„Nekonečná“ platnosť plastových kartičiek občianskych preukazov klame telom

Na konci zákona o občianskych preukazoch sa píše:

§ 19a Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19

(2) Platnosť občianskeho preukazu, ktorá uplynie počas krízovej situácie

d) od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od jej odvolania

Zdroj: 395/2019 Z.z. – Zákon o občianskych preukazoch a o … – SLOV-LEX

Nuž, krízovú situáciu zatiaľ nikto neodhlásil (to sa musí a a aktívne), takže plastovka platí aktuálne „donekonečna“. Čo je vlastne taký celkom pekný pokus, či to vôbec niečomu vadí.

Ja myslím, že ani nevadí, ale možno sa nájde niekto, kto na niečo príde.

INÉ, ešte raz a dôrazne, INÉ je to v prípade čipu (to ten pliešok na kartičke)

Ten podlieha cetrifikácii kvôli bezpečnosti elektronických služieb, takže tam ani tak nejde o dátum na plaste, ale na tom certifikáte bezpečnosti toho pliešku. A ani keby mamička povedala, že nevadí, tak vadí, ak exsne certifikát pliešku. Potom už ani minister ani národná rada nič nezachránia. Ostáva len vymeniť.

Aktuálne máme v obehu kopu plastových kartičiek s plieškom (čipom), ktorým platnosť toho certifikátu na ten pliešok exspiruje 31.12.2022. Sú to plastové kartičky s plieškom vydané pred 21.6.2021.

Štát čosi-kdesi vymýšľa ako legislatívne podliezť kritéria kladená na mieru istoty po podpísaní, aby sa mohol „núdzovo“ používať aj takýto pliešok.

ALE…

Najlepšie je si dať vystaviť novú plastovú kartičku s novým, certifikovaným čipom. Potom budete môcť aj naďalej podpisovať na najvyššej úrovni bezpečnosti a teda istoty. A naopak, nik ani len náhodou, nie to úmyselne vaše elektronické úkony nesfalšuje.

To, že exspirujú plieškom certifikáty bezpečnosti je úplne normálne a dokonca je to naopak zdravý životný prejav tohto druhu elektroniky. Iné je, že na to napriek upozorneniam nik kompetentný na MV (OĽaNO) nemyslel včas. Nuž, nemyslel.

Občiansky preukaz sú v skutočnosti 2v1

Všimli ste si, že som sa snažil vyhýbať pomenovaniu občiansky preukaz. Je to preto, že v dobe elektronickej treba odlíšiť

  • platová kartička – to je občiansky preukaz pre starý, analógový, papieroví svet.
  • čip na plastovej kartičke – ten, keď nesie podpisové certifikáty na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (HW+SW nerozdielne), tak je občianskym preukazom pre virtuálny, elektronický svet.

To, že je to zalisované do jedného kusa môže byť trochu mätúce. Preto odlišujem platik od pliešku.

Preukaz poistenca je hlavne o tom pliešku

Dnes už má občianka fungovať aj ako preukaz poistenca. Keďže v prípade akejkoľvek interakcie so zdravotným systémom ide o interakciu s osobitnou kategóriou osobných údajov, je významne dôležité, aby sa k nim pristupovalo s príslušným rešpektom.

Povedzte mi , čo užívate a ja vám poviem, čo vám je. Ak užívate penicilín tbl., pokojne môžete mať v mojich očiach syfilis. Naozaj si myslíte, že používanie primeranej ochrany pred neoprávneným prístupom k vašim zdravotníckym dátam je len také otravovanie? Naozaj sa pokojne postavíte do prostred námestia a zakričíte na plné hrdlo: „Toto telo má kvapavku“?

Správne to má byť tak, že k vašim receptom má prístup lekárnik v lekárni až po dvojnásobnom zasunutí.

  1. lekárnik zasunie svoj čip na plastiku do svojej čítačky, čím sa voči úložišťu elektronických receptov preukáže, že smie vaše recepty vidieť
  2. vy zasuniete svoj čip na plastiku do pacientskej čítačky v lekárni a tak otvoríte bránu k vašim receptom pre toho lekárnika

Na pozadí prebehne desiatka procesov, o tých nabudúce. Napríklad, ako by správne malo fungovať to, že so svojim čipom na plastiku môžete mať sprístupnené recepty členov rodiny alebo aj tety z horného konca ulice. Dokonca aj povaha nástroja, ktorý nesie virtuálnu identitu môže byť všakovaká. Od čipu s certifikátmi, cez USB-paličku až po mobilný telefón, všetko je to len otázka výberu technológie. Aj o tom niekedy nabudúce.

Pod čiarou: Autor je členom tímu elektronizácie zdravotníctva Českej republiky. Nakoniec vždy dostanete, čo si zvolíte. V ČR ma oslovili.

Share Button

Česko musí uhradit do 28. srpna fakturu za vakcíny v hodnotě téměř dvou miliard korun, jinak bude platit penále. Peníze vláda našla na MPSV – Zdravotnický deník

V měsíci květnu bylo evidentní, že provedený přesun dodávek není dostatečný a že bude třeba je odložit na dobu, kdy bude dostupná modifikovaná vakcína proti variantě omikron. Česko  tedy podepsalo dodatek ke smlouvě SANTE/2021/03/020, ve kterém se zavázalo k platbě předem za 3 974 577 dávek, jejichž dodávka byla z měsíců července a až září posunuta do měsíců října a listopadu.

Source: Česko musí uhradit do 28. srpna fakturu za vakcíny v hodnotě téměř dvou miliard korun, jinak bude platit penále. Peníze vláda našla na MPSV – Zdravotnický deník

Share Button

Na MZ zaviedli tajné zmluvy na tajné sumy tajným tímom, čím vytvorili predvídateľné a transparentné prostredie

Čo že nám to hovorí pán štátny tajomník?

Od roku 2011 sme doteraz nemali na ministerstve tím, o ktorom by sme mohli povedať, že sa správal transparentne a predvídateľne.

Nekomunikovalo sa s externým prostredím, predlžovali sa konania, podávali sa námietky ktoré, častokrát nemali zmysel. Zaraďovali či nezaraďovali sa lieky do systému bez toho, aby boli riadne odôvodnené. Skončilo to v minulom roku tým, že jeden človek hodnotil prakticky všetky farmakoekonomické podania v porovnaní s Českom, kde túto agendu robí približne 70 hodnotiteľov.

Museli sme dosť rýchlo a radikálne túto situáciu vyriešiť a začať normálnu a vecnú komunikáciu s externým prostredím, vrátane poisťovní.

Do zákona sme dokonca dali takú vec, že výrobca liekov môže ešte pred podaním žiadosti požiadať o odborné stretnutie s ministerstvom zdravotníctva, kde predostrie svoj plán, aké má liek benefity, aké má predstavy. To je nesmierne dôležitá vec a urýchľuje potom procesy.

Máme kategorizačný portál, na ktorom sú zverejnené všetky kroky, ktoré sa robia a verejnosť si to vie pozrieť. 

Source: Viaceré moderné onkologické lieky tu mali byť už pred siedmimi rokmi. Musíme dobiehať resty (rozhovor) | Aktuality.sk

A ako je to naozaj? 

Zdroj: Podania uverejnené na verejnom portále MZ SR.

Zdroj: Nové prvky v zákone 363/2011

Čo hovorí najnovšia správa NKÚ?

Nech sa snažím, ako sa snažím, transparentnosť na MZ SR nenachádzam. Ako hovoril nedávno jeden zamestnanec MZ: „Kde nič nie je, nie je ani čo nájsť.“ Tak som to hľadanie na svoju dobrú radu vzdal.

Share Button