Asides

Zaškrtím ju vlastnými rukami, vraví Marina o riaditeľke školy, ktorá odišla s Rusmi. Miestni už tušia, kto kolaboroval

Zástupca vedúceho regionálneho občiansko-vojenského úradu v Černihive Dmytro Ivanov povedal, že bezpečnostné služby vyšetrujú prípady údajných kolaborantov označujúcich ukrajinské pozície fosforom. Vidno ho zo vzduchu, takže pomáha Rusom cieliť delostrelecké útoky na ukrajinské pozície. Iní zase viedli Rusov k zásobám jedla a skladom. Hovorí aj, že v niektorých prípadoch kolaboranti od Rusov prijímali jedlo alebo peniaze výmenou za informácie.

“Predpokladáme, že tí ľudia tu stále sú,” hovorí Ivanov. “Teraz na tom pracujú špeciálne bezpečnostné zložky. Medzi miestnymi takých prípadov nie je veľa, lebo tunajšie komunity sú silné a spojené viac ako kedykoľvek predtým.”

Source: Zaškrtím ju vlastnými rukami, vraví Marina o riaditeľke školy, ktorá odišla s Rusmi. Miestni už tušia, kto kolaboroval

Share Button

Tlak na výmenu Lengvarského narastá! Hovorí sa o možných nástupcoch: Vystriedať ho má TENTO muž | Topky.sk

„Lengvarského by mal vo funkcii nahradiť Michal Fajin. Hotelier, barista a krízový manažér je aktuálne riaditeľ prírodných jódových kúpeľov Číž, ktoré slúžili okrem iného aj na liečbu pacientov, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 . Mediálne je tiež Fajin známy v oblasti gastronómie, na starosti mal napríklad catering pri minuloročnej návšteve pápeža Františka na Slovensku. V minulosti pôsobil na vedúcich pozíciách viacerých hotelov a zaujímavosťou je, že ako 17-ročný obsluhoval pápeža Jána Pavla II. Priznal tiež, že kedysi chcel byť sám kňazom.“ https://www.topky.sk/cl/10/2312479/Tlak-na-vymenu-Lengvarskeho-narasta–Hovori-sa-o-moznych-nastupcoch–Vystriedat-ho-ma-TENTO-muz#:~:text=Lengvarsk%C3%A9ho%20by%20mal,by%C5%A5%20s%C3%A1m%20k%C5%88azom.

Share Button

Ústavní soud zamítl „stížnost na všechno“. Zákony a vyhlášky o financování zdravotní péče zůstávají v platnosti – Zdravotnický deník

“ POLITIKA A EKONOMIKAPRÁVO Ústavní soud zamítl „stížnost na všechno“. Zákony a vyhlášky o financování zdravotní péče zůstávají v platnosti 3.5.2022 Plénum Ústavní soudu. Foto: Ústavní soud Ústavní soud zamítl návrh na zrušení skupiny právních předpisů, na kterých stojí systém financování zdravotní péče v Česku. Podnětem senátorů, podle nichž je mechanismus smluv a úhrad nastavený tak špatně, že zdravotnictví uvádí do permanentní krize, se soudci zabývali od roku 2018. Systém přezkoumávali se zdrženlivostí a respektem k dělbě moci, zdůraznil soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček. Stížnost padesátky členů horní komory Parlamentu z prosince 2018 mířila na celou řadu pilířů, o něž se opírá současný zdravotnický systém v Česku – od úhradové vyhlášky až po to, jak se u nás tvoří smluvní síť poskytovatelů. Poukazovala v návrhu například na rozdíly v kvalitě péče a délce čekacích dob v závislosti na místě bydliště, onemocnění a sociálním postavení. Pravidla úhrad označovala za neetická, úhradový systém za netransparentní, v cenotvorbě spatřovala vliv zájmových skupin a jejich dohod (podrobněji jsme se stížnosti věnovali například zde, zde a zde). „Úkolem Ústavního soudu není být tvůrcem zdravotní politiky státu,“ uvedl Šimíček v úvodu obsáhlého odůvodnění. Návrh konkrétně směřoval proti několika částem zákona o veřejném zdravotním pojištění, zejména z oblasti stanovování úhrad, dále proti dvěma pasážím zákona o zdravotních službách, upravujícím činnost center vysoce specializované péče, a čtyřem vyhláškám. Konkrétně šlo o vyhlášku, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, dále vyhlášku o rámcových smlouvách, část prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejném zdravotním pojištění a vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výše úhrad a regulačních omezení pro rok 2019. Ústavní soud nemá být tvůrcem zdravotnické politiky státu Ve svém nálezu Ústavní soud mj. uvádí, že právo na ochranu zdraví podle článku 31 Listiny základních práv a svobod zahrnuje i zajištění fungujícího systému dostupné zdravotní péče. „Toto právo však spadá do oblasti sociálních práv, kde je dán zákonodárci logicky větší prostor pro jejich limitaci, nežli je tomu např. u práv základních, a lze se jich domáhat pouze v mezích zákonů, která tato práva provádějí. Podstatou sociálních práv je totiž právo jednotlivce na pozitivní plnění ze strany státu, přičemž výše tohoto plnění je limitována i ekonomickými možnostmi státu a úroveň bezplatně poskytované zdravotní péče proto nemůže být bezbřehá,“ píše se v dokumentu.“ https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/05/ustavni-soud-zamitl-stiznost-na-vsechno-zakony-a-vyhlasky-o-financovani-zdravotni-pece-zustavaji-v-platnosti/

Share Button