Dva vtipy v štátnom rozpočte v sekcii liekovej politiky pre profesora Babeľu

Zvýšili rozpočet na inovatívne lieky o 14 mil. a znížili rozpočet na výnimky, kde sa hradia inovatívne lieky o 16 mil. (veď inak by boli v bežnom režime úhrady): +14-16=-2 milióny eur na liečbu za hranicou solidárneho systému.

Vtip č. 1: Na liekoch sa má vraj ušetriť 37 miliónov vďaka zavedeniu nových modulov eZdravia:

„Výdavky na lieky negatívne ovplyvňuje aj duplicitná preskripcia a nežiadúce liekové interakcie (č. 29). Postupné zavádzanie a spustenie modulov elektronického zdravotníctva do praxe im pomôže predchádzať a prinesie úsporu verejných financií (č. 28).“ Zdroj: Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 str. 119.

(Ten riadok 28 – to je ušetrenie 30 miliónov eur v každom z rokov 2022,23,24, riadok 29 je za 7 miliónov eur)

A do toho – MZ navrhlo v novele, ktorá je v NRSR, zrušenie záväznosti SPC pre lekára. Toho SPC, s ktorého absolútnou záväznosťou všetky tie moduly počítajú. Lebo bez záväznosti SPC nie je voči čomu kontrolovať správnosť preskripcie a riešiť „duplicitu a nežiadúce interakcie“.

Život s liekmi nie je jednoduchý.

A teraz už menej vtipne, ale o to viac odborne.

Od roku 2001 som používal a neskôr školil a neskôr sa aj podieľal na vývoji a zavádzaní sledovania interakcii a kontraindikácii v lekárenskej aj lekárskej praxi. To viete, vo mne sa syntetizuje IT a farmácia, teda aj jej profilové odvetvia, farmakológia a technológia liekov s algoritmizáciou a databázovými štruktúrami.

V oblasti lekárskych odborov je to nie otázka modulov, ktoré „každého len otravujú“, ale otázka vzdelávania ako neoddeliteľnej súčasti. IT nástroje sú len nástroje. Bez prepísania procesov sa z toho akurát poserieme. Bez kontinuálneho vzdelávania skončia moduly vypnuté. Bez propagovania v cieľovej skupine pacientov nebude motivácie lekárov zaoberať sa takou drobnosťou, aku je šialené množstvo iatrogénnych ochorení.

Vtip č. 2: Populizmus Sme rodina: 42 miliónov eur na kompenzáciu doplatkov za lieky pre deti a dôchodcov.

V navýšení výdavkov rozpočtu zdravotníctva sa počíta, citujem:

…takmer 57 mil. eur bude vynaložených v oblasti liekov – na zrušenie doplatkov pre vybrané skupiny obyvateľstva a zabezpečenie inovatívnej liečby (č. 15 a č.16).

Tých 57 miliónov znie pekne, že? No jo, ale 42 miliónov sú výdavky za nevybraté doplatky za lieky a len 14 miliónov sú na inovatívnu liečbu.

A súčasne v úsporách sa počíta podpora inovatívnej liečby formou zníženého (pardon, optimalizovaného) rozpočtu na výnimky.

Podpora inovatívnej liečby bude čiastočne zabezpečená optimalizáciou v oblasti liekov na výnimku (č. 30). Prehodnotenie úhrad liekov na výnimky a stanovenie jasných pravidiel sprehľadní systém, prinesie úsporu verejných financií a zabezpečí vyššiu hodnotu za peniaze pre pacienta a celý sektor zdravotníctva.

A koľko že sú to tie optimalizácia na výnimky? Riadok 30 hovorí o mínus 16 miliónov eur

Základná matematika: Zvýšime rozpočet na inovatívne lieky o 14 mil. a znížime rozpočet na výnimky, kde sa hradia inovatívne lieky (inak by boli v bežnom režime úhrady): 14-16=-2 milióny eur.

Mohlo to byť celých 56 miliónov eur, ale nebude, lebo bolo treba pomocou rozpočtu na zdravotníctvo (a za peniaze solidárnych platcov) robiť sociálnu politiku štátu a pomáhať politickým preferenciám.

Priatelia vždy, ale naozaj vždy si robím „test pacientkou s cystickou fibrózou.“ Pretože ak niekde z rozpočtu na lieky pridám, niekde musím vziať. Sme rodina vzala pacientom na cystickú fibrózu a iné politicky menej sexi diagnózy, ako je rakovina.

A to nehovorím o nepriamom vplyve de facto zrušených doplatkov na lieky na indukciu preskripcie, plytvanie pri predpisovaní či neadekvátne vyžadovanie antibiotík – veď sú zadarmo.

Záchrana ale existuje a dokonca s ňou súhlasila aj Sme rodina aj populistické krídlo OĽaNO. Priamo v programovom vyhlásení vlády sa hovorí:

Vláda SR zruší doplatky za lieky pre ľudí ťažko zdravotne postihnutých, detí do šiestich rokov veku a dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľadňovať výška ich príjmu, a to do výšky doplatku najlacnejšieho zameniteľného lieku. Náklady tohto opatrenia budú refundované zo štátneho rozpočtu.

Budem požadovať, aby ministerstvo sociálnych vecí a rodiny zo svojej kapitoly nahradilo tých 42 miliónov eur a boli zahrnuté do výdavkov na inovatívnu liečbu.

Koniec vtipov, treba začať serióznu rekonštrukciu novovytvorenie sekcie farmácie a liekovej politiky na MZ.

MZ – sekcia farmácie a liekovej politiky:

  • navrhla vyhodiť základný nástroj (absolútna záväznosť SPC lieku) nevyhnutný pre akékoľvek používanie nových modulov eZdravia
  • navrhla znížiť výdavky na inovatívne lieky o 2 milióny eur
  • očakáva úsporu 11 miliónov v redukcii nadspotreby antibiotík a súčasne ruší regulačný nástroj (doplatky v kategórii 0-6 rokov)
  • v pôvodnom texte zákona k vzniku HTA neboli zakomponované žiadne požiadavky na jej výkon a súčasne očakáva za 3 roky až 146 miliónovú úsporu vďaka ich práci. (Už skorigované vďaka zdravotníckemu tímu SaS)
  • v pôvodnom texte reformy úhrad za lieky navrhli zachovať všetky šialenosti ex-ex-Druckera, ktoré brzdia vstup generík a biosimilárii a stoja nás viac ako 135 miliónov ročne úplne zbytočne

Je mi smutno, kam náš koaličný partner priviedol rukami odvolanej ex-štátnej tajomníčky Ježíkovej sekciu farmácie a jej prácu. Veď nejde o nič, len o cca 20% zdravotníckeho rozpočtu (na rok 2022 sa počíta s 6,3 mld eur). To fakt nie je vtipné, pán profesor Babeľa!

Sekcia farmácie a liekovej politiky v totálnom rozvrate. Je 21. storočie, tak iste viete, čo robiť po pípnutí. Píp.

Share Button