ČR cestou rozšírenia počtu biosimilárií, Slovensko kvôli ex-ex-Druckerovi cestou zarúbanou. SaS to chce zmeniť

„Při prvních vstupech, což je případ infliximabu, došlo nejdřív ke snížení pouze o 15 procent a na trhu se nic moc nestalo. Probíhala debata, jestli je použití biosimilars správné či nesprávné a všichni si to zkoušeli. Situace se začala měnit až v pozdější době. Co se ale děje v tomto roce a bylo součástí posledních dekád roku minulého, je, že přichází více biosimilárních přípravků, ať už infliximabu či adalimumabu, což cenu ovlivňuje zásadnějším způsobem – už nejde o 10, 15 procent, ale 52 a 26 procent. A většinou sledujeme to, že i ostatní přípravky se dokáží přizpůsobit a snižují svou cenu,“ popsal na letošním ročníku konference Biosimilars náměstek VZP David Šmehlík.

Source: Úhradu dostalo v posledním roce 12 biosimilars, umožňují úspory v řádu stamilionů – Zdravotnický deník

Share Button

Ak uznáme rozsudok nad zákazom zisku, uznáme, že to bol len predvolebný podvod Róberta Fica

Priznám sa, som rád, že rozsudok padol a že to skončilo takto šalamúnsky.

Sudkyňa po vypočutí záverečných rečí (ich celé znenie na konci textu) odôvodnila rozhodnutie tým, že nebolo preukázané, že škoda, ktorá mala vzniknúť, stále existuje.


Novela, ktorá zakazovala vyplatiť si zisk, podľa ministerstva financií nespôsobila majiteľom Dôvery žiadnu škodu. Holíková pripomína, že majitelia Dôvery si vyplatili aj počas tejto novely zisky, a to tak, že obišli zákony, neporušili ich, ale našli možnosť, ako si peniaze z firmy vyplatiť. Išlo o pol miliardy eur a vyplatili si ich, keď mali ročné zisky v rádovo miliónoch.

Source: Slovensko vyhralo polmiliardový spor s Pentou o zákaze zisku zdravotných poisťovní – Denník N

Ak uznáme tento rozsudok, tak sa ukázalo, že naozaj nie je možné hrať hru okolo zakazovania zisku. Ukázalo sa, že jedinou správnou cestou je tá, ktorú zvolila SaS. Teda cesta nastavenia nároku pacienta a tvrdého až krutého vyžadovania jeho naplnenia od zdravotných poisťovní. (To všetko nájdete v našom zdravotníckom programe už skoro 2 roky.)

Správne nastavenie regulácie cenotvorby a z nej vychádzajúce požiadavky v rozsahu plného výberu poistného (mínus rezervy v dobrých časoch). Tak sa zabezpečí, že hospodárenie poisťovní s verejnými financiami bude v intenciách maxima možného spravodlivé a obhájiteľné pred občanmi. Tak sa zabezpečí, že všetko vybrané poistné bude vynaložené na liečbu pacientov.

Ak aj písomné vyhotovenie rozsudku bude obsahovať formulácie o tom, že škoda sa nestala, lebo aj tak si ho legálne vyplatili, tak akékoľvek budúce hry politikov kolo populistického zakazovania zisku budú našťastie minulosťou.

Nakoniec sa zas ukázalo, že reči Róberta Fica sa nikdy nemali stať skutkom. Stále mu verí 20% občanov Slovenska.

Share Button

Hodnotenie všetkých inšpektorátov liekov krajín EÚ skončilo bez Slovenska

Riadenie štátu v oblasti dozoru nad výrobou liekov skončilo po 4 rokoch práce suity politikov Smeru zaradením Slovenska medzi krajiny tretieho sveta.

Slovensko patrí od 11.7.2019 ku krajinám, ktoré boli uznané americkou Správou potravín a liečiv (FDA) pre vykonávanie inšpekcií správnej výrobnej praxe. Uznanie Slovenska je obmedzené na výrobu účinných látok na perorálne použitie, ktoré sa vyrábajú v zariadeniach na to určených (v dedikovaných zariadeniach). Dňom uznania Slovenska je dohoda plne implementovaná.

Dohoda EU-US Mutual Recognition Agreement o uznávaní inšpekcií správnej výrobnej praxe | ŠÚKL

Ľudskou rečou a pre laikov:

Už 1.3.2017 podpísali USA a EU dodatok (pdf) a rozbehla sa ďalšia fáza vrámci dohôd a spolupráce svetových najvyspelejších trhov v oblasti výroby liekov. Teda spolupráca medzi USA a EU. V rámci tejto fázy malo prebehnúť na pôde jednotlivých členských krajín EU konanie, výsledkom ktorého mala byť potvrdenie, že si medzi USA a EU môže dôverovať vo výsledkoch kontrol výrobcov liekov.

Jednotlivé krajiny postupne spoločne s inšpektormi FDA (USA-lieková agentúra) skontrolovali svoje procesy pri kontrole výrobcov, čo bolo treba doladili a na záver skonštatovali, že FDA môže plne dôverovať lajstrám, ktoré produkujú po kontrolách výrobcov na svojom území krajiny EU.

Okrem Slovenska.

Pohodička, klídeček, času dosť

ŠUKL, ako štátna autorita na Slovensku si to nechala na poslednú chvíľu. V decembri 2018 inšpektori FDA vrámci rutinnej kontroly u výrobcu očných kvapiek spozorovali, že ŠUKLu sa nie veľmi dá dôverovať. Ako vedľajší produkt dozoru bolo, že výrobca liekov musel prevádzku zavrieť.

Potom boli Vianoce 2018, Veľká noc 2019 a prázdniny.

V júli ŠUKL a MZ zistili, že nič nie je.

Celý proces mali FDA (USA agentúra pre potraviny a lieky) a EMA (EU-agentúra) naplánovaný do 15.7.2019. Teda na 2-3 roky.

Výsledkom je, že zvyšných 26 krajín + Spojené Kráľovstvo mohli doplnok k dohode uzavrieť, tak je Slovensko uznané. Ale len na suroviny.

Prečo to znamená zaradenie medzi krajiny tretieho sveta?

Lebo ide len o suroviny. Inšpekcia ŠUKLu nad surovinami je síce od 15.7. platná aj pre územie USA, ale sú to suroviny. V rámci systému Správnej výrobnej praxe je každý výrobca povinný kontrolovať všetky vstupné suroviny. Takže uznanie kontrol ŠUKLu pre suroviny aj tak nikto nič neriskuje.

Preto také uznanie v pohode dostane aj povestný Bangladéš (nie že by som niečo mal proti Bangladéšu).

Dokonca ani to nie. Priamo ŠUKL priznáva, že jeho kontrola na suroviny potom určené do injekcií (napríklad také antibiotiká zo Slovenskej Ľupče) nebude akceptovaná.

Tretí svet- to sú krajiny, ktoré sú pre najrozvinutejšie ekonomiky dobré tak akurát na dodávanie surovín. Vrátane Slovenska riadeného sméráckymi politikmi.

Suma sumárum

Tak si to zhrňme: Času na kontroly bolo 2 roky. Mohli sme 3x prejsť kontrolami, 3x opraviť legislatívu (ak bolo treba), 3x zmeniť riadenie kontrolórov ŠUKLu, 3x zmeniť vnútorné riadenia MZ a liekovej politiky.

Namiesto toho, sa ex-ex-Drucker a jeho vtedy štátna tajomníčka pre liekovú sekciu a neskôr ministerka Kaľavská starali len o to, ako obchádzať správnu prax v cenovej politike a vyrobiť dieru do zdravotníckeho rozpočtu v hodnote niekoľko sto miliónov eur a venovať tieto peniaze zahraničnému inovatívnemu priemyslu. Za tie isté lieky pre tých istých pacientov.

Namiesto pomoci podnikateľským subjektom na území Slovenska, aby mohli lacnejšie vyvážať lieky – produkty s vysokou pridanou hodnotou – namiesto toho Smerácky nominanti vyrobili diery do zdravotníckeho rozpočtu účelovými novelami v prospech prevádzkovateľov záchraniek za 70-100 miliónou eur.

Namiesto toho… Ale figu namiesto toho! Presne v tomto duchu ničnerobenia odpískali aj stratifikáciu nemocníc. Ba naopak, neurochirurgiu mozgu budeme mať pomaly v každej strediskovej obci.

Ako napísala šéfka nášho zdravotníckeho tímu: Je to hanba na sto rokov. A to sme chceli súťažiť o sídlo EMA v Bratislave.

Dá sa to aj inak

SaS má pripravenú, vydiskutovanú s odborníkmi, vyladenú reformu zdravotníctva. Nepotrebujeme strácať čas. Vieme ako, vieme s kým, vieme aj prečo jednotlivé opatrenia. Ako jediná politická strana sa témou zdravotníctva hĺbkovo venujeme niekoľko rokov.

Odpočiatku je súčasťou našej reformy v liekovej oblasti aj silná podpora ŠUKLu tak, aby bol silnou súčasťou EMA. Táto šlamastika, čo tu zanechali smeráci bude rýchlo napravená. Nedá sa strácať čas, v tej dohode USA-EU beží ďalší míľnik, vakcíny.

SaS sa nepotrebuje zaoberať sama sebou, SaS rieši problémy tejto krajiny. Aj v liekovej politike.

Share Button