VšZP od utorka 28. 2. nebude plniť ozdravný plán?

Ozdravný plán VšZP má dátum vytvorenia „december 2016“. Nie je to len tak hocijaký „plán“. Je to zákonom vyžadovaný dokument.

Je 28. februára 2017 a po asi 10 dňoch verejného prepierania minister Drucker vyhlási o dokumente platnom od decembra 2016:

„Dementovali sme jasne informácie o obmedzení zdravotnej starostlivosti. Takéto návrhy by cezo mňa neprešli,“ povedal Drucker.

Dokument sa volá „Ozdravný plán VšZP“, napísala ho VšZP, Úrad pre dohľad  ho poskytol ako svoj dokument na infožiadosť neziskovke INEKO.  Ani VšZP ani Ministerstvo ho poskytnúť nechcelo a na priamu infožiadosť odmietlo.

A predseda vlády Slovenskej republiky povie: “

„Pohrali ste sa s testovanými, pohrali ste sa so seniormi,“ povedal premiér Robert Fico po stretnutí s ministrom zdravotníctva. Informovanie o obmedzení preplácania liekov pre isté skupiny ľudí môže byť podľa neho hra súkromných zdravotných poisťovní. Zdroj: „Pohrali ste sa s testovanými, pohrali ste sa so seniormi,“… – Denník N

Koniec srandy, na rad prichádza zákon.

„Ministrovi som naznačil, že to nie je v súlade s programovým vyhlásením vlády,“ dodal Fico.

VšZP je v strate a jej účtovné podklady odovzdané Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ukladali Úradu vyžadovať od VšZP dokument – „Ozdravný plán“. VšZP takýto dokument vypracovala a jedna časť povinností tak bola splnená. Až do utorka.

Po utorkovom stretnutí ministra zdravotníctva a predsedu vlády je tento dokument z decembra 2016 roztrhaný ako bájne faktúry za elektrinu.

Kedy vyhlási Úrad pre dohľad na VšZP nútenú správu ako dôsledok toho, že VšZP neplní predložený dokument, ba čo viac, nepredložila Ozdravný plán? Veď sám najvyšší premiér ho rozcupoval.

A navyše: On ten dokument, čo ho INEKO naveľa-naveľa vyžobrali od Úradu pre dohľad, má  totiž nad nadpisom slovo NÁVRH. 

Keď minister povie, na čo má kompetencie

Aj obsahovo je ten návrh ozdravného plánu akýsi podivuhodný.

Na Slovensku je kategorizačný zoznam liekov v kompetencii Ministerstva zdravotníctva. Ono rozhoduje o úhradách a maximálnych cenách.  Minister Drucker ho skutočne vydáva. Takže keď on povie, že „Dementovali sme jasne informácie o obmedzení zdravotnej starostlivosti. Takéto návrhy by cezo mňa neprešli“, tak vie čo hovorí.

Príloha č. 7 ozdravného plánu: Prehľad navrhovaných úsporných opatrení s externým vplyvom

  1. Plošné zníženie úhrady u všetkých kategorizovaných liekov na základe definovaných kritérii – napr. s medziročným nárastom nad 5% (MAT Q2.2016 za liečivo) zníženie úhrad vo výške minimálne 5%
  2. Zjednotenie DPH na 10% pri všetkých kategorizovaných zdravotníckych pomôckach.
  3. Vyradenie zdravotníckych pomôcok zo zoznamu, ktoré majú primárny účel sociálny a nie zdravotnícky (napr. postele, plienky, zdravotnícke pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu
  4.  a tak ďalej až po bod 17.

Ako by sa tu niekto chcel zahrať na tvorcu zdravotných politík.

Všetko sú to opatrenia, ktoré síce navrhuje VšZP, ale ich realizácia je ďaleko ďaleko za hranicou kompetencii akejkoľvek zdravotnej poisťovne.  Aj keby som prihliadol na to, že je to štátna, že má vysoký podiel na trhu, stále je to len a len poisťovňa s jasne definovaným miestom v štruktúre hráčov zdravotníctva.

Leda že…

Leda že by tie opatrenia napísal niekto, kto si vo chvíli slohového cvičenia neuvedomil, že to píše  v mene VšZP.

Sú tam dokonca body, ktoré vyžadujú zásah do zákonov. Teda VšZP očakáva, že Parlament zasadne a pre jej ozdravenie niečo urobí.

Leda že…

Leda že… No naozaj neviem, čo si mám myslieť o bode 7. Plošné zníženie DPH na kategorizované lieky z 10% na 0%. To je na úrovni zdravotnej poisťovne už čistá sci-fi. Leda že by som prehliadol, že VšZP získala zákonodarnú iniciatívu.  😉

Keď poisťovňa vystaví účet ministrovi

No a potom tu máme opačné garde. Keď poisťovňa chce obísť kategorizáciu liekov, lebo si myslí (je si vedomá), že formou centrálnych nákupov liekov vie získať lepšiu cenu pre objem svojich poistencov, ako „dojednala“ kategorizačná komisia ministerstva pre celú republiku.

VšZP v tom ozdravnom pláne  sebavedomo tvrdila v decembri 2016, že do konca februára 2017 vyhlási toľko verejných obstarávaní, že do konca konca roka 2017 ušetrí 11,5 milióna eur. (opatrenie č. B.3)

Aby sme to dobre chápali – Ak sú úspory v jednotkách percent, tak VšZP centrálne musí nakúpiť lieky za stovky miliónov až jednotky miliárd eur.  A to všetko  za ceny lepšie, ako dojednala kategorizačná komisia.  To nie je dobrá vizitka pre kategorizačnú komisiu.

Podrobnejšie o centrálnych nákupoch som písal v článku: Centrálne nákupy liekov – snaha vyhnúť sa transparentnej regulácii?

Suma sumárum

Skúste si predstaviť, že všetky tie opatrenia sa aj skutočne zrealizujú.  Vrátane tých opatrení s externým vplyvom. Oni tie opatrenia nie sú úplne blbé. Akurát sú zasadené do divného kontextu (napr. centrálny nákup liekov), prezentuje ich divná inštitúcia (zmeny DPH) prípade im chýbajú 2-3 sestričky do páru aby v komplexe dávali zmysel (revízna činnosť, sociálny rozmer zdravotnej starostlivosti) .

Skúste si teraz predstaviť, koľko euráčov sa zbytočne minulo, aj keď je tu jasný personálny potenciál na odhalenie, ako a kde by sa malo zbytočne nemíňať.

Skúste si teraz predstaviť, koľko euráčov sa zbytočne minulo za skoro 10 rokov vlády režimu Róberta Fica.  Euráčov, za ktoré sa nenakúpila zdravotná starostlivosť ale… (Nie som poslanec, nemám výrokovú imunitu a až taký disident nie som. Takže dokončenie vety nechám na vás v komentároch alebo kolegom v tíme SaS pre zdravotníctvo čo sú poslancami.)

 

Share Button