Moderná liečba bude stáť za tri roky 1,2 miliardy a je tajné, koľko z toho majú farmafirmy zmluvne vrátiť

O tom, ako vznikla cena liekov v objeme 0,4 miliardy eur ročne sa nikto nesmie dozvedieť, je to tajné.

Ročný rozpočet na lieky je 1,5 miliardy. Ak jednému dáte peniaze na lieky, inému musíte vziať.

Sme – Ján Krempasky – vydal ďalší oslavný článok, ako dáme ročne 8-11 deťom lieky za 15,2 až 20,9 milióna eur.

Skutočnosť je ale nasledovná:

💊Tajný tím na MZ vyjednal tajnú zmluvu na tajnú zľavu. Nikto sa nikdy nedozvie, či je zľava 10% alebo 40%. Ani či tá zľava nemohla byť väčšia.

💊 Len za obdobie od podania žiadosti (október 2022) do leta 2023 sa priemerná cena tohto lieku v Európe „sama od seba“ znížila z 2,2 milióna eur na 1,9 milióna eur, teda o 300 000€ teda o 13,6%

💊 Zákon nastavuje systém úhrady za tento liek tak, že poisťovne zaplatia firme Novartis plnú cenníkovú cenu 1,9 miliónov za kúru a potom bude MZ SR vymáhať „vyrovnávací rozdiel“. Niečo ako vratku DPH. Alebo ako pôžičku na neurčito v hodnote státisíc eur.

💊 Proti úhrade sa vyjadril inštitút pre hodnotu za peniaze v oblasti liekov (NIHO), ktorý požadoval ešte druhú špeciálnu zľavu. Pretože v realite oproti výskumu je jednak vysoká miera úmrtí a nežiadúcich účinkov, ale aj nízky dosiahnutý progres tých detí.

💊 Možno aj na základe znalosti skutočných výsledkov lieku v klinickej praxi hlasovali proti aj zástupcovia ŠUKL, nie len poisťovní na (zas zo zákona) tajnom zasadaní kategorizačnej komisie.

💊 MZ SR v rozhodnutí klamlivo informuje o súlade rozhodnutia s celým stanoviskom NIHO.

💊Za MZ SR podpísala rozhodnutie Katarína Bodnárová, ktorá ešte pred 11 mesiacmi bola konateľkou slovenského zastúpenia firmy Novartis.

💊Žiadosť za firmu Novartis podávala v októbri 2022 Eva Ottinger, ktorá od jari 2023 pracuje ako vedúca Oddelenia hodnotenia liekov MZ SR. Toto oddelenie vystavovalo aj stanovisko k lieku od firmy Novartis.

💊 Jo mimochodom, úhradu za 74,7ml produktu si Novartis stanovil rovnako ako za 16,3ml produktu.

Keď jednému dáte, musíte vziať napríklad pacientom s cystickou fibrózou.

ACH AKO STRAŠNE BY SOM CHCEL, ABY SME MALI PENIAZE NA VŠETKY LIEKY SVETA!

NIE NEMÁME, NIKTO NA PLANÉTE NEMÁ NA VŠETKY LIEKY SVETA.

💊 Celkový objem doteraz (od leta 2022 do leta 2023) uzavretých tajných zmlúv na tajné zľavy je na úhrady za lieky v hodnote 400 000 000 eur.

💊O 25% objeme výdavkov z verejného poistenia na lieky sa nikdy nedozvieme, či boli správne, pretože „autori“ novely Babeľa-Dutková do nej zapracovali odstavce o povinnom utajení toho, čo určia farmaceutickí výrobcovia.

💊Bude to stáť najbližšie tri roky 1,2 miliardy a my sa nikdy nedozvieme, koľko z toho majú farmafirmy zmluvne vrátiť.

💊 V roku 2021 malo MZ SR naplánované, že vymôže vyrovnávacie rozdiely z predošlých rokov aspoň v hodnote 9 miliónov eur. Skutočnosť bola 0€. V sektore sa hovorí, že celkový objem nevrátených vyrovnávacích rozdieľou za predošlých 5-10 rokov je cca 130 miliónov eur. Kompetencia bola na pleciach slečny Dudkovej.

💊Ak počítame len trápnu zľavu 10% na každej zmluve, slovenský solidárny systém zdravotného poistenia požičia za 3 roky farmabiznisu 120 000 000€. Daňový úrad by spočítal, že pri dnešnej sadzbe 4,75%(EUCB) je úrok 15 600€ denne. Zajtra je to 31 200€, pozajtra 46 849€…

💊A čo ak požičiavame nie 10%, ale 20%, lebo sa tajný vyjednávací tím autorov utajenia a nedávnych pracovníkov farmabiznisu vypäl k akcii a vyjednal vyššie zľavy pre štát?!?

💊JE TO TAJNÉ, KUA, KUA!!!

Je to tajné! Tomu dala, tomu nie… Tak sa to hovorí v tej detskej riekanke, že?

Kua, kua, ako ja by som strašne chcel, aby tie decká s SMA dostali bezpečnú a účinnú liečbu a vo svojich 15 rokoch chodili bez obmedzení. Kua, kua, fakt do ako otec dvoch zdravých dospelých detí chcem!

Dnes aj kvôli nízkej úhrade máme výpadky penicilínu. Namiesto toho dávame pacientom širokospektrálne antibiotiká, čím sa podporuje vznik rezistencie a umierajú nám pacienti, lebo im už ani rezervné antibiotiká nefungujú.

Ten rozdiel v úhrade, ktorý by motivoval slovenského výrobcu dodávať liek na slovenský trh je vraj 60 centov na balenie.

To nie je tajné, to je len odbornosť farmaceuta, ktorá uľahčuje vidieť súvislosti. Je to jeden balík peňazí na lieky v hodnote 1,5 miliardy eur.

Dnes je z 25% tajné ako sa s ním nakladá. Tomu dala, tomu nie… Tak sa to hovorí v tej detskej riekanke, že?

POD ČIAROU: Je 21. storočie, viete ako ma kontaktovať.

Share Button