Dream team analfabetov na lieky si vyskúšal prax štátnej distribúcie a výsledkom je škoda (zatiaľ) za 5 miliónov eur

V programovom vyhlásení vlády, ktorej koaličnú zmluvu SaS vypovedala, je aj úvaha o zriadený štátnej distribučnej spoločnosti liekov ako dobrý nápad OĽaNO.

Partia generál, sestrička, odborník na grafické karty, baptistický biskup, biochemik (predtým veterinár), generická právnička, politológ, religionista a nomenklatúrny káder natrénovali, akoby to asi tak mohla fungovať štátna distribučka – vyrobili dokonalú, 5 miliónovú škodu.

Keďže nie som z lekárnickej rodiny, keď som bol medzi 1. a 2. ročníkom VŠ na povinnej praxi, tak som bol v lekárni v zázemí prvýkrát v živote. Prvú robotu, ktorú som dostal, bolo preberanie dodávky liekov a KONTROLA EXSPRIRÁCIÍ.

Pokiaľ budú politické strany do práce s liekmi pchať analfabetov a kadekoho mimo farmaceutické vzdelanie, tak tento štát bude trpieť na elementárne škôlkárske chyby.

Tak aby to aj moje deti, inžinier, zememerač a škôlkári pochopili:

Ja som si celé dva roky neuťahoval s profesií, vzdelania či dlhodobej praxe tých ľudí preto, že by som ich chcel podpásovo zhadzovať a dehonestovať. Ja som pomenovával jednu z príčin, prečo to s liekmi, farmáciou, lekárenstvom a elektronizáciou zdravotníctva stojí za hovno.

To dnešné, má hodnotu 5 miliónov eur. Vidím to úplne živo. Za starých pred-ekologických čias sa v lekárni zišla škodová komisia nad záchodovou misou, vysypali sa podrvené ampulky z porcelánovej trecej misky do porcelánovej misy a nastala odborná komisionálna likvidácia spláchnutím. (Kua, a je zas po pistile!)

Momentálne je k dispozícii na Slovensku okolo 3,5 milióna dávok. Pri Pfizeri sa podarilo oddialiť dátum exspirácie, pri Moderne však prvé vakcíny nestihli darovať ani využiť. „V súčasnosti máme na Slovensku 200-tisíc vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré exspirovali, momentálne sú v procese likvidácie,“ potvrdila Novému Času hovorkyňa rezortu Petra Lániková. Štátu tak vznikla škoda zhruba vo výške asi 5 miliónov eur. Zdroj: Rezort musí zlikvidovať 200-tisíc vakcín za 5 miliónov eur, lekár nechápavo krúti hlavou: Božemôj! | Nový Čas

Takých 5 miliónov eur, to je cca 125 rokov života v zdravý štandardnej kvality. V prípade onkologických pacientov je to 200-500 rokov dožitia.

Áno, pokojne sa môžete zas uraziť, môžete sa zas nestotožniť, môžete môj popis zas označiť za fuck-up. Tých 200-500 rokov už slovenským občanom nik nevráti.

  • V ČR bolo od 18.7. (začiatok 18+) podaných 71 826 štvrtých dávok (druhá posilňovacia).
  • V SR bolo od 18.7. (začiatok 50+) podaných 5 305 štvrtých dávok (druhá posilňovacia).

Tie čísla sú myslím rezonujúce dostatočne. Aj tie v zátvorkách.

A len úplne mimochodom – Novela zákona o úhradách liekov, v ktorom sa prenáša kompetencia vyjednávať zľavy na drahé lieky na pracovníkov MZ v režime tajných zmlúv na tajné hodnoty zliav a tajné ceny.

Kompetencia do rúk tohto dream teamu v zložení generál, sestrička, odborník na grafické karty, baptistický biskup, biochemik (predtým veterinár), generická právnička, politológ, religionista a nomenklatúrny káder.

Kompetencia do rúk ľuďom, ktorí nevedia ani len toľko, čo sa naučí totálny elév farmácie na začiatku svojho štúdia a je prvýkrát v živote v zázemí lekárne.

Share Button

Výdajné automaty na lieky – áno či nie?

Prídete, priložíte občiansky s NFC k čítačke, čím načítate lieky z vašich aktuálnych živých receptov. Odkliknete doplatok a už sa to z automatu na vás rinie.

Tak ako, šli by ste do toho, podobne ako sa na to vrhli v Dr. MAX Rumunsko?

Verím, že si všetci všimli, že hovoria o 12 000 produktoch. De facto sa to nelíši od „trochu“ steroidmi nadopovanej hypermarketovej lekárne, ak by plochu Tesca/Kauflandu prevádzkoval MAX Holding. Je to o výbere uhlu, z ktorého sa na tú plochu pozeráte. (Keď som zvykol konzultovať pre šéfov lekárni, odporúčal som im, aby vošli do lekárne vchodom pre pacienta. To by ste neverili, čo by ste uvideli.)

Expedičné automaty na receptové lieky sú realitou. Tak to proste je a nebude to iné. Nejsou lidi. Lidi jsou drazí, drazí věřící.

A nie na poslednom mieste – bezpečné je vydanie automatom do objavenia prvej interakcie či kontraindikácie indikovaných liekov pacienta. Tá nastane vždy, ak pacient užíva viac ako 1 liek. Tak to proste je, lieky sa medzi sebou o pozornosť bijú.

Výdaj je bezpečný, ak si pacienti budú sami od seba vyžadovať dobrú radu lekárnika, lebo „taký je moderný trend“. No jo, ale to chce robiť si marketing, kolegovia moji lekárnickí. Napríklad pomocou využitia odborných vedomostí o úlohe prostaglandínov pri tvorbe žalúdočnej výstelky a zásahu ASA do ich metabolizmu. 😉 To je narážka na nedávne počudovanie inak vzdelanej kolegyne, že prečo sa taký Aspirin protect môže brať 30 minút pred jedlom. Bol býval bol som o tom písal onehdá pradávno v článku:

Aj keď podávali kyselinu acetylsalicylovú   zvieratám parenterálne (teda do žily) rozvinuli sa u nich nežiadúce účinky v gastro-intestinálnom trakte (skrátene GIT, teda v žalúdku a tenkom čreve).  A tak to vedci skúmali a zistili, že v hre sú takzvané prostaglandíny. Tie majú na starosti vytváranie ochrannej vrstvy na vnútornej strane zažívacieho traktu. Teda okrem iného. Nie že by ju, tú ochrannú vrstvu, tvorili, to nie. Ale aktívne zasahujú do chemických reakcií, ktorých výsledkom je práve tvorba tej ochrannej vrstvy.

Zdroj: Nežiadúce účinky nevznikajú len z toho čo vidíte – Lekáreň na webe

Myslíte si, že toto vám vysvetlí automat? Tak ako, pozdáva sa vám idea samoobslužných výdajných automatov na receptové lieky? Jo a verím, že ste nezabudli, že sa bavíme o sortimente niekde na škále 2500 – 12000 položiek, ktorý by mal taký automat obsiahnuť. Ľudia sme rôzny, máme svoje choroby a rôzne lieky. Fakt je to bežne v tom rozmedzí, čo má lekáreň v sklade. Bacha nie kusov, ale druhov!

Tak šli by ste do toho, pacienti? Fakt sa toho chcete obávať, kolegovia lekárnici? Naozaj by ste to chceli obhajovať, kolegovia politici?

Keďže toto je moja stránka o mojej politickej činnosti samozrejme vám ponúknem aj svoj politický pohľad:

  • Ak by do expedičných automatov chcel niekto hodiť vidli, mám k dispozícii dobrú radu ako na to. Súvisí to s „lege artis“ v zákone 576/2004.
  • Ak by chcel niekto tie vidli odstrániť, tiež mám dobrú radu a súvisí s obsahom škatuľky liekov.  

Jo, taký jsem já prevít. Čo sa za mladi v politike naučíš…

Ale že ste to vy, tak vás upokojím. Je to logická ptákovina a generuje to viac komplikácii a nákladov ako optimalizácie nákladov a nárastu zisku. Ale možno raz… Neříkám ani tak ani tak, no na má slova dojde. Veď už aj v knižniciach majú self-check.

Share Button

Keď IT nástroj nakompletku zmení význam slov, alebo ako niekto rozhodol o skartácii vášho zdravotného záznamu o narodení

Na archivačný problém ma upozornil jeden známy, keď sa ma v dobrej viere opýtal, ako dlho že sa má archivovať zdravotná dokumentácia v eZdraví.

Naivnosť sama ho musela v predošlú noc obšťastniť, keď očakával rýchlu a krátku odpoveď. Dvakrát, keďže to chcel odo mňa (moje deti a jeden prezident by vedeli rozprávať skazky).

Keď som sa začítal do zákona 576/2004 a jeho Tretej časti poriadnejšie ako len pre poriadok, došlo my, že čítam úplne rovnakú zlátaninu, akou sú paragrafy 119 až 122 zákona o lieku. Z pôvodne celkom lucídneho textu o vedení zdravotnej dokumentácie v listinnej podobe vznikla akási zmes s kvalitným emulgátorom, kde sa mieša piate cez deviate, elektronická, písomná a listinná podoba.

V prípade archivovania listinnej dokumentácie je to ešte ako tak v pohode. text je jasný:

§ 22 (2) Zdravotnú dokumentáciu podľa § 20 ods. 2 a 3, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby; ostatnú zdravotnú dokumentáciu podľa § 20 ods. 2 a 3 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.

Tak nejako sa totiž v prípade papierovej dokumentácie počíta s tým, že „všeobecný lekár vedie zdravotnú dokumentáciu ako celok“, čo v listinnej podobe reprezentuje to tá hrubá zdravotná karta. Pacient chodí od čerta k diablovi, teda od špecialistu ku kapacite a odvšadial dostane nejakú správu do tej karty. Lebo veď listinnú kartu mal zo sebou pod pazuchou. (Že to vždy bolo protizákonné, nechám teraz bez povšimnutia, lekári našťastie liečia napriek všetkým zákonným pravidlám a pacienti si žijú napriek všetkým medicínskym predpokladom.)

Takže pacientova listinná dokumentácia je kompletná, je vedená u všeobecného lekára od cca 18 rokov, takže úplne v pohode je tam kompletne celý život.

V prípade zdravotnej dokumentácie vedenej v elektronickej zdravotnej knižke si predkladateľ myslel, že veď napíšem tie isté slová a dosiahnem ten istý výsledok. A tak napísali:

§22 (5) Elektronické zdravotné záznamy v elektronickej zdravotnej knižke uchováva Národné centrum zdravotníckych informácií v národnom zdravotníckom informačnom systéme najmenej 20 rokov po smrti osoby, ak ide o záznamy vytvorené všeobecným lekárom, s ktorým mala osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti; ostatné elektronické zdravotné záznamy najmenej 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.

Darmo, stále platí, že „všeobecný lekár vedie dokumentáciu ako celok“, dokumentáciu, ktorú do zdravotnej knižky pacienta zapísal čert alebo diabol (špecialista alebo kapacita), neleží u neho v registračnej skrini. Na jej vedení nemá všeobecný lekár pacienta žiadny materiálny teda fyzický dosah. Záznamy terapie u špecialistu či v nemocnici založil, dopĺňal, rozširoval, konsolidoval et cetera špecialista či izbový lekár. NCZI vezme a v zmysle zákona po 20. rokoch fuč.

V prípade jednej-dvoch angín je to jedno. V prípade operácie srdca v rámci neonatologicke starostlivosti by sa takáto informácia iste hodila o 40-50 rokov kardiológovi. Nemyslíte? Zistiť pri bájpase len tak bájočko nad otvoreným hrudníkom, že sa v tom svale pred 53 rokmi už nejaký bielopláštnik vŕtal a poprehadzoval inštaláciu, asi nebude konkurovať zážitkom z internátnych vysokoškolských čias po skúške z anatómie či farmakológie.

O detskej onkológii sa v ostatných pár rokoch hovorí, že privádza o 25-30 rokov do fertilného veku také ženy, ktoré by ani menštruovať nezačali. Najznámejšia lieková aféra okolo thalidomidu bola odhalená len preto, že sa jedna americká doktorka mohla vŕtať v starej zdravotnej dokumentácii. Pritom tento liek sa aj dnes bežne používa, lebo veď pribudla len jedna kontraindikácia. Dozvieme sa niečo podobné aj z dokumentácie vedenej elektronicky v zmysle zákona 576/2004 v znení z roku 2022 o onkologickej liečbe dnešných detí?

Ako že som to?

Ak to procesu vložíte IT nástroj, musíte prepísať celý proces, inak sa z toho poseriete.

Ak by malo ostať v Európskom zdravotníckom dátovom vesmíre po mne len jediná stopa, prosím aby to bola táto veta.

Nastal čas na diskusiu

Elektronizácia zdravotníctva začala pod Tatrami v roku 2013 zákonom 153/2013 o zdravotníckom informačnom systéme. Sme aktuálne v polčase tých 20 rokov, kedy mohol vzniknúť prvý elektronický zápis, ktorý mal povahu zdravotnej dokumentácie.

A nie, naozaj nestačí zmeniť číslicu 2 na 5 alebo 9. Fakt nie!

Zaujímavé aj aj tá formulácia , s ktorým mala osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti. S tým posledným? Alebo so všetkými, ale všeobecnými? A čo keď sa v prúde času zmenili spôsoby zmluvných vzťahov v zdravotníctve? Hovoríme o období 100-150 rokov. Ja som sa napríklad narodil do Zákona o zdraví ľudu, ktorý vydali v roku 1966 a ten hovoril v čase môjho narodenia, že… A vlastne ani neviem. A ako to bude, ach Boh a zdravotníctvo dajú, o takých 30-40 rokov?

Tak teda čím začať?

Začať by sme mohli napríklad tým, že v celej sústave zdravotníckych zákonov prestaneme používať slovo „písomný“ a začneme prísne rozlišovať dva jasné pojmy:

  • listinná podoba
  • elektronická podoba

Pretože ako nás učí Občiansky zákonník:

(4) Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou.

Zdroj: 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník – SLOV-LEX
Share Button

Web zameraný na osobné politické aktivity