Dáte šancu na život 160 000 alebo 120 ľuďom?

Každá zo skupiny v nadpise reprezentuje jednu konkrétnu terapiu. A vy sa musíte rozhodnúť, ktorú skupinu uprednostníte. Ktorá kupina bude žiť 20 rokov a ktorá len 2-6 rokov.

O jednej z nich sa nedávno rozhodovalo na súde a prebehlo to aj novinami.

Rozbité pravidlá pre stanovenie reálnych výšok úhrad

Existuje niekoľko všeobecných formulácii krížom krážom po zákone 363, ktoré obmedzujú výdavky poisťovne „ak je ohroztená stabilita systému“. Novela 363 z konca roka 2017 a nedávna z 2022 neodpustiteľným spôsobom rozbili jendoznačnosť v pravidlách kategorizácie. Zrušili podmienenú kategorizáciu na 1-2 roky s povinnou kontrolou plnenia podmienok kategorizácie.

(Kategorizácia – spôsob, ako štát určuje, koľko zaplatí poisťovňa zo solidárneho systému za liek)

Naopak, bola zavedené kategorizácia za špeciálnych podmienok. Pričom špeciálnymi sa podmienky na zaradenie do kategorizácie stanú ausgerechnet náhodou práve konaním samotnej farmafirmy, ktorá o využitie takejto formy žiada. Ako bonus sú súčasťou tejto formy, ako získať úhradu lieku so solidárneho systému, možnosti uzavrieť tajné zmluvy na tajné zľavy s tajnými ľuďmi na MZ.

Zaviedli drobenie úhradových skupín takt, že pomaly každý liek dokáže vytvoriť sám so sebou úhradovú skupinu a teda byť „zo zákona“ plne hradený bez ohľadu na „cenu za porovnateľnú medicínsku intervenciu“. Naposledy sme vyhodili von oknom parameter QALY, ktorý ako tak dokázal porovnávať náklady terapie rôznych diagnóz a má potenciál aj porovnať rôzne „medicínske intervencie“, teda aj lieky s chirurgiou a podobne.

Výsledok? Vyhadzovanie peňazí solidárneho systému von oknom, pod ktorým stoja farmafirmy a žnú, čo si do zákona zasiali.

Podstata lieku o ktorom sa rozprávame

Ten liek je čistá experimentálna terapia. Veď len toť nedávno sa riešili v registračných autoritách nové nežiadúce účinky. Z podstaty mechanizmu účinku vyplýva nepredvídateľnosť dlhodobého účinku. To sú len krátke dve vety, o ktorých sa obvykle v systéme registrácie liekov píšu desiatky strán.

Liek patrí do skupiny orphanov, teda liekov na „zriedkavé ochorenia“. Sme bez šance dosiahnuť u tohto lieku do doby, kým sa na rovnakom princípe nebudú liečiť aj iné ochorenia, rozumný počet podaní pacientom. Preto sa na orphany uplatňujú mäkšie kritériá, čo sa týka medicíny, ale významne tvrdčie morálne a etické princípy.

Naozaj môžeme spravodlivo očakávať, že laici na súde dokážu zvážiť všetky vysoko špecifické odborné aspekty? Na celej planéte je pár tisíc odborníkov, ktorí by sa neodvážili túto morálnu dilemu rozhodnúť, práve preto, že sa vyznajú.

Laici na súde dokázali vydať nezvrátiteľné predbežné opatrenie. Ak to súd nakoniec rozhodne inak, tak požiadame pacienta, aby liek vrátil? Možno elektroforézov?

Nikdy nebudeme takí bohatí, aby nás riadili populisti

Existuje rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré hovorí, že doplatky sú legálne, že nárok na bezplatnú starostlivosť treba dočítať do konca, teda „tak ako to upravý zákon“. Teda de facto nie je Ústavou garantovaná úhrada všetkého. Kde sme sa to po novelách zákona 363 dostali?

Na začiatku bola ministerka Kaľavská, ktorej dobré predsavzatie zatočiť s výnimkami a ukončiť ich vydávanie dopadlo tak, že musela z núdze zaviesť formuláciu „z dôvodov osobitného zreteľa sa môžu udeliť“.

Farmabiznys v týchto novelách dokázal presadiť vypnutia jednej ochrany solidárneho systému pred samovykrvácaním za druhou. K nemu sa pridali populisti od Sme rodina s ich kreténskym zavedením nulových doplatkov na lieky pre deti a seniorov. Vrátane bohatých a z bohatých rodín.

Čo je to prosím vás „hodné osobitného zreteľa“ sme sa dozvedeli práve pri tomto lieku od predsedu parlamentu Kollára. Bol to práve šéf Sme rodina, ktorý povýšil prvú stranu Nového času za kategorizačný nástroj. Bol to práve náboženský krúžok na MZ SR, ktorý rôznymi nátlakovými akciami hlavného akcionára ovplyvňoval obraz úhrad výnimiek vo VšZP.

Ak ani odborníci nevedia dať pravidlo, čo dokáže potom súd?

Spomenuté hovorí, že rozhodovaním laikov na súdoch môžu vzniknúť tak akurát rozhodnutia „podľa citu“ (s malým „c“), rozhodne nie podľa medicíny založenej na dôkazoch a vonkoncom nie založenom na rozumej úrovni morálky a spravodlivosti.

Spravodlivosť pri rozdeľovaní solidárneho balíka som zatiaľ videl len pri použití parametra QALY.

Tento liek nedokáže cez hodnotenie pomocou QALY prejsť ani v tomto ani v inom známom vesmíre.

Áno, parameter QALY je brutálne ekonomické prepočítanie ľudského života na peniaze. Je to číslo, ktoré hovorí, koľko stojí 1 rok života v primeranom zdraví. A s touto hodnotou sa potom porovnáva, koľko stojí liečenie danou medicínskou intervenciou. Ak je liečenie týmto liekom drahšie, ako suma prinesená hodnotou zachránených rokov života, tak sa liek zo solidárneho systému nesmieme uhradiť.

U tohto lieku nikdy nedôjde k 100% vyliečeniu. Rovnako dĺžka budúceho života nie je na úrovni priemernej dĺžky dožitia. Takže aj keby sme mali hodnotu 1 roku nejako rozumne stanovenú, napríklad na 35-60 000€ (ako krajiny EU), tak môžeme započítať za každý rok len zlomok tejto sumy. Ani len to QALY po posledných aktualizáciach nemáme normálne stanovené.

Voči tomu stojí cena lieku 2 000 000,- eur. Prinesie tento liek pacientovi 50 rokov života? Alebo 100 rokov v polovičnej kvalite? Nie nikdy!

Môj otec, a to je veľký syn svojho národa, užíva lieky v ročných cenách cca 1500€. Tieto lieky užíva cca 20 rokov, čo sú náklady medicínskej intervencie v hodnote 30 000€. Tých 20 rokov žije 100% kvalitu života. Takže náklad 60 000€ zo solidárneho systému priniesol 20 rokov v hodnote cca 800 000€.

Napriek tomu, na svoje lieky mesačne dopláca niekoľko euro.

Dôsledky rozsudku

Budem uvažovať len o tom, že tento rozsudok nebude precedensom pre iné lieky, pre iné terapie.

Odhad je, že takúto terapiu by potrebovalo a súčasne by bola vhodná ročne pre cca 6 detí. To máme 18 000 000€.

Za 18 miliónov pre 6 detí ročne sa so solidárneho systému, rovnaká liečba ako môjmu otcovi, dnes financuje ročne 8000 ľuďom. Tak je to dnes bežné.

Za 20 rokov, by sme odliečili 160 000 ľudí, pričom by sme im zabespečili 100% kvalitu života v období ich života medzi 50-70 rokom.

Alebo pre 120 ľudí detí v období detstva vo velku 1-21 roku. A rozhodne nie v 100% kvalite zdravia.

Buď, alebo!

Ak to počas 20 rokov bude 120 detí, tak sa 160 000 ľudí dožije namiesto 70 roku, len 52 rokov. A umrú.

Ak to bude počas 20 rokov 160 000 ľudí, tak sa namiesto 52 rokov dožijú 70 rokov, ale tých 120 detí sa kvôli svojej zdedenej genetickej vade dožije len 4-6 rokov, niektoré 20 rokov.

Toto je skutočná farmako-ekonomická matematika, s ktoru sa musíme vysporiadať. Tá sa však na prvú stranu Nového času nikdy nedostane. Ani do žiadneho rozsudku súdu.

Tak ako? 160 000 alebo 120? Ako to rozhodnete vy? Vy osobne!

Share Button

Láska k Lengvarskému až za hrob rozpočtu na lieky

Všimol som si, že sa objavili oslavné statusy na pôsobenie Lengvarského na poste ministra. Prosím vynechajte oslavy za „liekovú reformu“. Ostatné si chváľte, keď myslíte, že to má zmysel.
Ale slová „liekovú reformu“ prosím vynechajte!

Predpisovanie liekov pre 5,5 milióna občanov

Totálne a absolútne pokazili (slušné slovo sa mi hľadalo naozaj ťažko) spôsob predpisovania liekov. Dokonca samo ministerstvo v dôvodovej správe k „oprave“ uviedlo, že to oni sami urobili zle a pacienti majú sťažený prístup k predpisovaniu liekov. Oprava navyše nerieši základný problém – hlúpo nastavenú dobrovolnosť všeobecného lekára vôbec predpísať lieky.

Tajné zmluvy ako zákonom posvätený postup

Uzatvára sa v tajnom režime mnoho tajných zmlúv na tajné zľavy a tajnými ľuďmi s farmapriemyslom. Rozpočet na lieky dnes nikto v tejto republike nepozná a viera, že bude očakávaných a plánovaných 1,4 miliardy eur je len zbožné prianie. Okrem iných vyfantazírovaných položiek deklarujú miliónové úspory práve vďaka tým tajným zmluvám. Akurát že to sú zmluvy na novo kategorizované lieky, takže pribúdajú do košiara hradených a už ich nik odtiaľ za „cenníkové“ ceny bez zliav nedostane.

Naposledy dokonca uistili poisťovne, že im tie tajné informácie poskytnú, čim by porušili zmluvy, ktoré sami uzavreli. Neposkytnú. Biele vrany z Kramárov si po strechách šepkajú, že niektoré skončili v kontajnery. Omylom.

Nevymáhajú preplatky firiem v ráde miliónov eur

Na súde je žaloba za niekoľko desiatok miliónov eur za nevyinkasované rozdiely v deklarovanej úhrade a skutočnej úhrade. Pokračovalo totiž nekonanie MZ.

Personál odboru farmácie je totálne zdecinovaný, všetky nové akvizície sú ľudia z farmabiznistu na „hosťovaní“. Vrátane šéfa kategorizácie.

Triplicitné orgány pre určovanie ceny liekov

Napriek tomu, že bol zriadený NIHO, buduje sa na MZ triplicitný odbor na posudzovanie farmakoefektivity. Do ságy totiž patrí aj ten úplne základný poradný orgán ministra ktorým vo veci určovania cien je kategorizačná komisia MZ.

Lieky nie sú, tak zaplatím viac, aby sme ušetrili 8 miliónov eur

Nekompetentné snahy zvrátiť nedostupnosť liekov jediným nástrojom – zvyšovaním úhrad. Dokonca u generík, kde deklarujú naopak 8 miliónov úsporu vďaka referencovaniu. Čo je stlačenie úhrad dole na úroveň 3. najlacnejšieho štátu v EU.

Módna prehliadka namiesto riadenia medicínskych činností

Jeho štátna tajomníčka na jeho ministerstve jediné čo vyprodukovala, bola módna prehliadka oblečenai pre sestry.

Strata času na komunistické nápady, ktoré nikdy nikde nefungujú

Stále na jeho MZ živili debilný nápad na štátnu distribúciu liekov.

Personálna politika ako víno – z Laponska

Šesť, slovom 6, riaditeľov NCZI za 3 roky, neschopnosť právne správne napísať výpoveď tomu poslednému. Korunou absurdnosti je nasadenie „kolektívneho krízového riadenia“. Chápete – trojjediný krízový manažment. Popri tom je aj Svätá trojica pochopiteľnejší konštrukt.

Len od začiatku roka 3x výpadok eReceptu na viac ako 2-3 hodiny a nikomu to vlastne ani nevadí.

Zavedený systém, kde si samé farmafirmy zvyšujú ceny liekov

Zaviedli legislatívu, vraj, napísanú originálnym priemyslom. Firma 30 dní nedodáva liek na trh SR a tak si sama naplní kritéria na to, aby mohla sama požiadať o zvýšenie úhrad.

Za 6 mesiacov neboli schoplný aktualizovať portál na podávanie žiadostí na vstup do kategorizácie s ohľadom na zavedenie tohto „osobitného režimu kategorizácie“. Toto konanie tak prebieha v rozpore zo zákonom a za hlupákov sú farmaceutické firmy aj zamestnanci ministerstva, ktorí sa snažia podať elektronické podanie cez listinnú podateľňu s pečiatkou. A veru sa im to darí.

Záverom

Nie, za liekovú politiku prosím Lengvarského naozaj nie je možné chváliť. Nevedel s tým nič spraviť, len legitimizoval nominácie sestričiek od sv. Alžbety? Ministerská stolička a iné osobné benefity mu nestáli za principiálne postoje pri cenách liekov? Ťažko povedať čo bolo skôr, či vajce alebo sliepka. Teda nanútené nominácie alebo totálny personálny a legislatívny rozklad liekovej politiky. Nakoniec je to len a len ex-Lengvarský, ktorý je pod to všetko podpísaný, nech už mu tam šarapatila akákoľvek náboženská úderka.

Rozpočet zdravotníctva je po jeho pôsobení v totálnych… Indol, skatol, sterkobilín, všetko tam je, len peniaze na lieky nie. Jedna uvolnená setsrička na trhu práce to nevytrhne.

Snáď bude aspoń na platy v nemocniciach.

Share Button

Keď sa na zastávke autobusu pozdravíte s každým svojim susedom, to je prejav najrýdzejšieho liberalizmu v každom z nás

Ak má byť táto republika stále republikou, ak má byť dobrým miestom pre život pre všetkých vašich susedov na vašej ulici, vo vašom paneláku, tak nie je možné, aby sa štát stal hracou plochou akéhokoľvek náboženstva.

Tak ako je Krajči „biskupom“ v baptistickej hierarchii, tak podobne v oblasti takzvaných laických hnutí pôsobia katolíci OĽaNO, akým je aj Heger. Ich najväčším nepriateľom je článok I. odstavec I. druhá veta Ústavy slovenskej republiky.

Im stačí nahovoriť, že vašim nepriateľom je liberál.

Skúste uvažovať, kde sa zobralo klérofašistické uvažovanie ich predsedu strany? Bol to Matovič, kto určil klerikalizmus ako svoju ideológiu? Ten Matovič, čo je predseda najsilnejšej strany v koalícii, vymenuje si svojho ministra Lengvarského, aby o ňom neskôr napísal, že „hneď po vymenovaní Lengvarského tvrdil, že ide o človeka nízkeho charakteru, ktorý tam nepatrí.“?

Alebo to bol Heger, Krajči, Záborská, Vašečka, kto určili smerovanie Matovičovi a rozbíjajú sekulárny charakter nášho štátu?

Matovičovi „obyčaný ľudia“ sa vyviezli v spoločnom záprahu s Kresťanskou úniou. Heger, Krajči, Záborská a zvyšok ich náboženského stáda sa vyviezli na klérofašistických náladách spoločnosti.

Ale je naozaj táto politika náboženskej nenávisti, zmätkov a chaosu o nás všetkých?

To, že sa ráno na zastávke autobusu pozdravíte s každým svojim susedom, to je prejav toho najrýdzejšieho liberalizmu v každom z nás. Práve toho liberalizmu, ktorý máte nenávidieť.

Pozdravíte sa so susedom, bez ohľadu na to, čo sa dialo za ich plotom u nich doma. Pozdravíte sa, bez ohľadu na to, odkiaľ privandrovali do vaše dediny. Dokonca, sa pozdravíte aj s tými Ukrajincami, čo sa nedávno prisťahovali do vášho paneláka, do toho prenajímaného bytu toho zbohatlíka.

Ba dokonca sa pozdravíte aj so susedkou, čo ste ju minule… A veď to je jedno, vy ju pozdravíte, lebo tak je to správne, tak vás to učili a medzičasom sa ukázalo, že tak sa pohodlne žije v tejto našej krajine.

Ste práve v práci a ukradomky si čítate fejbúky či noviny a blogy? Vy viete, že aj vaši kolegovia v kancelárii to robia a vy to prosto neriešite. Dokonca ani neriešite, aké weby si čítajú. Dokonca tolerujete aj toho chlapíka, čo furtom vychvaľuje svoje ubehnuté kilometre. Aj sa vám zdá, že to preháňa, ale nepoviete mu to. Lebo ste liberál, veď nech si žije svoj život ako chce. A vďaka tomu je u vás v kancelárii pohodová pracovná atmosféra. Strpíte ich, lebo žiadne náboženstvo nie je nad ostatné. Ani to vaše nad tým jeho športovým.

Áno, to je ten kus liberalizmu, vďaka ktorému sa medzi sebou nekántrime.

Všetci robíme tieto životne dôležité kompromisy, každú hodinu jeden, občas aj dva. Tak už prosím prestaňme vyberať do parlamentu kadejakých radikálnych ultra pravicových a ultraľavicových politikov či ultra-náboženských. Nikto nepotrebujeme vo svojom každodennom živote ich ultra-radikálne neznášanlivé, likvidačné riešenia. Takých náckov s fúzikmi, čo nám ukazovali ako vysoko má skákať náš pes, sme tu mali a ostalo po nich len kopa svinstva ako holokaust, genocída, masové hroby, prázdne domovy a kamene pamäti na chodníkoch.

Áno, my liberáli umožníme každému jednému, aby si žil svoj život a aby sa každý z nás mohol ráno pozdraviť so svojimi susedmi na zastávke, pri ceste do práce, či pred výťahom v paneláku. Vždy budeme hovoriť, že medzi ľuďmi nie je rozdielu, nech už doma robia čokoľvek, obliekajú sa akokoľvek či majú hentaké alebo také náboženstvo. Dokonca aj kadejakí charizmatici od svätého Martina dostanú kopu priestoru, aby ukazovali slobodným občanom tejto slobodnej krajiny, že ich spôsob života je fajn.

Tak ako ste každý jeden z vás liberálom na tej zastávke, tak by mali byť liberálni vaši poslanci, ktorí vo vašom mene a vo vašom záujme budú riadiť túto krajinu.

Ponúkame nudné, kľudné, nezáživné vládnutie kľudnou rukou, rešpekt pred pravidlami a reštart našej krajiny. Štyrmi slovami: Stabilitu a Skúsenosti bez korupcie a chaosu. Prečo vlastne nie?

Share Button

Web zameraný na osobné politické aktivity