Hmotná zodpovednosť politikov by priviedla socilaistický štát do totálnej blokády

Hmotná zodpovednosť politikov? Naozaj si na to trúfate?

Aký zmysel má keď štát dáva štátu pokutu? Totálne žiadny. Peniaze z jedného vreca sa presunú do druhého vrecka. Tak je tu nápad postihovať priamo osoby – politikov.

Miroslav Beblavy​ píše (FB): „Ešte v januári 2014 som spolu s Luciou Žitňanskou upozornil, že minister Čaplovič porušil zákon, keď firme Xepap daroval pol milióna eur za nič pri rozvoze učebníc. Úrad pre verejné obstarávanie to ešte koncom minulého roka potvrdil a teraz dal ministerstvu pokutu 100 000 eur. Myslíte, že minister Čaplovič z nej niečo zaplatí?
Odpoveď je, že nie. A preto potrebujeme hmotnú zodpovednosť politikov“

Ani hmotná zodpovednosť politikov nič nevyrieši. V dokonalom stave akurát privedie socialistický štát do totálnej blokády. Nikto sa pod nič nepodpíše. Za tie peniaze z platu niesť toľké riziko? Ha-ha…. To nerobí žiadny birmovaný komunista.

Leda ak…

A potom tu máme zákonník práce a jeho zodpovednosť maximálne do výšky 3 platov a zákon padajúceho hovna. Politici tak či tak len ukazujú smerovanie, reálne tranzakcie a riešenia vykonávajú profesionálny úradníci.

Leda ak…

Jediným riešením je dokázať ponúknuť skutočne bezúhonných a prirodzene poctivých ľudí. A súčasne maximálne zoškrtať, zmenšovať a obmedzovať to, za čo by mohli míňať peniaze. A súčasne! A súčasne funkčný a rýchly NKU. A súčasne!

Leda ak sa do politickej funkcie hlási človek, ktorý už dopredu vie, že na nejaké podvádzanie a kradnutie zo štátneho sa vôbec nechystá.

Tak znovu:

Ale chceme to? V ostatných slobodných a demokratických voľbách bez pištole na spánku si väčšina zúčastnených vybrala suverénne a s jasným prehľadom socializmus. To je veľký štát, veľké dane, veľké peniaze na prerozdelovanie. Veľké korytá plné štátnych peňazí na štátne zákazky. Štátne rozhodovanie.

???

Tak ako to s vami je? Naozaj chcete menej rozkrádania štátnych, teda vašich peňazí? Prosím vás, priatelia moji, ujasnite si to prosím. Je technicky nemožné voliť si socializmus a súčasne si voliť menej rozkrádania a menej vyžratých bafuňárov, ktorých jediným príjmom v živote bola štátna zákazka. Leda že by ste túžili po osobnej frustrácii.

A tak ďalej a tak podobne som o tom písal presne asi pred rokom  Nebudeme lepší, jedinou cestou je byť menší | M+M+M+M (4M).

Cieľový stav: Volení politici rozhodujú o tak málo oblastiach, že NKU v pohode stíha dohliadať a radiť (a radiť!!!), aby ctnostní občania v politických funkciách ostávali cnostnými. Systém je nastavený tak jednoducho a zrozumiteľne, že sa dá poľahky dodržať a súčasne poľahky zavčasu vidieť, že sa môže stať chyba.

To si mám tú politiku robiť sám, kua-kua? Mne by plat stačil.

Mimochodom, pamätáte, ako sa vraj bývali boli šedé eminencie okolo špeciálnych a zbrojných technológii sťažovali, že „…teraz je tam nejaký ťuťko z Tesca a nie je s ním žiadna reč v tej našej veci?“ Pre niekoho ťuťko z Tesca, pre niekoho človek v maximálnej iterácii k poctivosti a cnostnosti. Dokonalý nie sne nik, mne stačí aj len limitne sa blížiť.

Kritizovať súčasnosť sa dá v zlej aj v dobrej spoločnosti

Prichádzať s funkčnými riešeniami sa dá v dobrej aj zlej spoločnosti. Na pravej strane je chvalabohu na výber.

Ja som si vybral profíkov v strane SaS. Liberálna politická strana, to je keď jej členom môže byť aj gay aj katolík, pretože sa vedia dohodnúť na svojich spoločných prioritách na svojom spoločnom programe pre svojich voličov a súčasne rešpektovať svoju slobodu.

Áno, v záujme prvej iterácie k normálnosti budem voliť skutočné pravicové riešenia s osvedčenými odborníkmi s výhľadom na liberálne smerovanie. Budem krúžkovať liberálny pravicový program SaS na kandidátke. Moje predstavy sú známe aj mnou očakávaný volebný program. A tento (pdf) to do bodky napĺňa:

AGENDA 2020 – volebný program SaS:

6.2.1 zavedieme hmotnú zodpovednosť verejných funkcionárov za preukázané škody spôsobené na majetku štátu alebo pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami

6.2.2 zavedieme spresnené majetkové priznania pre verejných funkcionárov

6.2.3 zavedieme zrýchlené konania za oficiálny poplatok v týchto rozhodovacích procesoch správnych orgánov

6.2.4 zavedieme zverejňovanie dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti u všetkých orgánov štátnej správy

6.2.5 zavedieme flexibilný internetový systém pre anonymné nahlasovanie prípadov korupcie

6.2.6 zavedieme používanie telových kamier príslušníkom dopravnej polície

6.2.7 zavedieme povinné zverejňovanie výsledkov hospodárenia podnikov s väčšinovou účasťou štátu

6.2.8 rozšírime okruh osôb povinných poskytovať informácie aj na podniky s väčšinovou účasťou štátu

6.2.9 zavedieme sprístupňovanie informácií v elektronickej forme ako minimum a zavedieme štandardy zverejňovania dokumentov v elektronickej forme

6.2.10 zavedieme zverejňovanie informácií o hospodárení zdravotných zariadení a poskytovaní zdravotnej starostlivosti

6.2.11 zavedieme zverejňovanie zoznamu lekárskych výkonov hradených zo zákonného zdravotného poistenia vrátane detailných požiadaviek kladených na ich poskytnutie a zoznamu úkonov nadštandardnej zdravotnej starostlivosti

6.2.12 naďalej budeme postupovať pri obsadzovaní politických nominácií s maximálnou starostlivosťou a obozretnosťou s cieľom nominovať len slušných a schopných ľudí 

Share Button