Prístup k údajom na základe znalosti rodného čísla nie je v súlade s elementárnymi zásadami ochrany osobných údajov

Začneme z ostra, rovno faktami:

 • NCZI je inštitúcia zodpovedná za tvorbu štandardov zdravotníckej informatiky.
 • Onkologická diagnóza a vlastne akákoľvek diagnóza, je super citlivá osobná záležitosť občana.
 • Černobyl vybuchol, pretože si v záujme dokončenia plánovaného experimentu postupne povypínali všetky ochrany.
 • NCZI bez bázne a hany do projektu okolo onkologických dát troch diagnóz (rakovina pľúc, prsníka a hrubého čreva) napíše toto:

Projekt zároveň vyžaduje používanie funkcionality elektronických výmenných lístkov v čo najväčšej miere. Vzhľadom na súčasnú nízku mieru využívania je jednou z možností rozšírenie možnosti pristupovať k zdravotným údajom na základe zadania rodného čísla pacienta.

Projekt bude v plnom súlade so zákonmi a ostatnými legislatívnymi nariadeniami s dôrazom na ochranu osobných údajov.“

Tak si to s tými faktami zas zopakujme:

 • Zákon prikazuje lekárom používať eZdravie, vytvárať všetku komunikáciu elektronicky, viesť zdravotnú dokumentáciu v elektronickej forme.
 • Lekári nepoužívajú eZdravie, pretože je to pre nich nepohodlné.
 • Lekári nepoužívajú eZdravie, pretože v ňom nie sú dáta.
 • Lekári nemajú v eZdraví potrebné dáta, lebo lekári nepoužívajú eZdravie.

Čo napadne jazykových expertov NCZI?

 • Na podporu pohodlia lekárov pri používaní eZdravia alokujú v projekte za 8 000 000 EUR celkovo 0 EUR na rozvoj koncových aplikácii lekárov.
 • Vypnú všetky ochrany pacientských dát a presadia zakričanie rodného čísla osoby od dverí ako základný nástroj pre ochranu vašich dát o vašich diagnózach a autentizáciu osoby.
 • Ministerstvo vnútra si stále nevšimlo, že o 6 mesiacov budú občianske s čipom staršie ako 3 roky úplne nefunkčné pre elektronické služby.
 • Tik, tak, tik, tak, tik, tak…
 • BUM.

Za fungovanie eZdravia platíme mesačne 217 000€. Rozpočet NCZI na rok je okolo 10 000 000€.

(Pán kapitán na linke, jedno twister menu a kolu bez ľadu prosím a po pípnutí iste viete, čo máte robiť.)

Share Button