Transparentnosť pri úhrade 2,2 milióna za jedno balenie lieku je protizákonná

V texte Bývalí zamestnanci farmafiriem dnes v mene MZ SR rozhodujú o desiatkach miliónov eur Zn: Hlavne tajne– som popísal osoby a obsadenie.

Tak si dnes ten námet, osoby a obsadenie rozohrajme ako dobre dirigovaný orchester.

Ladenie nástrojov

Vrcholní zamestnanci MZ SR, medzi nimi nedávna prokuristka Novartisu, teraz ladia budú schvaľovať úhradu lieku firme Novartis v cene 2,2 milióna za jedno balenie. A to vďaka tomu, že amatéri liekovej politiky zariadili, že v tajnej zmluve bude akási tajná zľava.

Ak by ten zákon písali farmafirmy, nenapísali by to inak.

Tajné parametre skutočnej ceny od 1€ po 2,2 milióna eur

Uzavretie tajnej zmluvy máme úspešne za sebou. V predchádzajúcom článku som písal že to bude 24.7. nuž, pomýlil som sa. O asi 2 dni, vraj. Je to tajné, takže vlastne nik nevie, či tá zmluva bola uzavretá. Ani za akých podmienok.

Uzavretie takejto tajnej zmluvy vraj v týždni od 24.7. do 30.7. zázračne spôsobilo, že podľa znenia novely zákona 363/2011 sa tento liek stal v očiach tohto zákona, vyhovujúci podmienkam pre zaradenie do kategorizácie. Navždy.

Len u tohto lieku sa predpokladá, že ročne, teda každý jeden rok, si firma Novartis vyfakturuje lieky ta 10-15 miliónov, pričom by mala vrátiť 7-11 miliónov naspäť. Ten „cach-back“ je práve v tej tajnej zmluve. Nikto nevie aký, nikto nevie za akých podmienok. Možno je to 1€, možno je to 11 miliónov eur. Rozdiel by predsa nik nespoznal.

V tej tajnej zmluve je dohodnutá akási zľava. Keďže je to zmluva tajná, je spravodlivé sa domnievať, že sa mohli dohodnúť na zľave 0.01%. Alebo 30%? Alebo 158%? Nikto to nevie a ak by to niekto vedel a uverejnil, autori novely sa postarali, že takáto transparentnosť je protizákonná.

V tej tajnej zmluve sa vraj mohli dohodnúť, že uhradíme len liečbu 2 či 3 pacientov. Ale že uhradíme napríklad aj úplne všetky podania, keby ich aj bolo 7 alebo 9 za rok.

V tej tajnej zmluve sa pokojne mohli dohodnúť, že tak vznikne štátu niečo ako „cach-back“, ktorý firma Novartis vráti štátu ako sa len jej bude chcieť. Chápete, v tajnej zmluve zástupci štátu, teda v skutočnosti nedávny (do novembra 2022) zamestnanci Novartisu, nastavia v lete 2023 bezúročnú pôžičku pár miliónov až 11 miliónov eur pre Novartis. Alebo len 2 eurá. Na každý rok ďalších 2 eurá alebo 11 miliónov eur.

A takých tajných zmlúv uzavreli od jesene 2022 na MZ desiatky. V hodnote desiatok až stoviek miliónov eur zliav a „cach-backov“. Alebo v hodnote 1 až 2€ zliav a cach-backov. Je to predsa tajné.

Máme august 2023, takže kto tú tajnú zmluvu uzatváral je už zas tajné. Predsedom odvolacieho orgánu je stále spoluautor zavedenia tajných zmlúv do zákona.

Polka je hotová, pokračujeme valčíkom

Keď sa bude písať polovica augusta 2023, tak zasadne kategorizačná komisia. Absolútne v zmysle litery zákona rozhodne o určení cenníkovej ceny 2,2 milióna eur za balenie ako úhrady poisťovne.

Takto absolútne v duchu novelizácie z dielne tímu ex-štátneho tajomníka prof. Babeľu zástupcovia štátu (alebo farmabiznisu, veď tam nedávno pracovali) prehlasujú v kategorizačnej komisii zástupcov verejného a súkromného sektora.

Ak by aj kategorizačná komisia neodsúhlasila, stále je tu odvolací orgán – kategorizačná rada.

A teraz bacha, toto bude záhul na bedňu:

Keby sa toto bolo bývalo dialo ešte v júni, tak jedna osoba, šéfka kancelárie ex-štátneho tajomníka Babeľu, ktorá spolutvorila novelu a tá istá osoba potom podľa tejto novely ako šéfka oddelenia aj uzatvárala tajné zmluvy, je úplne rovnaká osoba, ako šéfka odvolacieho orgánu – kategorizačnej rady.

Jo, to som ešte nespomínal, že súčasťou novely je aj zábavné ustanovenie, kde sa poisťovne podaním námietok vyšachujú z hlasovania? To je potom razom zo 6 zástupcov poisťovní voči 4 zástupcom MZ len 4 ku 4 alebo dokonca 3 ku 4.

§ 91 (9) … Na hlasovaní sa nepodieľa člen poradného orgánu, ktorý je zástupcom zdravotnej poisťovne, o ktorej žiadosti alebo námietkach podaných na ministerstvo podľa § 82 sa rozhoduje.

Zdroj: 363/2011 Z.z. – Zákon o rozsahu a podmienkach úhrad… – SLOV-LEX

Čím viac namietate, tým ste menej proti.

Profit za zvukov fanfár

Na konci augusta tak vyjde cenník s úhradou lieku vo výške 2,2 milióna za balenie. Bude tam uvedená „cenníková“, lebo veď skutočná je tajná. Na Slovensko pripadá prevalenia spinálnej svalovej distrofie 5-7 novorodencov, takže ročne zo solidárneho poistenia zaplatíme cenníkových 11-15,4 miliónov eur.

To je už dnes isté na betón. Bolo to dokonca isté už v momente, keď žiadosť firmy pristála na kategorizačnom portále MZ s ich navrhnutým znením riadku cenníka liekov.

Len dodám, že za ostatné tri roky sa nevymohli „cach-back“v hodnote niekoľkých desiatok miliónov. Písalo o tom dokonca aj NKU. A ak by ste načúvali na Kvetnej ulici v Bratislave, možno by ste aj odtiaľ niečo možno začuli. Zlé jazyky spočítali, že za obdobie 10-12 rokov sa nahromadila suma cca 150 miliónov.

Myslíte, že v tomto prípade ich dostaneme späť? Priznám sa, ja sa neodvažujem ani len tajne dúfať, nie to verejne niečo o tom napísať.

Nikdy sa to ani nedozvieme, lebo niekto zariadil vloženie do zákona, že je to tajné.


Už len anekdoticky pôsobí paragraf o vylúčení z vyjednávania o tajnej zmluve pre zamestnancov MZ, ktorí by sa prípadne cítili v konflikte záujmov.

Iste je niekde v suteréne za dvomi mrežami stráženými levom nástenka, kde MZ SR uverejnilo informáciu o vylúčení sa vedúcich odborov a oddelení z konania.

A kto sú potom tí traja členovia vyjednávacieho tímu čo tam nastúpili za vylúčených šéfov? Nuž ostávajú len ich podriadení, o ktorých odmenách či vôbec zotrvaní na MZ rozhoduje predstavená, ktorá je v jasnom konflikte záujmov. Myslím, že keby sa vylúčili aj títo podriadení z konania pre konflikt záujmov, iste by sme im to nemali za zlé. Ale pochváliť nevieme koho, lebo MZ členov tímov tají. A aj tá jediná šéfka MEA odboru, ktorú sme poznali z jej životopisu, tak tá skončila k 30.6. Takže túto zmluvu už na konci júla nezastávala. Kto ju nahradil na pozícii, to MZ tají.


Generickí právnici, prokuristi farmabiznisu, biochemici, religonisti, veterinári, sestričky, inžinieri raketových motorov – to boli 3 roky odborné predpoklady MZ v sekcii farmácie

Po troch rokoch práce je výsledok, že sa dnes na MZ SR ako o dušu spasenú podpisujú tajné zmluvy na tajné zľavy, aby sa menej účinné lieky zlacnili o neznámu hodnotu pár centov až milióny eur a stali sa zázračne zmysluplnou hodnotou za peniaze oproti lacnejším a fungujúcim používaným alternatívam.

Share Button