svojom znaku makovicu. Možno by sme ju mali celú zakázať.

V zdravotníckom programe SaS v oblasti liekovej politiky kladiem zásadný dôraz na medicínu založenú na dôkazoch. Takže samozrejme má SaS v programe podporu liekov z konopy, ak naplnia požiadavky na lieky ako každá iná chemikália. A naopak, nebudeme jej klásť hlúpe prekážky založené na predsudkoch.

Pod čiarou – smutným faktom je potom už len to, že potrebné hlasy dodali nenonacisti.

Share Button