Vyriešenie technikálii zdravotného poistenia pre odídencov z Ukrajiny, ktorým sme doteraz nedali zdravotné poistenie

Nie, Ukrajinci, ktorí dostanú štatút „odídenec“ a „dočasné útočisko“ na území Slovenska nemajú žiadne zdravotné poistenie. Nie, naozaj nie, ani keby to mamička povedal.

Majú uhrádzanú, v špeciálnom režime cez ministerstvo vnútra, zdravotnú starostlivosť v rozsahu neodkladnej zdravotnej starostlivosti:

To ten § 22 odsek 5 zákona o azyle, na ktorý sa odkazuje nariadenie vlády, citujem:

Za žiadateľa, ktorý nie je verejne zdravotne poistený,11ac) uhrádza neodkladnú zdravotnú starostlivosť ministerstvo; v prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak sa na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu žiadateľa zistia osobitné potreby na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ministerstvo uhradí aj poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zabezpečí vhodnú zdravotnú starostlivosť maloletým žiadateľom o udelenie azylu, ktorí sú obeťami zneužívania, zanedbávania, vykorisťovania, mučenia alebo krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo ktorí trpeli na následky ozbrojeného konfliktu. Ministerstvo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa tohto odseku vydá žiadateľovi doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Neodkladná je jasne definovaná v zákone 576/2004 o zdravotnej starostlivosti:

Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie.

Plus pôrod a plus nákazlivé choroby. Bodka hotovo.

Žiadne chronické lieky v čase kedy nehrozí náhla život ohrozujúca zmena, žiaden „soplíček“, žiadne poriadne liečenie a následný dohľad. Leda ako „osobitný zreteľ“. O novorodencovi ani nehovorím (po pôrode je to samostatný človek).

Takže fakt nie, ak sa nezamestnajú, tak nemajú zdravotné poistenie.

A bacha! Trikrát bacha! Ešte raz bacha! V prípade práce na dohodu aj potom je to samá šlamastika s preukazovaním, že sú zdravotne poistený. Verte mi, ktokoľvek, kto nemá na Slovensku trvalý pobyt a pracuje na dohodu, zažíva peklo so zdravotným poistením. Nie len občania EU, ale každý, teda teraz aj Ukrajinci.

Ambulantní poskytovatelia (lekári) aj verejné lekárne sú v šialenom postavení, kedy sa hrá o „osobitný zreteľ“, aby im boli uhradené materiál, lieky a výkony.

Nemocnice, ich urgenty a záchranky sú v pohode, lebo tam sa to na „neodkladnú“ vždy nejako navlečie alebo neodkladnou proste je.

Áno, ambulantní poskytovatelia, vrátane lekární, dostali od VšZP (sic!) akýsi panflet, ktorý ich nabáda asi 8x porušiť platný zákon o lieku, zákon o úhradách liekov, aby sa odídenec dostal k liekom na… ale len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť a aby im tie lieky ministerstvo vnútra cez VšZP (wtf?!?) zaplatilo.

Jeden za všetky – pri expedícii liekov pre pre odídencov sa vraj nemá vystavovať preskripčný záznam, ale len papierový recept. A pri expedícii liekov pacientov sa nemá vystavovať elektronický dispenzačný záznam. To je v priamom rozpore s ustanovením zákona o lieku, ktorý vyžaduje povinne pri každej expedícii liekov pacientovi vytvoriť dispenzačný záznam.

Nie, priatelia, eZdravie nie je webka skautského oddielu. Fakt nie, ani keby to minister povedal a riaditeľ NCZI preložil do 4 svetových jazykov a zhypnotizoval vás.

Zdravotné poistenie je presne definovaný právny stav v zmysle zákona 580/2004 a nároky z neho vyplývajúce. „Odídenci“ nie sú predmetom zdravotného poistenia. Nie sú ani vymenovaný ako „poistenci štátu“ ani v špeciálnom § 9h.

Preto som navrhol našim zástupcom v parlamente za SaS text pozmeňovacieho návrhu. Je možné ho schváliť už na najbližšom rokovaní Výboru NR SR pre zdravotníctvo, alebo v pléne NR SR ako súčasť novely súvisiaceho zákona 480/2002 o azyle tlač 827, ktorá je v druhom čítaní s prerokovaním vo výboroch do 14.3. Prípadne ako súčasť inej novely, vecne súvisiaceho zákona, ktorá bude v 2. a 3. čítaní na najbližšej schôdzi NR SR, teda tesne pred schválením. (Všetko dávno podané interne, tento šlánok, to je len taký folklór.)

Samotné nariadenie vlády, rovnako ako všetky vyjadrenia zástupcov koaličných strán hovoria o tom, že odídenci z Ukrajiny, ktorí chcú ostať na území Slovenska, majú mať prístup k zdravotnej starostlivosti. Tak je to samozrejme správne. Tak im ho dajme aj de jure, aj de facto, nie len deklaratívne a skutek utek do Aše. Lebo nestačí, že „veď to zaplatí MV SR“. Ono to musí byť aj primerane dostupné pacientom a primerane byrokraticky pohodlné poskytovateľom.

Riziko súčasného stavu? Občania druhej kategórie, neliečenie chronických chorôb, nepokrytie chronickej liečby, zhoršenie stavu a zbytočné vyťaženie urgentov a záchraniek. Lebo na Slovensku (a v EU) fakt nikto neostane bez pomoci, vždy je tu urgent a záchranka, kde najprv liečia a až potom, keď zdvihnú hlavu od pacienta, sa pýtajú, kto a ako to zaplatí. Naopak, kdesi v Krupine (nič proti Krupine), je kopu času overiť si, na čo skutočne pacient má a na čo nemá nárok. Už len z podstaty, že nie je na urgente, tam začína pochybnosť či je to neodkladné.

Áno, už to mohlo byť v rámci akútne prijatého zákona 55/2022 o opatreniach v súvislosti s vojnou na Ukrajine vyriešené. Stačilo sa opýtať a konzultovať so straníckymi odborníkmi. Nestalo sa, tak ten zákon na zdravotné poistenie nemyslel. Proste nemyslel.

Odídenci z Ukrajiny budú roztrúsení po celom území Slovenska. No využité sú paragrafy, ktoré riešia utečencov zavretých v azylovom centre, ktorý chodia von len na priepustku. Tam sa prístup k zdravotnej starostlivosti rieši úplne inak, ako kdesi v Krupine (nič proti Krupine).

Pritom, ako píšem v odôvodnení k môjmu návrhu úpravy zákona, náklady na úhradu zdravotnej starostlivosti fakt nepôjdu na úkor slovenských poistencov. Navyše je to navrhnuté tak, že sa dajú tieto náklady zdielať v rámci rozpočtov EU a samotné zúradovanie je plne v súlade s existujúcimi už dávno používanými postupmi na strane poskytovateľov aj kdesi v Krupine (nič proti Krupine).

Jo a ešte ten môj návrhu: Pozmeňujúci návrh, na zmenu zákona 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (Google dokumenty)

Nabudúce niečo o covid-19 a utečencoch. Nie pandémia covid-19 fakt neskončila, aj dnes máme v nemocniciach viac ako 2500 ťažko chorých na covid, denne stále umiera 20-30 ľudí a v Nemecku zas narástla incidencia oproti minulému týždňu.

Share Button