Archívy značky: NCZI

MZ SR hľadá po 3. rokoch už 11. riaditeľa NCZI a ponúklo pokles platu z 6000€ na 1665,50€

Za všetkým hľadaj peniaze a ženu. Tak sa najprv pozrime na tie peniaze. Na konci dôjde aj na manželky.

Keď hľadá MZ SR riaditeľa NCZI, nemá to jednoduché. Leda že by si samo podrazilo nohy.

 • funkčný plat, (9., najvyššia platová trieda: 1 626,00€)
  • príplatku za riadenie, až 75% platovej tarify (+1219,50€)
  • osobného príplatku, až 100% platovej tarify (+1626,00€)
 • Odmena

Tak to máme: 4471,50€, čo je úplne reálna suma, závislá od dobrej vôle ministra. A ak to výberko vyhrá nejaký doterajší štátny úradník, tak sa jeho tarifný plat zvýši o 1% za každý rok štátnej služby.

Ten tarifný plat v sume 1626€, to platí od septembra 2023, keďže úradnícky vláda 24.8. 2023 rozhodla o navýšení tarifných platov o cca 10%.

Pred dvomi rokmi sa MZ SR rozhodlo dať riaditeľovi osobný plat vo výške 6000€. To bola istota, bez ohľadu na to, ako sa minister (teda jeho generálny tajomník služobného úradu) vyspí.

Je to málo? Je to veľa?

Akokoľvek na tú otázku odpoviete, počkajte si, ideme do toho najlepšieho.

Pozrime sa na osud aktuálneho riaditeľa NCZI

Momentálne slovenskému eZdraviu a zdravotníckej štatistike kraľuje kovaný štátny úradník, odborník na oxford ingliš Mgr. Peter Lukáč, PhD.

Prehľad historických udalostí súvisiacich so správou dát zdravotnej dokumentácie v Slovenskej republike:

 • Premiér Matovič si za ministra zdravotníctva vyberie Mareka Krajčiho.
 • Marek Krajči si za šéfa služobného úradu vyberie ing. Kolníka.
 • Máj 2020 – odchádza dlhoročný riaditeľ Peter Blaškovitš na vlastnú žiadosť
 • Máj 2020 – poverený riadením je Peter Bielik
 • August 2021 – NCZI má „únik“ dát z aplikácie.
 • August 2021 – MZ vypíše výberové konanie, ktoré po uzávierke žiadostí zruší a vypíše druhé konanie za rovnakých podmienok.
 • september 2021 – ing. Kolník si v opakovanom výberku za šéfa NCZI vyberie ing. Bielika – vo výberovom konaní, kde som sa zúčastnil a „zazdila“ ma zástupkyňa zamestnancov.
 • Ing. Bielik preukáže vysokú schopnosť a je odvolaný do pár mesiacov pre neschopnosť.
 • Ing. Kolník vyberie druhého riaditeľa NCZI (ing. Suja)
 • Odvolaný je aj ing. Kolník.
 • Odvolaný je aj smrteľne nebezpečný minister Krajči.
 • Odvolaný je aj premiér Matovič (teda premiestnený na ministerstvo financií).
 • Odvolaný je aj druhý riaditeľ NCZI pre nezáujem o riadenie NCZI a prichádza tretí riaditeľ NCZI. (ing. Capek)
 • Tretí dočasný riaditeľ 4 dni po uzavretí prihlasovania verejne povie, že asi sa bude uchádzať o trvalé menovanie vo výberovom konaní, ale závisí to od toho, ako sa dohodne s MZ.

To všetko od leta 2020 do leta 2021.

 • V lete 2021 nastúpil Peter Lukáč za super extra podmienok pre super extra manažéra svetového kalibru. Rozhodujúcim kritériom výberového konania bola znalosť oxfort ingliš a the Beatles
 • V januári 2023 nastupuje trojvládie nových vymenovaných dvoch riaditeľov: Marek Macho a Barbora Mareková. Lukáč bol odvolaný-neodvolaný, niekto nezvládol právne formality.
 • Marec 2023 odchádza Lengvarský z postu ministra
 • Na Veľkú noc 2023 sa vracia jednovládie a poverený je Peter Lukáč
 • Leto 2023 – MZ vyhlásilo výberové konanie ako za starých čias.

Keď to dobre spočítate, tak od roku 2020 do roku 2023 sa dopočítate 10 riaditeľov NCZI, vyberajú 11.

Prečo sa tentokrát nezúčastním?

A budú voľby… Vyhlásenie výberka na riaditeľa NCZI tesne pred voľbami nedáva žiaden zmysel.

Bez „vlastníctva“ MZ SR v portfóliu politickej strany to nemá zmysel. Aj pri „vlastníctve“ politickej strany to nemá zmysle. Musíte byť kamarát z najlepších, aby to celé dávalo zmysel. Nie len po finančnej stránke, ale hlavne po obsahovej. NCZI je podriadená organizácia MZ SR a niečo ako nezávislosť je v tomto prípade absolútne neznámy pojem a nerealizovateľná záležitosť.

Iste, vedel by som do NCZI priviesť skutočne odborný tím ľudí s praxou v riadení štátnej organizácie, podieľaní sa na medzinárodnej eHealth spolupráci a v neposlednej rade aj profíka na štatistiku.

Ale čo z toho? Veď hore je vidieť, že stačí, aby sa minister zle vyspal a všetko je inak.

Ale nikdy by som im nevedel zaručiť, že ich manželia a manželky neprekľajú a mňa aj do 7 kolena za to, že odišli z celkom bezpečných a istých pozícii (továrne na výbušniny, dodal by Saturnin). Hovoril som vám, že dôjde aj na manželku.

Pritom, juj ako by si to slovenské eZdravie zaslúžilo dobrý rozvoj. A MZ poriadne dáta k rozhodovaniu. Fakt viem o čom hovorím. Venujem sa elektronizácií dlhé roky, aktuálne rozvíjame s kolegami na MZČR Národní centrum elektronického zdravotnictví. Pekná práca v pozícii experta. Jedným slovom: Pre mňa práca snov.

Ale iste, v rozhodovacej pozícii by to bolo ešte príjemnejšie. Akurát za svojich 50 rokov života som už dostatočne skúsený na to, že s rizikom musia ísť ruka v ruke aj primerané kompenzácie.

Za 3 roky to bude už 11. riaditeľ! Myslím, že v slovenskej štátnej správe neexistuje rizikovejšia riaditeľská pozícia.

Tá organizácia je dnes v totálnom rozklade.

 • Štatistická sekcia dáta nezbiera už roky.
 • Manažment eZdravia nefunguje
 • Používateľská disciplína v rezorte za 3 roky upadla k 2-3 stupňom Kelvina.
 • Zapojenie do medzinárodnej spolupráce neexistuje.
 • Nasledovanie vývoja IT technológií curigá.

Práve preto, že som aktívne zapojený do rozvoja českého eZdravotnictví si veľmi dobre uvedomujem, že bez spoluúčasti v tíme ministra zdravotníctva nemá riaditeľ NCZI žiadnu šancu čokoľvek dosiahnuť.

Suma sumárum, keď sa čísla, kontext a manželka spočítajú

Preto s plnou vážnosťou hovorím, že to by si ma musel minister zdravotníctva aktívne vybrať, aby som do toho išiel.

Akýkoľvek bude víťaz aktuálneho výberka, bude to len a len reprezentatívna perzóna bez moci a zmyslu.

Ak dnes existuje z kandidujúcich adeptov na pozíciu ministra zdravotníctva niekto, kto má zmysel a cit pre elektronizáciu, je to jedine a len Tomáš Szalay. On ho preukázal jasne a neprehliadnuteľne pri manažmente zdravotníctva bratislavského VÚC. Ostatní ani ťuk.

Iste, rád prídem a poradím, pomôžem svojej domovine. No myslím, že mám dostatok skúseností, aby som vedel povedať, kedy to má zmysel. Dnes to zmysel nedáva.

Share Button

NCZI vyrobil ďalší portál, ďalšiu cestu identifikácie, ďalšie, už 158x všetko inak

Zákon hovorí jasne:

§ 2 Základné pojmy:

(5) Národný portál zdravia je webové sídlo obsahujúce aplikácie a objektivizované informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a informácie o verejnom zdraví a sprostredkujúce prístup do národného zdravotníckeho informačného systému.
Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/153/20220601.html#paragraf-2.odsek-5

A preto NCZI na túto základnú, prvotnú, primárnu, esenciálnu cestu kašle.

A preto NCZI vymýšľa ďalšie a ďalšie a ďalšie a ďalšie menej bezpečné, menej overené, menej funkčné riešenia prístupu pacientov k svojej zdravotnej dokumentácii.

A preto MZ nerieši elektronizáciu koncepčne, lebo sa vysiluje na hlúpych nekoncepčných riešeniach elektronizácie.

A preto ministerstvo vnútra je až po korienky vlasov na Mikulcovej os temporalis v sračkách okolo eID.

A preto je ministerstvo informatizácie až po vahadlá bábkoherečky v sračkách okolo mobilného eID.

Všetko to v tých zákonoch od roku 2013 je. Úplne všetko. Stačí to len dodržiavať a presne v duchu koncepcie dorábať jednotlivé vykonávacie predpisy.

Procesy ako u debila

Na prístup do covid portálu potrebujete:

 • telefónne číslo
 • rok narodenia
 • 9-miestny COVID-19-PASS, ak si ho nepamätáte tak potrebujete
  • Meno
  • Priezvisko
  • Rodné číslo
  • prístup k telefónnemu čísli /emailu, ktorý ste zadali pri prvom testovaní/očkovaní tak pred 2 rokmi.

Nepamätáte / máte už nedostupné pôvodné telefónne číslo? Môžete si ho zmeniť, ale musíte poznať:

 • Telefónne číslo (to, čo nemáte, nemáte k nemu prístup) alebo e-mail (ten, čo si nepamätáte, alebo nemáte k nemu prístup.
 • Rok narodenia
 • 9-miestny COVID-19-PASS, ak si ho nepamätáte tak potrebujete
  • Meno
  • Priezvisko
  • Rodné číslo
  • prístup k telefónnemu čísli /emailu, ktorý ste zadali pri prvom testovaní/očkovaní tak pred 2 rokmi.

Reálne: na zmenu telefónneho čísla v systéme covid-čojavie-koľká-berzia sa musíte dovolať na infolinku, ktorej už NCZI ukončilo kontrakt. Fakt by ma zaujímalo, ako po telefóne overia moju identitu a oprávnenosť zmeniť kontaktné telefónne číslo…

Pro bono, veď aj tak to nebudú vedieť realizovať

Viete priatelia, že som dobrák od os femoralis, tak vám pro bono naznačím, ako na to:

 1. Občan má k dispozícii eID a doma si cez Národný porotál zdravia spravuje všetko, čo sa osoby dotýka v súvislosti zo zdravým.
  1. bezrozporné pravidlá pre dôveryhodné služby
  2. zákonom vyžadovaná dostupnosť, prístupnosť a rozsah údajov
  3. štandardizované riešenie
  4. všade na svete, ak sa povie eGov, tak prvé čo fakt funguje a občania priam milujú, sú eRecepty – to vám nič nehovorí?
 2. Občan má k dispozícii desaťtisíce kontaktných miest. Je to 15 130 ambulancii a k tomu 2 002 lekární. Všade tam sa nachádza:
  1. zdravotnícky pracovník oprávnený nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacienta v jeho prítomnosti
  2. PZP zabezpečujúca súlad s pravidlami pre dôveryhodné služby na najvyššej možnej úrovni.
  3. Pomáhajúce profesie, ktoré vedia komunikovať s chorým človekom.
  4. Dostupnosť od 7:00 do 21:00 366 dní do roka. (minimálne lekárne v hyparmarketoch)

Apropó, na dve zaujímavosti ma upozornil posledný riaditeľ NCZI čo aj niečo v elektronizácii zdravotníctva skutočne dosiahol – spustil to. Keď z funkcie odchádzal Peter Blaskovits, bolo vystavených už vyše 1 milióna elektronických výmenných lístkov. To sa písal máj 2020.

A druhá? PCR test na covid-19 je LABORATÓRNE VYŠETRENIE, nie je to lekársky výkon. Na lekárske výkony si lekári medzi sebou posielajú výmenné lístky. Lekári do labákov posielajú ŽIADANKY na vykonanie laboratórneho vyšetrenia. To by aktuálny pán riaditeľ, vybraný na základe hlbokej jazykovej znalosti oxford ingliš, mal vedieť. Že nepozná rozdiel medzi žiadankou a výmenným lístkom, to je pochopiteľné. Keď ho vyberali, išlo hlavne o tú oxfort ingliš.

Poviem to takto

My, čo vieme ako to robiť, dokonca iní sú ochotní nám za to zaplatiť, tak s nami sa nestotožňujú.
Tak keď nestotožňujú, tak nestotožňujú. Výsledky elektronizáce a liekovej politiky sú po 2. rokoch tvrdý náraz.

Z čistého altruizmu občas pro bono niečo poradíme. Zvykli si ignorovať. Veď viete ako je to so zvykom. Jedno ráno sa prebudíte a už nie je kto by vám poradil, lebo toho nestotožňovania už bolo aj na farmaceuta priveľa.

Niekto má moc a niekto pravdu.

Ja môžem akurát povedať, že v oblasti elektronizace a liekovej politiky na Slovensku neříkám ani tak ani tak, no na má slova došlo. (volně dle V. Buriana).

Share Button

Ajťáti z NCZI idú ustanoviť nové trendy v onkologickej liečbe, asi v oxford ingliš

NCZI spolu s MZ nemá koncepciu pre informačné systémy. MZ nemá ani koncepciu pre zdravotníctvo.

Tak máme istotu, že existujúce NCZI ide eZdravie konzerovovať a nové spúšťať od roku 2024.

Tak sa dnes NCZI pochválilo, že z Plánu obnovy alebo z Operačného programu, veď hlavne z EU peňazí, minie 8 miliónov eur na nadstavbu existujúceho eZdravia, vrátane rozvoja modulov existujúceho eZdravia.

OnkoAsist – súbor nových modulov dnešného existujúceho eZdravia dostal vraj zelenú.

Súčasťou projektu nie sú financie na podporu vývoja koncových aplikácii, ktoré budú používať lekári. Používateľom ale bude práve lekár.

Súčasťou projektu je nákup dát génových bánk pre tri (slovom 3) onkologické diagnózy, pričom garantom projektu je NCZI – ajťácka inštitúcia.

Riešenie zjednoduší a urýchli objednávanie na následné špecializované vyšetrenia, teda to objednávanie, ktoré je v zmysle zákona dnes plne povinné, plne elektronicky povinné a bežne ho dodávajú externé firmy a platíme ho v sume 217 000€ za prevádzku eZdravia mesačne.

Ciele projektu sú v manažmente pacienta, v počtoch odvrátiteľných ochorení, teda typické ajťácke ukazovatele. Veď preto je garantom ajťácka firma NCZI.

A bomba na záver: „ezdravie v súčasnosti nesleduje a nezabezpečuje manažment pacienta.“, iste akýsi ajťácky projket zabezpečí, že „všeobecný lekár spravuje dokumentáciu ako celok“, že „sa posilní postavenie všeobecného lekára ako sprievodcu pacienta systémom“, že sa… Že sa nakompeltku zreštaurujú kompetencie jednotlivých stupňov lekárskej starostlivosti k preskripcii liekov v prostredí plnej elektronizácie preskripcie…

Iste, veď to je práve úloha a kompetencia ajťákov z NCZI, aby zavádzali nové trendy v medicíne, aby boli garantom projektov…

Leda že by nie!

Nie a ešte raz nie!

NCZI je správca dát. Rieši zber, triedenie a sprístupňovanie. Je to servisná organizácia. Nie je to ani výskum, ani vývoj, ani to nie je organizácia určená na zavádzanie nových trendov v onkológii.

NCZI spravuje dáta pre medicínskych odborníkov. Nič viac a nič menej.

Slovenskí pacienti mohli mať významne lepšie vedenie NCZI, vedenie, ktoré chápe postavenie v prostredí medicínskych odborníkov. Stačilo spolupracovať s profíkmi SaS.

Po 3 výberových konaniach a 4 riaditeľoch zbierame ovocie toho, že o koncepcii IT v zdravotníctve rozhoduje najlepší v oxfort ingliš.

Share Button