Archívy značky: dane

Jedine konfrontácia používaného majetku a daňového priznania odhalí baštrngujúcich úradníkov

Skvele nám to najväčší bojovníci proti schránkovým firmám – Beblavý a Žitňanská uzánili. A to tak, že „Čistý deň“ bude mimo zákona na zamedzenie dotácií spriazneným osobám členov dotačnej komisie.

Register by sa nemal týkať ani neziskových organizácií, ktoré poberajú dotácie, ide napríklad o hospice a domovy sociálnych služieb.

Ak chce štát účinne bojovať so schránkami, nestačí ich zákonom prinútiť len k tomu, aby formálne ukázali svojho majiteľa. Zmysel to bude mať len vtedy, ak sa odhalí naozaj ten, kto zo ziskov profituje.

Zdroj: Ako chce Žitňanskej zákon urobiť poriadok so schránkami a kde sú jeho riziká – Denník N

Tak sa teda pozrime na realitu dnešných dní. Minister vlády SR nakúpil podiely a spláca mu to samotná firma, v ktorej nakúpil podiely, formou splátky pôžičky. Bude aj takýto človek zapísaný v zozname tých, ktorý profitovali so štátnej dotácie, ktorú jeho ministerstvo pridelilo tejto firme?

To je jednoduchá otázka a priemerný stredoškolák potrebuje aj jednoduchú odpoveď – áno/nie.

V slovinskej Lipici sa už tešia na zvýšený odber ich bielych koní s nezávadnou schopnosťou byť zapísaný v Žitňanskej zoznamoch.

Viete, priatelia, ja som len jednoduchý farmaceut, ale ako vlastník malej firmy veľmi dobre viem, že najlepším spôsobom ako skontrolovať poctivo nadobudnutý majetok je mrknúť sa do daňového priznania stojac pred ním obývaným bytom.

Ak sa niektorý štátny úradník vozí v aute, ktoré mu niekto poskytol, tak sa mrkneme do daňového priznania aj tohoto dobrodinca. Veď si tento dar dal predsa do nákladov a prijímateľ to vyčíslil ako nepeňažný príjem a zdanil. Napríklad tak, ako sa dodaňuje použitie služobného auta na súkromné účely.

Celé tieto tančeky okolo protischránkových zákonov, hmotnej zodpovednosti politikov – to je len 3x viac 4x viac 5x viac pravidiel na pravidlá, až sa v nich vyzná už len  divá sviňa. A tá potom v tom vie chodiť a nám ostatným sa smeje, že sme úbožiaci, že sme somári.

Strašidelne ma unavuje opätovne upozorňovať na elementárne pravidlá. Dane sú jedno z takýchto elementárnych pravidiel.

Pamätáte, aj Al Caponeho nakoniec dostali daňováci. Dane a smrť – niekto to zaplatiť musí.

Súvisiaci článok k téme: Hmotná zodpovednosť politikov by priviedla socilaistický štát do totálnej blokády

 

 

 

Share Button

Politické úplatky sú vektorová veličina

Príroda sa rozhodla, že niektoré vlastnosti sa budú dať nie len zmerať, ale že sa bude dať o nich povedať aj kam smerujú. A tak Boh stvoril vektorové veličiny, vedci ich objavili a my sa ich musíme naučiť.

Politické úplatky sú vektorovou veličinou. Keď pochopíme, že nie len ich veľkosť, ale ja smer je dôležitou vlastnosťou, bude nám lepšie.

Občania nemajú peniaze, nemôžu dávať politikom úplatky tak veľké, aké môžu dávať politikom podnikatelia. Podnikatelia ukrátia svojich zamestnancov na platoch, aby mali na úplatky pre politikov. Vďaka takto ukráteným platom je možné zachovať pracovné miesta, ktoré nemajú žiaden zmysel pre spoločnosť.

Ak by mali tieto pracovné miesta pre spoločnosť zmysel, iný občania by si kupovali výsledky ich práce a tak by tvorili zisk, z ktorého by sa platili platy. Zisk je základom pre dane. Dane by odviedli štátu a politici by mohli tieto dane rozkrádať prerozdeľovať.

Výsledok je vo veľkosti úplne rovnaký. Úplatky podnikateľov politikom na udržanie svojho podnikania ako aj odvedené dane sú čo do veľkosti rovnaké. Vznikajú z rovnakého základu a ani to percento nebude veľmi iné. Akurát ten smer!

Úplatky idú do súkromných vreciek, dane sa nám prerozdelené vrátia. Veď hovorím, nie len veľkosť, ale aj smer.

Share Button

A veď načo, veď to je iba náš štát

Firma Allexis má na Finančnom riaditeľstve miliónové zákazky. Sú tajné a informácie o tom, koľko zmlúv je, čoho sa týkajú a ako firmu vyberali, Finančné riaditeľstvo odmieta prezradiť.

Zdroj:  Daňováci živia firmu tajnými zmluvami za milióny eur.

Nejde ani o to, ako vyberali. Ani o to za koľko. Ide len a len o to, že  máme právo vedieť čo sa udialo. Tie peniaze platíme my, je to náš štát, sú to nami zvolení naši zástupcovia.

Veď len o to ide. Je to iba náš štát.

Ideálne otvoriť daňovú kauzu na konci marca. Nie je to tiež bulvárne?

Share Button