Dnes, v apríli 2022 očkujeme takto

Graf očkovania prvými dávkami v roku 2022:

Jedným slovom – neočkujeme.

Celková zaočkovanosť v populácii je 60%, píše ECDS podľa dát, ktoré im dodalo Slovensko.

Vo februári som písal štátnemu tajomníkovi Babeľovi, že je potrebné mať o takomto čase, teda v polovici apríla úplne jasno, čo a ako so 4. dávkou. Písal som to vo februári, lebo práve teraz (v apríli) je 6 mesiacov od prvých očkovaných a bol čas sa nad tým zamyslieť aj v kontexte štátu. Keďže viem, že štát je pružbý ako kormidlo tankeru. Ráno pokrútite a možno o dva dni večer zbatáte nejakú zmenu kurzu.

Evidentne zbytočne, majú lepších odborníkov, kde-kade, ja som len farmaceut, tak čo by reagovali na koaličného partnera.

Očkovanie 3 dávkou. Každý deň pribúdajú tí, čo sa budú pýtať ako so 4. dávkou.

Ale seriózne:

Ukázalo sa, že každá ďalšia dávka, alebo každé ďalšie stretnutie s natívnym vírusom, zabezpečuje posilnenie ochrany. Takže v zásade teraz stačí pravidelné (pre istotu) očkovanie u imunokomprimovaných osôb raz za 6-9 mesiacov. Takto je aj dnes nastavená očkovacia schéma, takto je aj dnes nastavený registračný formulár od NCZI.

To tiež platí u komplikovane chorých, starých (tak 60-70+) Pokojne by som načasoval podanie n+1 boostera na „predchrípkové“ obdobie, aby mali imunitný systém občerstvený do „sezóny“.
Ešte totiž nevieme, či mierumilovný omikron zvíťazil a nebude nasledovať nejaká hnusná mutácia. Takže pre istotu.

Práve preto som upozorňoval, že je potrebné ustáliť očkovaciu schému. Lebo súčasné dáta sú zaťažené významnými neistotami. (Tomu slovu by mohli rozumieť, ale to len pre znalých.)

Očkovanie ročníka XXX

V dokumente, ktorý som posielal štátnemu tajomníkovi, som opakovane upozornil, že musíme prejsť na „ročníkové očkovanie“. Teda rozhodnúť, v akom veku (napríklad 45.) odporučiť ľuďom, aby, ak doteraz neboli očkovaní, aby si absolvovali očkovaciu schému:

Vakcína-28 dní pauza – 2. dávka – 6 mesiacov pauza – 1x booster.

Vo vekovej skupine 40-44 máme podaných 224 917 druhých dávok, čo je štandardná očkovacia schéma, respektíve 126 033 tretích dávok, čo je optimálna očkovacia schéma.

V ročníkovej skupine 40-45 máme cca 455 315 občanov. To vychádza na spontánnu zaočkovanosť okolo 30-50%. V ročníkovej skupine 45 ročných je cca 88 735 ľudí, teda ročníkové očkovanie by bola nárazová akcia pre cca 30-40 tisíc ľudí, ktorí doteraz neboli zaočkovaní. To je s prstom v nose pohoda džes, bez významnej potreby mobilizácie očkovacích kapacít. Len to treba propagovať.

Dáta publikuje pravidelne práve ministerstvo zdravotníctva. Verím, že tamojší odborníci na programovanie grafických kartet v analytickom útvare svoje dáta spoznávajú.

Samozrejme tiež nastavenie očkovacieho programu pre dobrovoľné absolvovanie tejto schémy kedykoľvek, aj skôr napríklad od 2 rokov veku, ak sa tak pacient rozhodne. Ale od toho (napríklad 45) to mať ako kampaňovú vec, by bolo fajn. Aby sme po 45 mali zaočkovaných 80-90% ľudí. Koľko je to dnes, je kvízová otázka pre MZ, zas nemôžem im to hodiť na tácke aj s dezertom.

Nie je jedno kto očkuje

Ďalšia vec, ktorú som štátnemu tajomníkovi Babeľovi písal 14. 2., je potreba štandardizácie prístupu ambulantných lekárov k vakcínam. Medzičasom sa ukázalo, že lekárnici musia posielať predžalobné výzvy, lebo nedostali zaplatené za prácu s vakcínami pri zásobovaní ambulancii na základe špeciálnych zmlúv s MZ.

Prechod na očkovanie v ambulanciách všeobecných lekárov znamená pripraviť rutinný prístup lekárov k vakcínam prostredníctvom štandardných obchodných kanálov. To znamená bežné objednávanie, za bežné nákupné ceny a využívanie bežných fakturačných mechanizmov.

Je potrebné ukončiť systém „špeciálnych dohôd lekárov“ a „špeciálnych dohôd lekární“.

Nie je jedno čím sa preukazujeme

Štátnemu tajomníkovi som písal 14. 2 aj takéto:

Digitálny covid preukaz EU exspiruje v rámci poslednej dohody krajín EU po 9 mesiacoch, čo indikuje, že funkčnosť očkovania na ochranu pred ťažkým priebehom je max. 6-9 mesiacov. 

Prvé tretie dávky sú evidované z 25.9.2021:– ich 6 mesiacov (+183) vyprší 26. 3. 2022- ich 9 mesiacov (+274) vyprší 26.6.2022

Dovtedy musíme mať pripravený plán a spustiť aj jeho realizáciu. 

Keď náhodou (ostáva len modlenie) príde nejaký hnusný variant a bude treba zas zaviesť opatrenia, potom sa budeme škrabať ľavým uchom za pravou pätou, že čo teraz a ako tú zaočkovanosť preukazovať?

Všetky dostupné dáta hovoria, že na pľúcnej ventilácii a na pitevniach končia neočkovaní. Ak budeme mať stále dobre funkčné nástroje, budeme môcť pre zodpovedných očkovaných NE-zavádzať žiadne debilné plošné opatrenia.

Nie je jedno za akú cenu

Samozrejme s tým súvisí aj prechod na štandardnú kategorizáciu, teda rozhodnutie, aká bude jednotková úhrada. Z toho vyplýva, že niektorý výrobca bude mať vakcínu s doplatkom. Ale to je už vyšší dívčí. Možno by za tú kávu zdarma mohlo zapracovať novozriadené HTA a konečne podať nejaký užitočný výkon vo forme farmakoekonomického hodnotenia očkovania proti covd-19. Že by porovnali aj iné liečebné postupy, to by som asi od bratov vo viere chcel veľa.

Ale to je len taká kolegiálna rada farmaceuta biochemikovi a religionistovi. Iste majú dostatočné odborné zázemie generických právnikov, aby vedeli, že kategorizačný proces môže trvať až 180 dní, takže ak to má byť na jeseň, tak je načase zasiať semeno poznania už na jar.

Aktuálne sú k dispozícii 4 vakcíny, nie je dôvod otáľať s nastavením úhrady v rámci centrálne dojednaných nákupných cien od EU. Z doterajších informácii je jasné, že vakcíny rôznych výrobcov sú z medicínskeho hľadiska plne zameniteľné. Je neefektívne, aby štát za rovnakú „jednotku zdravia“ platil rôzne ceny. Je to v rozpore so zákonom 363/2011.

V prípade vzniknutých doplatkov je možná dohoda na spätných kompenzáciách, možná dohoda MZ s poisťovńami, je možné nechať to na súťaž poisťovní s odporúčaním na zaradenie do ich „balíčkov benefitov“ a tak podobne.

Nástrojov, ako sa vysporiadať s doplatkami na rôzne vakcíny, je mnoho a motivácia na strane poisťovní je, keďže poznajú náklady na liečbu „pacienta na ventilácii“. Je možné tiež využiť nedávno zavedené nástroje, kedy sú poisťovne povinné s podieľať na zdravotnej politike štátu.

Nie je jedno čím očkujeme

No a ďalšia vec, ktorú som Babeľovi písal je, že treba v rámci EU-spolupráce vyvinúť tlak na výrobcov, aby začali s modifikovaním vakcín, podobne ako u chrípkových. Teda, aby reagovali na mutácie vírusu aj úpravami mRNA matríc vo vakcínach. Je trestuhodné, že v 4.2022 očkujeme verziou antigénu z 4.2020.

Aj by som napísal viac, len mám obavu, že by dream team farmaceutickému jazyku liekových foriem, mechanizmov účinku, jeho vzťahu k štruktúre, ciest podania in situ nerozumeli. Tak to nechám ex tempore ad usum proprium. Je 21. storočie, viete čo robiť po pípnutí. Píp.

Nie je jedno kde očkujeme

Na záver jedna špecialitka, ktorú som štátnemu tajomníkovi ako farmaceut samozrejme pripomenul. Citujem sa v plnom znení.

V spolupráci s farmaceutickými a lekárskymi fakultami začať pracovať na vzdelávacích programoch nevyhnutných pre budúce zavedenie očkovania (nie len covid-19) v lekárňach.

Taliansko – 2 milióny dávok podaných od 06/2021 v lekárňach.
Poľsko – 1,6 mil podaných dávok od 07/2021 v lekárňach
Nemecko – bude možné očkovať v lekárňach od februára 2022

Obligátnym je samozrejme splnenie materiálno-technických a personálnych požiadaviek. Personálne znamená školenia a certifikácia. Preto hovorím, že už dnes treba pripravovať vzdelávacie programy. Jednak ako súčasť pregraduálneho vzdelávania a aj ako súčasť kontinuálneho vzdelávania.

Koniec dobrý všetci zaočkovaní

Ale ako som spomenul, čože ja môžem vedieť, veď som len jediný farmaceut, ktorý sa podrobne venuje liekovej politike v stranách vládnej koalície, tak prečo ma počúvať.

A tak mi doteraz na e-mail z pondelka 14. 2. 2022 14:16 nik neodpovedal. Zatiaľ je to len taká politická sranda, veď priemerné denné počty mŕtvych máme na úrovni 60% zaočkovanosti:

Rok marec a apríl 2022, denné počty mŕtvych.
Share Button