Na Ministerstvu zdravotnictví proběhla závěrečná konference projektu Strengthening the capacity of the Ministry of Health to establish national eHealth centre (Follow-up) – Ministerstvo zdravotnictví

Cílem těchto projektů bylo především napomoci Ministerstvu zdravotnictví etablovat nové kompetenční centrum – Národní centrum elektronického zdravotnictví, jakožto nositele klíčových kompetencí ministerstva v oblasti digitalizace zdravotnictví a jakožto primárního koordinátora digitalizačních projektů. „Digitalizaci zdravotnictví považuji za naprostou prioritu – rozšíření funkcí Portálu občana, rozšíření služeb eHealth, rozšíření možnosti sdílení zdravotnické dokumentace, ať už mezi lékaři či zdravotnickým

Source: Na Ministerstvu zdravotnictví proběhla závěrečná konference projektu Strengthening the capacity of the Ministry of Health to establish national eHealth centre (Follow-up) – Ministerstvo zdravotnictví

Share Button