Archívy značky: SaS

Vyriešenie technikálii zdravotného poistenia pre odídencov z Ukrajiny, ktorým sme doteraz nedali zdravotné poistenie

Nie, Ukrajinci, ktorí dostanú štatút „odídenec“ a „dočasné útočisko“ na území Slovenska nemajú žiadne zdravotné poistenie. Nie, naozaj nie, ani keby to mamička povedal.

Majú uhrádzanú, v špeciálnom režime cez ministerstvo vnútra, zdravotnú starostlivosť v rozsahu neodkladnej zdravotnej starostlivosti:

To ten § 22 odsek 5 zákona o azyle, na ktorý sa odkazuje nariadenie vlády, citujem:

Za žiadateľa, ktorý nie je verejne zdravotne poistený,11ac) uhrádza neodkladnú zdravotnú starostlivosť ministerstvo; v prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak sa na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu žiadateľa zistia osobitné potreby na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ministerstvo uhradí aj poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zabezpečí vhodnú zdravotnú starostlivosť maloletým žiadateľom o udelenie azylu, ktorí sú obeťami zneužívania, zanedbávania, vykorisťovania, mučenia alebo krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo ktorí trpeli na následky ozbrojeného konfliktu. Ministerstvo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa tohto odseku vydá žiadateľovi doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Neodkladná je jasne definovaná v zákone 576/2004 o zdravotnej starostlivosti:

Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie.

Plus pôrod a plus nákazlivé choroby. Bodka hotovo.

Žiadne chronické lieky v čase kedy nehrozí náhla život ohrozujúca zmena, žiaden „soplíček“, žiadne poriadne liečenie a následný dohľad. Leda ako „osobitný zreteľ“. O novorodencovi ani nehovorím (po pôrode je to samostatný človek).

Takže fakt nie, ak sa nezamestnajú, tak nemajú zdravotné poistenie.

A bacha! Trikrát bacha! Ešte raz bacha! V prípade práce na dohodu aj potom je to samá šlamastika s preukazovaním, že sú zdravotne poistený. Verte mi, ktokoľvek, kto nemá na Slovensku trvalý pobyt a pracuje na dohodu, zažíva peklo so zdravotným poistením. Nie len občania EU, ale každý, teda teraz aj Ukrajinci.

Ambulantní poskytovatelia (lekári) aj verejné lekárne sú v šialenom postavení, kedy sa hrá o „osobitný zreteľ“, aby im boli uhradené materiál, lieky a výkony.

Nemocnice, ich urgenty a záchranky sú v pohode, lebo tam sa to na „neodkladnú“ vždy nejako navlečie alebo neodkladnou proste je.

Áno, ambulantní poskytovatelia, vrátane lekární, dostali od VšZP (sic!) akýsi panflet, ktorý ich nabáda asi 8x porušiť platný zákon o lieku, zákon o úhradách liekov, aby sa odídenec dostal k liekom na… ale len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť a aby im tie lieky ministerstvo vnútra cez VšZP (wtf?!?) zaplatilo.

Jeden za všetky – pri expedícii liekov pre pre odídencov sa vraj nemá vystavovať preskripčný záznam, ale len papierový recept. A pri expedícii liekov pacientov sa nemá vystavovať elektronický dispenzačný záznam. To je v priamom rozpore s ustanovením zákona o lieku, ktorý vyžaduje povinne pri každej expedícii liekov pacientovi vytvoriť dispenzačný záznam.

Nie, priatelia, eZdravie nie je webka skautského oddielu. Fakt nie, ani keby to minister povedal a riaditeľ NCZI preložil do 4 svetových jazykov a zhypnotizoval vás.

Zdravotné poistenie je presne definovaný právny stav v zmysle zákona 580/2004 a nároky z neho vyplývajúce. „Odídenci“ nie sú predmetom zdravotného poistenia. Nie sú ani vymenovaný ako „poistenci štátu“ ani v špeciálnom § 9h.

Preto som navrhol našim zástupcom v parlamente za SaS text pozmeňovacieho návrhu. Je možné ho schváliť už na najbližšom rokovaní Výboru NR SR pre zdravotníctvo, alebo v pléne NR SR ako súčasť novely súvisiaceho zákona 480/2002 o azyle tlač 827, ktorá je v druhom čítaní s prerokovaním vo výboroch do 14.3. Prípadne ako súčasť inej novely, vecne súvisiaceho zákona, ktorá bude v 2. a 3. čítaní na najbližšej schôdzi NR SR, teda tesne pred schválením. (Všetko dávno podané interne, tento šlánok, to je len taký folklór.)

Samotné nariadenie vlády, rovnako ako všetky vyjadrenia zástupcov koaličných strán hovoria o tom, že odídenci z Ukrajiny, ktorí chcú ostať na území Slovenska, majú mať prístup k zdravotnej starostlivosti. Tak je to samozrejme správne. Tak im ho dajme aj de jure, aj de facto, nie len deklaratívne a skutek utek do Aše. Lebo nestačí, že „veď to zaplatí MV SR“. Ono to musí byť aj primerane dostupné pacientom a primerane byrokraticky pohodlné poskytovateľom.

Riziko súčasného stavu? Občania druhej kategórie, neliečenie chronických chorôb, nepokrytie chronickej liečby, zhoršenie stavu a zbytočné vyťaženie urgentov a záchraniek. Lebo na Slovensku (a v EU) fakt nikto neostane bez pomoci, vždy je tu urgent a záchranka, kde najprv liečia a až potom, keď zdvihnú hlavu od pacienta, sa pýtajú, kto a ako to zaplatí. Naopak, kdesi v Krupine (nič proti Krupine), je kopu času overiť si, na čo skutočne pacient má a na čo nemá nárok. Už len z podstaty, že nie je na urgente, tam začína pochybnosť či je to neodkladné.

Áno, už to mohlo byť v rámci akútne prijatého zákona 55/2022 o opatreniach v súvislosti s vojnou na Ukrajine vyriešené. Stačilo sa opýtať a konzultovať so straníckymi odborníkmi. Nestalo sa, tak ten zákon na zdravotné poistenie nemyslel. Proste nemyslel.

Odídenci z Ukrajiny budú roztrúsení po celom území Slovenska. No využité sú paragrafy, ktoré riešia utečencov zavretých v azylovom centre, ktorý chodia von len na priepustku. Tam sa prístup k zdravotnej starostlivosti rieši úplne inak, ako kdesi v Krupine (nič proti Krupine).

Pritom, ako píšem v odôvodnení k môjmu návrhu úpravy zákona, náklady na úhradu zdravotnej starostlivosti fakt nepôjdu na úkor slovenských poistencov. Navyše je to navrhnuté tak, že sa dajú tieto náklady zdielať v rámci rozpočtov EU a samotné zúradovanie je plne v súlade s existujúcimi už dávno používanými postupmi na strane poskytovateľov aj kdesi v Krupine (nič proti Krupine).

Jo a ešte ten môj návrhu: Pozmeňujúci návrh, na zmenu zákona 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (Google dokumenty)

Nabudúce niečo o covid-19 a utečencoch. Nie pandémia covid-19 fakt neskončila, aj dnes máme v nemocniciach viac ako 2500 ťažko chorých na covid, denne stále umiera 20-30 ľudí a v Nemecku zas narástla incidencia oproti minulému týždňu.

Share Button

Sila SaS v politických riešeniach je dobrou ponukou aj pre reštart na MZ

Strana s 6,5% dala dole smrteľne nebezpečného ministra zdravotníctva a premiéra neschopného osobnostne viesť vládu. Fakt málo?

Voči 25% volebnej podpore OĽaNO!

Už 12.3. sme jasne povedali, čo chceme a podporili to slovami. Neverili nám, verili sebe. Stále ten vami zaznávaný Sulík stále rokoval, stále sa snažil celý tím dosiahnuť v čo veríme aj ako strana SaS. Neverili nám, verili sebe. Tak začali naši napĺňať slová činmi a odstupovať, stále neverili. Tak naplnili slová činmi ďalší ministri SaS. Pochopili. A navrhli kompromis.

O 22:01 volebného dňa je vždy zvolených 150 členov do Národnej rady. Aj keby prišiel jeden jediný volič, vždy bude zvolených 150 zástupcov 5,4 milióna občanov tejto krajiny. Z toho, čo sa ponúka, tými, čo prídu voliť. Tak funguje demokracia.

Nechcete tam Sulíka, je tam 149 iných pravicových liberálov na krúžkovanie. Nechcete Matoviča&co, je tam 4-5 iných relevantných strán. Tak funguje demokracia.

Ani ja neskáčem nadšením s výsledku rokovaní.

Počas celej tlačovky nezaznelo 4-koalícia. Nezaznelo ani raz „na pôvodnej koaličnej zmluve“.

Obsah tlačovky považujem za demagogický, urážlivý k nám katolíkom a urážlivý k nekresťanským náboženstvám. A rovnako urážlivý k zdravému rozumu. Celé to bolo jedno krepé marketingové divadlo a bohapustá propaganda bez obsahu. Rovnako ako sebounapísaný list 15 poslancov, rovnako ako krepí sebamarketing pri oznamovaní odchodu Krajčiho.

Nevidím dôvod, prečo by sme mali podporovať návrh koaličného partnera, že oni chcú, aby sa ministrom financií stal človek bez vysokoškolského vzdelania a vôbec, bez ekonomického vzdelania či bez dlhodobej praxe v riadení finančnej politiky. Čistá trafika.

Nie, nevidím žiadne praktický dôvod. Kolegovia v strane si myslia, že ten dôvod je. Mnou volené šéfstvo strany sa dohodlo, že budeme podporovať Hegerom nominovanú vládu. Budem aj ja. To je stranícka politika v každej fungujúcej demokratickej politickej strane. Môžete napísať otvorený list a minister padne, lebo sa za váš názor, či k nemu pridajú ostatní. Môžete vyjadriť svoj názor a keď v demokratickej diskusii zvíťazí iný, lepší, môžete ho so vztýčenou hlavou prevziať. Za svoj. Taká je demokracia.

Strana s 6,5% dala dole ministra zdravotníctva a premiéra. Fakt málo? Voči 25% volebnej podpore OĽaNO? Stranu SaS s 6,5% odnes berie každý v OĽaNO vážnejšie ako kedykoľvek doteraz, lebo vie presadiť to, čo je v záujme občanom. Ak chcete viac, treba voliť, treba robiť politiku.

SaS vie presadiť umravnenie fungovania zdravotníctva

Od zajtra budeme mať nadstraníckeho, apolitického, ministra zdravotníctva. Suchoty v kádroch OĽaNO sa prejavili aj tu naplno. A povedal by som, že dobre to je. Predstava ďalšieho markeťáka v kresle ministra zdravotníctva je pre mňa nepredstaviteľná.

Zdravotnícky tím SaS vie ponúknuť hotové, nachystané riešenia. K nim viac či menej internej vnútrokoaličnej diskusie nad nimi a do leta môžeme mať v koalícii na stole jednu peknú komplexnú postcovidovú evolúciu zdravotníctva. Nie, reformu nateraz naozaj nepotrebujeme. Potrebujeme ustálenie, upokojenie v sektore. Naozaj stačí umravniť a vyčistiť systém.

Vrátane absolútneho reštartu liekovej politiky. Tá potrebuje jednoducho návrat pred rok 2018 a z tohoto východiskového bodu začať čistiť procesy úhradového systému liekov. Sekcia farmácie je aktuálne v totálnom rozklade, z rôznych strán padajú akési podivné nekonzistentné sebaodmeňujúce návrhy. Preto je naozaj rozumné vrátiť sa z tejto slepej uličky, do ktorej zaviedol liekovú politiku Krajči na jej začiatok. A tam začať.

To isté len v bledomodrom platí pre druhú moju expertíznu oblasť – elektronizáciu zdravotníctva. To, čo nastváralo prechodné vedenie NCZI si zaslúži len pozametať a smer koš do zabudnutia.

Nečlen OĽaNO, neposlanec OĽaNO, neprogram OĽaNO je dobrým východiskom pre naozaj koaličnú spoluprácu všetkých koaličných partnerov na MZ. Uvidíme, akou cestou sa generál bude chcieť vydať.

Share Button

Táto vláda musí byť skutočne spolupracujúcou vládou pre Slovensko

Ľudia sú lační, priam vyprahnutí a túžia po dúšku povzbudivého slova. A od Matoviča dostávajú len nezmyselný slovný guláš. Opatrenie stíha opatrenie, nedokážu sa v tom orientovať, cítia obavu, že stratia krok so zmenami a nejaké gumové hovädo ich bude na ulici popoťahovbať, že nedodržali nejaké dve sekundy platné pravidlo.

Nie, nemôžeme sa, my členovia SaS, my politici tejto vládnej koalície čudovať, že sa tak občania cítia. Nejako to zariadime, nejako to nakoniec dopadne, rýchlokvasené nápady sa utrasú, spiaca panna na MZ nakoniec nejaký ten pokyn vydá alebo ho zastúpi Naď či Mikas.

Takto však riadenie štátu nemôže fungovať. A my sme súčasťou tohto štýlu riadenia životov 5,5 milióna ľudí.

Priatelia spoluobčania, aj my politici v SaS toho máme plné brejle. Pot nám steká z čela, že ho nestíhame utierať, pri každodennom čítaní, čo je nového na Matovičovom facebooku. Rovnako nás to štve.

Áno, najľahšie je povedať, že veď občania si vybrali z 25% Matoviča a nám dali za naše najlepšie riešenia pre Slovensko 6,22%. Tak nech si to rovnako užívajú aj občania, veď so slobodnou voľbou prichádza vždy aj zodpovednosť. My si budeme bačovať na školstve, zamini a hospodárstve, prestrihneme nejakú tú pásku, liberalizujeme nejaké tie učebné osnovy a o pol piatej fajront, pôjdeme si zabehať od Tatier k Dunaju.

Nie! Najľahšie a najrýchlejšie riešenia stoja vždy za starú bačkoru. Výsledkom tohto pštrosieho postoja je tisícová účasť Obyčajných ľudí, tej základne, tých hlavných voličov Obyčajných ľudí. Títo ľudia sú smädní, hladní, biedia na vyprahnutej púšti a potom sú ochotní počúvať aj neonacistov aj kovaných komunistov. Oni ich počúvajú, lebo sú jediní, ktorí im ponúkajú nádej na pohár chladnej sviežej vody.

Áno, my politici SaS vieme, že za tým marketingom náckov, komunistov a smeráckych mafiánov je otrávená tekutina plná nenávisti, zabíjania, prenasledovania, likvidovania kariér a zbíjania majetku. Možno to vedia ja aj tí občania, čo sa na 17. novembra zúčastnili tej demonštrácie. Len podľahli marketingu. Podivným slovám, ktoré sa nezhodujú s obsahom.

Rovnakému marketingu, ktorý na občanov tejto krajiny vychŕlil Igor Matovič v podobe jedného videjka a debilnej ankety.

„Taký on proste je.“ – najvražednejšia veta v ústach politika vládnej koalície OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí. Sú to 4 slová absolútnej rezignácie.

„Aspoň tá SaS je jediná normálna v tej koalícii.“ – nádejné ale smutné slová našich rozrastajúcich sa voličov. V tej vete je totiž aj obžaloba, že si necháme na sebe drevo píliť, veď účel bol dosiahnutí. Ešte tie reštaurácie a bude do komplet.

O 4 roky príde reštavrácia

Koalícia demokratických strán je dnes jediná nádej pre Slovensko. Nie sme v luxusnom stave, keď medzi sebou súperia ľavicové a pravicové ideje. Nie sme v luxusnom stave, keď medzi sebou súperia liberálne a konzervatívne prúdy.

Veď si len všimnite – aby sa objavilo súperenie liberálov s konzervatívcami o vízie kam má smerovať táto krajina, museli to zariadiť strany spoločnej vládnej koalície samé.

Politická mapa Slovenska dnes obsahuje buď strany demokratickej vládnej koalície, alebo politické strany, ktoré nesmú v demokratickom ústavnom systéme existovať. Podnikateľské partie s hlasom podobných Ficovi, vyšumené podnikateľské partie pred bránami leopoldovskej veznice alebo totalitné neonacistické či komunistické karikatúry politikov.

Či chceme alebo nie, očistné úlohy demokratickej opozície musí na seba prevziať sama vládna koalícia. Nikto to za nás neurobí. My musíme robiť sami sebe korekčné mechanizmy demokracie. My, členovia vládnej koalície musíme byť tou alternatívou, ktorú vypočujú aj oponenti našej vlastnej vládnej koalície.

My, členovia vládnej koalície, musíme ad hoc, pri každom novom riešení, ponúkať riešenia, ktoré zahasia túžbu po pramenitej vode aj našim vlastným opozičným voličom. Ak to neurobíme, ak sa na nich vykašleme, ak ich vyženieme do pustého, prázdneho priestoru púšte bez ideí, bez vízii, napijú sa z prvého pohára, ktorý im bude ponúknutí.

Áno, je to šialené úloha, no takto sú dnes rozdané karty na politickej mape Slovenska. My sami musíme vyčistiť ten augiášov chliev, ktorý zaplňuje to, čo by v demokratickej krajine nebolo súčasťou parlamentarizmu, ale leopoldovskej väznice. My musíme ponúknuť zdravú a sviežu vodu demokratickej alternatívy k samím sebe.

Tieto 4 roky musia skončiť nulovým politickým ziskom pre dnešnú opozíciu. Nulou pre náckov, nulou pre hlasy podobné Ficovi či už pravé alebo neprave. Nulou pre komunistické reminiscencie či bláznov na jedno použitie.

Vykročili sme zle!

Prvým signálom je 20% pre hlas podobný Ficovi. Pre stranu bez ideje, bez vízie pre túto krajinu. S jedinou víziou: Zobchodovať sa oligarchom a zachrániť sa v teple štátneho rozpočtu.

Druhým signálom je ten zástup žízniacich po demokratickej opozícii voči vláde.

Jedinou cestou k tomuto cieľu je, že naša spoločná vláda, bude vládou národnej jednoty. Igor Matovič, či chce alebo nie, musí pochopiť, že sa delí rovným dielom o moc so všetkými svojimi partnermi. Igor Matovič musí pochopiť, že vďaka jeho spôsobu budovania OĽaNO nemá on sám, ani tá politická schránka OĽaNO na to, aby riadil túto krajinu. Nemá na to odborne, personálne, ani osobnostne.

Táto vláda nemôže byť vládou Igora Matoviča ani Richarda Sulíka či Kollára (z mnohých toho mena) ani žiadnej politickej strany vládnej koalície. Táto vláda musí byť skutočne spolupracujúcou vládou pre Slovensko.

Slovensko nemá obvyklé, priemerné politické prostredie. O pol roka začne veľká očkovacia akcia. O trištvrte roka sa budeme musieť pozrieť do hlbokej studne ekonomiky Slovenska a verte mi, hladina bude prekliato nízko. O 1100 dní sa budeme musieť pozrieť do zrkadla politickej situácie a verte mi, nik z vás si nepraje viac ako ja, aby v tom zrkadle nesmrdelo ani len jedno percento pre režim Róberta Fica, neonacistov a kadejakých jednorázových hrdinov.

Dávno pradávno (tak okolo roku 2008) som napísal, že prvá vláda po Ficovi nebude ani ľavicová, ani pravicová, ani liberálna ani konzervatívna. Napísal som, že

Čokoľvek, čo sa podarí vykonať v prvých dvoch rokoch novej pravicovej vlády, nebude ani liberálne, ani konzervatívne a nebude to ani uspokojivé. Bude to prvá iterácia k normálnosti. Bude potrebné obnoviť úplné ekonomické základy kapitalizmu. Bude potrebné obnoviť úplné demokratické základy riadenia spoločnosti. Rovnako sa budú obnovovať základy slobody a základy solidarity.

Tých pár tisíc obyčajných ľudí, obyčajných ľudí Igora Matoviča, ktorých on stihol za 6-7 mesiacov hodiť cez palubu, ktorí prišli na neonacistické, Smerácke a komunistické protesty, títo obyčajný smädní ľudia to dnes Igorovi Matovičovi povedali svojou prítomnosťou: Spolupracuj!

Mám vieru presne v to, v čo veril aj TGM: Nebáť sa a nekradnúť.

Mám vieru presne v to, v čo veril aj Gándhí: Keď robíte dobrú vec, ľudia sa odniekiaľ sami objavia a pridajú sa.

Share Button