Politické úplatky sú vektorová veličina

Príroda sa rozhodla, že niektoré vlastnosti sa budú dať nie len zmerať, ale že sa bude dať o nich povedať aj kam smerujú. A tak Boh stvoril vektorové veličiny, vedci ich objavili a my sa ich musíme naučiť.

Politické úplatky sú vektorovou veličinou. Keď pochopíme, že nie len ich veľkosť, ale ja smer je dôležitou vlastnosťou, bude nám lepšie.

Občania nemajú peniaze, nemôžu dávať politikom úplatky tak veľké, aké môžu dávať politikom podnikatelia. Podnikatelia ukrátia svojich zamestnancov na platoch, aby mali na úplatky pre politikov. Vďaka takto ukráteným platom je možné zachovať pracovné miesta, ktoré nemajú žiaden zmysel pre spoločnosť.

Ak by mali tieto pracovné miesta pre spoločnosť zmysel, iný občania by si kupovali výsledky ich práce a tak by tvorili zisk, z ktorého by sa platili platy. Zisk je základom pre dane. Dane by odviedli štátu a politici by mohli tieto dane rozkrádať prerozdeľovať.

Výsledok je vo veľkosti úplne rovnaký. Úplatky podnikateľov politikom na udržanie svojho podnikania ako aj odvedené dane sú čo do veľkosti rovnaké. Vznikajú z rovnakého základu a ani to percento nebude veľmi iné. Akurát ten smer!

Úplatky idú do súkromných vreciek, dane sa nám prerozdelené vrátia. Veď hovorím, nie len veľkosť, ale aj smer.

Share Button