NCZI vyrobil ďalší portál, ďalšiu cestu identifikácie, ďalšie, už 158x všetko inak

Zákon hovorí jasne:

§ 2 Základné pojmy:

(5) Národný portál zdravia je webové sídlo obsahujúce aplikácie a objektivizované informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a informácie o verejnom zdraví a sprostredkujúce prístup do národného zdravotníckeho informačného systému.
Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/153/20220601.html#paragraf-2.odsek-5

A preto NCZI na túto základnú, prvotnú, primárnu, esenciálnu cestu kašle.

A preto NCZI vymýšľa ďalšie a ďalšie a ďalšie a ďalšie menej bezpečné, menej overené, menej funkčné riešenia prístupu pacientov k svojej zdravotnej dokumentácii.

A preto MZ nerieši elektronizáciu koncepčne, lebo sa vysiluje na hlúpych nekoncepčných riešeniach elektronizácie.

A preto ministerstvo vnútra je až po korienky vlasov na Mikulcovej os temporalis v sračkách okolo eID.

A preto je ministerstvo informatizácie až po vahadlá bábkoherečky v sračkách okolo mobilného eID.

Všetko to v tých zákonoch od roku 2013 je. Úplne všetko. Stačí to len dodržiavať a presne v duchu koncepcie dorábať jednotlivé vykonávacie predpisy.

Procesy ako u debila

Na prístup do covid portálu potrebujete:

 • telefónne číslo
 • rok narodenia
 • 9-miestny COVID-19-PASS, ak si ho nepamätáte tak potrebujete
  • Meno
  • Priezvisko
  • Rodné číslo
  • prístup k telefónnemu čísli /emailu, ktorý ste zadali pri prvom testovaní/očkovaní tak pred 2 rokmi.

Nepamätáte / máte už nedostupné pôvodné telefónne číslo? Môžete si ho zmeniť, ale musíte poznať:

 • Telefónne číslo (to, čo nemáte, nemáte k nemu prístup) alebo e-mail (ten, čo si nepamätáte, alebo nemáte k nemu prístup.
 • Rok narodenia
 • 9-miestny COVID-19-PASS, ak si ho nepamätáte tak potrebujete
  • Meno
  • Priezvisko
  • Rodné číslo
  • prístup k telefónnemu čísli /emailu, ktorý ste zadali pri prvom testovaní/očkovaní tak pred 2 rokmi.

Reálne: na zmenu telefónneho čísla v systéme covid-čojavie-koľká-berzia sa musíte dovolať na infolinku, ktorej už NCZI ukončilo kontrakt. Fakt by ma zaujímalo, ako po telefóne overia moju identitu a oprávnenosť zmeniť kontaktné telefónne číslo…

Pro bono, veď aj tak to nebudú vedieť realizovať

Viete priatelia, že som dobrák od os femoralis, tak vám pro bono naznačím, ako na to:

 1. Občan má k dispozícii eID a doma si cez Národný porotál zdravia spravuje všetko, čo sa osoby dotýka v súvislosti zo zdravým.
  1. bezrozporné pravidlá pre dôveryhodné služby
  2. zákonom vyžadovaná dostupnosť, prístupnosť a rozsah údajov
  3. štandardizované riešenie
  4. všade na svete, ak sa povie eGov, tak prvé čo fakt funguje a občania priam milujú, sú eRecepty – to vám nič nehovorí?
 2. Občan má k dispozícii desaťtisíce kontaktných miest. Je to 15 130 ambulancii a k tomu 2 002 lekární. Všade tam sa nachádza:
  1. zdravotnícky pracovník oprávnený nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacienta v jeho prítomnosti
  2. PZP zabezpečujúca súlad s pravidlami pre dôveryhodné služby na najvyššej možnej úrovni.
  3. Pomáhajúce profesie, ktoré vedia komunikovať s chorým človekom.
  4. Dostupnosť od 7:00 do 21:00 366 dní do roka. (minimálne lekárne v hyparmarketoch)

Apropó, na dve zaujímavosti ma upozornil posledný riaditeľ NCZI čo aj niečo v elektronizácii zdravotníctva skutočne dosiahol – spustil to. Keď z funkcie odchádzal Peter Blaskovits, bolo vystavených už vyše 1 milióna elektronických výmenných lístkov. To sa písal máj 2020.

A druhá? PCR test na covid-19 je LABORATÓRNE VYŠETRENIE, nie je to lekársky výkon. Na lekárske výkony si lekári medzi sebou posielajú výmenné lístky. Lekári do labákov posielajú ŽIADANKY na vykonanie laboratórneho vyšetrenia. To by aktuálny pán riaditeľ, vybraný na základe hlbokej jazykovej znalosti oxford ingliš, mal vedieť. Že nepozná rozdiel medzi žiadankou a výmenným lístkom, to je pochopiteľné. Keď ho vyberali, išlo hlavne o tú oxfort ingliš.

Poviem to takto

My, čo vieme ako to robiť, dokonca iní sú ochotní nám za to zaplatiť, tak s nami sa nestotožňujú.
Tak keď nestotožňujú, tak nestotožňujú. Výsledky elektronizáce a liekovej politiky sú po 2. rokoch tvrdý náraz.

Z čistého altruizmu občas pro bono niečo poradíme. Zvykli si ignorovať. Veď viete ako je to so zvykom. Jedno ráno sa prebudíte a už nie je kto by vám poradil, lebo toho nestotožňovania už bolo aj na farmaceuta priveľa.

Niekto má moc a niekto pravdu.

Ja môžem akurát povedať, že v oblasti elektronizace a liekovej politiky na Slovensku neříkám ani tak ani tak, no na má slova došlo. (volně dle V. Buriana).

Share Button