Archívy značky: poistenie

Vyriešenie technikálii zdravotného poistenia pre odídencov z Ukrajiny, ktorým sme doteraz nedali zdravotné poistenie

Nie, Ukrajinci, ktorí dostanú štatút „odídenec“ a „dočasné útočisko“ na území Slovenska nemajú žiadne zdravotné poistenie. Nie, naozaj nie, ani keby to mamička povedal.

Majú uhrádzanú, v špeciálnom režime cez ministerstvo vnútra, zdravotnú starostlivosť v rozsahu neodkladnej zdravotnej starostlivosti:

To ten § 22 odsek 5 zákona o azyle, na ktorý sa odkazuje nariadenie vlády, citujem:

Za žiadateľa, ktorý nie je verejne zdravotne poistený,11ac) uhrádza neodkladnú zdravotnú starostlivosť ministerstvo; v prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak sa na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu žiadateľa zistia osobitné potreby na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ministerstvo uhradí aj poskytnutie tejto zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zabezpečí vhodnú zdravotnú starostlivosť maloletým žiadateľom o udelenie azylu, ktorí sú obeťami zneužívania, zanedbávania, vykorisťovania, mučenia alebo krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo ktorí trpeli na následky ozbrojeného konfliktu. Ministerstvo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa tohto odseku vydá žiadateľovi doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Neodkladná je jasne definovaná v zákone 576/2004 o zdravotnej starostlivosti:

Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie.

Plus pôrod a plus nákazlivé choroby. Bodka hotovo.

Žiadne chronické lieky v čase kedy nehrozí náhla život ohrozujúca zmena, žiaden „soplíček“, žiadne poriadne liečenie a následný dohľad. Leda ako „osobitný zreteľ“. O novorodencovi ani nehovorím (po pôrode je to samostatný človek).

Takže fakt nie, ak sa nezamestnajú, tak nemajú zdravotné poistenie.

A bacha! Trikrát bacha! Ešte raz bacha! V prípade práce na dohodu aj potom je to samá šlamastika s preukazovaním, že sú zdravotne poistený. Verte mi, ktokoľvek, kto nemá na Slovensku trvalý pobyt a pracuje na dohodu, zažíva peklo so zdravotným poistením. Nie len občania EU, ale každý, teda teraz aj Ukrajinci.

Ambulantní poskytovatelia (lekári) aj verejné lekárne sú v šialenom postavení, kedy sa hrá o „osobitný zreteľ“, aby im boli uhradené materiál, lieky a výkony.

Nemocnice, ich urgenty a záchranky sú v pohode, lebo tam sa to na „neodkladnú“ vždy nejako navlečie alebo neodkladnou proste je.

Áno, ambulantní poskytovatelia, vrátane lekární, dostali od VšZP (sic!) akýsi panflet, ktorý ich nabáda asi 8x porušiť platný zákon o lieku, zákon o úhradách liekov, aby sa odídenec dostal k liekom na… ale len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť a aby im tie lieky ministerstvo vnútra cez VšZP (wtf?!?) zaplatilo.

Jeden za všetky – pri expedícii liekov pre pre odídencov sa vraj nemá vystavovať preskripčný záznam, ale len papierový recept. A pri expedícii liekov pacientov sa nemá vystavovať elektronický dispenzačný záznam. To je v priamom rozpore s ustanovením zákona o lieku, ktorý vyžaduje povinne pri každej expedícii liekov pacientovi vytvoriť dispenzačný záznam.

Nie, priatelia, eZdravie nie je webka skautského oddielu. Fakt nie, ani keby to minister povedal a riaditeľ NCZI preložil do 4 svetových jazykov a zhypnotizoval vás.

Zdravotné poistenie je presne definovaný právny stav v zmysle zákona 580/2004 a nároky z neho vyplývajúce. „Odídenci“ nie sú predmetom zdravotného poistenia. Nie sú ani vymenovaný ako „poistenci štátu“ ani v špeciálnom § 9h.

Preto som navrhol našim zástupcom v parlamente za SaS text pozmeňovacieho návrhu. Je možné ho schváliť už na najbližšom rokovaní Výboru NR SR pre zdravotníctvo, alebo v pléne NR SR ako súčasť novely súvisiaceho zákona 480/2002 o azyle tlač 827, ktorá je v druhom čítaní s prerokovaním vo výboroch do 14.3. Prípadne ako súčasť inej novely, vecne súvisiaceho zákona, ktorá bude v 2. a 3. čítaní na najbližšej schôdzi NR SR, teda tesne pred schválením. (Všetko dávno podané interne, tento šlánok, to je len taký folklór.)

Samotné nariadenie vlády, rovnako ako všetky vyjadrenia zástupcov koaličných strán hovoria o tom, že odídenci z Ukrajiny, ktorí chcú ostať na území Slovenska, majú mať prístup k zdravotnej starostlivosti. Tak je to samozrejme správne. Tak im ho dajme aj de jure, aj de facto, nie len deklaratívne a skutek utek do Aše. Lebo nestačí, že „veď to zaplatí MV SR“. Ono to musí byť aj primerane dostupné pacientom a primerane byrokraticky pohodlné poskytovateľom.

Riziko súčasného stavu? Občania druhej kategórie, neliečenie chronických chorôb, nepokrytie chronickej liečby, zhoršenie stavu a zbytočné vyťaženie urgentov a záchraniek. Lebo na Slovensku (a v EU) fakt nikto neostane bez pomoci, vždy je tu urgent a záchranka, kde najprv liečia a až potom, keď zdvihnú hlavu od pacienta, sa pýtajú, kto a ako to zaplatí. Naopak, kdesi v Krupine (nič proti Krupine), je kopu času overiť si, na čo skutočne pacient má a na čo nemá nárok. Už len z podstaty, že nie je na urgente, tam začína pochybnosť či je to neodkladné.

Áno, už to mohlo byť v rámci akútne prijatého zákona 55/2022 o opatreniach v súvislosti s vojnou na Ukrajine vyriešené. Stačilo sa opýtať a konzultovať so straníckymi odborníkmi. Nestalo sa, tak ten zákon na zdravotné poistenie nemyslel. Proste nemyslel.

Odídenci z Ukrajiny budú roztrúsení po celom území Slovenska. No využité sú paragrafy, ktoré riešia utečencov zavretých v azylovom centre, ktorý chodia von len na priepustku. Tam sa prístup k zdravotnej starostlivosti rieši úplne inak, ako kdesi v Krupine (nič proti Krupine).

Pritom, ako píšem v odôvodnení k môjmu návrhu úpravy zákona, náklady na úhradu zdravotnej starostlivosti fakt nepôjdu na úkor slovenských poistencov. Navyše je to navrhnuté tak, že sa dajú tieto náklady zdielať v rámci rozpočtov EU a samotné zúradovanie je plne v súlade s existujúcimi už dávno používanými postupmi na strane poskytovateľov aj kdesi v Krupine (nič proti Krupine).

Jo a ešte ten môj návrhu: Pozmeňujúci návrh, na zmenu zákona 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (Google dokumenty)

Nabudúce niečo o covid-19 a utečencoch. Nie pandémia covid-19 fakt neskončila, aj dnes máme v nemocniciach viac ako 2500 ťažko chorých na covid, denne stále umiera 20-30 ľudí a v Nemecku zas narástla incidencia oproti minulému týždňu.

Share Button

Nezisková organizácia – to znie hrdo pri plate zamestnancov 8000 euro

Dnes si dáme rozprávanie o tom, ako by sme všetci chceli v odbore plnom humanizmu, v zdravotníctve zakazovať zisk.  Toto rozprávanie je plné slov neziskový a milovaná práca.

Začnime od Adama, teda od toho, prečo chodíte do práce. Naozaj sa vážme pýtam. Prečo chodíte do práce? 

Odpoveďou bude zmes zložená z dvoch ingrediencí:

 • páči sa mi robiť to čo robím
 • sú za to peniaze, ktoré miniem na čo len chcem alebo na čo musím

Pomer týchto dvoch ingrediencí bude závislý od toho, ako radi pracujete podľa pravidiel a koľko stojí živobytie (strecha nad hlavou, jedlo…), teda koľko platíte v podobe nákladov na svoje prežitie.

Niektorí robíme to čo milujeme, to čo nás úplne napĺňa a nepotrebujeme ani korunu navyše na čokoľvek iné. Takže pokojne budeme pracovať len za peniaze potrebné na pokrytie nákladov na prežitie.

Akonáhle ale chcete aj niečo navyše, okrem práce a prežitia, tak musíte tvoriť zisk. Na prežitie nepotrebujete bicykel. Ani na prácu lekárnika ho nepotrebujem. Ale rád, len tak z rozmaru, jazdím na bicykli a kochám sa pri tom krajinou.

Hádam som koncept zisku v neziskovke vysvetlil jasne.

Prečo v neziskovke? No predsa od neziskového sektoru očakávame, že bude milovať to čo robí, bude plne a absolútne sústredený na to čo robí a jediné peniaze, ktoré stroví, sú len a len súčasťou svojej náplne činnosti, sú na prežitie – nájomné, poplatky, nákup pracovných nástrojov…

Ups! Nákup pracovných nástrojov? No jo, ale v práci môžete mať k dispozícii Fábiu alebo Audi A8. Síce vám ostane mene peňazí na napĺňanie toho čo robíte, ale zadok budete mať ponorený v koži, vymasírovaný a klíma vám nespôsobí zápal stredného ucha z prievanu.

Nuž, byť pod nálepkou neziskovka znamená dodržiavať… Čo vlastne?

 • páči sa mi robiť to čo robím?
 • sú za to peniaze, ktoré miniem na čo len chcem alebo na čo musím?

No? Ktorému z týchto dvoch atribútov máme dať prednosť ako tomu najdôležitejšiemu? 😉

A čo tí, ktorí nemajú v sebe toľko humanizmu, takže očakávajú aj nejaké pohodlie, pridanie k platu, aby mohli vo voľnom čase jazdiť na bicykli, kúpať sa v mori alebo porovnávať chuť 12 a 18 ročnej wisky?  Tí nemajú byť zdravotnými setrami, lekármi, riadiť nemocnice, manažovať zdravotnú poisťovňu?

Koľko je dosť „zisku“, koľko by ste im dopriali?

Toto je tá kľúčová otázka, ktorú si v spoločnosti musíme klásť!  Ten „zisk“ sa totiž schováva za tisíce rôznych foriem:

 • vyšší plat
 • pohodlnejšie auto, rýchlejší počítač
 • zisk pred zdanením
 • investície do majetku
 • investície do spriatelených súkromných firiem
 • nákup nesúvisiacich nehnuteľností pod Slavínom a v Tatrách
 • … (a ďalšie formy ulievania peňazí)

Áno, to sú všetko formy „zisku“, ktoré uvidíte všade okolo seba. A keď niekomu prikážete, že nesmie mať zisk, tak prečo mu neprikážete, že nesmie mať prémie k platu?  Prečo mu neprikážete aké má mať počítače, autá?

V prípade vrcholných predstaviteľov Všeobecnej zdravotnej poisťovne sú tieto čiastky známe. A sú vyššie,  ako zárobok slovenského premiéra. Pred médiami ich prezentoval opozičný poslanec Miroslav Beblavý.

Podľa týchto údajov len na odmenách za minulý rok dostali členovia predstavenstva VšZP dohromady 169, 5 tisíc eur. K tomu sa ešte pripočítal ročný plat v rozmedzí od 50 do 60 tisíc eur u každého z nich. Odmenu poberali za to, že sú v predstavenstve, plat za šéfovanie tej ktorej sekcii v poisťovni.

„Spolu tak každý z nich zo Všeobecnej zdravotnej poisťovni získa viac ako 100 tisíc eur za rok,“ hovoril poslanec.

Zdroj: Súkromné zdravotné poisťovne neukážu, ako zarába ich top manažment

Áno, to je tá poisťovňa, ktorá nie je v zisku, ako si praje premiér Fico. Je to dokonalý príklad „neziskovky“. Nie že netvorí zisk – tvorí stratu. To musí byť skvelá správa pre premiéra Fica.

Socializmus po 40 rokoch skrachoval

Rozumní, poučení z chýb minulosti to nikdy neprikážu. Mali sme tu 40 rokov režim komunistickej strany. Tento režim bol založený práve na tom, že „zisk“ je nemorálny. Že „zisk“ nikto nesmie dosahovať.

Komunistické hospodárstvo skrachovalo.

„Zisk“ je motiváciou. Pracujeme za peniaze. Za plat, za vyššie príjmy, za možnosť si za tieto peniaze nakúpiť pohodlný život.

Jasne, že keď niekto hospodári s peniazmi, ktoré dostal od nás občanov na základe zákona, že my občania máme právo mu tárať do toho, čo by malo byť jeho pohodlie. Teda do toho, aký má mať „zisk“.  Ale naozaj je toto cesta? Je to jediná cesta?

Keď akejkoľvek firme priamo prikážete, že má byť neziskovka, tak z prebytkov automaticky začne vyplácať väčšie palaty. Budete im to zakazovať? Nakúpi lepšie počítače. Budete im to zakazovať? Zainvestuje do externých súkromných firiem. Budete im to zakazovať? Kúpi rekreačný objekt na Donovaloch. Budete im to zakazovať? … Nikdy to neskončí.

Viete kde to musí skončiť? Vráťte sa na začiatok článku! Tam je to napísané:

Nuž, byť pod nálepkou neziskovka znamená dodržiavať… Čo vlastne? 

 • páči sa mi robiť to čo robím?

 • sú za to peniaze, ktoré miniem na čo len chcem alebo na čo musím?

Viete čo by som urobil je takej rozkysnutej neziskovke? Ja by som sa pozrel na to čo má robiť! Ja by som začal na ten ich „zisk“ útočiť nepriamo. Ja by som začal zvyšovať požiadavky na jej činnosť. 

Nech si tvoria primeraný zisk, keď urobia čo majú robiť

Nie, nezaujímalo by ma, či si ulieva zisk. Ja by som od nej chcel viac výkonov, viac služieb, viac tovaru, viac starostlivosti, viac… Proste viac a viac toho, čo  sa tej „neziskovke“ jej páči robiť.

Pretože v momente, keď budeme požadovať viac jej obľúbenej činnosti, tak sama „neziskovka“ si bude musieť sama sebe siahnuť na „zisk“, teda na platy, na autá, na budovy. Bude si musieť siahnuť na tie preliate investície do sesterských súkromných firiem. Bude to všetko musieť urobiť, aby splnila naše očakávania.

Inak ju zavrieme, odoberiem licencie, neposkytneme podporou, zrušíme posielanie DMS. Načo je nám taká „neziskovka“, ktorá len deklaruje čo by rada robila, ale nerobí to poriadne alebo vôbec?

Nie my, to oni tvrdia, že chcú robiť svoju prácu. Oni si vybrali, že budú slovenkso.digital, zdravotnou poisťovňou, Transparency International, okresnou nemocnicou…

Oni milujú dobrú spoločnosť, dobré IT projekty, manažovanie zdravotnej starostlivosti, hrabanie sa v dátach štátu, liečenie pacientov. Oni si to zvolili, lebo sa im to páči robiť. Tak im to doprajme. Chcime od nich viac a lepšie štátne IT projekty, lepšie manažovanie nákladov zdravotnej starostlivosti, viac analýz štátnych dát, viac vyliečených pacientov.

Potom nám bude úplne jedno, že v „neziskovke“ je plat 8000 euro, že si nakúpili CT prístroj za 1,6 a nie za 0,6 milióna eur. Oni sami si veľmi dobre rozmyslia, či si môžu dovoliť platiť absurdne manažment alebo vyhadzovať von oknom investície do spriatelených súkromných firiem, aby naplnili zvýšené požiadavky, ktoré na ne klademe.

Ak súkromná poisťovňa dosiahla v minulom roku zisk 13 miliónov eur, v roku 2017 musíme od nej chcieť aspoň o 7-10 miliónov euro lepšiu ale hlavne viacej zdravotnej starostlivosti pre jej poistencov.  A to ani nie my všetci. Musia to chcieť v prvom rade jej poistenci.

Pretože klásť požiadavky môže len ten, kto je v priamom vzťahu.

Pokračovanie nabudúce…

Poznámka pod čiarou: Číslo v nadpise je len ilustračné, niečo som tam napísať potreboval, mohlo tam byť aj 5000 alebo aj 3849€.  Slovensko.digital a Transparency International sú v článku len ako ilustrácia neziskoviek. Pokojne som tam mohol napísať názov našej obľúbenej nadácie či prevádzkovateľa školy.

 

 

Share Button

Komunistické zdravotníctvo na postupe

Moje slová sa stále potvrdzujú. Komplex krokov na ceste k unitárnemu systému pokračuje. V ich kombinácii dohromady je to stále to, čo som pomenoval už na začiatku: Je to komunistická pičovina.

Zdravotná poisťovňa totiž musí podpísať zmluvu s každým všeobecným lekárom či pediatrom, u ktorého je aspoň jeden jej poistenec.

Od apríla sa to zrejme zmení. Poslanci Smeru totiž odobrili návrh, že poisťovňa nebude musieť uzavrieť zmluvu s praktickým lekárom.

„Zdravotná poisťovňa bude mať väčšiu možnosť poskytovať efektívnejšiu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť,“ hodnotí návrh hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union Judita Smatanová.

Všeobecní lekári budú podľa nej viac motivovaní, aby poskytovali čo najlepšiu starostlivosť.

Zdroj:  Smer berie všeobecným lekárom a pediatrom istoty | Slovensko | ekonomika.sme.sk.

Pri všetkých týchto krokoch si treba uvedomovať, že je tu stranícka úloha do roku 2014 prejsť z de facto unitárneho systému na de jure unitárny systém. Veď hovorím, že p***na.

Preto je tiež treba mať na pamäti, že akékoľvek vyjadrenia z prostredia akejkoľvek poisťovne je dnes len zachraňovanie si flekov v budúcom mamutovi. Veď hovorím, že komunistická.

Pod čiarou: Útlocitnejším sa ospravedlňujem, ak máte odporúčanie na nejaké šikovnejšie synonymum rád ho využijem.

Share Button