Archívy značky: HTA

HTA v medziach koaličného kompromisu, alebo ako SaS znížila sklerózu deda vševeda

Dnes si dáme nateraz posledný diel príbehu o budovaní HTA v réžii religionistu. Celá anabáza mi pripomenula príbeh rozprávkového diela Járy Cimrmana. Na začiatku bolo prapôvodné autorovo dielo, s temnou atmosférou, mnohými mŕtvymi, dielo, ktoré úplne zabudlo, že má ísť o objektívne hodnotenie zdravotníckych technológii a nie o cenzúru liekov na religióznom základe.

SaS presvetlila celkovo temnú atmosféru

Dielo pána Staňáka, nominovaného Krajčim, nominovaného OĽaNO-motlitebný krúžok bolo predložené do legislatívneho procesu ako temný materiál osobného pomníka založený na katolíckej ideológii.

Základnou istotou malo byť automatické financovanie percentom z vybraného poistného bez ohľadu na akékoľvek dosiahnuté výsledky. Hodnota za peniaze stratená ako Janko a Marienka v lese.

SaS disponuje v oblasti zdravotníctva skvelým tímom profesionálov zastupujúcich všetkých, naozaj všetkých rozhodujúcich hráčov v oblasti slovenského zdravotníctva. V medzičase diskutujeme nezáväzne, občas si pošleme navzájom upozornenia na zaujímovosti, perly ducha svetového zdravotníctva. Proste taká obyčajná skupina profesionálov pod vedením Janky Cigánikovej.

No keď príde na stôl temný návrh, okamžite sa aktivizuje kruto-prísna pracovná atmosféra.

SaS má jasnú predstavu, ako má inštitúcia HTA na Slovensku existovať. Súčasne akceptujeme, že OĽaNO je dnes tvorcom spravodlivosti a my sme konštrultívny koaličný partner.

Pod vedením Janky Cigánikovej sa k materiálu vyjadruili jednotlivý členovia nášho širšieho zdravotníckeho plána a SaS vytvorila konštruktívne pripomienky k materiálu.

Vďaka práci tímu SaS pre zdravotníctvo sa z temného materiálu stal rozumný kompromis.

 • Do zákona sa dostali jasné kvantitatívne a kvalitatívne kritéria pre hodnotenie fungovania HTA – rozpočet to nie je malý, tak chceme vidieť výsledky.
 • Do zákona sa dostali kľúčové ukazovatele pre hodnotenie výkonnosti fungovania inštitútu
 • Dozorná rada má povinnosť hodnotiť fungovania vzhľadom k prijatým kľúčovým ukazovateľom výkonnsoti
 • Dozorná rada musí mať zástupcu poisťovní (financovanie inštitútu) a pacientov (hodnota pre spoločnosť)
 • MZ má povinnosť požiadať najvyšší kontrolný úrad, aby po prvých dvoch rokoch skontroloval účelnosť existencie inštitútu
 • Pri neplnení kľúčových ukazovateľov dôjde v zmysle zákona k zníženiu garantovaného financovania inštitútu zo zdravotného poistenia.

Áno, SaS a hodnota za peniaze. SaS a merateľné ukazovatele. SaS je poistka aspoń presvetlenia budúcnosti ako nie svetlých zajtrajškou.

Ja viem, je vám divné, že také samozrejmé veci tam neboli odpočiatku? Nuž, návrh bol odpočiatku tvorený bez koaličného partnera, vo výhradnej réžii pána Staňáka, zo sekcie ex-Ježíkovej, nominovaných ex-Krajčim, nominovaného OĽaNO. Samé ex-, to vám iste veľa napovie.

SaS zredukovala počet mŕtvych z pôvodných Staňákových 27 na 3

Pôvodný návrh pre pravidlá výberu riaditeľa inštitútu bol, nebojme sa to povedať otvorene, šití predkladateľom na predkladateľa. Aby bola vec istá, dostali sme sa až do takej šírky, že potenciálny kandidáti umierali paragraf po paragrafe, odsek po odseku na nesplnenie podmienok, už pred bránami výberového konania.

SaS zasiahla a tlačila na otvorenie kritérii na maximum. HTA problematika je vysoko špecializovaná multidisciplinárna vec. Potrebujete mať cit pre matematiku, farmakológiu, etiku, technológiu liekov, ekonomiku, politiku, farmaceutickú chémiu, štandardy zdravotníckej informatiky. A iste som zabudol na aspoň 6 ďalších.

V EU je takých odborníkov pár stoviek, na planéte pár tisíc, na Slovensku asi 3-8 kusov. Väčšinu si vychytajú poisťovne, lebo ich hlavnou motiváciou je za 1 euro získať maximum zdravia, ktoré umožňuje dnešná farmácia/medicína. Druhým odvetvím je farmabiznis, ktorí potrebuje vedieť štátne systémy solidárneho financovania obohrať.

Bolo šialené, aby sme si ešte pred bránami osekali výber.

Vďaka práci tímu SaS pre zdravotníctvo sa z temného materiálu stal rozumný kompromis.

 • Umožnili sme, aby to nemusel byť len občan Slovenska (ja viem divné, že to tam vôbec bolo).
 • Skrátili sme výlukové obdobia práce pre konkurenciu, teda pre farmabiznis z 5 na 3 roky.
 • Vyjasnili sa formálne kvalifikačné požiadavky na odbor vzdelania.

Tým sa nám podarilo zredukovať výluky pred bránami, aj keď 2 ostali.

Nepodarilo sa vyriešiť výluku z ovládania slovenského (českého) jazyka, pretože sme narazili na mečiarovsko-móricovský zákon o štátnom jazyku. No inšpirovalo nás to k jeho úpravám, takže nie je všetkým dňom koniec.

Nepodarilo sa nám vyriešiť výluku neštátnych poisťovní (áno, práca vo VšZP nie je prekážkou, v Dôvere alebo Union je). To ale vyrieši ad hock podanie na Ústavný súd uchádzača, ak by k takej situácii došlo. Ústava garantuje rovnosť v podmienkach bez ohľadu na pôvod. Ale nevzdávam sa, v rámci novelizácie to mám ako samozrejmú opravu.

Najväčšia fuška pri práci SaS bolo znížiť sklerózu deda Vševeda o 50%

Priatelia z OĽaNO pozabudli, že nejde o to, stavať si pomníky, že nejde o to, vyrábať teplé miestečká pre seba.

Pri príprave pripomienok v zdravotníckom téme SaS pod vedením Janky Cigánikovej sme dookola narážali na to, že nejde o tvorbu návrhu z jednej vody na čisto, ale o opravu akéhosi šialeného paškvilu. Stále sme narážali na to, že ide o potrebu koaličnej spolupráce bez ochoty partnera odzačiatku diskutovať s koaličným partnerom už pri ideovom zámere.

Zámerom SaS, ktorý sme vyjadrili aj vo volebnom programe v sekcii lieková politika, bolo, aby išlo v prvom kroku o oddelenie ŠUKL. Pokojne aj niekoľko rokov plnej práce v štruktúrach ŠUKL.

Motivácia bola jasne daná tým, že ŠUKL disponuje plnou kompetenciou pre farmako- časť farmako-ekonomického hodnotenia liekov. Takže stačilo doplniť len polovicu, tú -ekonomickú. Takto musíme stavať obe, zháňať obe, kontrolovať obe. Mali by sme už na začiatku na 50% vyděláno.

Motivácia bola jasne daná tým, že sa nemusíme zaoberať administratívno-ekonomickými detailmi personálneho obsadenia a kompetencii, ale sa môžeme sústrediť od začiatku na podstatu – na nastavenie procesov hodnotenia v prostredí Slovenskej republiky. Pretože či sa nám to páči alebo nie, 50-80% výstupov bude čisto administratívnej, dokonca by som povedal prekladateľskej a implementačnej povahy zahraničných hodnotení na podmienky slovenskej ekonomiky, slovenskej veľkosti trhu a slovenského zdravotníctva. Mohli sme mať na 50% vyděláno zdieľaním administratívno-ekonomických a personálnych kapacít s už fungujúcou inštitúciou.

Poučenie?

Milí priatelia z OĽaNO, je 21. storočie, viete čo treba robiť po pípnutí.

Máme v legislatívnom procese novelu zákona o liekoch, SaS má široký vysoko profesionály zdravotnícky tím. A navyše jednu drobnosť – kompetentného farmaceuta s 25 ročnou medzinárodnou praxou, ktorý má k dispozícii rozvetvený tím SaS pre zdravotníctvo.

Janka Cigániková svojou niekoľkoročnou kvalitnou politickou prácou dokázala okolo seba sústrediť zástupcov naozaj tých najvýznamnejších hráčov v slovenskom zdravotníctve. Nie že na zavolanie, ale na napísanie krátkej správy sa nám v tíme SaS pre zdravotníctvo ozve od riaditeľov poisťovní, cez Úrad pre dohľad, vedcov analytikov až po stavovské a pacientské organizácie s poznámkami, pripomienkami, s otvorenou dušou pre spoluprácu.

Zdravotnícky tím SaS pracuje na tom, aby zákony v zdravotníctve fungovali. Mnohokrát čítam výčitky, ako sme my v SaS zodpovední za to a hento. Zodpovední za to, že držíme vládu pri moci. Áno, sme a nech je tento článok pre vás ukážkou, ako pracuje koalícia, ako funguje koaličné vyjednávanie, ako vzniká koaličný kompromis.

Nie je to jednoduché, bola to fuška, ale nakoniec sa podarilo vytvoriť dobrý koaličný kompromisný návrh zákona pre HTA.

Práca nekončí, bude treba vybrať riaditeľa, ktorý inštitútu pre hodnotenie zdravotníckych technológii vtlačí svoju pečať. Bude potrebné sledovať výkonnosť, prínosy pre optimalizáciu nákladov na lieky. Bude treba analyzovať vplyv novej inštitúcie na procesy kategorizácie a na základe toho určite prehodnotiť postavenie poradných orgánov vo veci určovania úhrad liekov a úhrad výkonov v rámci platobných mechanizmov za výkony.

HTA je len jeden kamienok v efektívnom vynakladaní peňazí všetkých solidárnych platcov.

Share Button

HTA na slovenský spôsob ante portas Národnej rady

Nuž a tento odbor, čo by chcel byť samostatným úradom dnes mlčí v zásadnej veci – zhodnotenie farmakoekonomickej efektivity jednotlivých vakcín proti Covid-19.

Toto je ukážkový príklad, kde práve HTA agentúra, to ten úrad, ktorý má šetriť peniaze pri dosahovaní rovnakých medicínskych úžitkov, má prinášať analýzy a hodnotenia.

A čo testovanie a jeho ekonomické parametre? Veď to je bezprecedentné vynakladanie financií solidárnych plátcov na jeden jediný výkon, na jednu jedinú diagnózu.

Pamätáte? Už v septembri 2020 som upozorňoval, že keby bolo plošné testovanie liekom, nikdy by nemohlo byť nasadené v danej podobe, lebo hrubo až brutálne presahuje hranice farmakoekonomickej efektivity akéhokoľvek lieku.

Kde nič, tu nič, lebo to by bolo o matematike, bolo by to o komplikáciách v politickej reputácii, možno by to mohlo priniesť aj nejaké nepríjemné trestnoprávne otázky. Namiesto toho nám tu potichúčky pláva legislatívnym procesom absurdne bizardný návrh na zavedenie etického a morálneho rozhodovania o úhradách liekov z dielne religionistu pána Staňáka v gescii ŠT I.

Keďže, po odchode ex-Krajčiho, je neudržateľné postaviť to na etickom a morálnom princípehodnotení liekov, prišiel religionista pre zmenu s upozadením až ignoráciou ekonomických aspektov terapie.

Skúste si to predstaviť, ako elektromobil bez bŕzd, veď rekuperácia.

Snáď sa v tretej iterácii konečne dostaneme k skutočnej úlohe HTA – byť tým odporne spravodlivým, kto povie, že za rovnaké peniaze môžeme zachrániť tamtoho a nie tohto.

Ja viem, nikto to nechce počuť, tisícnásobne to nechcú počuť politici s marketingom a populizmom miesto krviniek. No prírodné vedy neokabátite, aj keby to odbornosť mamička povedala. Vždy vás dobehne „skúška pacientom s cystickou fibrózou“.

Že je plošné Ag testovanie na matovičov spôsob neobhájiteľné plytvanie s neobhájiteľnou hodnotou za peniaze, že je oteckov spôsob úhrady injekcie za 2 milióny eur neobhájiteľný, to je to, čo je výstupom HTA hodnotenia.

To čo si pre seba navrhol MA. Michal Staňák, Dr. phil, AKC, by zabilo tisícky pacientov na ne-sexi diagnózy, len preto, že majú ne-sexi diagnózy.

Viac v mojom pôvodnom hodnotení pôvodného návrhu, ktorý sa zmenil tak akurát v tom, že priame čísla sa zamaskovali ako násobky priemernej mzdy. (mimochodom, tých je niekoľko

Viete priatelia, ja by som chcel mať nekonečný rozpočet na zdravotníctvo. Ach ako by som, to chce. Namiesto toho máme k dispozícii 5,5 miliardy eur na všetko od platov sestier až po lieky. Ak sa mám vedieť pozrieť do očí komukoľvek, musím sa opierať o nedeliteľnú dvojicu farmako-ekonomický prínos pre pacienta. Pri konečnom rozpočte je to jediné spravodlivé riešenie.

Share Button

HTA po slovensky – religiózne skúmanie etickej prijateľnosti liekov a technológii za plat 53 000 ročne

Zmena pri obsadení postu ministra zdravotníctva musí priniesť aj zmenu obsahovej náplne legislatívneho plánu úloh ministerstva. Zásadnou skazou, ktorú priniesol Marek Krajči do výkonu svojej funkcie, bolo permanentné porušovanie článku 1, odseku 1 veta druhá Ústavy SR. Také to demokratické huncúctvo, keď sa fungovanie štátu nemá viazať na žiadne náboženstvo ani ideológiu.

Marek Krajči začal budovať HTA agentúru na slovenský spôsob. Preto ju budem v ďalšom texte označovať s-HTA. Najal si na to študovaného religionistu a ako hlavnú úlohu tejto agentúry vidí:

Návrh zriaďovacieho zákona o s-HTA:
§2 b) hodnotením zdravotníckych technológií analyzovanie klinického prínosu a ekonomickej hodnoty, respektíve spoločenskej, organizačnej, či etickej hodnoty zdravotníckych technológií.

363/2011 Z.z. § 16 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
“(8) Pri rozhodovaní o zaradení lieku do zoznamu kategorizovaných liekov sa prihliada najmä na
a) účelnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia,
b) zabezpečenie finančnej stability systému verejného zdravotného poistenia,
c) sociálne, organizačné a etické aspekty použitia lieku pri zohľadnení indikácií, nežiaducich účinkov, dosiahnutia požadovaného terapeutického účinku v porovnaní s inými medicínskymi intervenciami uhrádzanými na základe verejného zdravotného poistenia.”.

Body a) a b) už zákon obsahuje, bod c) je nový.

Ľudskou rečou – akýsi religionista bude dodávať kladné, alebo negatívne stanovisko k úhradám lieku v závislosti, od toho, či daný liek vyhovuje pravidlám jeho náboženstva či jeho náboženskej sekty. Napríklad, ak bude riaditeľ tejto s-HTA (slovenská verzia HTA) kresťan katolík, tak cez jeho ruky nesmie prejsť kladné stanovisko na potratovú tabletku. Tak je vychovaný, tak sú nastavené jeho osobné etické a sociálne aspekty svedomia.

Keď sa vymení vedenie s-HTA a dostane sa tam agnostik, či nebodaj ateista v jednej osobe s liberálom, tak kladné stanovisko dostane aj potratová tabletka, dokonca s odporúčaním, že sa má podmienka úhrady vyradiť z preskripčného obmedzenia na ambulanciu gynekológa. Aby bola čo najširšie dostupná. Rovnako aj hormonálna antikoncepcia.

A keď sa veci otočia a šéfom sa stane eugenik, tak posvätenie dostanú aj Mengeleho pokusy.

A čo takto lieky určené na terminálne štádiá rakoviny? Alebo lieky na cystickú fibrózu? S liekmi +15 rokov života,. bez nich 2-3 roky. Ako sa to zhoduje s Božím plánom? Je etické do neho vstupovať? Akú hodnotu má etika podania a etika nepodania lieku?

Myslíte že preháňam? Veď sme zažili, ako Marek Krajči vstúpil do tvorby programového vyhlásenia vlády, aby si umožnil obmedzenie prístupu žien 40+ k interrupciám ich vyradením z uhrádzanej zdravotnej starostlivosti. Myslíte, že to robil, lebo chcel ušetriť pár sto tisíc eur ročne? Nesmejem sa, téma nie je ani náhodou vtipná.

Jediný, kto môže rozhodovať o etických a morálnych aspektoch svojej vlastnej liečby je pacient sám. Nikdy o morálke nesmie rozhodovať nik za neho.

Už to, že s kamenným srdcom nastavujeme kritéria úhrady liekov po konečnú hranicu, je šialene ťažké rozhodvoanie. A to robíme na základe tvrdých a bezrosporných vedeckých faktov medicíny založenej na dôkazoch. Pichnite do toho posúdenie etickej, morálnej roviny a nikdy nerozhodnete spravodlivo. Pichnite do toho sociálne aspekty pacienta a ste na lavici obžalovaných vedľa Mengeleho. Diskusiu o etike, morálke a sociálnych dopadoch farmakoterapie je potrebné viesť. Na akademickej pôde, u filozofov v diskusných reláciách televízie a rozhlasu. Ale nie na pôde rozhodovania, komu ešte liek uhradíme a komu už nie zo solidárneho zdravotného poistenia.

Peniaze až na prvom mieste

Kto to má financovať? Ako najbezpečnejšie pre svoju nezávislosť si očakávaný riaditeľ vybral automat vo forme percenta z vybraného poistného. Na úrovni 1,5 milióna ročne.

s-HTA má mať 20 zamestnancov. Platy sú navrhnuté takto:

Výdavky na personál Odhad výšky výdavkov na personál vychádza z počtu zamestnancov agentúry rozdelených do 4 skupín – administratívni zamestnanci, výskumní konzultanti, vedúci tímov a riaditeľ. Predpokladá sa, že inštitút bude fungovať v plnom stave (odhadom 20 zamestnancov) od roku 2023.

Riaditeľovi prislúcha základná mzda vo výške €4500 brutto mesačne.
Spolu ročne v 2023: €54 000

Vedúci tímov (0 do 2023, 2 od 2023): priemerná základná mzda €3500 brutto mesačne. Spolu ročne v 2023: €552 000

Výskumní konzultanti (11 v 2022, 13 od 2023): priemerná základná mzda vo výške €3000 brutto mesačne.

Administratívny personál (3 v 2022, 4 od 2023 v zložení 2x asistent/ka, 1x zamestnanec na účtovníctvo, controlling a reporting, 1x zamestnanec na údržbu a správu IT systémov): priemerný základný plat vo výške €2300 brutto mesačne.
Spolu ročne v 2023: €110 400
Všetkým zamestnancom zároveň patrí variabilná položka mzdy do výšky 20% ročného platu v závislosti od výkonu. Kapacita odmien, zamestnanci spolu ročne v 2023: €143 280

Keď som sa hlásil do výberového konania na riaditeľa NCZI, tak v na poslednom riadku výzvy bola informácia: Tarifný plat: 1 373 €. NCZI je IT firma s cca 244 zamestnancami (2018) a rozpočtom cca 11-13,5 milióna eur, na mzdy 4,4 milióna (2018). (Výročná správa 2018)

ŠUKL, jediná firma, ktorá v sektore zdravotníctva generuje príjmy do štátneho rozpočtu. A nie malé, za rok 2019 to bolo viac ako 10 miliónov eur. ŠUKL dal v roku 2019 na platy 3 106 630 eur. Má celkové náklady na svoj chod 6 261 778 €. Takže +4 milióny eur. To by bolo aj na fabriku dobré. ŠUKL musel v rámci šetrenia prepustiť v roku 2020 celkovo 10 štátnych zamestnancov, medzi nimi odborníkov s excelentnosťou pre posudzovanie registrácii liekov na úrovni EMA. ŠUKL mal na konci roku 2019 188 zamestnancov. (Výročná správa 2019)

InštitúciaCelkové náklady na chodVýdavky na platyPočet zamestnancovMzda na zamestnanca
s-HTA1,5 milióna eur859 680 eur2042 984 eur ročne
NCZI11-13,5 milióna eur 4,4 milióna eur24418 032 eur ročne
ŠUKL6,2 miliónov (10 milióna príjmy)3,1 milióna eur18816 489 eur ročne

Myslím, že predkladateľ a autor návrhu MA. Michal Staňák, Dr. phil, AKC, riaditeľ odboru agentúry pre HTA Ministerstva zdravotníctva SR si z nás urobil dojnú kravu.

Čo dostaneme za 1,5 milióna ročne?

Po vzore etablovaných HTA inštitúcií z krajín vyspelej Európy je cieľom vytvoriť do konca roku 2021 nezávislú HTA agentúru zhruba o 20 zamestnancoch, ktorej cieľom má byť poskytovanie vedeckého základu pre efektívne a primerané využívanie limitovaných zdrojov v zdravotníctve. V praxi to znamená, že agentúra bude vytvárať podklady pre rozhodovanie kategorizačných komisií a zároveň skúmať individuálne otázky slovenského zdravotného systému za cieľom skvalitňovania zdravotnej starostlivosti pomocou metód medicíny založenej na dôkazoch (EBM). Časť práce národnej HTA agentúry bude práca so odporúčaniami iných svetových HTA agentúr (práca so sekundárnymi dátami) a zároveň vytváranie vlastných celistvých systematických sumárov (práca s primárnymi dátami).

Zdroj: Abstrakt k prednáške „Hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA) a jeho perspektíva v slovenskom zdravotníctve“ – MA. Michal Staňák, Dr. phil, AKC

No jo, ale čo je to teda ten vedecký základ? Vedecký základ v tejto a okolitých krajinách obvykle poskytujú vedecké inštitúcie, teda univerzity a akadémie vied. Bude to teda vedecká agentúra? Potom, prečo ju nezriaďuje ministerstvo školstva?

Už sa mi nejako roztrhlo vrecko s otázkami. A to som ešte neprešiel ani za druhý paragraf navrhovaného zriaďovacieho zákona. Ono, je dosť nebezpečné vôbec ponoriť sa do textu toho zákona. Číhajú tam samé otázky. Tak napríklad, kam bude s-HTA patriť v štruktúre rozhodovania o úhradách liekov. Maximálne sa k odpovedi približuje toto čudo:

§ 3 Úlohy inštitútu
(1) Hlavnou úlohou inštitútu je hodnotiť zdravotnícke technológie vo veciach kategorizácie podľa osobitného predpisu, ktorých predpokladaná významnosť vplyvu na prostriedky verejného zdravotného poistenia je najmenej 1 500 000 eur za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia vydaného vo veci kategorizácie.
(2) Inštitút je vo veciach kategorizácie poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo) a ministra zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Inštitút predkladá ministerstvu a ministrovi písomné odporúčanie vo veciach kategorizácie, ktoré obsahuje odborné posúdenie veci s odôvodnením podľa kritérií ustanovených osobitným zákonom.

Nemáte aj vy tak trochu deja vu? Veď viete, také to, že nastala chyba v Matrixe.

§ 91 Poradné orgány

(1) Minister môže zriadiť
a) ako svoje poradné orgány pre konania vo veciach kategorizácie
1.Kategorizačnú komisiu pre lieky,

b)ako svoje poradné orgány pre konania v druhom stupni vo veciach kategorizácie
1.Kategorizačnú radu pre lieky,
….

(2)Poradné orgány podľa odseku 1 písm. a) a b) predkladajú ministrovi písomné odporúčanie vo veciach kategorizácie, ktoré obsahuje odborné posúdenie veci s odôvodnením podľa kritérií ustanovených týmto zákonom (ďalej len „odborné odporúčanie“). Odborné odporúčanie sa vypracuje na základe názoru, na ktorom sa zhodol najvyšší počet zúčastnených členov poradného orgánu.

Zdroj: 363/2011 Z. z.

A sakra! Dva poradné orgány, dve písomné odporúčania, jeden minister. Z toho by jedného chytila schíza jak hovado.

K návrhu zriaďovacieho zákona už prebehlo vnútorné pripomienkové konanie a dokonca bol schválený na porade ministra. Takže dostal od Mareka Krajčiho zelenú, aby pokračoval legislatívnym lievikom ďalej, teda do medzirezortného pripomienkového konania.

Ono je to vlastne jedno, čo si k tomu kto myslel doteraz. Pozrite sa napíklad, ako bola vyriešené pripomienka Odboru poisťovníctva a cenotvorby MZ. Teda odboru, ktorý má na starosti to druhé kritérium pri kategorizáciu, teda kritérium zabezpečenie finančnej stability systému verejného zdravotného poistenia:

  Typ Akcept.  
K návrhu zákona: Z návrhu nie je tiež úplne zrejmé ako bude rozhodovať inštitút, a do akej miery bude jeho „stanovisko“ záväzné. V návrhu sa spomína, že inštitút je poradným orgánom ministerstva. Avšak nie je jasné či „stanovisko“ bude niekde zverejnené, či sa bude môcť k nemu vyjadriť verejnosť, odbory a sekcie MZSR, či ho bude možné pripomienkovať a či inštitút pripomienky zapracuje, a či so zapracovaním oboznámi verejnosť. Taktiež nie je zrejmé ako sa záverečné stanovisko premietne do rozhodovania ministerstva – aký bude postup v prípadoch ak odbory alebo sekcie MZSR nebudú súhlasiť so stanoviskom inštitútu? Nastávajú tak pochybnosti, či bude inštitút stíhať vyhodnocovať všetky „novinky“ v rámci bežných kompetencií MZSR . Zásadná Akceptované Potreba zverejnenia stanovísk inštitútu bola pridaná do § 3 ods. 5 písm. c). Zároveň, na rokovaní s OPC sa ozrejmilo, že inštitút nebude vyhodnocovať všetky „novinky“ v rámci bežných kompetencií MZSR a tento bod bol uzavretý bez rozporu


Chápete? Oni sa pýtajú na:

 1. aký zmysel budú mať ich stanoviská
 2. či sa bude vyjadrovať verejnosť (nie to ešte dotknuté firmy)
 3. či sa budú môcť vyjadriť iné sekcie/odbory MZ
 4. aký bude postup v zmysle správneho poriadku (a či vôbec)
 5. rozsah činnosti (za tých skoro 900 000 ročne na platy)

Odpoveď bola, že znenie doplnili a tým bol bod uzavretý bez rozporu.

Záver

Navrhovaná koncepcia HTA-po slovensky je životu nebezpečná pre slovenských pacientov. Je to drzosť rozmerov Jupitera a to je aj na podmienky Limbovej už čo povedať.

Priatelia, nestačí, že z pozície ministra zdravotníctva odišiel smrteľne nebezpečný nominant OĽaNO-motlitebný krúžok. Z ministerstva musí zmiznúť v koši všetko, čo jeho nominanti za posledných 12 mesiacov napáchali. Vyhodiť na dvor a v rámci pálenia čarodejníc 30. apríla spáliť. Návrh pána MA. Michala Staňáka, Dr. phil, AKC, môže poslúžť ako podpalovák. To je tak všetko, na čo sa hodí.

Pod čiarou: HTA agentúru Slovensko životne potrebuje. Hodnotenie farmakoekonomiíckých prínosov, porovnávanie alternatívnych liečebných procesov s rovnakým medicínskym prínosom, to je to, čo potrebujeme ako soľ v chlebe. V prvom kroku stačí „administratíva“ na vytvorenie prepojení a inštitucionalizovanie zapojenia sa do EU-spolupráce. A následne postupné budovanie interných kapacít, aby sme do výmeny posudkov mohli aj my prispieť. No to je celkom iný príbeh, ako toto čudo s-HTA za plat 53 000 eur ročne.

Share Button