Archívy značky: NCZI

Otvorené doplnenie môjho písomného záujmu o riadenie NCZI pre ministra Lengvarskému k situácii s bezpečnosťou v NCZI

Podľa slov aktuálneho vedenia NCZI je získanie informácie typu zdravotnej dokumentácie pomocou znalosti výhradne verejných a „verejných“ dát VLASTNOSŤ.

Tak dnes som už videl a počul všetko a 3x.

Lebo veď bola požiadavka, aby si ľudia vedeli zmeniť vlastné údaje.

Dokonca citujem: „…toto identifikovali skôr, ich ľudia z bezpečnosti to komunikovali, že existuje takéto riziko, ale bola to biznisová požiadavka, aby takáto funkcia bola dostupná.“

A to je na tom asi to najtragickejšie – interné procesy. Ako hovorievam, keď vložíte IT nástroj a nezmeníte nakompletku procesy, nakoniec sa z toho… teda nastane mimovoľná defekácia.

(Ty vole, že biznisová požiadavka, tak im vyšli v ústrety, či čo? Ako v Černobyle? Tak niet divu, že nastala defekácia.)


NEEXISTUJE, aby som ako riaditeľ NCZI, inštitúcie zodpovednej a riadiacej zdravotnícku informatiku v tejto republike, akokoľvek zľavil z bezpečnostných požiadaviek komunikovaných mojimi vlastnými ľuďmi.

To sú tí profíci, oddelenie bezpečnosti a ochrany dát na NCZI, ktorí jediní v tejto republike smú povedať, že tu je čiara a NEEXISTUJE pre pohodlie či iné časné statky túto hranicu prekročiť. Ja si odbornosť a profesionalitu podriadených vážim.

Sile autority funkcie riaditeľa NCZI sa musia podriadiť ostatní, kto by len chceli prejsť okolo ZDRAVOTNÍCKYCH DÁT.

Pritom RIEŠENIE je dávno na svete, dávno existuje a dokonca SOM OSOBNE PRED NIEKOĽKÝMI MESIACMI kontroloval jeho funkčnosť ako bežný pacient/občan/užívateľ. Je to NÁRODNY PORTÁL ZDRAVIA, kde len stačí doriešiť obsahové podrobnosti.

MÁM TAM PLNÉ INFO O OČKOVANÍ. Stačí doplniť tlačítko – generuje digitálne EU certifikát.

MÁM TAM NESPOCHYBNITEĽNE MNOU ZADANÉ „SOFT“ KONTAKTNÉ ÚDAJE (e-mail, tel. číslo) a zmeniť ich viem len ja, alebo môj všeobecný lekár a pri použití kvalifikovaného elektronického podpisu. To je plne v súlade so smernicami EU riešiacimi interoperabilitu v zdravotníckych IT systémoch krajín EU.

Dnes sme sa dozvedeli, že NCZI by asi malo riešiť nejaké zjednotenie prihlasovacích možností občana. Pre Boha a Avicena a Darwina, AKÝCH?

Áno, môžeme uvažovať, ako sprístupniť vstup do osobnej zdravotnej knižky pacienta aj inak ako len striktne cez eID občana.

Podobne ako napríklad v Českej republike prechodne (pár rokov) umožnili na zaručenom mieste si vytvoriť „meno+heslo“ pre komunikáciu so štátom na „Czekpointe“. Tých možností pre podmnožinu zdravotníckych dát je viac, napríklad pomocou širokej siete poskytovateľov s dôrazom napríklad na širokú sieť lekární.

Nový štátny tajomník MIRRI hovorí „o pár kvartáloch“ pre mobilné eID a vedzte, že riaditeľ NCZI by mal byť ten, ktorý mu bude každý pondelok o 10:38 volať, ako je na tom. LEBO JE TO PRÁVE ZDRAVOTNÍCKA INFORMATIKA, KTORÁ DOKÁŽE VYUŽIŤ A SPROPAGOVAŤ UŽITOČNOSŤ eGOV RIEŠENÍ AKO PRVÁ. (viď eRecept počas pandémie)
ALE NEEXISTUJE znížiť ochranu DÁT ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE, akým je AJ informácia o vykonanom zdravotnom úkone očkovania, pod hranicu obyčajného e-mailového účtu na Pokeci.

Ani keby to vymyslel Matovič, Čaputová s Kollárom a Hegerom sa na hlavu postavili, alebo to mamička povedala. To je úloha riaditeľa NCZI: CHRÁNIŤ ŠTANDARDY ZDRAVOTNÍCKEJ INFORMATIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE.

Boli traja riaditelia NCZI za posledný rok a ukázalo sa, aké výsledky prinieslo využívanie kádrových rezerv manažérov štátnej správy z éry vlády Róberta Fica. Ako som bol býval napísal: Niekto vraj múdry vraj napísal: Len hlupák opakuje rovnaké východiská a očakáva rovnaké výsledky.

Ak nedokážeme vytvoriť dôveru v bezpečnosť dát zdravotnej dokumentácie, môžeme celú elektronizáciu hodiť do latríny.

Aj po aktuálnom zrušení výberového konania sa znovu prihlásim.

(Zdroj: Video brífingu NCZI )

Prehľad historických udalostí súvisiacich so správou dát zdravotnej dokumentácie v Slovenskej republike:

 • Premiér Matovič si za ministra zdravotníctva vyberie Mareka Krajčiho.
 • Marek Krajči si za šéfa služobného úradu vyberie ing. Kolníka.
 • Ing. Kolník si za šéfa NCZI vyberie ing. Bielika – vo výberovom konaní, kde som sa zúčastnil a „zazdila“ ma zástupkyňa zamestnancov.
 • Ing. Bielik preukáže vysokú schopnosť a je odvolaný do pár mesiacov pre neschopnosť.
 • Ing. Kolník vyberie druhého riaditeľa NCZI.
 • Odvolaný je aj ing. Kolník.
 • Odvolaný je aj smrteľne nebezpečný minister Krajči.
 • Odvolaný je aj premiér Matovič (teda premiestnený na ministerstvo financií).
 • Odvolaný je aj druhý riaditeľ NCZI pre nezáujem o riadenie NCZI a prichádza tretí riaditeľ NCZI.
 • Tretí dočasný riaditeľ 4 dni po uzavretí prihlasovania verejne povie, že asi sa bude uchádzať o trvalé menovanie vo výberovom konaní, ale závisí to od toho, ako sa dohodne s MZ.

To všetko od leta 2020 do leta 2021.

Vážený pán minister zdravotníctva, všetky požadované dokumenty máte k dispozícii 2x, je 21. storočie, iste viete, ako ma môže MZ kontaktovať.

Share Button

Tak nám aktualizovali prihlasovací formulár na očkovanie, pani Muellerová – nelegálne a s chybami

NCZI pracuje ako v zlom deckom filme.

https://dennikn.sk/minuta/2264590/?ref=mwat
 • Po výbere z voľných miest NEnastane dočasná rezervácia na čas vyplnenia formuláru (minútka-dve). Takže darmo, pokojne to nestihnete.
 • Formulár nie je stále kompatibilný s automatickým dopĺňaním dát Chrome a iných prehliadačov.
 • Po preskoku zo zoznamu voľných miest do formulára sa NE-predvyplní daná očkovacia lokalita.
 • V utorok predstavilo MZ rôzne väzby medzi lokalitou, preferenčnou skupinou a vakcínou. S ničím takým v stredu formulár nepočíta. Stopky sú spustené.
 • Dokonalý bezpečnostný vtip: “ Na vykonanie zmien stačí vyplniť telefónne číslo, …. a následne systém automaticky doručí SMS správu s autorizačným kódom.“ (vysvetlenie by nebolo etické)

2 (slovom 2) minúty stačia na rozborku a zborku práce generálneho riaditeľ Bielika na šroubíky.

Úplne najšialenejšie je, že sa rozvíja nelegálny SW na správu zdravotnej dokumentácie. Rozvíja ho riaditeľ, ktorý pohodil na internet v tomto systéme moje ezdravie (všetko malým) 340 000 záznamov zdravotnej dokumentácie a bol vzápätí za odmenu vymenovaný do funkcie riaditeľa.

Nulové prepojenie s eZdravím (zákonný systém elektronickej zdravotnej knižky) a ďalšími registrami.

Samoudanie tu:

Nová funkcionalita dovoľuje úpravu osobných údajov aj doposlanie výsledku posledného testovania cez SMS správu. Objednávací systém na očkovanie a testovanie v – Denník N

Toto je ako zo zlého sna, že vôbec niekto pustil v januári do produkcie v 21. storočí niečo, kde si užívateľ nedokáže sám opraviť svoje dáta, ktoré sám zadal, alebo zrušiť svoju objednávku bez zásahu operátora NCZI.

 Prax nám ukázala, že najčastejšou požiadavkou na naše call centrum je práve rušenie termínov testovania a následne požiadavka na nový termín testovania.

Ako to celé malo fungovať? Registrácia k očkovaniu pre občanov – náčrt a úvaha (18.1.2021)

Share Button

Tak sa nám vedenie NCZI samoudalo z porušenia všetkých mysliteľných štandardov zdravotníckej informatiky

Ktosi – kdesi zistil, že na konkrétnej URL (s číselným parametrom) štátneho Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI) sa nachádzajú voľne pohodené dáta zdravotnej dokumentácie pacientov testovaných na koronavírus PCR testom. Nová doba! V 20. storočí sa zdravotní dokumentácia povalovala v krabiciach pri kontajneroch. V 21. storočí sa povaľuje voľne na weboch NCZI.

NZCI vo vyjadrení píše, že v skutočnosti išlo o úplne samostatnú aplikáciu mimo Elektronických zdravotných knižiek. Čo je vo svojej podstate samoudanie za porušenie zákona o 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme a zákona o 576/2004 o zdravotnej starostlivosti.

Sledujte so mnou:

 1. Vyšetrenie na covid-19 je zdravotný výkon.
 2. Ku každému výkonu musí byť vedená zdravotná dokumentácia. To ten nabúraný záznam mal charakter zdravotnej dokumentácie. Zdravotnícki profesionáli si dajú skok na bod 7, ajťáci z NCZI pokračujú bodom 3.
 3. Ak sa vedie (od 1.1.2019 sa musí) dokumentácia v elektronickej podobe tak „Zdravotná dokumentácia sa vedie v elektronickej zdravotnej knižke v národnom zdravotníckom informačnom systéme so zdokonaleným elektronickým podpisom zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „elektronická zdravotná knižka“)“, hovorí zákon.
 4. Ak sa poskytujú údaje smerom von, je presne vymenované, kto a ako ich môže dostať vrámci nástrojov zdravotníckej štatistiky. Prístup jednotlivých zdravotníckych profesii je rovnako nastavený zákonom. Keď ich poskytnete bez nástrojov autorizácie porušujete zákon.
 5. Register pacientov covid-19 nie je vymenovaný v zozname národných registrov. Ste štátna inštitúcia, nemôžete robiť, čo vám neprikáže zákon. Asi to nebol národný register, ale dokumentácia. Skok na bod 1.
 6. Vyhláška 107/2015 Z. z. o štandardoch zdravotníckej informatiky určuje jasné požiadavky, čo musí každý zdravotnícky systém dodržiavať. Vrátane dodržiavania štandardov pre spôsob prenosu. Sú tam definované aj také detaily ako „zašifrovaných verejným kľúčom VKNZIS, podpísaných privátnym kľúčom podpisového kľúčového páru KPorganizácie,“ Webová adresa mojeezdravie.nczisk.sk vyžaduje leda tak meno heslo. Z toho KEP nevygenerujete ani zabožemôj.
 7. č.b.t.d.

Ah jo! To tie zákony čítam len ja?

Prečo vymýšľali koleso? Prečo to nenapojili ako rozšírenie na Národný zdravotnícky informačný systém a Elektronické zdravotné knižky?

WTF?

Zdravotnícka informatika NIE JE WEBKA SKAUTSKÉHO ODDIELU. To je tak zlé na zó many level… Ale ešte nie je polnoc, ešte je čas aj na ďalšie samoudania.

Od rána uvažujem, čo sú to za ľudia, ktorý vypustili do sveta nástroj pre prácu s osobitnou skupinou osobných údajov (zdravotná dokumentácia) vo forme: „Všetky dáta boli v nešifrovanej, teda úplne nezabezpečenej forme (v „plaintext“)“ v spojení s „umožňovalo prístup k citlivým informáciám a to bez akejkoľvek autentifikácie“.

Ako asi myslia programátori, čo toto vypustili? Elementárne znalosti, elementárna rutina. To už študent 3 ročníka strednej programátorskej vie, aké sú základy ochrany údajov. (Jedného mám doma, pýtal som sa ho na to, učia sa to.)

Áno, dlhodobo upozorňujem na vypínanie ochrán (diera rodného čísla). Možno si aj pamätáte, že som v niektorom zo statusov napísal kritiku ako posledný bod: „5. a… (nie je možné zverejniť kvôli ochrane dáta)“

Vypínali ochrany, len aby to nejako fungovalo a nenasrali lekárov. kto chce kam… Ale prečo s takým rozbehom?

Teraz sa ukázalo, že majú rozbitú aj front-endovú časť, o ktorej nikto poriadne nevie na čo by vlastne mala byť. Ona by mala byť výstavnou skriňou a najpoužívanejším kusom eZdravia občanmi, ale ešte by sa pri používaní na niečo prišlo, tak ju nik nepropaguje. A hups, prišlo sa.

Ako šialene musí fungovať riadenie takej organizácie, keď nikto to na žiadnej úrovni nezastavil pred uvedením do produkcie. To je na totálne rozbitie a znovuposkladanie od úplného základu.

Je evidentné, že správa eZdravia (NCZI), potrebuje poriadne prevetrať.

eZdravie je len jeden projekt NCZI. Ešte sú tu zozbierané štatistické dáta. Tie v protiklade, majú naopak slúžiť širokej odbornej verejnosti na tvorbu analýz, stratégií či kontrolu. No tieto dáta sú stále viac a viac zamurované kdesi v útrobách systému. Aj tie dáta, ktoré boli donedávna publikované, už je prísne zakázané publikovať (objem spotrebovaných liekov vo finančnom vyjadrení).

Ako som napísal vyššie – zlé na zó many level.

Osobná poznámka, lebo sa ma to osobne týka

Aktuálne beží výberové konanie na riaditeľa NCZI.

Som prihlásený.

Vyše 17 rokov sa profesionálne venujem IT projektom v zdravotníctve, analýzam zdravotníckych dát, procesnému manažmentu (trochu iné ako projektový) a riadeniu hybridných (IT+zdravotníci) tímov. Posledné 2,5 roka aktívne makám pre český SUKL na jednej z vetví tamojšieho eZdravia (cezhraničný výdaj eReceptov vrámci EU). Tak hádam nejakú kvalifikáciu už mám.

Výberové konanie začalo vyhlásením koncom júla a termín doručenia prihlášok bol 12.8. Dňa 17.9. sa malo konať výberové konanie, ktoré deň pre konaním preložili na 25.9. Čááásu dóóóósť.

Nuž, ak bol dopredu predvybraný víťaz (o šéfovi VšZP vrabce čvirikali 10 dní pred vypočúvaním kandidátov) v podobe dočasného šéfa menovaného 25. 5. po odchode Petra Blaškovitša, tak dnes ráno ešte mohol mať šancu. Potvrdiť ho vo funkcii po prevalení tohto totálneho zlyhania riadenia organizácie, to bude vyžadovať trikrát preloženú kožu hrocha.

Súvisiace: Rok 2019 s eReceptom: Zhrdzavel aj ten minuloročný šlendrián, absurdistán a rozvrat

Share Button