MZ SR hľadá po 3. rokoch už 11. riaditeľa NCZI a ponúklo pokles platu z 6000€ na 1665,50€

Za všetkým hľadaj peniaze a ženu. Tak sa najprv pozrime na tie peniaze. Na konci dôjde aj na manželky.

Keď hľadá MZ SR riaditeľa NCZI, nemá to jednoduché. Leda že by si samo podrazilo nohy.

 • funkčný plat, (9., najvyššia platová trieda: 1 626,00€)
  • príplatku za riadenie, až 75% platovej tarify (+1219,50€)
  • osobného príplatku, až 100% platovej tarify (+1626,00€)
 • Odmena

Tak to máme: 4471,50€, čo je úplne reálna suma, závislá od dobrej vôle ministra. A ak to výberko vyhrá nejaký doterajší štátny úradník, tak sa jeho tarifný plat zvýši o 1% za každý rok štátnej služby.

Ten tarifný plat v sume 1626€, to platí od septembra 2023, keďže úradnícky vláda 24.8. 2023 rozhodla o navýšení tarifných platov o cca 10%.

Pred dvomi rokmi sa MZ SR rozhodlo dať riaditeľovi osobný plat vo výške 6000€. To bola istota, bez ohľadu na to, ako sa minister (teda jeho generálny tajomník služobného úradu) vyspí.

Je to málo? Je to veľa?

Akokoľvek na tú otázku odpoviete, počkajte si, ideme do toho najlepšieho.

Pozrime sa na osud aktuálneho riaditeľa NCZI

Momentálne slovenskému eZdraviu a zdravotníckej štatistike kraľuje kovaný štátny úradník, odborník na oxford ingliš Mgr. Peter Lukáč, PhD.

Prehľad historických udalostí súvisiacich so správou dát zdravotnej dokumentácie v Slovenskej republike:

 • Premiér Matovič si za ministra zdravotníctva vyberie Mareka Krajčiho.
 • Marek Krajči si za šéfa služobného úradu vyberie ing. Kolníka.
 • Máj 2020 – odchádza dlhoročný riaditeľ Peter Blaškovitš na vlastnú žiadosť
 • Máj 2020 – poverený riadením je Peter Bielik
 • August 2021 – NCZI má „únik“ dát z aplikácie.
 • August 2021 – MZ vypíše výberové konanie, ktoré po uzávierke žiadostí zruší a vypíše druhé konanie za rovnakých podmienok.
 • september 2021 – ing. Kolník si v opakovanom výberku za šéfa NCZI vyberie ing. Bielika – vo výberovom konaní, kde som sa zúčastnil a „zazdila“ ma zástupkyňa zamestnancov.
 • Ing. Bielik preukáže vysokú schopnosť a je odvolaný do pár mesiacov pre neschopnosť.
 • Ing. Kolník vyberie druhého riaditeľa NCZI (ing. Suja)
 • Odvolaný je aj ing. Kolník.
 • Odvolaný je aj smrteľne nebezpečný minister Krajči.
 • Odvolaný je aj premiér Matovič (teda premiestnený na ministerstvo financií).
 • Odvolaný je aj druhý riaditeľ NCZI pre nezáujem o riadenie NCZI a prichádza tretí riaditeľ NCZI. (ing. Capek)
 • Tretí dočasný riaditeľ 4 dni po uzavretí prihlasovania verejne povie, že asi sa bude uchádzať o trvalé menovanie vo výberovom konaní, ale závisí to od toho, ako sa dohodne s MZ.

To všetko od leta 2020 do leta 2021.

 • V lete 2021 nastúpil Peter Lukáč za super extra podmienok pre super extra manažéra svetového kalibru. Rozhodujúcim kritériom výberového konania bola znalosť oxfort ingliš a the Beatles
 • V januári 2023 nastupuje trojvládie nových vymenovaných dvoch riaditeľov: Marek Macho a Barbora Mareková. Lukáč bol odvolaný-neodvolaný, niekto nezvládol právne formality.
 • Marec 2023 odchádza Lengvarský z postu ministra
 • Na Veľkú noc 2023 sa vracia jednovládie a poverený je Peter Lukáč
 • Leto 2023 – MZ vyhlásilo výberové konanie ako za starých čias.

Keď to dobre spočítate, tak od roku 2020 do roku 2023 sa dopočítate 10 riaditeľov NCZI, vyberajú 11.

Prečo sa tentokrát nezúčastním?

A budú voľby… Vyhlásenie výberka na riaditeľa NCZI tesne pred voľbami nedáva žiaden zmysel.

Bez „vlastníctva“ MZ SR v portfóliu politickej strany to nemá zmysel. Aj pri „vlastníctve“ politickej strany to nemá zmysle. Musíte byť kamarát z najlepších, aby to celé dávalo zmysel. Nie len po finančnej stránke, ale hlavne po obsahovej. NCZI je podriadená organizácia MZ SR a niečo ako nezávislosť je v tomto prípade absolútne neznámy pojem a nerealizovateľná záležitosť.

Iste, vedel by som do NCZI priviesť skutočne odborný tím ľudí s praxou v riadení štátnej organizácie, podieľaní sa na medzinárodnej eHealth spolupráci a v neposlednej rade aj profíka na štatistiku.

Ale čo z toho? Veď hore je vidieť, že stačí, aby sa minister zle vyspal a všetko je inak.

Ale nikdy by som im nevedel zaručiť, že ich manželia a manželky neprekľajú a mňa aj do 7 kolena za to, že odišli z celkom bezpečných a istých pozícii (továrne na výbušniny, dodal by Saturnin). Hovoril som vám, že dôjde aj na manželku.

Pritom, juj ako by si to slovenské eZdravie zaslúžilo dobrý rozvoj. A MZ poriadne dáta k rozhodovaniu. Fakt viem o čom hovorím. Venujem sa elektronizácií dlhé roky, aktuálne rozvíjame s kolegami na MZČR Národní centrum elektronického zdravotnictví. Pekná práca v pozícii experta. Jedným slovom: Pre mňa práca snov.

Ale iste, v rozhodovacej pozícii by to bolo ešte príjemnejšie. Akurát za svojich 50 rokov života som už dostatočne skúsený na to, že s rizikom musia ísť ruka v ruke aj primerané kompenzácie.

Za 3 roky to bude už 11. riaditeľ! Myslím, že v slovenskej štátnej správe neexistuje rizikovejšia riaditeľská pozícia.

Tá organizácia je dnes v totálnom rozklade.

 • Štatistická sekcia dáta nezbiera už roky.
 • Manažment eZdravia nefunguje
 • Používateľská disciplína v rezorte za 3 roky upadla k 2-3 stupňom Kelvina.
 • Zapojenie do medzinárodnej spolupráce neexistuje.
 • Nasledovanie vývoja IT technológií curigá.

Práve preto, že som aktívne zapojený do rozvoja českého eZdravotnictví si veľmi dobre uvedomujem, že bez spoluúčasti v tíme ministra zdravotníctva nemá riaditeľ NCZI žiadnu šancu čokoľvek dosiahnuť.

Suma sumárum, keď sa čísla, kontext a manželka spočítajú

Preto s plnou vážnosťou hovorím, že to by si ma musel minister zdravotníctva aktívne vybrať, aby som do toho išiel.

Akýkoľvek bude víťaz aktuálneho výberka, bude to len a len reprezentatívna perzóna bez moci a zmyslu.

Ak dnes existuje z kandidujúcich adeptov na pozíciu ministra zdravotníctva niekto, kto má zmysel a cit pre elektronizáciu, je to jedine a len Tomáš Szalay. On ho preukázal jasne a neprehliadnuteľne pri manažmente zdravotníctva bratislavského VÚC. Ostatní ani ťuk.

Iste, rád prídem a poradím, pomôžem svojej domovine. No myslím, že mám dostatok skúseností, aby som vedel povedať, kedy to má zmysel. Dnes to zmysel nedáva.

Share Button