Nemôžete na voľnom trhu uspieť, keď za váš tím hrá B-čko farmabiznisu

Keď religionista, ktorého si vybral Krajči a jeho štátny tajomník s ním mocensky bojoval, povie, že nevie, prečo sa uzatvárajú tajné zmluvy tajnými ľuďmi na tajné zľavy, fakt nemá čo robiť na poste riaditeľa inštitúcie, ktorá má vedieť, ako funguje skutočníá cenotvorba na Slovensku.

Ten dôvod, vaša riaditeľská eminencia je, že existuje referencovanie cien na 3 najnižšie v krajinách EU.

Výrobcovia sa potom snažia neskurviť si ceny naprieč Európou tým, že by sa v oficiálnom cenníku niektorej krajiny zrazu objavila cena výrazne nižšia ako inde.

No čo by urobili v inej krajine? No logicky by sa opýtali: Ako je to možné, že tam ste ochotný predať za menej a u nás nie?

No a preto sa farmabiznis maximálne snaží ovplyvniť tvorcov národných legislatív, aby do zákonov dostali maximum utajovania. Je to nekonečný boj na otvorenom voľnom trhu.

My, čo slovo trh nemáme za sprosté slovo to poznáme a snažíme sa naopak trhové vlastnosti využívať a minimalizovať infiltráciu farmabiznisu do radov regulačných autorít a tvorcov legislatívy.

Nuž, je verejným tajomstvom, že počas miništrovania Krajčiho a Babeľu nastal totálny personálny rozvrat v sekcii farmácie a tím ministerstva bol plne obsadzovaný ľuďmi, ktorý tam prišli na hosťovanie z farmabiznisu.

Nemôžete na voľnom trhu uspieť, keď za váš tím hrá B-čko farmabiznisu.

To je príšerné. Na sledovanie toho, čo nás čaká existuje dokonca presná metrika a postupy. Že to nerobíme je iná vec, ale existuje to. Volá sa to prognostika. 😉 Špeciálne u liekov, kde patentová ochrana začína 1-2 roky pred skutočným nasadením sme už dnes schopní vedieť, čo budeme musieť uhrádzať o 5 rokov.

A môžem pokračovať v tom, čo by jeho emninecia religionista mala vedieť:

Slovensko do zmeny legislatívy MALO systém „podmienej“ kategorizácie, ktorý bol ekvivalentom toho českého. Nahradili ho práve tajné zmluvy…

A tiež už dnes vieme, ktoré dnešné originály budú o 2-3 roky generikami tlačené s cenou dole.

Ach jo! Religionisti, odborníci na raketové motory, policajti… To sú dnešní odborníci na liekovú politiku MZ SR.

Share Button