Ajťáti z NCZI idú ustanoviť nové trendy v onkologickej liečbe, asi v oxford ingliš

NCZI spolu s MZ nemá koncepciu pre informačné systémy. MZ nemá ani koncepciu pre zdravotníctvo.

Tak máme istotu, že existujúce NCZI ide eZdravie konzerovovať a nové spúšťať od roku 2024.

Tak sa dnes NCZI pochválilo, že z Plánu obnovy alebo z Operačného programu, veď hlavne z EU peňazí, minie 8 miliónov eur na nadstavbu existujúceho eZdravia, vrátane rozvoja modulov existujúceho eZdravia.

OnkoAsist – súbor nových modulov dnešného existujúceho eZdravia dostal vraj zelenú.

Súčasťou projektu nie sú financie na podporu vývoja koncových aplikácii, ktoré budú používať lekári. Používateľom ale bude práve lekár.

Súčasťou projektu je nákup dát génových bánk pre tri (slovom 3) onkologické diagnózy, pričom garantom projektu je NCZI – ajťácka inštitúcia.

Riešenie zjednoduší a urýchli objednávanie na následné špecializované vyšetrenia, teda to objednávanie, ktoré je v zmysle zákona dnes plne povinné, plne elektronicky povinné a bežne ho dodávajú externé firmy a platíme ho v sume 217 000€ za prevádzku eZdravia mesačne.

Ciele projektu sú v manažmente pacienta, v počtoch odvrátiteľných ochorení, teda typické ajťácke ukazovatele. Veď preto je garantom ajťácka firma NCZI.

A bomba na záver: „ezdravie v súčasnosti nesleduje a nezabezpečuje manažment pacienta.“, iste akýsi ajťácky projket zabezpečí, že „všeobecný lekár spravuje dokumentáciu ako celok“, že „sa posilní postavenie všeobecného lekára ako sprievodcu pacienta systémom“, že sa… Že sa nakompeltku zreštaurujú kompetencie jednotlivých stupňov lekárskej starostlivosti k preskripcii liekov v prostredí plnej elektronizácie preskripcie…

Iste, veď to je práve úloha a kompetencia ajťákov z NCZI, aby zavádzali nové trendy v medicíne, aby boli garantom projektov…

Leda že by nie!

Nie a ešte raz nie!

NCZI je správca dát. Rieši zber, triedenie a sprístupňovanie. Je to servisná organizácia. Nie je to ani výskum, ani vývoj, ani to nie je organizácia určená na zavádzanie nových trendov v onkológii.

NCZI spravuje dáta pre medicínskych odborníkov. Nič viac a nič menej.

Slovenskí pacienti mohli mať významne lepšie vedenie NCZI, vedenie, ktoré chápe postavenie v prostredí medicínskych odborníkov. Stačilo spolupracovať s profíkmi SaS.

Po 3 výberových konaniach a 4 riaditeľoch zbierame ovocie toho, že o koncepcii IT v zdravotníctve rozhoduje najlepší v oxfort ingliš.

Share Button