Archívy značky: ústava

PRP: Vláda vládne tak, že si to prikáže zákonom

Konzílium môže zakazovať tak akurát špáranie sa v nose. Zákonný rámec konzília je na úrovni spolku záhradkárov.

Rovnako aj pandemická komisia.

Sú to všetko poradné orgány bez zaväznosti pre kohokoľvek.

Správne slová ministra by boli: „Na základe porady s odborníkmi JA osobne prijímam tieto opatrenia v zmysle zákona xxx…“

Celorepublikové opatrenia podľa ústavy rieši vláda. Akurát minister zdravotníctva nemá ani poňatia, čo sa v akom zákone píše, takže ani nevie navrhnúť úpravu pre situáciu, keď všetci intuitívne tušíme, že štát nemôžu riadiť ujovia a tety z okresných hygienických staníc. Ani by som nebol taký príkry, ale tvrdé dáta ukazujú, že naozaj netuší.

Ak by tušil, tak by vedel, že si dnes nemôže bez vyhlásenia núdzového či výnimočného stavu len tak podľa osobnej nálady vyhlasovať, prikazovať, nariaďovať. Lebo žiadne také poverovacie ustanovenie pre seba v zákonoch nenájde.

Takže, aby aj inžinier, zememerač a minister pochopili:

Vláda vládne tak, že naplňuje znenie zákonov, ktoré si sama navrhne a parlament jej to schváli. Lebo stále platí Ústava, ktorá hovorí, že orgán môže konať len to, čo mu prikazuje zákon, ani o pol písmenka viac.

Preto na vine nie je prezidentka, že sa nechce podieľať na protiústavnom špehovaní všetkých občanov. Na vine je len a len nulová schopnosť predsedu OĽaNO dať dohromady 53 svojich poslancov počas dovoleniek.

Keď je OĽaNO tak silne presvedčené, že treba obetovať súkromie všetkých, aby sa vedeli hygienici pozrieť na zúbok neohláseným navrátilcom z ne-EU krajín, tak stačilo zavolať svojich 53, multioteskovi sľúbiť nejaké trafikantské lízatko a po zamávaní koaličnou zmluvou pred očami SaS a Za ľudí by bolo 95 poslancov pripravených odmávať, čo vláda predloží.

Na druhý deň po odmávaní, by mohli hygienici začať vymáhať dodržiavanie zákona. Kým by to Ústavný súd prejednal, bolo by to už aj tak jedno.

Rovnako si už dávno mohol minister zdravotníctva prehodiť kopu oprávnení zo zákona 355/2007 Z. z. Stačilo by doplniť jeden jediný odsek. Niečo v zmysle, že vybrané právomoci (ktoré má UVZ) podľa paragrafu 12 odsek 1 až 3 môže navrhovať ministerstvo aj vo vlastnej iniciatíve.

Ale to by musel minister pri čítaní toho zákona zistiť, že v aktuálne platnom znení ani neexistuje v §12 to ten odsek 7, ktorý by MZ vôbec umožňoval čo i len prstom pohnúť, aj keby tu bol výnimočný stav.

Ale ja som len jednoduchý farmaceut. Som síce dnes nabúšený zdravotníckymi zákonmi, že by mi moje mladšie ja z roku 1996 na štátnici závidelo, ale tento právny rébus nechám naozaj na povolanejších.

Takže čo myslíte? Čítal vôbec MUDr. Krajči zákon, podľa ktorého sa dnes riadi celá republika viac, ako podľa Ústavy? Zákon o zdravý ľudu 272/1994 Z. z. už dávno neplatí.

Disclaimer: Aj keď som ako člen zdravotníckeho tímu SaS súčasťou vládnej koalície, politická činnosť OĽaNO na MZ je prísne v intenciách – my sami a nik nám z koaličných partnerov do toho nemá čo hovoriť. Keďže nemám momentálne žiadnu možnosť, okrem verejného priestoru, ovplyvniť fungovanie MZ, nik nemôže odo mňa spravodlivo očakávať, že ponesiem zodpovednosť za činnosť strany OĽaNO na MZ.

Share Button

Z najzaujímavejších súvislostí okolo právomocí Ústavného súdu

Ústavný súd rozhoduje v sporných prípadoch o tom, či je daná kontrolná pôsobnosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Ústavný súd rozhoduje o súlade nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev s ústavou.

Ústavný súd môže pozastaviť účinnosť napadnutých právnych predpisov, ich častí, prípadne niektorých ich ustanovení, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok.

Ústavný súd podáva výklad ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec sporná.

Ústavný súd rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky.

Proti rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok;

Imunita ústavného sudcu

Sudca ústavného súdu nemá imunitu na veci mimo Ústavného súdu. Jediná výnimka – sudca ÚS môže byť vzatý do väzby len so súhlasom ÚS.

Prezident Slovenskej republiky sudcu ústavného súdu odvolá:

  1. na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin, alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody
  2. na základe disciplinárneho rozhodnutia ústavného súdu za čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu ústavného súdu,
  3. ak ústavný súd oznámil, že sudca sa nezúčastňuje na konaní ústavného súdu dlhšie ako jeden rok alebo
  4. ak zanikla jeho voliteľnosť do Národnej rady Slovenskej republiky.

Ako sa dostať na Ústavný súd?

Čl. 139:
Ak sa sudca ústavného súdu vzdá svojej funkcie sudcu ústavného súdu alebo ak je odvolaný, prezident Slovenskej republiky vymenuje iného sudcu na nové funkčné obdobie z dvoch osôb navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky.

Stačí nájsť loajálneho a nechať sa následne zvoliť s nejakým ešte neprijateľnejším.

Táto finta s dvojičkami mala byť pôvodne súčasťou novely Ústavy, ktorú sa snažil Smer prehlasovať v spolupráci so Sme-rodina a ĽSNS pre všetky voľby ústavných sudcov, nie len pre doplňovaciu voľbu.

Ono im to aj vyšlo, bolo to schválené, no ukázalo sa, že je v texte procesná chyba a v druhom opakovanom hlasovaní úž kotlebovci nezafungovali. Podorbnejšie v článku Vládny návrh na zmenu ústavy bol len „nosná raketa“ – pravdepodobným cieľom vlády Smeru bolo znásilniť Ústavu s neonacistami pre svoje osobné ciele

Share Button

Ekonóm považuje situáciu v Česku za vojnový stav

Ústava je komplexná norma, okolo ktorej sa má točiť ostatný zákonodarný proces. Sú to základné pravidlá spoločnosti. Malý zásah dokáže razantne zmeniť smerovanie demokracie. Ak je štát vo vojnovom stave, hodí sa zmeniť Ústavu.

A.cz: Co by měla nová legislativa – na rozdíl od té současné – zajistit?

Nejprve k tomu, co nás trápí v současnosti již delší dobu: nestabilita. Rok co rok se mění pravidla. Proč? Protože dlouho jsme neměli stabilní vládu a stabilní parlament. Náš systém vede ke vzniku nestabilních koalic a politických handlů. To je semeniště korupce a potenciál pro nestabilitu.

Právě stabilní politický systém považuji za nejlepší prorůstové opatření. Když se každou chvíli mění podmínky a zákony, pak ani člověk, který podniká v oboru, neví, která bije. Dokonce ani tehdy, když má na to právníky nebo celé oddělení. Nyní dochází k daňové reformě v podstatě každý rok, což už otravuje i samotné daňové poradce.

Sepište novou ústavu, nebo Česko neporoste, radí ekonom – Aktuálně.cz.

Aha, takže výzvou, čo sa za problém považuje, je, že politické strany nedokážu držať nejakú 10-20 ročnú vízu? Furtom a stále dokola menia zákony.

Namiesto toho, aby tvorili pravidlá sa zo zákonov stalo prostredie na podnikanie. A naozaj si myslíte, že ekonóm by mal diktovať, čo je v Ústave dobré a čo nie?

Ja si myslím, že tím, kto má mať právo montovať sa do znenia Ústavy by mal byť demokrat, možno dlhoročný ústavný právnik, prípadne politológ so znalosťou rôznych Ústavných princípov a ústavných modelov.  Ale rozhodne nie lekárnik, ekonóm a už vonkoncom nie podnikateľ.  Leda že by sme boli vo vojnovom stave. To si potom môžeme najlepší Ústavný systéme nechať navrhnúť od maliara izieb či gruzínskeho nedoštudovaného teológa.

Ústava rozhodne nemá byť ohýbaná tak, ako sa ekonómom prisnije.

Share Button