Archívy značky: ministerstvo zdravotníctva

Dva vtipy v štátnom rozpočte v sekcii liekovej politiky pre profesora Babeľu

Zvýšili rozpočet na inovatívne lieky o 14 mil. a znížili rozpočet na výnimky, kde sa hradia inovatívne lieky o 16 mil. (veď inak by boli v bežnom režime úhrady): +14-16=-2 milióny eur na liečbu za hranicou solidárneho systému.

Vtip č. 1: Na liekoch sa má vraj ušetriť 37 miliónov vďaka zavedeniu nových modulov eZdravia:

„Výdavky na lieky negatívne ovplyvňuje aj duplicitná preskripcia a nežiadúce liekové interakcie (č. 29). Postupné zavádzanie a spustenie modulov elektronického zdravotníctva do praxe im pomôže predchádzať a prinesie úsporu verejných financií (č. 28).“ Zdroj: Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 str. 119.

(Ten riadok 28 – to je ušetrenie 30 miliónov eur v každom z rokov 2022,23,24, riadok 29 je za 7 miliónov eur)

A do toho – MZ navrhlo v novele, ktorá je v NRSR, zrušenie záväznosti SPC pre lekára. Toho SPC, s ktorého absolútnou záväznosťou všetky tie moduly počítajú. Lebo bez záväznosti SPC nie je voči čomu kontrolovať správnosť preskripcie a riešiť „duplicitu a nežiadúce interakcie“.

Život s liekmi nie je jednoduchý.

A teraz už menej vtipne, ale o to viac odborne.

Od roku 2001 som používal a neskôr školil a neskôr sa aj podieľal na vývoji a zavádzaní sledovania interakcii a kontraindikácii v lekárenskej aj lekárskej praxi. To viete, vo mne sa syntetizuje IT a farmácia, teda aj jej profilové odvetvia, farmakológia a technológia liekov s algoritmizáciou a databázovými štruktúrami.

V oblasti lekárskych odborov je to nie otázka modulov, ktoré „každého len otravujú“, ale otázka vzdelávania ako neoddeliteľnej súčasti. IT nástroje sú len nástroje. Bez prepísania procesov sa z toho akurát poserieme. Bez kontinuálneho vzdelávania skončia moduly vypnuté. Bez propagovania v cieľovej skupine pacientov nebude motivácie lekárov zaoberať sa takou drobnosťou, aku je šialené množstvo iatrogénnych ochorení.

Vtip č. 2: Populizmus Sme rodina: 42 miliónov eur na kompenzáciu doplatkov za lieky pre deti a dôchodcov.

V navýšení výdavkov rozpočtu zdravotníctva sa počíta, citujem:

…takmer 57 mil. eur bude vynaložených v oblasti liekov – na zrušenie doplatkov pre vybrané skupiny obyvateľstva a zabezpečenie inovatívnej liečby (č. 15 a č.16).

Tých 57 miliónov znie pekne, že? No jo, ale 42 miliónov sú výdavky za nevybraté doplatky za lieky a len 14 miliónov sú na inovatívnu liečbu.

A súčasne v úsporách sa počíta podpora inovatívnej liečby formou zníženého (pardon, optimalizovaného) rozpočtu na výnimky.

Podpora inovatívnej liečby bude čiastočne zabezpečená optimalizáciou v oblasti liekov na výnimku (č. 30). Prehodnotenie úhrad liekov na výnimky a stanovenie jasných pravidiel sprehľadní systém, prinesie úsporu verejných financií a zabezpečí vyššiu hodnotu za peniaze pre pacienta a celý sektor zdravotníctva.

A koľko že sú to tie optimalizácia na výnimky? Riadok 30 hovorí o mínus 16 miliónov eur

Základná matematika: Zvýšime rozpočet na inovatívne lieky o 14 mil. a znížime rozpočet na výnimky, kde sa hradia inovatívne lieky (inak by boli v bežnom režime úhrady): 14-16=-2 milióny eur.

Mohlo to byť celých 56 miliónov eur, ale nebude, lebo bolo treba pomocou rozpočtu na zdravotníctvo (a za peniaze solidárnych platcov) robiť sociálnu politiku štátu a pomáhať politickým preferenciám.

Priatelia vždy, ale naozaj vždy si robím „test pacientkou s cystickou fibrózou.“ Pretože ak niekde z rozpočtu na lieky pridám, niekde musím vziať. Sme rodina vzala pacientom na cystickú fibrózu a iné politicky menej sexi diagnózy, ako je rakovina.

A to nehovorím o nepriamom vplyve de facto zrušených doplatkov na lieky na indukciu preskripcie, plytvanie pri predpisovaní či neadekvátne vyžadovanie antibiotík – veď sú zadarmo.

Záchrana ale existuje a dokonca s ňou súhlasila aj Sme rodina aj populistické krídlo OĽaNO. Priamo v programovom vyhlásení vlády sa hovorí:

Vláda SR zruší doplatky za lieky pre ľudí ťažko zdravotne postihnutých, detí do šiestich rokov veku a dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľadňovať výška ich príjmu, a to do výšky doplatku najlacnejšieho zameniteľného lieku. Náklady tohto opatrenia budú refundované zo štátneho rozpočtu.

Budem požadovať, aby ministerstvo sociálnych vecí a rodiny zo svojej kapitoly nahradilo tých 42 miliónov eur a boli zahrnuté do výdavkov na inovatívnu liečbu.

Koniec vtipov, treba začať serióznu rekonštrukciu novovytvorenie sekcie farmácie a liekovej politiky na MZ.

MZ – sekcia farmácie a liekovej politiky:

  • navrhla vyhodiť základný nástroj (absolútna záväznosť SPC lieku) nevyhnutný pre akékoľvek používanie nových modulov eZdravia
  • navrhla znížiť výdavky na inovatívne lieky o 2 milióny eur
  • očakáva úsporu 11 miliónov v redukcii nadspotreby antibiotík a súčasne ruší regulačný nástroj (doplatky v kategórii 0-6 rokov)
  • v pôvodnom texte zákona k vzniku HTA neboli zakomponované žiadne požiadavky na jej výkon a súčasne očakáva za 3 roky až 146 miliónovú úsporu vďaka ich práci. (Už skorigované vďaka zdravotníckemu tímu SaS)
  • v pôvodnom texte reformy úhrad za lieky navrhli zachovať všetky šialenosti ex-ex-Druckera, ktoré brzdia vstup generík a biosimilárii a stoja nás viac ako 135 miliónov ročne úplne zbytočne

Je mi smutno, kam náš koaličný partner priviedol rukami odvolanej ex-štátnej tajomníčky Ježíkovej sekciu farmácie a jej prácu. Veď nejde o nič, len o cca 20% zdravotníckeho rozpočtu (na rok 2022 sa počíta s 6,3 mld eur). To fakt nie je vtipné, pán profesor Babeľa!

Sekcia farmácie a liekovej politiky v totálnom rozvrate. Je 21. storočie, tak iste viete, čo robiť po pípnutí. Píp.

Share Button

Tak nám spustili preočkovanie 3 dávkou, bez zákonnej opory, bez SPC, bez ničoho (pokračovanie)

Usmernenie MZ o očkovaní 3. dávkou, podpísané štátnym tajomníkom I., je ešte väčšia šlamastika ako sa zdalo.

  • V rozpore so zákonom o lieku. (zásah do SPC)
  • V rozpore s vyhláškou o prioritizácii pri očkovaní. (zásah do fázy 12)
  • V rozpore so systémom očkovania proti covid-19 nastaveným MZ. (očkovacie centrá)
  • V nesúlade so štandardmi zdravotníckej informatiky. (3 dni na zmeny procesov)

Lieky, na rozdiel od lekárskych či sesterských výkonov, majú svoj vlastný zákon. Jeho existencia a hlavne jeho obsah nie sú založené na ľudských výmysloch. Zákon o lieku máme preto, že sme v histórii zažili mnoho mŕtvych, mnoho poškodenia zdravia A POUČILI SME SA.

KAŽDÝ JEDEN PARAGRAF ZÁKONA O LIEKU JE KOLEKTÍVNE POUČENIE ZO ŠIALMENÝCH ŠLAMASTÍK MINULOSTI.

Neostáva mi len s otvorenými ústami hľadieť na procesné šialenosti:

Fascinuje ma, že toto usmernenie vydala tá polovica MZ, ktorá má na starosti „doktorské“ záležitosti, NO NASTAVUJE SA DÁVKOVANIE A INDIKAČNÉ OBMEDZENIA v rozpore s SPC lieku. Pritom lieky má na starosti sekcia farmácie pod štátnou tajomníčkou Janou Ježíkovou.

Fascinujúce, že sa o poradí skupín očkovaných zaštiťujú ŠUKLom a nie hygienikmi z UVZ. To je úplne naopak vzhľadom na dáta, ktoré tieto inštitúcie majú k dispozícii. ŠUKL o dávkovaní a vlastnostiach lieku, UVZ o prevalencii ochorenia podľa veku.

Fascinujúca je veta: „V krajinách Európy pristúpili v rôznom rozsahu k aplikácii tretej dávky mRNA vakcíny, tzv. „boostru“.“ A bodka. Žiadne odvolanie na liekové autority, výskumy, analýzy. Proste oni to tak robia, tak aj my budeme. V EU máme takú inštitúciu, volá sa EMA, ktorá začala práve tento týždeň hodnotiaci proces v téme 3. dávky.

Fascinujúca je veta: „V kontexte zhoršujúcej sa epidemickej situácie spôsobenej variantom delta na Slovensku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky neustále zbiera, vyhodnocuje a analyzuje dáta“ – Zákon o verejnom zdraví priamo a výslovne túto úlohu dáva hygienikom z UVZ. Ministerstvo by strašne chcelo niečo vykonávať, potom im neostáva čas na to, čo majú robiť – riadiť fungovanie zdravotníctva. Riadiť a koordinovať činnosť UVZ, ŠUKL, NCZI, poskytovateľov.

Je také procesné pravidlo: Buď to robím, alebo to riadim. Ak to robím, kto to potom riadi? Evidentne Nikto a kolektív.

Čerešnička na tortičke: Chýba odvolávka na splnomocňujúce ustanovenie zákona. Tým by sa nejednalo o svojvôľu štátneho orgánu v zmysle Ústavy článok 2 odsek 2: „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ č.b.t.d.

Gratulujem podpísaným pánom: MUDr. Pavol Macho, PhD., MHA, MPH, v. r. generálny riaditeľ sekcie zravia, Kamil Száz, v. r. štátny tajomník, Vladimír Lengvarský, v. r. minister

Priatelia, kľúče od skrinky s liekmi nepatria do rúk laikom, aj keby to mamička povedala.

Súvisiace: Tak nám spustili preočkovanie 3 dávkou. Bez zákonnej opory, bez SPC, bez ničoho.

Správne riešenie?

Mnou napísaný bod liekovej politiky SaS vo volebnom programe pre rok 2020-24:

106/ Kompetencie ŠÚKL rozšírime o právo doplniť, upraviť
alebo rozšíriť registračnú dokumentáciu predkladanú
výrobcom. Tieto zásahy musia byť podložené výlučne
v súlade s pravidlami „medicíny založenej na dôkazoch“.

Share Button

Sila SaS v politických riešeniach je dobrou ponukou aj pre reštart na MZ

Strana s 6,5% dala dole smrteľne nebezpečného ministra zdravotníctva a premiéra neschopného osobnostne viesť vládu. Fakt málo?

Voči 25% volebnej podpore OĽaNO!

Už 12.3. sme jasne povedali, čo chceme a podporili to slovami. Neverili nám, verili sebe. Stále ten vami zaznávaný Sulík stále rokoval, stále sa snažil celý tím dosiahnuť v čo veríme aj ako strana SaS. Neverili nám, verili sebe. Tak začali naši napĺňať slová činmi a odstupovať, stále neverili. Tak naplnili slová činmi ďalší ministri SaS. Pochopili. A navrhli kompromis.

O 22:01 volebného dňa je vždy zvolených 150 členov do Národnej rady. Aj keby prišiel jeden jediný volič, vždy bude zvolených 150 zástupcov 5,4 milióna občanov tejto krajiny. Z toho, čo sa ponúka, tými, čo prídu voliť. Tak funguje demokracia.

Nechcete tam Sulíka, je tam 149 iných pravicových liberálov na krúžkovanie. Nechcete Matoviča&co, je tam 4-5 iných relevantných strán. Tak funguje demokracia.

Ani ja neskáčem nadšením s výsledku rokovaní.

Počas celej tlačovky nezaznelo 4-koalícia. Nezaznelo ani raz „na pôvodnej koaličnej zmluve“.

Obsah tlačovky považujem za demagogický, urážlivý k nám katolíkom a urážlivý k nekresťanským náboženstvám. A rovnako urážlivý k zdravému rozumu. Celé to bolo jedno krepé marketingové divadlo a bohapustá propaganda bez obsahu. Rovnako ako sebounapísaný list 15 poslancov, rovnako ako krepí sebamarketing pri oznamovaní odchodu Krajčiho.

Nevidím dôvod, prečo by sme mali podporovať návrh koaličného partnera, že oni chcú, aby sa ministrom financií stal človek bez vysokoškolského vzdelania a vôbec, bez ekonomického vzdelania či bez dlhodobej praxe v riadení finančnej politiky. Čistá trafika.

Nie, nevidím žiadne praktický dôvod. Kolegovia v strane si myslia, že ten dôvod je. Mnou volené šéfstvo strany sa dohodlo, že budeme podporovať Hegerom nominovanú vládu. Budem aj ja. To je stranícka politika v každej fungujúcej demokratickej politickej strane. Môžete napísať otvorený list a minister padne, lebo sa za váš názor, či k nemu pridajú ostatní. Môžete vyjadriť svoj názor a keď v demokratickej diskusii zvíťazí iný, lepší, môžete ho so vztýčenou hlavou prevziať. Za svoj. Taká je demokracia.

Strana s 6,5% dala dole ministra zdravotníctva a premiéra. Fakt málo? Voči 25% volebnej podpore OĽaNO? Stranu SaS s 6,5% odnes berie každý v OĽaNO vážnejšie ako kedykoľvek doteraz, lebo vie presadiť to, čo je v záujme občanom. Ak chcete viac, treba voliť, treba robiť politiku.

SaS vie presadiť umravnenie fungovania zdravotníctva

Od zajtra budeme mať nadstraníckeho, apolitického, ministra zdravotníctva. Suchoty v kádroch OĽaNO sa prejavili aj tu naplno. A povedal by som, že dobre to je. Predstava ďalšieho markeťáka v kresle ministra zdravotníctva je pre mňa nepredstaviteľná.

Zdravotnícky tím SaS vie ponúknuť hotové, nachystané riešenia. K nim viac či menej internej vnútrokoaličnej diskusie nad nimi a do leta môžeme mať v koalícii na stole jednu peknú komplexnú postcovidovú evolúciu zdravotníctva. Nie, reformu nateraz naozaj nepotrebujeme. Potrebujeme ustálenie, upokojenie v sektore. Naozaj stačí umravniť a vyčistiť systém.

Vrátane absolútneho reštartu liekovej politiky. Tá potrebuje jednoducho návrat pred rok 2018 a z tohoto východiskového bodu začať čistiť procesy úhradového systému liekov. Sekcia farmácie je aktuálne v totálnom rozklade, z rôznych strán padajú akési podivné nekonzistentné sebaodmeňujúce návrhy. Preto je naozaj rozumné vrátiť sa z tejto slepej uličky, do ktorej zaviedol liekovú politiku Krajči na jej začiatok. A tam začať.

To isté len v bledomodrom platí pre druhú moju expertíznu oblasť – elektronizáciu zdravotníctva. To, čo nastváralo prechodné vedenie NCZI si zaslúži len pozametať a smer koš do zabudnutia.

Nečlen OĽaNO, neposlanec OĽaNO, neprogram OĽaNO je dobrým východiskom pre naozaj koaličnú spoluprácu všetkých koaličných partnerov na MZ. Uvidíme, akou cestou sa generál bude chcieť vydať.

Share Button