Archívy značky: elektronické služby

NCZI zefektívnilo cezhraničné očkovanie zavedením zbytočného papiera do elektronického procesu

Vraj NCZI informovalo, že sa mu podarilo zefektívniť zapisovanie očkovania zo zahraničia u ľudí, ktorí požadujú doočkovanie na Slovensku. Po novom môže záujemca, ktorý bol predtým zaočkovaný v zahraničí, požiadať o druhú či tretiu dávku aj na Slovensku. V praxi to znamená, že bez registrácie prídete s čestným vyhlásením a potvrdením o očkovaní do vakcinačného centra alebo ambulancie lekára. Záujemcu vo vakcinačnom centre či v ambulancii zaočkujú a zapíšu to do systému.
(Informoval štátny tajomník ministerstva zahraničia Klus na svojom FB)

Farmácia na začiatok: Je rozdiel, či sa jedná o 1., 2., alebo o akúkoľvek ďalšiu dávku. (1.+2.) je ucelený liečebný cyklus. Takže nie je možné považovať človeka bez znalosti ktorú v poradí dávku dostal ako poslednú, za zaočkovaného. Rovnako 3. dávka bez znalosti o tom, že je to posilňovacia dávka, teda existuje dávny začiatok v podobe správne vykonaného (1.+2.)

Komplexnosť nadovšetko

Verím, že to s tým „čestným prehlásením, vytlačeným a podpísaným“ je len taký ajťácky vtip. Teraz bude treba nie len doklad o očkovaní od zahraničného lekára, ale aj čestné prehlásenie pacienta o tom istom, aby lekár pokračoval v liečbe. 😉

Súvisiace A: Digitálny covid preukaz nie je z rôznych dobrých dôvodov považovaný za „zdravotnú dokumentáciu“. Takže je veľmi otázke, ak by sa ako zdroj informácie pre rozhodovanie lekára o tom, ktorú dávku podáva, bral tento elektronický dokument. Preto potrebuje lekár doklad o očkovaní vystavený iným lekárom. V papierovej alebo elektronickej podobe. A naopak, viac toho nepotrebuje.

Súvisiace B: Na každý papier sa vzťahujú huncúctva GDPR a 567/2004 o nakladaní , teda aj archivovaní zdravotnej dokumentácie. Všetko v listinnej podobe archivuje poskytovateľ, v elektronickej forme sa o to starať netreba, rieši to NCZI tým, že spravuje eZdravie. Ďalší papapier o ktorý sa treba starať.

Súvisiace C: Ak niekto pracuje v EU, má tam teda poistenie, tak sa na neho nevzťahuje úhrada poisťovne za očkovanie na Slovensku, ak si nevybavil registráciu v slovenskej zdravotnej poisťovni a nepreukáže sa formulármi (hlavne S1, alebo E106, e109…) o tejto registrácii. Je to upravené v zákone o zdravotnom poistení. 580/2004 §29ab. Vzhľadom na to, že na Slovensko sa prichádza z lepšieho a len na návštevy, málokto to rieši.

Súvisiace D: Celé to opatrenie sa de facto bude vzťahovať na tých, ktorí počas liečebného cyklu ukončia prácu/pobyt v EU a vrátia sa na Slovensko. Taký človek automaticky uzavrie dohodu so svojim všeobecným lekárom, ten spravuje dokumentáciu ako celok. Leda že by už nie.

Súvisiace E: Prijatie listiny o očkovaní v zahraničí sa rovná nahratiu/prevzatiu elektronickej podoby všeobecným lekárom, ktorí spravuje dokumentáciu ako celok. Ups, ale my sme vďaka poslankyni Horváthovej (a lobingu všeobecných lekárov) naštartovali vďaka zrušeniu indikačných odporúčaní opačný proces.

Súvisiace F: NCZI je povinné poskytovať ošetrujúcemu lekárovi, čo je každý lekár, s ktorým práve hovoríte, všetky potrebné podklady, aby vám mohol vystaviť digitálny covid preukaz EU. Z papiera uloženého kdesi v Krupine (nič proti Krupine) vám nič nevystaví.

Súvisiace G: V EU beží niekoľko rokov projekt na elektronickú výmenu elektronického pacientského súhrnu (výpis z dokumentácie v elektronickej podobe) a eReceptov. V skratke, aby si lekár z Krupiny (nič proti Krupine) pri ošetrovaní akéhokoľvek občana EU mohol stiahnuť pacientský súhrn z elektronického úložiska za hranicami, kde má tento pacient spravovanú/uloženú zdravotnú dokumentáciu v elektronickej podobe. Ekvivalentne eRecept. Na Slovensku je to v gescii NCZI, ktoré ani len nezačalo na tomto projekte pracovať. My v českom SUKL budeme na jar spúšťať x-eRecept a pacientský súhrn pre zahraničnú výmenu už beží pár rokov. Medzi Estónskom a Fínskom sa mesačne vyexpeduje 260-490 receptov oboma smermi. Nad touto európskou infraštruktúrou beží aj projekt digitálneho európskeho preukazu. Nie je infraštruktúra, nosíme papiere.

Takto vyzerá v skutočnosti IT proces v sústave zdravotníckych zákonov. eZdravie fakt nie je webka skautského oddielu.

Niečo ako Metodický pokyn, alebo nebodaj aktualizovanú vyhlášku som v čase písania článku teda v piatok 4. 2. okolo obeda, nenašiel, čo neznamená, že neexistuje. Leda že by áno.

Share Button

Zakričať od dverí rodné číslo u lekára a v lekárni bude plne legálny spôsob identifikácie

Poznáte nejaké rodné číslo?

Tak to potom dnes bol urobený predposledný krok k legalizácii ukradnutia identity u akéhokoľvek poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. (Posledný bude schválenie ako celku na schôdzi NRSR 24.11.)

580/2004 §22 2) Poistenec je povinný

j) preukazovať sa pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti:
….
5. zobrazeným preukazom poistenca v mobilnej aplikácii zdravotnej poisťovne, ak ju zdravotná poisťovňa poskytuje,
6. uvedením svojho rodného čísla, ak poistencovi nebol vydaný preukaz poistenca ani občiansky preukaz s elektronickým čipom.“.

NRSR tlač 275

Vrátane lekárne (ukáž mi čo užívaš a ja ti poviem čo ti je – užívaš penicilin tbl, tak to máš iste syfilis), či prehľadu poskytnutej zdravotnej starostlivosti na pobočke. Stačí sa preukázať uvedením rodného čísla.

Komu niet rady, tomu niet pomoci.

Na tomto sa naozaj nechcem zúčastňovať.

Share Button

Karanténne opatrenia ako príležitosť elektronizácie štátu

Dnes dáme niečo priamo z môjho fachu a profesného nasadenia – elektornizácia zdravotníctva.

Takže elektornizácia

Je výborná príležitosť rozšíriť medzi pospolitý ľud používanie elektornických služieb.

Všetci podnikatelia musia mať eID od leta 2016. Takže by bolo super, keby sa všetky požadované podklady, doklady k náhradám podávali aj lektronicky s použitím eID a teda KEP. (nielen, ale aj)

Aj trápne PDF podpísané eID poslané e-mailom, či cez webové rozhranie, je lepšie, ako poštárka ako vektor prenosu od domu k domu.

Od trápneho PDF je k formuláru na webe naviazaného na nejakú databázu krôčik. A už len jeden krok do načítania obsahu tejto databázy do úradnického systému, kde to zas úradník svojim eID oštempluje.

Oprášiť akciu mobilné eID a rozhýbať jeho nasadenie.

Bachnúť po nose tým Anexákom či iným dodávateľom formou nariadených pracovných výkonov v čase núdzového stavu – nech makajú, predvybrali si toho dosť a nech aj pospolitý ľud vidí, že každý môže prispieť, nie len zdravotníci a predavačky.

Teraz zas ako zdravotník

Aj keď bude supervlna nakazených za nami, stále tu bude v populácii ten vírus s nami. Až do vakcíny. Stále tu budú nejaké opatrenia proti šíreniu, proti vzplanutiu nových vĺn. Aspoň ľahká forma nekumulovania bude jedným zo základných vecí. (Ja viem, nechcete to počuť, popierali by ste to, ale popieranie vírus nezabije. Len vakcína v spojení s imunitným systém nosičov.)

Kríza je vždy šanca na nové riešenia. Elektronizácia je super vec, keď sa stane rutinou. Keď sa ľudia naučia rutinne komunikovať so štátom pomocou elektronických služieb, začnú to vyžadovať aj od komerčných subjektov. Et vice versa.

Keď potrebujem do lekárne klimatizáciu, tak to zdôvodním udržaním požadovaných podmienok pre lieky. Ľudia sa zvezú popri tom. Keď potrebujem rozbehnúť elektronizáciu, apelujem na prínosy pre zdravie. Už 3 týždne zachraňuje životy eRecept! To nie je sranda, to je holý fakt.

Trocha hejtu na záver

Ach jo! Zdravotníctvo už dva týždne patlá svätý muž z OĽaNO a o elektronizácii od prestupu roka do Za ľudí sme slovka nepočuli. Koalícia na baterky, od ktorej by sa aj zajačik Duracel dištancoval.

Share Button