Platy pre 70% zdravotníkov nevalorizuje zákon, ale rozhodujú o nich platby poisťovní

Matovič s platmi zdravotníkov nevyjednal nič a aj to, čo aj bez neho garantuje zákon, vyhlásil nezmyselne za prínos všetkým zdravotníkom.

Analfabet (nie len na lieky) by si mal naštudovať zákon. Inak by vedel, že valorizácie v zmysle zákona, teda podľa „mzdového automatu“ sa týka menej ako 6,5% zdravotníkov a pracovníkov v zdravotníctve.

 • Valorizácia sa týka LEN tých zákonom vymenovaných skupín, ktorý pracujú v ústavnom zariadení.
 • Valorizácia sa týka LEN základnej zložky mzdy a aj to LEN keď plat lekára a iných je na zákonom daných minimách. Stačí, aby ste mali plat vyšší, tak vám nikto zo zákona nič valorizovať nemusí, kým vás zospodu nedobehnú „lekárska minimálka“.

Kľúčové slová:

 • v ústavnom zariadení (nemocnica, hospic, kúpele…)
 • je minimálne
578/2004 paragraf 80a

Údaje zo zdravotníckej ročenky NCZI za rok 2020

Celkovo je v zdravotníctve zamestnaných:

 • 114 284 ľudí celkovo
 • 20 026 lekárov
 • 2 887 zubných lekárov
 • Počet pracovných miest sestier v ústavných zariadeniach: 17 143,12
 • Počet pracovných miest lekárov v ústavných zariadeniach: 7 422,32

Ak by každé jedno pracovné miesto zodpovedalo presne jednému lekárovi, tak by sa valorizácia týkala celkovo 21,5% zo všetkých zdravotníkov a pracovníkov v zdravotníctve. Často jedna osoba lekára obsadzuje viac ako len jedno pracovné miesto. No dobre, tak o nejaké percento k tomu za masérov, optikov v priamom pracovnom pomere v ústavných zaradeniach a podobne. U nich je často veľký podiel schwarzsystému.

70% zdravotníkov a nezdravotníckych pracovníkov sa automat netýka

Ambulantný lekári a ich sestry sú platení platbami od poisťovní (kapitácia, výkony a iné) na chod celej ambulancie.

Lekárnici a farmaceutické laborantky verejných lekární sú platení z regulovanej marže z regulovanej ceny za vydané lieky na recept a neregulovanej marže za predané lieky a doplnkový sortiment. Oboje je plne súkromné podnikanie.

Platy v ambulanciách, lekárňach a kdekoľvek inde ako v ústavoch nie sú ničím riadené, maximálne tak všeobecným Zákonníkom práce, minimálnou mzdou a minimálnymi mzdovými nárokmi.

Sestry v nemocniciach? Tie hodila lekárska komora „kolegiálne“ cez palubu na Ústavnom súde. Dnes už je to formálne upravené.

Základná matematika nadovšetko

Minimálna mzda lekára v najvyššej skupine je 2,3x priemer z pred 2 rokov.

 • Lekárska minimálka roku 2022 = priemerná mesačná mzda 2020 x 2,3= 1133 x 2,3 = 2605,9€
 • Lekárska minimálka roku 2023 = priemerná mesačná mzda 2021 x 2,3= 1211 x 2,3 = 2758,3€
 • Sesterská minimálka v roku 2023 = priemerná mesačná mzda 2021 x 1,1 = 1211 x 2,3 = 1332,10€

V roku 2023 sa zvýši uvedená lekárska minimálka o 2758,3-2605,9= 179,4€ To je valorizácia oproti roku 2022 o +6,88%

Kým v roku 2020 bol podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií priemerný zárobok lekára vrátane pracovnej pohotovosti 3 089 eur, v roku 2021 to bolo už o takmer 400 eur viac – 3 470 eur. Podobne si polepšili aj sestry. Kým v roku 2020 zarábali priemerne 1 469 eur, o rok neskôr to už bolo 1 730 eur.

Zdroj: Naši lekári môžu závidieť platy kolegom v Maďarsku či Poľsku

Odborári plačú v zlej kancelárii u jej zlého okupanta

Ups, už v roku 2021 boli lekári aj sestry priemerne nad svojou minimálkov (tou pre najvzdelanejších). Aj keby som prijal teóriu, že im ten rozdiel robila NEzákladné zložky mzdy, aj tak im valorizácia len časti mzdy o +6,9% nespôsobí celkový nárast o 6,9%.

Medziročná inflácia na Slovensku je aktuálne 12,6% a toto percento stále stúpa. Ak sa majú pokryť všetky náklady musia príjmy poskytovateľov od poisťovní stúpnuť minimálne o infláciu. Inak sme s celým financovaním zdravotníctva kde? V druhotnej platobnej neschopnosti rokov deväťdesiatych.

Valorizáciu platov v nemocniciach ani inflačné tlaky prevádzky ostatných poskytovateľov nik iný ako poisťovne nezaplatí. Len a len poisťovne z výberu poistného.

Ale veď pokojne nech odborári rokujú v kancelárii premiéra na úrade vlády s jej okupantom Matovičom. Keďže to nemá reálny zmysel, nič ani jeden z nich aspoň neskazí. Akurát na konci mesiaca príde, zas, veľká dezilúzia medzi billbordovými rečami a číslom na výplatnej páske.

Share Button