Archívy kategórie: Zdravotníctvo

Transparentnosť pri úhrade 2,2 milióna za jedno balenie lieku je protizákonná

V texte Bývalí zamestnanci farmafiriem dnes v mene MZ SR rozhodujú o desiatkach miliónov eur Zn: Hlavne tajne– som popísal osoby a obsadenie.

Tak si dnes ten námet, osoby a obsadenie rozohrajme ako dobre dirigovaný orchester.

Ladenie nástrojov

Vrcholní zamestnanci MZ SR, medzi nimi nedávna prokuristka Novartisu, teraz ladia budú schvaľovať úhradu lieku firme Novartis v cene 2,2 milióna za jedno balenie. A to vďaka tomu, že amatéri liekovej politiky zariadili, že v tajnej zmluve bude akási tajná zľava.

Ak by ten zákon písali farmafirmy, nenapísali by to inak.

Tajné parametre skutočnej ceny od 1€ po 2,2 milióna eur

Uzavretie tajnej zmluvy máme úspešne za sebou. V predchádzajúcom článku som písal že to bude 24.7. nuž, pomýlil som sa. O asi 2 dni, vraj. Je to tajné, takže vlastne nik nevie, či tá zmluva bola uzavretá. Ani za akých podmienok.

Uzavretie takejto tajnej zmluvy vraj v týždni od 24.7. do 30.7. zázračne spôsobilo, že podľa znenia novely zákona 363/2011 sa tento liek stal v očiach tohto zákona, vyhovujúci podmienkam pre zaradenie do kategorizácie. Navždy.

Len u tohto lieku sa predpokladá, že ročne, teda každý jeden rok, si firma Novartis vyfakturuje lieky ta 10-15 miliónov, pričom by mala vrátiť 7-11 miliónov naspäť. Ten „cach-back“ je práve v tej tajnej zmluve. Nikto nevie aký, nikto nevie za akých podmienok. Možno je to 1€, možno je to 11 miliónov eur. Rozdiel by predsa nik nespoznal.

V tej tajnej zmluve je dohodnutá akási zľava. Keďže je to zmluva tajná, je spravodlivé sa domnievať, že sa mohli dohodnúť na zľave 0.01%. Alebo 30%? Alebo 158%? Nikto to nevie a ak by to niekto vedel a uverejnil, autori novely sa postarali, že takáto transparentnosť je protizákonná.

V tej tajnej zmluve sa vraj mohli dohodnúť, že uhradíme len liečbu 2 či 3 pacientov. Ale že uhradíme napríklad aj úplne všetky podania, keby ich aj bolo 7 alebo 9 za rok.

V tej tajnej zmluve sa pokojne mohli dohodnúť, že tak vznikne štátu niečo ako „cach-back“, ktorý firma Novartis vráti štátu ako sa len jej bude chcieť. Chápete, v tajnej zmluve zástupci štátu, teda v skutočnosti nedávny (do novembra 2022) zamestnanci Novartisu, nastavia v lete 2023 bezúročnú pôžičku pár miliónov až 11 miliónov eur pre Novartis. Alebo len 2 eurá. Na každý rok ďalších 2 eurá alebo 11 miliónov eur.

A takých tajných zmlúv uzavreli od jesene 2022 na MZ desiatky. V hodnote desiatok až stoviek miliónov eur zliav a „cach-backov“. Alebo v hodnote 1 až 2€ zliav a cach-backov. Je to predsa tajné.

Máme august 2023, takže kto tú tajnú zmluvu uzatváral je už zas tajné. Predsedom odvolacieho orgánu je stále spoluautor zavedenia tajných zmlúv do zákona.

Polka je hotová, pokračujeme valčíkom

Keď sa bude písať polovica augusta 2023, tak zasadne kategorizačná komisia. Absolútne v zmysle litery zákona rozhodne o určení cenníkovej ceny 2,2 milióna eur za balenie ako úhrady poisťovne.

Takto absolútne v duchu novelizácie z dielne tímu ex-štátneho tajomníka prof. Babeľu zástupcovia štátu (alebo farmabiznisu, veď tam nedávno pracovali) prehlasujú v kategorizačnej komisii zástupcov verejného a súkromného sektora.

Ak by aj kategorizačná komisia neodsúhlasila, stále je tu odvolací orgán – kategorizačná rada.

A teraz bacha, toto bude záhul na bedňu:

Keby sa toto bolo bývalo dialo ešte v júni, tak jedna osoba, šéfka kancelárie ex-štátneho tajomníka Babeľu, ktorá spolutvorila novelu a tá istá osoba potom podľa tejto novely ako šéfka oddelenia aj uzatvárala tajné zmluvy, je úplne rovnaká osoba, ako šéfka odvolacieho orgánu – kategorizačnej rady.

Jo, to som ešte nespomínal, že súčasťou novely je aj zábavné ustanovenie, kde sa poisťovne podaním námietok vyšachujú z hlasovania? To je potom razom zo 6 zástupcov poisťovní voči 4 zástupcom MZ len 4 ku 4 alebo dokonca 3 ku 4.

§ 91 (9) … Na hlasovaní sa nepodieľa člen poradného orgánu, ktorý je zástupcom zdravotnej poisťovne, o ktorej žiadosti alebo námietkach podaných na ministerstvo podľa § 82 sa rozhoduje.

Zdroj: 363/2011 Z.z. – Zákon o rozsahu a podmienkach úhrad… – SLOV-LEX

Čím viac namietate, tým ste menej proti.

Profit za zvukov fanfár

Na konci augusta tak vyjde cenník s úhradou lieku vo výške 2,2 milióna za balenie. Bude tam uvedená „cenníková“, lebo veď skutočná je tajná. Na Slovensko pripadá prevalenia spinálnej svalovej distrofie 5-7 novorodencov, takže ročne zo solidárneho poistenia zaplatíme cenníkových 11-15,4 miliónov eur.

To je už dnes isté na betón. Bolo to dokonca isté už v momente, keď žiadosť firmy pristála na kategorizačnom portále MZ s ich navrhnutým znením riadku cenníka liekov.

Len dodám, že za ostatné tri roky sa nevymohli „cach-back“v hodnote niekoľkých desiatok miliónov. Písalo o tom dokonca aj NKU. A ak by ste načúvali na Kvetnej ulici v Bratislave, možno by ste aj odtiaľ niečo možno začuli. Zlé jazyky spočítali, že za obdobie 10-12 rokov sa nahromadila suma cca 150 miliónov.

Myslíte, že v tomto prípade ich dostaneme späť? Priznám sa, ja sa neodvažujem ani len tajne dúfať, nie to verejne niečo o tom napísať.

Nikdy sa to ani nedozvieme, lebo niekto zariadil vloženie do zákona, že je to tajné.


Už len anekdoticky pôsobí paragraf o vylúčení z vyjednávania o tajnej zmluve pre zamestnancov MZ, ktorí by sa prípadne cítili v konflikte záujmov.

Iste je niekde v suteréne za dvomi mrežami stráženými levom nástenka, kde MZ SR uverejnilo informáciu o vylúčení sa vedúcich odborov a oddelení z konania.

A kto sú potom tí traja členovia vyjednávacieho tímu čo tam nastúpili za vylúčených šéfov? Nuž ostávajú len ich podriadení, o ktorých odmenách či vôbec zotrvaní na MZ rozhoduje predstavená, ktorá je v jasnom konflikte záujmov. Myslím, že keby sa vylúčili aj títo podriadení z konania pre konflikt záujmov, iste by sme im to nemali za zlé. Ale pochváliť nevieme koho, lebo MZ členov tímov tají. A aj tá jediná šéfka MEA odboru, ktorú sme poznali z jej životopisu, tak tá skončila k 30.6. Takže túto zmluvu už na konci júla nezastávala. Kto ju nahradil na pozícii, to MZ tají.


Generickí právnici, prokuristi farmabiznisu, biochemici, religonisti, veterinári, sestričky, inžinieri raketových motorov – to boli 3 roky odborné predpoklady MZ v sekcii farmácie

Po troch rokoch práce je výsledok, že sa dnes na MZ SR ako o dušu spasenú podpisujú tajné zmluvy na tajné zľavy, aby sa menej účinné lieky zlacnili o neznámu hodnotu pár centov až milióny eur a stali sa zázračne zmysluplnou hodnotou za peniaze oproti lacnejším a fungujúcim používaným alternatívam.

Share Button

Bývalí zamestnanci farmafiriem dnes v mene MZ SR rozhodujú o desiatkach miliónov eur Zn: Hlavne tajne

Poďme sa pozrieť do verejných zdrojov internetu, ako si farmafirma ide požičať bezúročne s voľným dátumom splatenia cca 11,0 milióna eur zo solidárneho zdravotného poistenia. Ročne.

Pôvodne to mal byť ušľachtilý cieľ, sprístupniť drahé lieky slovenským pacientom.

Osoby a obsadenie:

Prof. Babeľa (nominant OĽaNO)

 • 1.10.2021 vláda vymenovala prof. Babeľu do pozície štátneho tajomníka I. pod ktorého spadá sekcia farmácie, pod ňu odbor kategorizácie a podeň oddelenie hodnotenia liekov.
 • august 2022 – NR SR prijíma jeho novelu zákona 363/2011, ktorou sa zavádzajú tajné zmluvy na tajné zľavy a tajný celkový objem úhrad a iné tajné pravidlá. Uzavretie takejto zmluvy z lieku, ktorého hodnota za peniaze nedáva žiaden zmysel, učiní liek s tajnou primeranou hodnotou za peniaze. Liek je tak povinne hradený zdravotnými poisťovňami. 
 • 13.2.2023 – vláda odvoláva prof. Babeľu z pozície štátneho tajomníka.

Mgr. et Mgr. Dutková

 • október 2021 – stáva sa vedúcou kancelárie štátneho tajomníka I.
 • rok 2022 podieľa sa na tvorbe noviel zdravotníckych zákonov
 • február 2023 – stáva sa vedúcou  Odboru liekovej legislatívy a MEA MZ SR – odbor na uzatváranie tajných zmlúv na tajné zľavy.
 • 31.6.2023 odchádza z MZ SR

Katarína Bodnárová 

 • V júni 2020 zastupuje firmu GlaxoSmithKline na konzultácii s MZ SR.
 • Od 24.7.2021 sa stáva prokuristkou firmy Novartis Slovakia s.r.o.
 • 31.10. 2022 podáva firma Novartis žiadosť o určenie úhrady lieku Zolgenzma
 • 25.11.2022  končí na pozícii prokuristka firmy Novartis Slovakia s.r.o.
 • prvý polrok 2023 – v pracovnom pomere s MZ SR 
 • od 1.6.2023 začala podpisovať rozhodnutia za MZ SR   
 • 1.7.2023 na zozname vedúcich zamestnancov MZ SR ako Vedúca odboru Kategorizácie, cenotvorby a hodnotenia liekov MZ SR 

Eva Ottinger

 • V marci 2022 zastupuje Novartis na konzultácii s MZ SR 
 • 31.10. 2022 –   Za firmu Novartis osobne podáva žiadosti o kategorizáciu lieku Zolgenzma v cene  2 199 408,35 eur za jednu štandardnú dávku lieku.
 • Od 16.3. 2023 je poverená vedením oddelenia pre hodnotenie liekov MZ SR 
 • apríl až júl 2023 – oddelenie pre hodnotenie liekov MZ SR rieši hodnotenie lieku Zolgenzma. 

20.4.2023 NIHO uverejní posudok na hodnotu za peniaze na liek Zolgenzma. Neodporúča kategorizovať za cenu 2,2 milióny eur, vyjadruje silné pochybnosti o farmakologických a farmakoekonomických dátach uvedených v žiadosti firmy Novartis.

26.4. 2023 MZ SR vyzvalo firmu Novartis, aby uzatvorila tajnú zmluvu na tajnú zľavu s tajným obmedzením celkovej sumy úhrad za rok na liek Zolgenzma. 

24.7.2023 plánuje MZ SR reprezentované nedávnymi zamestankyňami firmy Novartis, uzavrieť tajnú zmluvu na tajnú zľavu a tajné celkové množstvo ročných úhrad s firmou Novartis, za ktorú podávali žiadosť o kategorizáciu lieku Zolgenzma dnešné vedúce zamestnakyne MZ SR. 

august-september 2023 – Liek Zolgenzma bude plne hradený v tajnej výške, pričom poisťovne budú uhrádzať firme Novartis plnú cenu 2,2 milióny EUR za každé podané balenie. Poisťovne si budú môcť následne vymáhať nad-úhradu v zmysle tajnej zmluvy uzatvorenej 24.7.2023 bývalým vedením firmy Novartis so súčasným vedením firmy Novartis na MZ SR.

Záver: 

To bola len sranda v podaní dokumentov na portály MZ SR. Teraz vážne:

Všeobecne sa diskutuje, že možný počet schválených úhrad bude zodpovedať 2-4 pacientom za 1 rok. To sú náklady pre verejné zdravotné poistenie vo výške X XXX XXX,XX€ (Je to tajné!)

Z celkovej prevalenie ochorenia spinálna svalová distrofia na planéte môžeme odhadovať, že ročne na Slovenskú republiku pripadne 5-7 pacientov za 1 rok. 

Z týchto dvoch čísiel sa dá odhadovať, že objem nad-úhrad za 1 rok, ktorý bude potrebné vymáhať od firmy Novartis späť bude od niekoľkých miliónov do cca 11,0 miliónov EUR. Každý rok.

Odpoveď slovnej úlohy: 

Čo sa to tu teda stalo?

Firma Novartis uzavrie s firmou Novartis na základe novely zákona 363/2011 z dielničky pracovného dream teaumu prof. Babeľu a Mgr.et Mgr. Dutkovej tajnú zmluvu na neobmedzené úverovanie v hodnote do cca 11,0 miliónov eur z prostriedkov solidárneho zdravotného poistenia. 

č.b.t.d. Profit. 

Všetky údaje pochádzajú z verejných zdrojov. Suma nad-úhrad je len odhadovaná, pretože novela zákona z rúk prof. Babeľu umožňuje farmaceutickej firme začierniť všetky rozhodujúce parametre farmakoekonomického rozboru lieku, vrátane počtu liečených pacientov za rok.

Share Button

Niekomu doprajete liek za 79 minút, niekomu život zachraňujúci ani roky…

Z verejných zdrojov sa ukázalo, že osadenstvo MZ dokáže navzdory zákonu o lieku vykonať zaradenie lieku od podania žiadosti po podpis ministra za 79 minút.

Z verejných zdrojov sa ukázalo, že osadenstvo MZ nedokáže navzdory potrebám pacientov vykonať zaradenie lieku v súlade so zákonom ani za 473 dní. Zajtra 474, 475, 476…

„Žiadosť o zaradenie lieku Keytruda je momentálne v procese posudzovania ministerstvom zdravotníctva. Ministerstvo si je vedomé medicínskej potreby zaradenia lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a spoločne s držiteľom registrácie vynaloží maximálne úsilie pri rokovaní o podmienkach úhrady,“ tvrdí ministerstvo, ktoré vedie Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO). Na otázku, dokedy by mali o zaradení lieku rozhodnúť, ministerstvo neodpovedalo. „Cieľ je dosiahnuť plnú úhradu bez doplatku pacienta a rozšíriť…

Zdroj: Kľúčový liek, ktorý zachraňuje život pacientom s rakovinou kože, štát stále neuhrádza všetkým

Priatelia, keď píšem o šlamastikách v liekovej politike, píšem o vás, o vašich príbuzných, o vašich priateľoch.

Nič, naozaj nič nebráni, aby liek, ktorý už bol v kategorizácii sa do nej dostal za 3-6 týždňov aj s vyschnutím elektronickej pečiatky na kvalifikovanom elektronickom podpise.

Je to o ľuďoch, ktorých si zvolíte. Len a len o ľuďoch.

Ak chcete, aby boli k dispozícii lieky, musíte si voliť ľudí, ktorí dokážu zabezpečiť dve veci:

 1. Istotu ekonomického rastu, aby bolo za čo lieky nakúpiť
 2. Tím ľudí, ktorí nie len, že vedia čo, ale vedia aj prečo fungujúci systém má byť práve taký.

Viete, mne je to osobne jedno. Jednak si v pohode robím svoju prácu snov na Ministerstve zdravotníctva Českej republiky v oblasti elektronizácie zdravotníctva. A hlavne, som zdravotnícky profesionál, takže si viem sám sebe pomôcť.

Ale potom mi zavoláte vy a chcete radu k hentomu a k tamtomu…

A ja všetko nechám a venujem sa vám. Snažím sa vám vysvetliť na čo máte nárok, ako funguje cezhraničná zdravotná starostlivosť, ako sa zmestiť do mantinelov, aby ste maximalizovali svoje šance pri debilnom doprosovaní sa úhrady za lieky.

Nakoniec, keď už dôjde na toho pacienta, tak si všetci spomenú, že?

Ako to hovoril ten Gándhý? „Keď robíte dobrú vec, ľudia sa odniekiaľ sami objavia a pridajú sa.“

Aj preto sa venujem liekovej politike, aby som potom nemusel dávať rady priateľom a mohol po 27-krát pozerať Malého pitavala. Aj preto sa venujem liekovej politike, aby bol systém nastavený tak, aby veci fungovali bez ohľadu, či v tom viete chodiť, či máte kdesi známych (ach, ako toto nenávidím v zdravotníctve), či ste mladý alebo starý, vysoký alebo oranžový…

Nakoniec vždy dostanete čo si zvolíte. Dnes sú to zbytočne umierajúci pacienti len preto, že niekto za ostatné 3 roky na MZ SR nevedel čo činí.

V dobrých časoch ťa pokojne oserú, aby si v zlých časoch spomenuli, že… A ja prídem, lebo to tak proste mám nastavené, že najprv zaistím pacientovi životné funkcie. Ale nechcite počuť potom tie moje nadávky.

Takže priatelia, nie kvôli mne, ja naozaj nepotrebujem šieste nohavice do skrine. Aj tak neviem, čo si počať s tými štvrtými a piatymi. Ale kvôli vám seba samým tu dookola píšem o liekovej politike. Kopa z vás mi píše a telefonuje a denne vidím, ako je vám ubližované.

Toto je tá bližšia košeľa o ktorú sa denno denne zaujímate. Aby ste vy osobne, keď na vás dopadne smolný osud, aby ste vy sami osobne zažili fungujúce predpisovanie liekov.

Mnohí z vás vedia, že ja viem. Že aj na kandidátke SaS nie je profíkov na liekovú politiku na rozdávanie. Jeden vzdelaný človek mi raz povedal, že keď si jediný, kto to môže spraviť, tak to spraviť treba. Na celých kandidátkach do predčasných volieb som jediným profesionálom v liekovej politike a v elektronizácii zdravotníctva. Fakty nezmeníte, ani keby to mamička povedala.

Je to na vás. Môžete mať procesy štátu pri zbytných liekoch za 79 minút v rozpore so zákonom, ktoré aj tak zruší súd. Môžete mať tajné zmluvy na tajné zľavy bez verejnej kontroly s absolútnym korupčným potenciálom.

Alebo môžete mať profesionálne spravovanú liekovú politiku odo mňa.

Je to len a len otázka preferenčných krúžkov. Čím viac sa vás ku mne pridá, tým viac bude aj elektronických služieb v slovenskom zdravotníctve. Ak nás bude 28 773+1 budete mať istotu.

Nakoniec vždy dostanete čo si zvolíte. Aj z kandidátov SaS.

28 773+1 preferenčný krúžok znamená, že (nielen) liekovú politiku dostane do rúk naozaj odborník.

Share Button