VšZP od utorka 28. 2. nebude plniť ozdravný plán?

Ozdravný plán VšZP má dátum vytvorenia „december 2016“. Nie je to len tak hocijaký „plán“. Je to zákonom vyžadovaný dokument.

Je 28. februára 2017 a po asi 10 dňoch verejného prepierania minister Drucker vyhlási o dokumente platnom od decembra 2016:

„Dementovali sme jasne informácie o obmedzení zdravotnej starostlivosti. Takéto návrhy by cezo mňa neprešli,“ povedal Drucker.

Dokument sa volá „Ozdravný plán VšZP“, napísala ho VšZP, Úrad pre dohľad  ho poskytol ako svoj dokument na infožiadosť neziskovke INEKO.  Ani VšZP ani Ministerstvo ho poskytnúť nechcelo a na priamu infožiadosť odmietlo.

A predseda vlády Slovenskej republiky povie: “

„Pohrali ste sa s testovanými, pohrali ste sa so seniormi,“ povedal premiér Robert Fico po stretnutí s ministrom zdravotníctva. Informovanie o obmedzení preplácania liekov pre isté skupiny ľudí môže byť podľa neho hra súkromných zdravotných poisťovní. Zdroj: „Pohrali ste sa s testovanými, pohrali ste sa so seniormi,“… – Denník N

Koniec srandy, na rad prichádza zákon.

„Ministrovi som naznačil, že to nie je v súlade s programovým vyhlásením vlády,“ dodal Fico.

VšZP je v strate a jej účtovné podklady odovzdané Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ukladali Úradu vyžadovať od VšZP dokument – „Ozdravný plán“. VšZP takýto dokument vypracovala a jedna časť povinností tak bola splnená. Až do utorka.

Po utorkovom stretnutí ministra zdravotníctva a predsedu vlády je tento dokument z decembra 2016 roztrhaný ako bájne faktúry za elektrinu.

Kedy vyhlási Úrad pre dohľad na VšZP nútenú správu ako dôsledok toho, že VšZP neplní predložený dokument, ba čo viac, nepredložila Ozdravný plán? Veď sám najvyšší premiér ho rozcupoval.

A navyše: On ten dokument, čo ho INEKO naveľa-naveľa vyžobrali od Úradu pre dohľad, má  totiž nad nadpisom slovo NÁVRH. 

Keď minister povie, na čo má kompetencie

Aj obsahovo je ten návrh ozdravného plánu akýsi podivuhodný.

Na Slovensku je kategorizačný zoznam liekov v kompetencii Ministerstva zdravotníctva. Ono rozhoduje o úhradách a maximálnych cenách.  Minister Drucker ho skutočne vydáva. Takže keď on povie, že „Dementovali sme jasne informácie o obmedzení zdravotnej starostlivosti. Takéto návrhy by cezo mňa neprešli“, tak vie čo hovorí.

Príloha č. 7 ozdravného plánu: Prehľad navrhovaných úsporných opatrení s externým vplyvom

  1. Plošné zníženie úhrady u všetkých kategorizovaných liekov na základe definovaných kritérii – napr. s medziročným nárastom nad 5% (MAT Q2.2016 za liečivo) zníženie úhrad vo výške minimálne 5%
  2. Zjednotenie DPH na 10% pri všetkých kategorizovaných zdravotníckych pomôckach.
  3. Vyradenie zdravotníckych pomôcok zo zoznamu, ktoré majú primárny účel sociálny a nie zdravotnícky (napr. postele, plienky, zdravotnícke pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu
  4.  a tak ďalej až po bod 17.

Ako by sa tu niekto chcel zahrať na tvorcu zdravotných politík.

Všetko sú to opatrenia, ktoré síce navrhuje VšZP, ale ich realizácia je ďaleko ďaleko za hranicou kompetencii akejkoľvek zdravotnej poisťovne.  Aj keby som prihliadol na to, že je to štátna, že má vysoký podiel na trhu, stále je to len a len poisťovňa s jasne definovaným miestom v štruktúre hráčov zdravotníctva.

Leda že…

Leda že by tie opatrenia napísal niekto, kto si vo chvíli slohového cvičenia neuvedomil, že to píše  v mene VšZP.

Sú tam dokonca body, ktoré vyžadujú zásah do zákonov. Teda VšZP očakáva, že Parlament zasadne a pre jej ozdravenie niečo urobí.

Leda že…

Leda že… No naozaj neviem, čo si mám myslieť o bode 7. Plošné zníženie DPH na kategorizované lieky z 10% na 0%. To je na úrovni zdravotnej poisťovne už čistá sci-fi. Leda že by som prehliadol, že VšZP získala zákonodarnú iniciatívu.  😉

Keď poisťovňa vystaví účet ministrovi

No a potom tu máme opačné garde. Keď poisťovňa chce obísť kategorizáciu liekov, lebo si myslí (je si vedomá), že formou centrálnych nákupov liekov vie získať lepšiu cenu pre objem svojich poistencov, ako „dojednala“ kategorizačná komisia ministerstva pre celú republiku.

VšZP v tom ozdravnom pláne  sebavedomo tvrdila v decembri 2016, že do konca februára 2017 vyhlási toľko verejných obstarávaní, že do konca konca roka 2017 ušetrí 11,5 milióna eur. (opatrenie č. B.3)

Aby sme to dobre chápali – Ak sú úspory v jednotkách percent, tak VšZP centrálne musí nakúpiť lieky za stovky miliónov až jednotky miliárd eur.  A to všetko  za ceny lepšie, ako dojednala kategorizačná komisia.  To nie je dobrá vizitka pre kategorizačnú komisiu.

Podrobnejšie o centrálnych nákupoch som písal v článku: Centrálne nákupy liekov – snaha vyhnúť sa transparentnej regulácii?

Suma sumárum

Skúste si predstaviť, že všetky tie opatrenia sa aj skutočne zrealizujú.  Vrátane tých opatrení s externým vplyvom. Oni tie opatrenia nie sú úplne blbé. Akurát sú zasadené do divného kontextu (napr. centrálny nákup liekov), prezentuje ich divná inštitúcia (zmeny DPH) prípade im chýbajú 2-3 sestričky do páru aby v komplexe dávali zmysel (revízna činnosť, sociálny rozmer zdravotnej starostlivosti) .

Skúste si teraz predstaviť, koľko euráčov sa zbytočne minulo, aj keď je tu jasný personálny potenciál na odhalenie, ako a kde by sa malo zbytočne nemíňať.

Skúste si teraz predstaviť, koľko euráčov sa zbytočne minulo za skoro 10 rokov vlády režimu Róberta Fica.  Euráčov, za ktoré sa nenakúpila zdravotná starostlivosť ale… (Nie som poslanec, nemám výrokovú imunitu a až taký disident nie som. Takže dokončenie vety nechám na vás v komentároch alebo kolegom v tíme SaS pre zdravotníctvo čo sú poslancami.)

 

Share Button

VšZP naplánovala ozdravnú sabotáž solidárneho poistného systému

Vyradenie inkontinenčných pomôcok je absolútnym nepochopením solidárneho systému. A na dôvažok, čo je možno ešte horšie, nepochopením elementárnych zdravotníckych postupov.

Pacient ktorý lečí denno-denne je najslabšou časťou našej spoločnosti. Sme v 21. storočí a je našou absolútnou ľudskou povinnosťou takémuto človeku pomáhať. Tým, že sa spoločne, formou solidárneho poistenia, skladáme na pomôcky, ktoré zásadným spôsobom humanizujú a uľahčujú často posledné etapy ľudského života, týmto sa spoločne podieľame na lepšej spoločnosti.

Podieľame sa na ľudskosti. Každý jeden z nás.

Pomáhame navyše aj príbuzným či profesionálom, ktorí sa bezprostrdne o denno-denne ležiaceho pacienta starajú. Uľahčujeme každodenné problémy nie len chorému, ale aj vysoko produktívnym príbuzným. Spoločne, celá slovenská spoločnosť formou solidarity.

VšZP po tom, ako účtovnými harakiri a zmluvami s tetami Ankami, kadejakými Kockami a Hranolmi… Po tom, ako sa nikto absolútne nezaujíma o maržu na špeciálny materiál… Po tom, ako sa roky nezaujíma o individuálne zmluvy z vybranými poskytovateľmi…

Po tom všetkom navrhne VšZP ako ozdravný plán prestať hradiť zo solidárneho poistenia inkontinenčné pomôcky.

Odborný aspekt

Ležiaci pacient je dlhodobý pacient. Je to stabilný stav. Je to chornický pacient. Príčina stavu je viac menej nemenná, primárna choroba, ktorá ho pripútala na lôžko sa stala súčasťou života.

Preležaniny sú hlúpa a zbytočná vec! Nie sú vyvolané ani primárnym ochorením. Nie sú ani ďalším štádiom. Sú, až na zriedkavé výnimky,  totálne absurdným zlyhaním starostlivosti.

Navyše –  preležaniny sú akútne ochorenie. Sú život ohrozujúce. Preto sa musia riešiť akútnymi prostriedkami. Všetky prostriedky liečby akútnych ochorení a stavov sú samozrejme súčasť plnej úhrady zo solidárneho zdravotného poistenia.  Pre našu spoločnosť sú to plne hradené prioritné choroby.

V prípade liečenia akútnych stavov sú samozrejme už všetky lieky, pomôcky, zdravotný materiál plne hradený zo zdravotného poistenia.

Tak čo tu chce VšZP šetriť? Na dvoch plienkach ušetrí a potom bude platiť 10-dňovú plnú palbu lekár, sestra 2-3 ošetrovateľky, špeciálny obväzový a masťový materiál?

Alebo si niekto vo VšZP myslí, že je dobré nechať nášho suseda, nášho spoluobčana ležať v sračkách až kým mu kyselina močová nezožerie kožu?

Už len jednou vetou

Ďalšie medializované body vraj ozdravného plánu už okomentujem len jednou vetou.

Možnosť nemusieť uzavrieť zmluvu s akoukoľvek lekárňou absolútne nič nerieši.  Keď sa do reťaze pacient-choroba-diagnóza-lekár-recept-lekáreň-úhrada poisťovne dostane lekáreň, je už dávno o nákladoch pre VšZP rozhodnuté. Lekár vystavil recept.  Lekárne nie sú zdrojom nákladov, keby ich bolo aj 1000000 alebo len 4 na celom Slovensku.  [disclaimer – autor tohto textu je lekárnik]

Ošetrovateľstvo rieši problémy prostredníctvom najlacnejších prostriedkov v danom segmente. Nie drahý lekár a ale lacnejšia sestra.  Nie vybavená nemocnica, ale domáce amatérske prostredie.

Dietetické potraviny sú predchádzaním prechodu chronických stavov do akútnych zlyhaní orgánov.  Udržujú pacienta vo vysokej produktivite pre spoločnosť.

Zníženie prirážok v liekovom reťazci je samozrejme prvý nápad, lebo je to jediná prirážka v medicíne, ktorá existuje zákonom ukotnevá. Štát absolútne nenastavil reguláciu cien špeciálneho zdravotného materiálu a nastavenie marže na výkony by bolo v rozpore s „paškovinami“. Za 10 rokov režimu Róberta Fica.

Záver ako prvý imperatív

VšZP je tou poisťovňou, ktorá v systéme pluralitného zdravotného poistenia vždy musí existovať. Je to štátna poisťovňa, ktorá okrem iných úloh má plniť úlohou záchrannej poistky. Keď iné – súkromné – poisťovne svojim debilným hospodárením skrachujú, vtedy má zabezpečiť, aby na prechodnú dobu pokryla solidárnu starostlivosť za občanov, ktorých zradila hlúpo hospodáriaca súkromná poisťovňa.

Dnes sme svedkami, že VšZP robí všetko preto, aby ju v septembri opustilo čo najviac poistencov a títo prešli do Unionu alebo Dôvery.

Pamätáte si na vlhký sen Róberta Fica o jednej štátnej zdravotnej poisťovni?

Share Button

Poslancov Smeru očarila súkromná škola v Dubnici. Študovali za učiteľov, aby mali tituly – Denník N

Na Dubnickom technologickom inštitúte začali študovať ešte v roku 2006. „V strane panoval názor, nech si ľudia spravia vysoké školy, aby aj na predvolebnej kandidátke boli s titulmi a lepšie to vyzeralo,“ spomínal pre Denník N jeden z vysoko postavených členov Smeru pod zárukou anonymity. V nasledujúcich rokoch vychádzalo najavo, za akých pochybných okolností získala titul JUDr. krajská predsedníčka Smeru v Trnave Renáta Zmajkovičová, či podrobnosti o plagiátorstve Kubánka. Dopustil sa ho na súkromnom Bankovním institute, až po ňom dokončil dubnický inštitút.

Zdroj: Poslancov Smeru očarila súkromná škola v Dubnici. Študovali za učiteľov, aby mali tituly – Denník N

Share Button