Archívy značky: NCZI

Digitalizácia od NCZI ako od idiotov v praxi evidencie očkovania v rôznych štátoch EU

Nie, nemám ani nanogram pochopenia pre takúto formu idiotského správania sa procesných manažérov a hlavne vedúcich pracovníkov, ktorí schálili takýto postup.

Chápete to?

Občan je na internete, lebo z internetu si musí stiahnuť PDF dokumenty.

Občan musí disponovať tlačiarňou a veľkým počítačom – tlačiť na papier z mobilu nie je tak úplne bežná rutina, veď načo.

Sedí pri počítači, ale musí tie dokumenty vyplniť ručne perom.

Občan disponuje mobilom, ktorý musí použiť, aby previedol tie papiere do digitálnej podoby. Alebo musí použiť skener, alebo zaplatiť za oskenovanie.

Občan sedí pri počítači, lebo musí tie elektronické verzie poslať faxom, pardon e-mailom na univerzálnu generickú e-mailovú adresu inštitúcie.

Občan nedostane žiadnu spätnú väzbu.

Pracovník NCZI sa musí prehrabať bordelom padajúcim do generickej schránky, musí vziať ten e-mail, otvoriť PDF dokumenty a prepísať ručne údaje z jedného súboru do informačného systému.

Tým informačným systémom musí byť eZdravie a ten zápis musí byť podpísaný KEP oprávneného zdravotníckeho pracovníka, pretože sa jedná o záznam zdravotnej dokumentácie v zmysle zákona 567/2004. Tento pracovník teda musí mať vystavený „preukaz zdravotníckeho pracovníka“, teda musí byť zdravotníckym pracovníkom v zmysle príslušného zákona.

Takto vysokokvalifikovaná osoba bude ručne prepisovať údaje zľava doprava.

Keď holuby v NCZI spracujú e-maily nahromadené v rade, snáď sa aj na váš dostane. Možno v prepise nebude chyba a možno vám omylom nezapíšu amputáciu ľavej ruky.


Takže ako to malo byť procesne správne?

Mohol by som napísať, že so znalosťou zdravotníckeho prostredia, systémov zdravotníckej informatiky, so znalosťou systémov zdravotníckej informatiky a moderných technológii na úrovni 21. storočia.

Mohol by som napísať, že existuje zákon 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Mohol by som napísať, že existuje zákon 576/2004 a v ňom úlohy všeobecného lekára.

Mohol by som napísať, že keďže na riaditeľa NCZI stačilo ovládanie anglického jazyka, sťahujte, tlačte, píšte rukou, skenujte a posielajte e-mailom PDF dokumenty.

Mohol by som napísať, že si môžete za riaditeľa najať jazykového experta na angličtinu, ktorý ale o systéme zdravotníctva a úlohe všeobecného lekára v ňom, nebude nič vedieť.

Ale to vy nemusíte ani počuť ani čítať ani vedieť.

Jediné čo musíte vedieť je, že vždy dostanete čo si zvolíte.

Záver:

Na základe objektívnych kritérii môžem zodpovedne vyhlásiť, že riaditeľa NCZI je hlupák v oblasti elektronizácie zdravotníctva a riadenia organizácie.

Milé vedenie MZ, pekný pokus pri výbere riaditeľa NCZI. Ale ako sa hovorí: „Chýba koncovka.“. Už 4x.

Share Button

NCZI zefektívnilo cezhraničné očkovanie zavedením zbytočného papiera do elektronického procesu

Vraj NCZI informovalo, že sa mu podarilo zefektívniť zapisovanie očkovania zo zahraničia u ľudí, ktorí požadujú doočkovanie na Slovensku. Po novom môže záujemca, ktorý bol predtým zaočkovaný v zahraničí, požiadať o druhú či tretiu dávku aj na Slovensku. V praxi to znamená, že bez registrácie prídete s čestným vyhlásením a potvrdením o očkovaní do vakcinačného centra alebo ambulancie lekára. Záujemcu vo vakcinačnom centre či v ambulancii zaočkujú a zapíšu to do systému.
(Informoval štátny tajomník ministerstva zahraničia Klus na svojom FB)

Farmácia na začiatok: Je rozdiel, či sa jedná o 1., 2., alebo o akúkoľvek ďalšiu dávku. (1.+2.) je ucelený liečebný cyklus. Takže nie je možné považovať človeka bez znalosti ktorú v poradí dávku dostal ako poslednú, za zaočkovaného. Rovnako 3. dávka bez znalosti o tom, že je to posilňovacia dávka, teda existuje dávny začiatok v podobe správne vykonaného (1.+2.)

Komplexnosť nadovšetko

Verím, že to s tým „čestným prehlásením, vytlačeným a podpísaným“ je len taký ajťácky vtip. Teraz bude treba nie len doklad o očkovaní od zahraničného lekára, ale aj čestné prehlásenie pacienta o tom istom, aby lekár pokračoval v liečbe. 😉

Súvisiace A: Digitálny covid preukaz nie je z rôznych dobrých dôvodov považovaný za „zdravotnú dokumentáciu“. Takže je veľmi otázke, ak by sa ako zdroj informácie pre rozhodovanie lekára o tom, ktorú dávku podáva, bral tento elektronický dokument. Preto potrebuje lekár doklad o očkovaní vystavený iným lekárom. V papierovej alebo elektronickej podobe. A naopak, viac toho nepotrebuje.

Súvisiace B: Na každý papier sa vzťahujú huncúctva GDPR a 567/2004 o nakladaní , teda aj archivovaní zdravotnej dokumentácie. Všetko v listinnej podobe archivuje poskytovateľ, v elektronickej forme sa o to starať netreba, rieši to NCZI tým, že spravuje eZdravie. Ďalší papapier o ktorý sa treba starať.

Súvisiace C: Ak niekto pracuje v EU, má tam teda poistenie, tak sa na neho nevzťahuje úhrada poisťovne za očkovanie na Slovensku, ak si nevybavil registráciu v slovenskej zdravotnej poisťovni a nepreukáže sa formulármi (hlavne S1, alebo E106, e109…) o tejto registrácii. Je to upravené v zákone o zdravotnom poistení. 580/2004 §29ab. Vzhľadom na to, že na Slovensko sa prichádza z lepšieho a len na návštevy, málokto to rieši.

Súvisiace D: Celé to opatrenie sa de facto bude vzťahovať na tých, ktorí počas liečebného cyklu ukončia prácu/pobyt v EU a vrátia sa na Slovensko. Taký človek automaticky uzavrie dohodu so svojim všeobecným lekárom, ten spravuje dokumentáciu ako celok. Leda že by už nie.

Súvisiace E: Prijatie listiny o očkovaní v zahraničí sa rovná nahratiu/prevzatiu elektronickej podoby všeobecným lekárom, ktorí spravuje dokumentáciu ako celok. Ups, ale my sme vďaka poslankyni Horváthovej (a lobingu všeobecných lekárov) naštartovali vďaka zrušeniu indikačných odporúčaní opačný proces.

Súvisiace F: NCZI je povinné poskytovať ošetrujúcemu lekárovi, čo je každý lekár, s ktorým práve hovoríte, všetky potrebné podklady, aby vám mohol vystaviť digitálny covid preukaz EU. Z papiera uloženého kdesi v Krupine (nič proti Krupine) vám nič nevystaví.

Súvisiace G: V EU beží niekoľko rokov projekt na elektronickú výmenu elektronického pacientského súhrnu (výpis z dokumentácie v elektronickej podobe) a eReceptov. V skratke, aby si lekár z Krupiny (nič proti Krupine) pri ošetrovaní akéhokoľvek občana EU mohol stiahnuť pacientský súhrn z elektronického úložiska za hranicami, kde má tento pacient spravovanú/uloženú zdravotnú dokumentáciu v elektronickej podobe. Ekvivalentne eRecept. Na Slovensku je to v gescii NCZI, ktoré ani len nezačalo na tomto projekte pracovať. My v českom SUKL budeme na jar spúšťať x-eRecept a pacientský súhrn pre zahraničnú výmenu už beží pár rokov. Medzi Estónskom a Fínskom sa mesačne vyexpeduje 260-490 receptov oboma smermi. Nad touto európskou infraštruktúrou beží aj projekt digitálneho európskeho preukazu. Nie je infraštruktúra, nosíme papiere.

Takto vyzerá v skutočnosti IT proces v sústave zdravotníckych zákonov. eZdravie fakt nie je webka skautského oddielu.

Niečo ako Metodický pokyn, alebo nebodaj aktualizovanú vyhlášku som v čase písania článku teda v piatok 4. 2. okolo obeda, nenašiel, čo neznamená, že neexistuje. Leda že by áno.

Share Button

Zamneď: Voľby sú za cca 837 dní, MZ vedie stále OĽaNO, stále rovnako nedotknuteľne

Konalo sa 2,5-té výberové konanie na riaditeľa NCZI. Minule ma „zazdila“ zástupkyňa zamestnancov s nulou za pohovor, keď aj Kolník, mne SaS-toxickému, dal 50% možných bodov. Nakoniec vtedy vybrali dovtedy povereného prúserára, čo mu ušli dáta z pod rúk a potom zlyhal na čakárni.

Prešlo 12 mesiacov, vymenili sa 3 riaditeľa, minister už nie je ministrom, ani Kolník už nie je Kolníkom. To vám nič nehovorí?

Na dvakrát vyhlásili nové výberko, prihlásilo sa nakoniec 11 uchádzačov. Bola šanca, že táto skupina by mohla obsahovať profíka na IT aj zdravotníctvo aj s politickými schopnosťami pohybovať sa v priestore verejnej správy.

Priebeh výberového konania

Výberové konanie bolo vyhlásené tak, že skončilo jeden, slovom 1 deň pred koncom funkčného obdobia novovymenovaného. Kvôli opakovanému vyhlasovaniu. Pôvodne malo skončiť s dostatočnou rezervou.

A tým začína celý šlendrián generálneho tajomníka služobného úradu.

V deň D sme sa dostavili na MZ, akási sekretárka ukázal zalepenú obálku s testami. Zdôraznila, že je zalepené, asi nás chcela uistiť, že tým je zaručená férovosť. Akurát nik nevie čo sa dialo s testami pred pár dňami.

(Odskok do autu: Pri jednom výberku kdesi kamsi sa objavil rovnaký test z angličtiny, ktorý bol pred tromi týždňami na inom výberku. Pred rokmi sa chcel jeden riaditeľ zbaviť konkurencie podriadenej, tak na jej miesto vypísal re-výberko. Skúsil to cez brutálny angličtinársky test. Pohorela na angličtine a vzápätí nastúpila do Bruselu na GR Sante. Koniec odskoku do autu)

Celé výberové konanie bolo rozdelené na 3 kolá:

  1. písomné testy,
    1. angličtina
    2. odborný test
  2. psychológia na úrade vlády,
  3. verejné vypočutie.

Prvé kolo, prvý písomný test z angličtiny. Systém: doplňte zo 4 možností správne slovo, slovné spojenie. Jedna možnosť je hovadina, tri sú rôzne minulé časy, rôzne gramatické tvary. (Témou článku, do ktorého sa dopĺňalo, bol jeden člen z The Beatles.)

8 z 10 neprešlo. Koniec, finito, the End, die Ende, Konec. Šli sme domov. Stále 1. prvé kolo, písomný odborný test písali potom už len dvaja.

Bolo to na vás rýchle? Čakali ste niečo iné?

Celkový dojem teda môžem hodnotiť takto: Generálny tajomníka služobného úradu, človek sa najväčšou zodpovednosťou za výber a personálnu politiku ministerstva sa hanbil za to čo má pred sebou, v hodnotení dal pozostalým kandidátom 5 a 10 bodov zo 120.

Hodiny tikali a oni museli, proste museli vybrať, aj za cenu aspoň 10 bodov hodnotenia verejnej prezentácie.

Ešte raz: To aj ja, vrcholne toxický lebo SaS kandidát, som dostal pred rokom od Kolníka 50% z maxima. Tento dostal 2,5%.

Inak, víťaz bol na 3. mieste vo výberku na šéfa Poľnohospodárskej Platobnej Agentúry. Dovtedy sa chodí po výberkách, až to raz vyjde.

Záver?

Pre mňa je poučenie jasné: Nedalo sa neuspieť, keďže na hodnotenie ani nedošlo. Rovnako ako zvyšných 7 spoluuchádzačov. Možno medzi nimi bol niekto lepší, ako tretí z výberka u poľnohospodárov. To nik nevie, lebo to nik nezisťoval.

Viete, bolo prihlásených 11 ľudí. Pre tento štát to bola už fakt obrovská šanca, aby elektronizáciu zdravotníctva realizoval niekto príčetný.

Premárnená. Z NCZI sa stala N-árodná C-entrálna ja-Z-yková I-nštitúcia.


Jasne, že ma to mrzí, nebaví ma už 6. rok len vypisovať a sprostredkovane cez našich poslancov riešiť veci. Jasne, že by som to chcel robiť ako také zavŕšenie 20 ročne praxe na rozhraní IT a zdravotníctva. Ale v konečnom dôsledku, ja sa uživím so svojou alma mater vždy. O mňa v tejto hre o riadenie NCZI vlastne vôbec nejde.

Mne je tak strašne ľúto tejto republiky, každého jedného, čo bol včera od NCZI pozvaný na tretiu dávku do Trnavy a tam guča 300 ľudí. Osem rokov som robil v lekárni, denno-denne kontakt s trpiacimi, ukáž mi recept a ja ti vidím až do slepého čreva. Z toho 4 toky v malom mestečku, kde sa za pacientov stávali známy. U nás na dedine, zo susedov pacienti.

Viac ako 10 rokov sa prehrabujem v zdravotníckych dátach. Stačí mi mrknúť a vidím trendy, nášlapné míny a podvody. Áno, chvíľu som sa prehraboval v dátach aj ako interný audítor, takže fakt viem, kam sa pozrieť do dát, keď na vás treba niečo vyhrabať. Potom zistili, že som tiché nebezpečie, tak si objednali opravu procesov, aby ich tie dáta ne-samo-udávali.

Je mi skoro 50, decká veľké na 98% postavené na vlastných nohách, emancipovaná manželka. Na raňajky milujem suchý rožok s kávou s mliekom. Minule som to počítal, mám v skrini štvoro nohavíc, aj tak nosím večne jedny.

Pre mňa ostala na tomto svete už len služba ľuďom. V minulom volebnom období som svoje služby ponúkol ako asistent poslankyne, písal som podklady, riešil som analytiku, proste čo bolo treba, aby sme boli všetci v tíme pripravený odviesť pre našich spoluobčanov skutočnú službu.

Odmena? Pozrite sa nami, je to verejné – 300€ mesačne a aj z toho som 50 zaplatiť štátu na DPH. Ale OK, v pohode pokrylo náklady na benzín. Príjemným bonusom bola kartička do parlamentu a vidieť na vlastné oči biedu rokovania smerákov.

Ja viem, ťažko sa to chápe, že niekto môže mať v sebe aj nejaký altruizmu a filantropiu a vstupuje do politiky. Nemusíte veriť. Mne naozaj stačí jeden plat. Kdesi na tomto blogu to nájdete napísané už dávno. Ak mi o niečo ide, je to poskytnutie mojich expertíz pre spoluobčanov.

Či na pozícii štátneho tajomníka, šéfa sekcie farmácie alebo šéfa elektronizácie. Alebo ako kamienok tej elektronizácie na poste šéfa NCZI. Lebo to sú tie spolu-rozuhodujúce pozície, kde sa dnes tvorí fungujúce zdravotníctvo a spadajú do mojej 20 ročnej expertízy.

Snažím sa vyznať v tom, prečo sa to celé takto posralo. Či je to fakt priamy dôsledok toho jedného vida z pred Počiatkovej vily?

Sme naozaj my v SaS, v tom zdravotníckom tíme, až taká porucha v systéme ruka ruku umýva, rozpredaja, súkromného podnikania na štátom?

Viete, už pradávno som sa bol býval bol vyjadril, že je mi úplne jedno, koho otcov koňov brat bude poskytovať služby v štátu. Rozhodujúca je len kvalita výsledku a primeraná marža.

Tak ako aj mne stačí pätoro nohavíc v skrini a pre šieste už fakt nevidím využitie. Naopak, vidím potešenie v tom, že sa pacientovi polepšilo, že bez akejkoľvek protekcie a známosti sa ktokoľvek vie objednať na lekárom indikované vyšetrenie do týždňa dvoch. Toto je pre mňa dôležité. Aby som nemusel každý týždeň odháňať 2-3 požiadavky „veď to skús vybaviť“.

Viete, ja som introvert a strašne, ale že strašne ma nebaví telefonovanie, keď nie je o čom. „Vybavovanie“ sa dá vyriešiť aj dnes pomocou fungujúcich IT nástrojov. A babičky? Veď ich v mene ten IT nástroj môžu použiť ich lekári, stačí im ho len pripraviť. Nebavíma toto telefonovanie, preto radšej tento objednávací systém zariadim pre vás všetkých napriamo. A ja budem mať čas na zmysluplnejšie vec.

Nie, o mňa nejde. Ide o vás. Áno, pri tom šlendriánsky spackanom výberku nejde o mňa. Ide aj pri ňom o vás.

V piatok som mal konečne jedno super príjemné stretnutie. Chlapík sa chcel proste porozprávať, tak mi napísal, že by sa chcel stretnúť. Ja som napísal, kedy sa mi to hodí tak, že to pre mňa nebude veľká komplikácia. „Chcel sa stretnúť“, to je pre nás introvertov zásadná životná požiadavka. My nechodím sa „netvorkovať“ niekam, kde by sme mali najprv mlátiť prázdnu slamu „smart talku“. Nás introvertov proste musíte VY osloviť. A potom, keď je témou naša expertíza, tak sme k nezastaveniu.

Dnes na MZ nikto o služby odborného a politického zdravotníckeho tímu SaS nestojí. Nepotrebujú nás. Občania vo voľbách 2020 povedali, že Krajči, Kolník, Matovič sú tí správni odborníci pre riadenie zdravotníctva. Už tam nie sú, všetci sú ex-.

Ferjančík pred dvomi týždňami povedal, že ak neovládate anglickú gramatiku, tak vás nepotrebujeme na riadenie elektornických služieb vo vnútri slovenského zdravotníctva.

Na čo by s nami komunikovali, sme len ich politických koaličný partner. SaS mala len najlepší zdravontícky program vo voľbách 2020. Všetky demokratické politické strany odpisovali z nášho programy, alebo sa voči nemu vymedzovali, prosto bez nás v tíme SaS by mali veľké nič. Ako si poradiť s liekmi na a za hranicou kapacity solidárneho systému, to v programe nemal okrem mňa nik.

Sekciou farmácie na MZ prešlo za ostatný rok personálne tornádo. Asociácie farmabiznisu vysielajú na hosťovanie svojich zástupcov jedného za druhým pod pláštikom pacientských organizácii, starosti o sirôtky či onkopacientov. Premiešané je to nomenklatúrnymi kádrami zo smeráckych čias.

Nie priatelia, nejde o nás. My zo SaS sa všetci uživíme svojou odbornosťou. Ak niekto mne, farmaceutovi, lekárnikov, povie, že je to osobná frustrácia z neúspechu na výberovom konaní, tak nechápe ani len malú násobilku a trpí leda tak posthypnotickými bludmi. Už 20 rokov počúvame, ako už už za 2-3 roky bude dostatok farmaceutov. A ešte 20 rokov to budeme počúvať.

Je to inak – stačí prejaviť záujem o moje služby tomuto národu.

V mojom podpise nájdete, že som lekárnik-optimista. Naozaj verím, že keď sa vyčerpajú všetky debilné možnosti, nakoniec dôjde aj na tie správne.

Generál to s riadením očkovacej akcie stále tlačí cez jednu debilnú možnosť za druhou debilnou možnosťou. Stále sa nevzdal šéfky očkovacej akcie, ktorá sa volá pani Nikto a kolektív.

Nakoniec ste to vy, občania a pacienti, ktorí dostanete len to, čo si zvolíte a vo vašom mene urobia politici vo výkonných funkciách. Na MZ top bolo napríklad šlendriánske výberové konanie.

Ja si budem v pokoji robiť na projekte cezhraničnej výmeny receptov pre český SUKL a moderovať európsku skupinu. V anglickom esperante, tak štandardnom vo všetkých 26 krajinách. Kurát mám trochu problém s kolegom s Komisie, jeho angličtina s francúzskym prízvukom my fakt dáva zabrať. Hol frankofónny Belgičan. Jemu zas asi vadí môj slovansko-nemecký prízvuk. No nakoniec si rozumieme perfektne.

Voľby sú za cca 837 dní. Je 21. storočie, tak iste viete, čo máte robiť po pípnutí. Veď som „len“ koaličný partner, že.

Pod čiarou: Článok patrí do nepravidelného cyklu Zamyslení na nedeľu. Cieľom týchto zamyslení nie je ponúknuť riešenia, ale naopak, ponúknuť, takto v nedeľu s krvou plnou chylomikrótonov, podnety na zamyslenie, ako ďalej.

Share Button