PÁR SLOV K NOVELE ZÁKONA O LIEKOCH – PREDPISOVANIE LIEKOV ŠPECIALISTAMI

(URČENÉ PRE LEKÁRNIKOV)

Na poslednú chvíľu, minútu pred 12 prišiel jeden pozmeňujúci návrh k zákonu o lieku. Zabil som pol svojho produktívneho dňa snahou o vysvetlenie pozície pacienta po tejto právnej úprave.

Spoločnosť všeobecných lekárov stojí za týmto nápadom. Márne som predkladajúcej poslankyni prof. MUDr. Horváthovej vysvetľoval, OĽaNO si presadilo svoje. Lebo „sa to opiera o poznatky z praxe“.Našťastie sa mi podarilo aspoň:

  1. presadiť zmiernenie formulácii, takže špecialista môže poveriť všeobecného lekára *“pre každého pacienta“, *aby v jeho neprítomnosti lieky predpísal na jeho poverenie.
  2. znovunastoliť zachovanie ochrany lekární pred svojvôľou poisťovní nepreplácať lekárňam recepty z dôvodu chyby lekára. (§ 121 odsek 6 nemal podľa pôvodného návrhu už obsahovať tú časť o odporúčaní lekára)
  3. podarila sa mi sémantická oprava v texte, aby tam nebolo „…na druhú stranu preskripčného záznamu…“

Veľkú zásluhu na presadení úprav má aj naša poslankyňa za SaS Janka Bittó-Cigániková.Áno, je to zásadný zásah do preskripcie na Slovensku, aj to som pani profesorke vysvetľoval.

Nakoniec vždy dostanete, čo si zvolíte.

Opatrenie budem vyhodnocovať po 1/4 roku nasadenia, parametre už sú stanovené.


Celé si to budú musieť u seba umravniť sami lekári a poisťovne medzi sebou. My sme v lekárni z obliga, ešte viac ako inokedy príde k slovu §121 odsek 6. V jeho prípade som trval absolútne na tom, že nesmie byť žiadnym spôsobom zmenený, inak by to Janka Bittó Cigániková vetovala. A že ho navrhovali ošklbať práve o to „poverenie“.

Záverečné slovo

Osobne som presvedčený, že požadované ciele je potrebné riešiť úpravou iných častí v sústave zdravotníckych zákonov a hlavne vymáhaním už existujúcich pravidiel.

Tiež som presvedčený, že ide o zásadný zásah do systému preskripcie a ako taký má byť jeho legislatívny proces úplne iný.

eZdravie je tu minimálne 6 rokov, vytvoriť preskripčné záznamy v ambulantnom SW trvá, po rozhodnutí o indikácii konkrétnej účinnej látky, liekovej formy a dávkovania, 4 kliknutia počas 10 sekúnd….A my tu riešime problém neochoty ambulantných špecialistov vystaviť preskripčný záznam, ktorá má byť riešená vymáhaním existujúcich pravidiel, riešením neochoty pripojiť sa do eZdravia, neochoty poisťovne vymáhať koreláciu medzi vykonaným a vykázaným zdravotným výkonom, nastavených limitov preskripcie…

Máme tu 30 rokov SLK a SLeK, demokraticky volenú koaličnú vládu a v nej MZ, od roku 2004 poisťovne, asociácie zriaďovateľov, ale KONCEPČNÚ zmenu v predpisovaní liekov, KONCEPČNÚ zmenu v toku dát a informácii o preskripcii s dopadom na 5,5 milióna občanov. No OĽaNO si riešenie KONCEPČNEJ zemny predstavuje formou pozmeňovacieho návrhu podaného po očakávanom prejednaní základného zákona slovenskej farmácie.

Nuž, všeličo sa pomenováva a deje v laickej verejnosti inak, ako by sa malo.

Aby som nezabudol: Tú kravinu o voľnom výklade SPC sa mi podarilo na základe dohody na MZ z novely odpratať. (Bangladéš už je legenda.) Síce to ex-Krajči najprv hodil do koša, ale nakoniec „sa to stalo pána poslanca najobľúbenejšou myšlienkou“ a podal to on sám. O tom viac ale až nabudúce.

Share Button