Budeme hradiť náhodných pocestných (lieky) za 2 milióny eur pre jedného pacienta a zatvárať onkologické oddelenia, lebo nie je na platy sestier?

Tajné zmluvy tajných ľudí na tajné zľavy počas tajného obdobia, to sme si z predkladanej novely zákona 363/2011 o spôsobe úhrad liekov prebrali minule

Dnes to bude o náhodných pocestných (liekoch) za 2 milióny eur pre jedného pacienta.

Podľa dát NCZI sa na Slovensku vydalo za rok 2021:

AGEN 5 tbl 30×5 mg 895 178 balení v cene 402 8030€ pre cca 74 000 pacientov.
CONCOR 5 tbl flm 30×5 mg 867 997 balení v cene 729 117 € pre cca 72 000 pacientov

To je 74-140 tisíc pacientov dobre zaliečených na vysoký tlak a starších pacientov s ľahkými arytmiami. Niektorí beru oba, niektorí len jeden z nich, preto ten počet pacientov je v takom intervale. Pokojne aj 20-30 rokov, niektorý vďaka nim nedostali infarkt v 55., ale dotiahli to na 75. a v tomto veku (pozdravujem môjho otca, veľkého to syna svojho národa) stále trhajú stromy v zuboch aj s koreňmi.

No a do toho prichádza super-čuper inovatívny liek, o ktorom vieme, že na 100-1000 pacientov vo svete akosi hádam aj účinkoval, že predĺžil život o 3-5 mesiacov až 10 rokov. Naozaj, nerobím si srandu, to sú obvyklé prínosy tých super drahých liekov. Vlastne nevieme, lebo nič predkladať netreba – hovorí novela zákona.

Náhodne pôjde okolo nejaká farmaceutická firma, ktorá má akýsi super liek – kus za 2 milióny eur. Nikde v EU jej to nechcú uznať ako oprávnenú cenu vzhľadom na množstvo zdravia, ktoré ten liek prináša. Leda pri finacovaní z vedeckých grantov či tretím sektorom ako experimentálnu liečbu.

V novele zákona predkladanej na finálne schválenie sa píše, že:

§ 7 ostavec (5) Ak podmienky podľa odseku 2 nie sú splnené, liek môže byť do zoznamu kategorizovaných liekov zaradený iba, ak sú splnené všetky nasledovné podmienky

a)predmetom žiadosti podľa § 10 alebo 14 je liek na ojedinelé ochorenie alebo liek na inovatívnu liečbu,

b)držiteľ registrácie lieku, ktorý je predmetom žiadosti podľa § 10 alebo 14 uzatvoril s ministerstvom zmluvu o podmienkach úhrady lieku podľa § 7a ods. 1,

c)nie je dostupná iná medicínska intervencia zaradená v zozname kategorizovaných liekov, ktorá má preukázanú a potvrdenú účinnosť a bezpečnosť výsledkami klinických skúšok realizovaných na princípoch medicíny založenej na dôkazoch,

d)dostupné údaje dostatočne odôvodňujú prínos lieku k liečbe ochorenia tým, že primárny klinický významný cieľ v klinickom skúšaní preukázal, že v hodnotenom parametri, ktorý má vplyv na kvalitu života, došlo aspoň k 30% zlepšeniu oproti inej medicínskej intervencii uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, alebo sa preukáže predĺženie strednej doby celkového prežívania najmenej o 30% v porovnaní s inou medicínskou intervenciou uhrádzanou na základe verejného zdravotného poistenia, najmenej však tri mesiace,

e)vynakladanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia je účelné a efektívne,

f)finančná stabilita systému verejného zdravotného poistenia je zabezpečená.

Novela 363, parlamentná tlač 976

V ľudsjej reči:

Do zoznamu liekov, ktoré poisťovne musia povinne hradiť, sa zapíše liek a preň taká suma úhrady ako si z prstu vycucá výrobca ak:

  1. Sa podarí výrobcovi tajne presvedčiť tajných zamestnancov MZ predložením tajných dokumentov o tom, že ide o liek na ojedinelé ochorenie alebo super inovatívny, čo nemá vo svete páru. Veď to poznáte, každý sme unikát.
  2. Výrobca uzavrie tajné zmluvy s tajnými ľuďmi na tajnú zľavu počas tajného obdobia.
  3. Lekár v Krupine (nič proti Krupine) napíše, že pre pacienta nie je dostupná iná liečba. (toto je kľúčové, ešte na to príde reč)
  4. Tajné údaje výrobcu hovoria, že existuje aspoň o 30% zlepšenie oproti neexistujúcej vhodnej liečbe z bodov 1. a 3.
  5. Napíšete do žiadosti floskulu: „vynakladanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia je účelné a efektívne“
  6. Napíšete do Nového času článok, ako ste zachránili život pacientovi, lebo veď efektivita a stabilita systému nemôže byť nad život ľudský. A nezabudnete ani na podporu rodiny. (nie s iróniou to nepreháňam.

Akurát našich 74 až 140 tisíc pacientov nebude mať hradený vôbec svoj liek. Proste a jednoducho, v systéme nebudú peniaze. Tak polovica si to v lekárni nevyberie a ich krvný tlak sa neustáli na primeraných hodnotách.

Leda že by to boli dôchodcovia (a na 80-90% veru sú), ktorým Sme rodina odpustila ten doplatok v hodnote 0,33€ za mesiac na jeden a 2,83€ na druhý liek. Pre nich sa musí nájsť nie 1,1 milióna, ale 3,8 milióna. Keby nebolo populizmu s doplatkami pre dôchodcov a deti…

Je to jeden balík peňazí!

Akurát bude nutné čas od času zavrieť nejaké to onkologické oddelenie chirurgie prsníka, lebo nebudú peniaze na úhradu platov sestier a lekárov na úrovni okolitých krajín, kam nám lekári utekajú. A vraj to ten odborár (čo mu na meno neviem prísť), má už vyzbieraných 3000 prísľubov pre výpovede lekárov.

Inovatívny farmaceutický priemysel dokázal naozaj fascinujúcu vec. Dostane do zákona neobmedzené úhrady neobmedzene širokého sortimentu liekov. Všetky okolité krajiny sa tomu snažia maximálne vyhnúť, v Českej republike okolo toho zasadal aj Ústavný súd a potvrdil oprávnenosť dobre nastavených obmedzujúcich kritérii pre prístup absurdne drahých liekov. A dal ich paragrafu 16 přítrž. Naopak, aktuálny kléro-dream team ex-Krajčiho na MZ vyrobil prietrž.

Ako som to písal 25. januára 2022 v svojom článku Inovatívny farmaceutický priemysel ukázal, ako by si chcel napísať zákony pre seba?

V pripomienkovom konaní si AIFP napísal pripomienku v znení:

„…zdravotná poisťovňa hradí, ak je poskytnutie lieku… s prihliadnutím na zdravotný stav poistenca jedinou vhodnou možnosťou; úhradu hradí zdravotná poisťovňa na základe písomnej žiadosti poskytovateľa“

Chápete to? Jediná voľba na základe žiadosti nemocnice? A čo takto génová terapia za 2 milióny eur/pacient? Lekár v Krupine (nič proti Krupine) rozhodol, že je to jediná voľba, tak poisťovňa plať a punktum. Bez preskúmania, bez kontroly, bez analýzy, že tím zabijeme 150-320 pacientov, lebo na ich životne-dôležité lieky nebude.

Pre znalcov: ČR a ich šlamastika s paragrafom 16 hadr.

Priatelia, fakt si nevymýšľam. Ja viem, ťažko uveriť, ale toto všetko nájdete v zásadných pripomienkach od AIFP a spriaznených inštitúcii.

Odporúčanie miesto záveru

Aj preto som vedeniu SaS, poslaneckému klubu SaS a zdravotníckemu tímu SaS napísal svoje odporúčanie, aby bola predkladaná novela zákona 363 neodporúčaná na schválenie na zdravotníckom výbore NRSR a aby naši poslanci za ňu nehlasovali. Ale čo že, je to len odporúčanie farmaceuta, profíka na lieky, čo sa už pár rokov venuje liekovej politike a elektronizácii zdravotníctva. Oni sú zvolení, oni majú moc.

A ja by som tak strašne nechcel mať pravdu, akurát nech to skladám ako to skladám, furt mi vychádza v tej novele jedna mína do financovania zdravotníctva za druhou. Asi že mám Vyhne čo by kameňom dohodil.

Share Button