Archívy značky: elektronizácia

„Nekonečná“ platnosť plastových kartičiek občianskych preukazov klame telom

Na konci zákona o občianskych preukazoch sa píše:

§ 19a Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19

(2) Platnosť občianskeho preukazu, ktorá uplynie počas krízovej situácie

d) od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od jej odvolania

Zdroj: 395/2019 Z.z. – Zákon o občianskych preukazoch a o … – SLOV-LEX

Nuž, krízovú situáciu zatiaľ nikto neodhlásil (to sa musí a a aktívne), takže plastovka platí aktuálne „donekonečna“. Čo je vlastne taký celkom pekný pokus, či to vôbec niečomu vadí.

Ja myslím, že ani nevadí, ale možno sa nájde niekto, kto na niečo príde.

INÉ, ešte raz a dôrazne, INÉ je to v prípade čipu (to ten pliešok na kartičke)

Ten podlieha cetrifikácii kvôli bezpečnosti elektronických služieb, takže tam ani tak nejde o dátum na plaste, ale na tom certifikáte bezpečnosti toho pliešku. A ani keby mamička povedala, že nevadí, tak vadí, ak exsne certifikát pliešku. Potom už ani minister ani národná rada nič nezachránia. Ostáva len vymeniť.

Aktuálne máme v obehu kopu plastových kartičiek s plieškom (čipom), ktorým platnosť toho certifikátu na ten pliešok exspiruje 31.12.2022. Sú to plastové kartičky s plieškom vydané pred 21.6.2021.

Štát čosi-kdesi vymýšľa ako legislatívne podliezť kritéria kladená na mieru istoty po podpísaní, aby sa mohol „núdzovo“ používať aj takýto pliešok.

ALE…

Najlepšie je si dať vystaviť novú plastovú kartičku s novým, certifikovaným čipom. Potom budete môcť aj naďalej podpisovať na najvyššej úrovni bezpečnosti a teda istoty. A naopak, nik ani len náhodou, nie to úmyselne vaše elektronické úkony nesfalšuje.

To, že exspirujú plieškom certifikáty bezpečnosti je úplne normálne a dokonca je to naopak zdravý životný prejav tohto druhu elektroniky. Iné je, že na to napriek upozorneniam nik kompetentný na MV (OĽaNO) nemyslel včas. Nuž, nemyslel.

Občiansky preukaz sú v skutočnosti 2v1

Všimli ste si, že som sa snažil vyhýbať pomenovaniu občiansky preukaz. Je to preto, že v dobe elektronickej treba odlíšiť

  • platová kartička – to je občiansky preukaz pre starý, analógový, papieroví svet.
  • čip na plastovej kartičke – ten, keď nesie podpisové certifikáty na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (HW+SW nerozdielne), tak je občianskym preukazom pre virtuálny, elektronický svet.

To, že je to zalisované do jedného kusa môže byť trochu mätúce. Preto odlišujem platik od pliešku.

Preukaz poistenca je hlavne o tom pliešku

Dnes už má občianka fungovať aj ako preukaz poistenca. Keďže v prípade akejkoľvek interakcie so zdravotným systémom ide o interakciu s osobitnou kategóriou osobných údajov, je významne dôležité, aby sa k nim pristupovalo s príslušným rešpektom.

Povedzte mi , čo užívate a ja vám poviem, čo vám je. Ak užívate penicilín tbl., pokojne môžete mať v mojich očiach syfilis. Naozaj si myslíte, že používanie primeranej ochrany pred neoprávneným prístupom k vašim zdravotníckym dátam je len také otravovanie? Naozaj sa pokojne postavíte do prostred námestia a zakričíte na plné hrdlo: „Toto telo má kvapavku“?

Správne to má byť tak, že k vašim receptom má prístup lekárnik v lekárni až po dvojnásobnom zasunutí.

  1. lekárnik zasunie svoj čip na plastiku do svojej čítačky, čím sa voči úložišťu elektronických receptov preukáže, že smie vaše recepty vidieť
  2. vy zasuniete svoj čip na plastiku do pacientskej čítačky v lekárni a tak otvoríte bránu k vašim receptom pre toho lekárnika

Na pozadí prebehne desiatka procesov, o tých nabudúce. Napríklad, ako by správne malo fungovať to, že so svojim čipom na plastiku môžete mať sprístupnené recepty členov rodiny alebo aj tety z horného konca ulice. Dokonca aj povaha nástroja, ktorý nesie virtuálnu identitu môže byť všakovaká. Od čipu s certifikátmi, cez USB-paličku až po mobilný telefón, všetko je to len otázka výberu technológie. Aj o tom niekedy nabudúce.

Pod čiarou: Autor je členom tímu elektronizácie zdravotníctva Českej republiky. Nakoniec vždy dostanete, čo si zvolíte. V ČR ma oslovili.

Share Button