OĽaNO a jeho nominanti na MZ ČR usporili veľké čierne prázdno.

Keď niekto 3 roky rozkladá zdravotníctvo na MZ SR, naozaj ho nemôže začať skladať.

Sami si naplánovali, že vo výdavkoch existujúcich politík, existujúcich pravidiel, existujúcich riešení, nájdu lepšie riešenia, vylepšia legislatívu, zavedú opatrenia a usporia toľko a toľko.

OĽaNO a jeho nominanti na MZ ČR usporili veľké čierne prázdno.

💊V prípade liekovej politiky hovoríme navyše v riadku „Úspora z vyrovnávacieho rozdielu u kategorizovaných liekov“ o povinnosti úradníkov už dávno pradávno nárokované peniaze, ktoré majú farmafirmy vrátiť štátu za prekročenie zmluvných pravidiel úhrady liekov. Je to 7 miliónov eur, ktoré sa už mnohým rokom úročia na účtoch farmafiriem namiesto toho, aby sme za ne nakúpili ďalšie lieky pre pacientov.

💊💊V prípade riadku „Úspora zo spustenia modulov eHealth“ ide o čistú fantazmagóriu, o ktorej sme všetci znalí slovenského eZdravia vedeli, že je to hovadina určená len na zalepenie očí požiadaviek na úsporné opatrenia.

💊💊💊Riadok „Úspora na základe medziročného porovnania vývoja výdavkov na lieky hradené z VZP na výnimky“ hovorí o tom, že všetky doterajšie supr-čupr novelizácie liekovej politiky od Druckera až po Babeľu nepriniesli nič, ale že úplne nič.

⏰Absolútna bomba na záver: „Úspora na základe prehodnotenia nákladovej efektivity liekov zo strany MZ SR u zaradených liekov v kategorizačnom zozname “ – to je taká vec, čo je daná zákonom. A keď ju nerobíte, tak ju proste nerobíte. Až 💣.

Ja viem, že veritas odium parit. Ale aj napriek tomu, nebite prosím posla. Naozaj chcete tvrdiť, že nenávidíte NKU, z ktorého správy som ocitoval priložený obrázok?

Skôr sa zamyslite, komu ste zverili liekovú politiku a komu ju chcete zveriť do budúcna.

(Pokračovanie. Tá správa NKU je výživná a bola by škoda, aby zapadla prachom.)

Share Button

Liekové reformy od farmafiriem nás priviedli k „dvojnásobným“ nákladom na lieky

Príkaz znel jasne:

 1. Znížime investície do výskumu.
 2. Zakričíme, že „aha znižujú sa investície a treba zjednodušiť“.
 3. Profit.

A preto umožníme firmám uzatvárať tajné zmluvy na tajné zľavy ako cestu do kategorizácie, čím logicky firmy na získavanie dát k svojim liekom prejdú pri dodávaní nových a drahých liekov pacientom na riešenia cez tajné kategorizačné zmluvy namiesto toho, aby oni sami investovali peniaze vez klinický výskum.

Alebo podrobnejšie napísané:

ŠUKL/EMA požadujú od firmy dáta k lieku. Nie len k novým, čerstvým na trhu. K tým najviac, ale dáta z používania sa zbierajú všeobecne. Nie z dobrej vôle výrobcu, ale pre kontrolu, či je liek naozaj tým, za čo ho doteraz považujeme.

Pri úplne nových liekoch je postavenie firmy naozaj ťažké. Ak nie je liek registrovaný, nepoužíva sa. Keď sa nepoužíva, nie sú dáta o jeho účinnosti a bezpečnosti. Keď nie sú čísla o účinnosti a bezpečnosti, tak ho nikto nechce podávať človeku a teda registrovať ako liek a tobôž zaň platiť zo solidárnych systémov.

Firma to naplní dvomi cestami:

 1. Firma financuje klinické skúšky síce registrovaného, ale nekategorizovaného lieku, aby mala dáta.
 2. Firma zbiera dáta z bežne používania lieku, ktorý je kategorizovaný, alebo hradený na výnímky.

Bod 1 – firma platí štátu.
Bod 2. – štát platí firme.

V lete 2022 OĽaNO pokračovalo v zmene bodu 1 na bod 2.

Bola prijatá „pokračujúca“ novela zákona o lieku a zákona o úhradách liekov, kde sa štát ďalej a viac podkladá farmaceutickým firmám. Opakovane som o tom písal, kdesi to tu po webe pobehuje. Začalo to u Druckera, pokračovala Kaľavská a u Lengvarského sa to nezastavilo. Naopak, záujmy farmabiznisu dostali na MZ mäkkučké perinky v podobe tajných zmlúv na tajné zľavy uzatvárané s tajným spolkom na MZ.

V máji 2023 AIFP upozorňuje (samých seba? 😉 ) že máme menej klinického skúšania ako pred rokmi.

Členské spoločnosti AIFP, ktoré realizujú klinické skúšanie liekov a zdravotníckych pomôcok  v SR, v roku 2021 investovali do klinického skúšania celkovo 23,7 milióna eur, čo je však o takmer 10 miliónov menej ako pred troma rokmi.

Zdroj: Mediweb.sk – Slovensko je na chvoste Európy v počte klinických skúšaní, upozornil hlavný odborník pre klinickú onkológiu

Že by bola korelácia v tom, ako sa zlepšuje pohodlie firiem pri kategorizácii (novely Druckera, Kaľavskej, Lengvarského/Babeľu) a tak sa znižuje potreba firiem získavať dáta formou klinického skúšania?

Alebo že by to bola kauzalita?

Pritom onkológovia v tom článku píšu, že sa im nedarí naplniť počty pacientov do klinických skúšok – teda, že lieky by ja boli cez klinické skúšanie úúúplne v pohode dostupné pacientom, ktorý to potrebujú a zaujímajú sa. A ešte by aj ostalo miesto pre ďalších pacientov, ktorí sa skrývajú kdesi v systéme, ale sú buď ďaleko, alebo sú pomaly diagnostikovaní.

Dostať liek do kategorizácie, to je pre firmu istota predpisovania, istota úhrad, istota objemov predaja.

Suma sumárum

Preplatíme tie drahé lieky 2x (1x že nevyberieme poplatky za skúšanie a ich úhrada ide na konto skúšajúceho a 1x že lieky zaplatíme zo solidárneho systému) Evidentne strácame motiváciu diagnostikovať dostatočne rýchlo a široko, aby sme mali dostatok pacientov do klinických skúšok.

Tak tomu hovorím dlhodobá reforma cenotvorby liekov! Ach jo! Ako by som na to roky neupozorňoval. Veritas odium parit. (Terentius) Môžete aj zabiť posla zlách správ. Môžete urobiť kopu bláznovstiev, o ktorých písali už starovekí filozofi.

Priatelia, ak niekto 3 a viac rokov ničí liekovú politiku, naozaj ju nemôže teraz zrazu zachraňovať. Túto hru treba po 7 rokoch naozaj zmeniť.

Ostaňte na príme, už sa z vajíčka vykľuvalo aj pokračovanie. Nebude to pekné čítanie.

Share Button

Keď odvolávate čo ste zaviedli a zavádzate, čo ste odvolali, vznikne lieková politika OĽaNO na MZ SR

Skúste si predstaviť, že:

 • Umožníte pod vaším dohľadom schváliť zákon o predpisovaní liekov a potom napíšete, že je to kreténske riešenie zabíjajúce pacientov.
 • Zriadite štátny inštitút na posudzovanie hodnoty za peniaze u liekov (NIHO) a potom navrhnete do zákona, že jeho hodnotenia sú nezáväzné. A zriadite si vlastné oddelenie na MZ SR, čím vznikne už 3. úrad s rovnakými kompetenciami.
 • Implementujete supr-čupr dohľad nad klinickým skúšaním a potom navrhnete do toho istého zákona, že klinicky skúšať môžu aj tety od susedov, na ktoré sa tieto opatrenia budú vzťahovať len trochu.
 • Aby to klinické skúšanie pre tetu od susedov bolo prístupnejšie, zrušíte akékoľvek správne poplatky.
 • Osobne sa dušujete, že klinické testy z Bangladéša na Slovensku nebudú umožňovať schvaľovanie kadejakých ivermetínov a potom do zákona navrhnete, že to budete schvaľovať aj bez akejkoľvek odbornej štúdie. (Jo, počkáte kým vám to odobrí úrad, o ktorého rozpočte rozhodujete, priamo ho riadite a riaditeľa menujete.)
 • Za 3 roky vystriedate 10 riaditeľov NCZI a potom sa v návrhu zákona posťažujete, že NCZI kreténsky implementuje znenie zákona o lieku, ktorý ste novelizovali destiatky-krát.
 • Odmietnete upraviť platnosti receptov na 30 dní, teda čísla obvyklé v elektronickej ére, ale do zákona navrhnete, že pacient po prepustení z nemocnice môže 1 mesiac byť bez dohľadu ambulantného lekára.
 • Dušujete sa, že už nikdy nebude potrebné na recepty písať odporúčania špecialistu a potom navrhnete do zákona zaviesť predpisovanie na odporúčania špecialistu.
 • Ste síce štátnym tajomníkom ministerstva, ale navrhnete sňať zodpovednosť za nežiadúce účinky liekov z výrobcov a hodiť to na seba samého.

Tram tada dam dam!

 • Zaviedli ste tajné zmluvy na tajné zľavy uzatvárané tajným tímom tajných ľudí, ale zistili ste, že to nie je dostatočne tajné. Tak do novely zákona navrhnete ešte väčšie utajenie tajného. Aby ste sektoru vzápätí navrhli, že po 3 alebo 6 mesiacoch (ako sa vyspia) môže na základe tajných čísiel fakturovať tajný rozdiel podľa tajných zmlúv.

Ja si to predstavovať nemusím. Toto som čítal v novele zákona o lieku, ktorú ako dokonalý pohrobok ex-štátneho tajomníka a jeho tímu bude parlament schvaľovať na poslednej, júnovej, schôdzi NR SR.

(Autor si vyhradzuje použiť fejtónový jazyk a spisovateľskú hyperbolu. Veľmi sa ani snažiť nemusel.)

Share Button

Web zameraný na osobné politické aktivity