HTA na slovenský spôsob ante portas Národnej rady

Nuž a tento odbor, čo by chcel byť samostatným úradom dnes mlčí v zásadnej veci – zhodnotenie farmakoekonomickej efektivity jednotlivých vakcín proti Covid-19.

Toto je ukážkový príklad, kde práve HTA agentúra, to ten úrad, ktorý má šetriť peniaze pri dosahovaní rovnakých medicínskych úžitkov, má prinášať analýzy a hodnotenia.

A čo testovanie a jeho ekonomické parametre? Veď to je bezprecedentné vynakladanie financií solidárnych plátcov na jeden jediný výkon, na jednu jedinú diagnózu.

Pamätáte? Už v septembri 2020 som upozorňoval, že keby bolo plošné testovanie liekom, nikdy by nemohlo byť nasadené v danej podobe, lebo hrubo až brutálne presahuje hranice farmakoekonomickej efektivity akéhokoľvek lieku.

Kde nič, tu nič, lebo to by bolo o matematike, bolo by to o komplikáciách v politickej reputácii, možno by to mohlo priniesť aj nejaké nepríjemné trestnoprávne otázky. Namiesto toho nám tu potichúčky pláva legislatívnym procesom absurdne bizardný návrh na zavedenie etického a morálneho rozhodovania o úhradách liekov z dielne religionistu pána Staňáka v gescii ŠT I.

Keďže, po odchode ex-Krajčiho, je neudržateľné postaviť to na etickom a morálnom princípehodnotení liekov, prišiel religionista pre zmenu s upozadením až ignoráciou ekonomických aspektov terapie.

Skúste si to predstaviť, ako elektromobil bez bŕzd, veď rekuperácia.

Snáď sa v tretej iterácii konečne dostaneme k skutočnej úlohe HTA – byť tým odporne spravodlivým, kto povie, že za rovnaké peniaze môžeme zachrániť tamtoho a nie tohto.

Ja viem, nikto to nechce počuť, tisícnásobne to nechcú počuť politici s marketingom a populizmom miesto krviniek. No prírodné vedy neokabátite, aj keby to odbornosť mamička povedala. Vždy vás dobehne „skúška pacientom s cystickou fibrózou“.

Že je plošné Ag testovanie na matovičov spôsob neobhájiteľné plytvanie s neobhájiteľnou hodnotou za peniaze, že je oteckov spôsob úhrady injekcie za 2 milióny eur neobhájiteľný, to je to, čo je výstupom HTA hodnotenia.

To čo si pre seba navrhol MA. Michal Staňák, Dr. phil, AKC, by zabilo tisícky pacientov na ne-sexi diagnózy, len preto, že majú ne-sexi diagnózy.

Viac v mojom pôvodnom hodnotení pôvodného návrhu, ktorý sa zmenil tak akurát v tom, že priame čísla sa zamaskovali ako násobky priemernej mzdy. (mimochodom, tých je niekoľko

Viete priatelia, ja by som chcel mať nekonečný rozpočet na zdravotníctvo. Ach ako by som, to chce. Namiesto toho máme k dispozícii 5,5 miliardy eur na všetko od platov sestier až po lieky. Ak sa mám vedieť pozrieť do očí komukoľvek, musím sa opierať o nedeliteľnú dvojicu farmako-ekonomický prínos pre pacienta. Pri konečnom rozpočte je to jediné spravodlivé riešenie.

Share Button